Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2004-34 ze dne 12.10.2004

12.10.04

 
U s n e s e n í č. 34/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 12. 10. 2004Rada města vydává:

916/04

RM vydává nařízení č. 2/2004 města Vysoké Mýto, kterým se vymezují úseky silnic III. tříd, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.


Z: p. Mgr. Vladimír Běloušek
T: ihned


Rada města schvaluje:

917/04

pořad schůze rady města konané dne 12. 10. 2004 dle předloženého návrhu.918/04

převod užívacích práv k bytu č. 3 v č.p. 807, ul. Čsl. Legií ve Vysokém Mýtě z manželů Kuchtových Petry a Jana na paní Evou Jílkovou (nar. 23.10.1936), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto za podmínky navrácení bytu č. 20 v č.p. 778, ul. V Břízkách městu Vysoké Mýto a přihlášení paní Jílkové k trvalému pobytu v č.p. 807, ul. Čsl. Legií ve Vysokém Mýtě.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

919/04


zveřejnění informace o možnosti pronájmu pozemku p.č. 4269/39 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 228 m2.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned920/04


ukončení smlouvy č. 489 o nájmu pozemku uzavřené dne 27.03.1997 mezi městem Vysoké Mýto a panem Miloslavem Vostřelem, bytem: Talafúsova 567, Vysoké Mýto k 31.12.2004.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


921/04


ukončení smlouvy č. 510 o nájmu pozemku uzavřené dne 27.03.1997 mezi městem Vysoké Mýto a paní Marií Doubkovou, bytem: Talafúsova 530, Vysoké Mýto k 31.12.2004.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


922/04


uzavření smlouvy č.126 o nájmu části pozemků p.č. 518/1, 626, 1811, 4644/78 a 4815 vše v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění informačních skříněk, mezi městem Vysoké Mýto a panem Jaroslavem Bouškou, IČ: 11120363, bytem Vinice 113, Vysoké Mýto - Choceňské Předměstí, s účinností od 01.11.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Celkové roční nájemné ve výši 500,-Kč bude uhrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

923/04


uzavření smlouvy č.168 o nájmu pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p.č. 190 a 457 v k.ú. Brteč, pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci p.č. 329 v k.ú. Vanice, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p.č. 293/4, 556, 769, 770, 774 a 780 a pozemků p.č. 228, 774 a 791 vše v k.ú. Svařeň, pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p.č. 1515/6, 2593, 2608 a 6031 a pozemků p.č. 2829, 10021, 10024, 10063, 10083, 10145, 10158, 10238, 10245, 10249, 10256, 10269, 10355 a 10406 vše v k.ú. Vysoké Mýto, ideální poloviny pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci p.č. 451 v k.ú Brteč a ideálních polovin pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p.č. 2633/1 a 5416/1 a ideálních polovin pozemků p.č. 10085, 2628/19, 2628/23, 2628/28, 2628/33, 2628/36, 10246, 10250, 10254, 10257, 10260, 10270, 10227, 10016 a 10224 vše v k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře 112.490 m2, mezi městem Vysoké Mýto a společnosti ZEVAS Vraclav a.s., se sídlem Vraclav č.p. 169, IČ: 64829219, s účinností od 01.11.2004 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou. Celkové roční nájemné ve výši 6.624,- Kč bude uhrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Nájemné za období od 01.11.2004 do 31.12.2004 ve výši 1.104,-Kč bude uhrazeno do 31.12.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

924/04


uzavření smlouvy č.349 o nájmu pozemků vedených ve zjednodušené evidenci p.č. 970, 1169, 1170, 5699, 6238, 5625/1, 5646/2, 5686/1, 5693/2, 5697/1, 5710/1, 5710/2, 5944/3 a 5935 a pozemků p.č. 3120, 3146, 3148, 3180, 3181, 3182, 3183, 3227, 3228, 3229, 3230, 3241, 3242, 3244, 3245, 3246, 3249, 3250, 3252, 6238, 3226/1, 3231/1, 3240/1, 3240/2, 3240/3, 5041/3 a 5625/1 vše v k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře 626.140 m2, mezi městem Vysoké Mýto a společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, se sídlem Slatina č.p. 116, IČ: 15030342, s účinností od 01.11.2004 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou. Celkové roční nájemné ve výši 32.147,- Kč bude uhrazeno ve dvou stejných splátkách po 16.073,50 Kč a to do 30.04. a 31.10. příslušného kalendářního roku. Nájemné za období od 01.11.2004 do 31.12.2004 ve výši 5.358,-Kč bude uhrazeno do 31.12.2004.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

