Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2004-32 ze dne 21.9.2004

21.09.04

 
U s n e s e n í č. 32/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 21. 9. 2004


Rada města schvaluje:

854/04


pořad schůze rady města konané dne 22. 9. 2004 dle předloženého návrhu.


855/04


zveřejnění informaci o možnosti pronajmout částí pozemků, p.č. 1064, 4644/89 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
856/04


zveřejnění informaci o možnosti pronajmout částí pozemku, p.č. 74 v k.ú. Svařeň.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
857/04


ukončení smlouvy č. 453 o nájmu pozemku uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a panem Vladimírem Zajíčkem, bytem: Talafúsova 567, dne 27.03.1997 k 31.12.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
858/04


ukončení smlouvy č. 495 o nájmu pozemku uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a panem Liborem Krupkou, bytem: Odbojářská 600, dne 01.04.1997 k 31.12.2004.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
859/04


ukončení smlouvy č. 517 o nájmu pozemku uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a paní Evou Sochorovou, bytem Prokopa Velikého 603, dne 01.04.1997 k 31.12.2004.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
860/04


uzavření smlouvy č.292 o nájmu části pozemku p.č. 797 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 34 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a panem Mgr. Vladimírem Smrčkem, Brandlova 354, Vysoké Mýto – Choceňské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 136,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
861/04


uzavření smlouvy č.402 o nájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 30 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Milošem Viktorou a Marií Viktorovou, bytem Pivovarská 418, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 120,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
862/04


uzavření smlouvy č.464 o nájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 24 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Milanem Provazníkem a Janou Provazníkovou, bytem Pivovarská 418, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 96,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
863/04


uzavření smlouvy č.474 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 4 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a panem Jiřím Pruškem, bytem Odbojářská 564, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 16,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T:ihned

864/04


uzavření smlouvy č.514 o nájmu části pozemku p.č. 4644/2 v k.ú. Vysoké Mýto pozemek je veden v EN o výměře 28 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Josef Kulhavým a Miladou Kulhavou, bytem Odbojářská 575, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 112,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
865/04


uzavření smlouvy č.438 o nájmu části pozemku p.č. 4644/2 vedeném v evidenci nemovitostí v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 20 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Ivanem Lužou a Zdeňkou Lužovou, bytem Odbojářská 601, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 80,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
866/04


uzavření smlouvy č.491 o nájmu části pozemku p.č. 4644/2 vedeném v evidenci nemovitostí v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 14 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Ladislavem Víchem a Annou Víchovou, bytem Odbojářská 601, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 56,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
867/04


uzavření smlouvy č.427 o nájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 32 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Tomášem Kočím a Jitkou Kočovou bytem Pivovarská 417, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 128,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
868/04


uzavření smlouvy č.451 o nájmu části pozemku p.č. 4644/2 vedeném v evidenci nemovitostí v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 45 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Milanem a Drahomírou Víchovou, bytem Odbojářská 600, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.01.2005 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 180,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
869/04


novou Směrnici o hospodaření s byty ve vlastnictví Města Vysoké Mýto č. B1/04 dle předloženého znění.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T. ihned
870/04


přidělení bytu č. 6 v č.p.171 v ul. Čapkovská ve Vysokém Mýtě panu Beňákovi Ladislavovi (nar.24.2.1982), bytem Šnakov 121, Vysoké Mýto a slečně Renátě Giňové (nar.8.5.1984), bytem Sedlec 52. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li nájemci plnit podmínky dle nájemní smlouvy.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
871/04


služební cestu do Korbachu ve dnech 30. 9. – 4. 10. 2004 sl. Bc. Rejentové, pí. Klasovité, pí. Tomáškové a p. Felgrovi.
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
872/04


přidělení dotace osadnímu výboru místní části Vysokého Mýta Brtče ve výši Kč 1.000,-- na sportovní akci pro děti „Loučení s prázdninami“, pořádanou dne 11. 9. 2004.
Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned
873/04


služební cestu PhDr. Pavla Chalupy do Francie ve dnech 4.10. – 7.10. 2004.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned
Rada města souhlasí:


874/04

s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc srpen 2004 dle předloženého návrhu.

Z: pí. Ladislava Pohorská T: ihned
Rada města bere na vědomí:


875/04

uspořádání výstavy „Pomozte splnit dětský vánoční sen“ v prostoru vestibulu MěK ve Vysokém Mýtě, jejíž součástí je dobrovolná sbírka dárků pro děti z Dětského domova se školou v Přestavlkách v době od 7.10.2004 do 20.12.2004.


876/04

konání příštího zasedání RM dne 5. 10. 2004.


877/04

dopis pí. Hanauschové – Pk – Oddělení vnějších vztahů – informační materiály o obci Saint Denis en Val ve francouzském departmentu Loriet regionu Centre včetně průvodního dopisu od pana Euda a jeho překladu.Rada města ukládá:

878/04


vedoucímu OÚP p. Ing. Oldřichu Pavelkovi předkládat včasné a úplné materiály pro zasedání Zastupitelstva města a Rady města.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihned


Ing. Martin K r e j z a
místostarostaEva T o m á š k o v á
členka RM