925/04


uzavření smlouvy č.127 o nájmu pozemků p.č. 10170 a 10679 a části pozemku p.č. 10243 vše v k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře 29.344 m2, mezi městem Vysoké Mýto a panem Ing. Jiřím Zedníčkem, bytem Zedníčkova 158, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, IČ: 49313835, s účinností od 01.11.2004 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou. Celkové roční nájemné ve výši 1.755,- Kč bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Nájemné za období od 01.11.2004 do 31.12.2004 ve výši 294,-Kč bude uhrazeno do 31.12.2004.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


926/04


uzavření smlouvy č.363 o nájmu pozemků p.č. 10161, 10280, 10506, 10518, 10521, 10609, 10610, 10616, 10618 a 10653 a pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci p.č. 5976 vše v k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře 53.064 m2, mezi městem Vysoké Mýto a panem Zdeňkem Horáčkem, Slatina 74, Vysoké Mýto – Slatina, IČ: 42210275, s účinností od 01.11.2004 na dobu neurčitou s jednoroční výpovědní lhůtou. Celkové roční nájemné ve výši 3.184,- Kč bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Nájemné za období od 01.11.2004 do 31.12.2004 ve výši 531,-Kč bude uhrazeno do 31.12.2004.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

927/04


zveřejnění informace o možnosti pronájmu pozemkové parcely č. 730, 731 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 733 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

928/04


uzavření smlouvy č.336 o nájmu části pozemku p.č. 1064 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 70 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a paní Janou Jindrovou, bytem: Husova 536, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 280,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
929/04

uzavření smlouvy č.409 o nájmu části pozemku p.č. 1064 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 30 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a paní Jaroslavou Solilovou, bytem: Jeronýmova 539, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 120,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

930/04

uzavření smlouvy č.419 o nájmu části pozemku p.č. 1064 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 50 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Miloslavem Víchem a Ludmilou Víchovou, bytem: Jeronýmova 539, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 200,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

931/04


uzavření smlouvy č.428 o nájmu části pozemku p.č. 1064 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 50 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Josefem Čermákem a Pavlínou Čermákovou, bytem: Husova 536, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 200,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

932/04


uzavření smlouvy č.434 o nájmu části pozemku p.č. 1064 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 60 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a panem Josefem Paulišem, bytem: Jeronýmova 540, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 240,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

933/04


uzavření smlouvy č.439 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a paní Marií Provazníkovou, bytem: Prokopa Velikého 603, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 30,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
934/04

uzavření smlouvy č.448 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Pavlem Břeněm a Marcelou Břeňovou, bytem: Prokopa Velikého 602, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 30,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

935/04

uzavření smlouvy č.478 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 17 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Stanislavem Zrutský a Marií Zrutskou, bytem: Prokopa Velikého 602, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 68,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

936/04


uzavření smlouvy č.480 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Josefem Šimonem a Marií Šimonovou, bytem: Prokopa Velikého 603, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 30,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


937/04


uzavření smlouvy č.486 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Karlem Jiskrou a Marií Jiskrovou, bytem: Prokopa Velikého 602, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 30,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

938/04


uzavření smlouvy č.492 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Jaroslavem Vondrou a Jindřiškou Vondrovou, bytem: Prokopa Velikého 603, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 30,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


939/04


uzavření smlouvy č.496 o nájmu části pozemku p.č. 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 7,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Jaroslavem Čiperou a Zdenkou Čiperovou, bytem: Prokopa Velikého 603, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 30,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


940/04


převod užívacích práv k bytu č. 14 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého z paní Márie Cibulové bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na pana Dezidéra Cibulu (nar. 21.3.1970), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto. Nájem bude na dobu určitou 1 roku. Pokud za 1 roku pan Cibula splatí dluh, který se k danému bytu váže, bude mu soudně svěřeno dítě do péče a bude-li plnit podmínky dle nájemní smlouvy, bude možno smlouvu prodloužit vždy o 1/2 roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


941/04


převod užívacích práv k bytu č. 6 v č.p. 816, ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě z pana Roberta Zappeho na slečnu Zdeňku Bělohlávkovou (nar. 16.8.1981), bytem Javornického 611, Vysoké Mýto za podmínky přihlášení slečny Bělohlávkové k trvalému pobytu v č.p. 816, ul. Plk. B. Kohouta ve Vysokém Mýtě.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


942/04


zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu, směny pozemku p.č.4664/92 v k.ú. Vysoké Mýto.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


943/04


zveřejnění informace o možnosti prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 z nebytových jednotek – garáží č. 11/813, 12/813, 13/813, 14/813, 15/813, 11/814, 12/814, 13/814, 14/814, 15/814. K jednotlivým nebytovým jednotkám se váže spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích 4664/69 a 4664/70 v k.ú. Vysoké Mýto ve výši 230/10000.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihnedRada města souhlasí:

944/04

s vybudováním parkoviště v ulici Dráby na pozemku p.č. 4214/44 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví města Vysoké Mýto společností SAPA-LPJ s.r.o za podmínky, že po dokončení stavby společnost SAPA – LPJ s.r.o. stavbu parkoviště bezplatně převede do vlastnictví města Vysoké Mýto.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

945/04


s vjezdem vozidel Škoda na plochu náměstí Přemysla Otakara II. dne 23. 10. 2004 mezi 14. a 16. hod.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned


946/04

s přijetím finančního daru ve výši 30.000,-Kč (slovy třicettisíckorun) na ekologické účely - Den stromů ve Vysokém Mýtě 2004 - od firmy : Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
sídlo: Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Jeronýmova čp. 623,
PSČ: 566 01, Okres: Ústí nad Orlicí,
IČ: 25953818

Z: pí. Ing. Stanislava Jetmarová
T: ihned
947/04


s konáním valné hromady Městských lesů dne 26. 10. 2004 v sídle společnosti.


Z: p. Bohumír Machata
T: 26. 10. 2004

Rada města doporučuje:

948/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 4794/2 v k.ú. Vysoké Mýto panu Martinu Giňovi, Tyršovo nám. 228, Vysoké Mýto za cenu dohodu ve výši 250,-Kč za m2 + náklady města.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

Rada města mění:

949/04

usnesení č. 598/03 ze dne 2.9.2003 tak, že se slova „Nájem bude na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li pan Junek nadále zaměstnán ve školském zařízení ve Vysokém Mýtě“ nahrazují slovy „Nájem bude na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Junek nadále zaměstnán ve školském zařízení ve Vysokém Mýtě nebo v Regionálním muzeu ve Vysokém Mýtě“.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihnedRada města bere na vědomí:


950/04

oznámení ČSSD o konání předvolebního shromáždění na nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 20.10.2004, od 14.00 hod. do 17.00 hod.


951/04


oznámení KSČM o konání předvolebního shromáždění na náměstní Přemysla Otakara II., Masarykově náměstní a prostranství před prodejnou Lidl dne 22. 10. 2004 od 14:00 do 15:30 hod.


952/04

rezignaci sl. Bc. Kateřiny Rejentové na funkci vedoucí Odboru školství, kultury a cestovního ruchu k 30. 10. 2004.

953/04

Výroční zprávu o činnosti Domu dětí a mládeže Mikádo za uplynulý školní rok a plán práce pro školní rok 2004/2005.


954/04

informace p. starosty a p. místostarosty.
Rada města odkládá:

955/04

přijetí usnesení k žádosti MVMB DOMUS o prodloužení splatnosti kupní smlouvy schválené usnesením ZM č. 35/04 ze dne 24. 2. 2004 do příštího zasedání RM.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: 26. 10. 2004
Rada města ukládá:


956/04


tajemnici pí. Ladislavě Pohorské vypsat výběrové řízení na vedoucí/ho/ Odboru školství, kultury a cestovního ruchu.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned

957/04

p. Ing. Martinu Krejzovi vypsat výběrové řízení na výlep plakátů ve Vysokém Mýtě a jeho místních částech.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: 5. 11. 2004958/04


p. Ing. Martinu Krejzovi svolat jednání za účasti p. starosty, zástupce fy RENGL, Technických služeb Vysoké Mýto a předsedy Kulturní komise.


Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned


Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta