Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 24.1.2021

Usnesení RM č. 2008-07 ze dne 26. 2. 2008

03.03.08

 

Souhrn usnesení č.  7/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 26. 2. 2008

150/08

Rada města   schvaluje
pořad schůze rady města konané dne 26.2.2008 dle předloženého návrhu.


151/08


Rada města   m ě n í

termín plnění úkolu č. 1075/07 na 31. 5. 2008.


                                                                           Zodpovídá:   ředitel MěBP

                                                                           Termín:       31. 5. 2008

152/08                                                                         


Rada města s c h v a l u j e


poskytnutí dotace města Vysokého Mýta ve výši 5 000 Kč Canisterapeutickému svazu CANTES - skupina Orlicko na náklady spojené s aktivitami ve Vysokém Mýtě.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OVV

                                                                           Termín:       březen 2008

153/08                                                                         


Rada města schvaluje


poskytnutí dotace města Vysokého Mýta České abilympijské asociaci Pardubice ve výši 1 000 Kč na realizaci 16. ročníku abilympiády.  


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       březen 2008

154/08

                                                                          

Rada města schvaluje


uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Svitavy a městem Vysoké Mýto stran při poskytování informací potřebných pro činnost Informačního centra a kavárny Oskara Schindlera ve Svitavách  v rámci destinace Českomoravské pomezí.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       březen 2008

155/08


Rada města      doporučuje

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Domovu mládeže a školní jídelně Vysoké Mýto ve výši 50 000 Kč na renovaci podlahy sportovní haly.

Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       březen 2008

156/08


Rada města      doporučuje

zastupitelstvu města následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Římskokatolické farnosti - děkanství ve Vysokém Mýtě ve výši 50 000 Kč na opravu varhan v kostele sv. Vavřince.

Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       březen 2008

157/08

                                                                          

Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto,
IČ: 70888671,Čapkovská 46,Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto za rok 2007.

                                                                           Zodpovídá: ředitel organizace

                                                                           Termín:       ihned

158/08

                                                                          

Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671,Čapkovská 46,Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převézt zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2007 do rezervního fondu organizace.

                                                                           Zodpovídá:ředitel organizace

                                                                           Termín:       ihned

                                                                          

159/08


Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671,Čapkovská 46,Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, použít prostředky rezervního fondu v plné výši na úhradu ztráty minulých let.

                                                                           Zodpovídá: ředitel organizace

                                                                           Termín:       ihned

160/08

                                                                          

Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 70888671,Čapkovská 46,Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, pokrýt neuhrazenou ztrátu minulých let zlepšeným hospodářským výsledkem v příštích obdobích.

                                                                           Zodpovídá:ředitel organizace

                                                                           Termín:       ihned

161/08

                                                       

Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace M-klub Vysoké Mýto, Litomyšlská 71, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70890102 za rok 2007.

                                                                           Zodpovídá:ředitel organizace

                                                                           Termín:       ihned

162/08

                                                                          

Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci M-klub Vysoké Mýto, Litomyšlská 71, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70890102 , převézt zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2007 do rezervního fondu organizace.


                                                                           Zodpovídá:ředitel organizace

                                                                           Termín:       ihned

163/08

                                                                          

Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci M-klub Vysoké Mýto, Litomyšlská 71, Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto IČ: 70890102 , uhradit ztrátu minulých let z rezervního fondu organizace.

                                                                            Zodpovídá:ředitel organizace

                                                                           Termín:       ihned

164/08

                                                       

Návrh na usnesení: Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,  za rok 2007.

                                                                  Zodpovídá: ředitelka organizace

                                                                           Termín:       ihned

165/08                                                      


Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701, Žerotínova 60, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převézt zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2007 do rezervního fondu organizace.

                                                                  Zodpovídá: ředitelka organizace

                                                                           Termín:       ihned

166/08


Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto,
IČ: 70998680, Lidická 688, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto za rok 2007.

                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                           Termín:       ihned

167/08

                                                       

Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680, Lidická 688, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, pokrýt ztrátu minulých let zlepšeným hospodářským výsledkem v příštích obdobích.


                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                           Termín:       ihned

168/08


Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Slunečná , Vysoké Mýto, IČ: 70998698, Slunečná 220, Vysoké Mýto-Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto za rok 2007.

                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                           Termín:       ihned

169/08


Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Pod Smrkem ,Vysoké Mýto, IČ: 70998710, Štefánikova 397, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto za rok 2007.

                                                                  Zodpovídá:  ředitelka organizace

                                                                           Termín:       ihned

170/08                                            


Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Mateřská škola Pod Smrkem ,Vysoké Mýto,
IČ: 70998710, Štefánikova 397, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převézt zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2007 do rezervního fondu organizace.

                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                           Termín:       ihned

171/08


Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, IČ: 49317032, Javornického 2, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2007.

                                                                  Zodpovídá:  ředitelka organizace

                                                                           Termín:       ihned

172/08

                                                                 

Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Javornického , IČ: 49317032, Javornického 2, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, použít prostředky rezervní fondu organizace na pokrytí ztráty z předchozích let.

                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                           Termín:       ihned

173/08


Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova , IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2007.

                                                                  Zodpovídá:  ředitel organizace

                                                                           Termín:       ihned

174/08

                                                                 

Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova , IČ: 00856878, Jiráskova 317, Vysoké Mýto-Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, převézt zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2007 do rezervního fondu organizace.

                                                                  Zodpovídá:  ředitel organizace

                                                                           Termín:       ihned

175/08


Rada města   s ch v a l u j e

výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, IČ: 70998671, Vysoké Mýto - Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, za rok 2007.

                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                           Termín:       ihned

176/08

                                                                 

Rada města   u k l á d á


příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, IČ: 70998671, Vysoké Mýto - Knířov 11, 566 01 Vysoké Mýto, pokrýt ztrátu minulých let zlepšeným hospodářským výsledkem v příštích obdobích.


                                                                  Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                                           Termín:       31. 12. 2008

177/08

        

Rada města d o p o r u č u j e


Přijmout zastupitelstvu následující usnesení:

Zastupitelstvo města  m ě n í

usnesení č. 81/07 ze dne 13.06.2007 tak, že se slova „paní Zdeně Maďarové, nar. 5.2.1963, bytem Svařeň 51, Vysoké Mýto za cenu 2722,-Kč." Se nahrazují slovy „paní Zdeně Maďarové, nar. 5.2.1963, bytem Svařeň 51, Vysoké Mýto z jedné poloviny a panu Milanovi Bandurčinovi nar. 06.09.1978, bytem Svařeň 51, Vysoké Mýto z jedné poloviny nar. za celkovou cenu 2722,-Kč."


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

178/08


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 4111/119 a p.p.č. 5103/15 v k.ú. Vysoké Mýto ing. Aleši Němovi nar.dne 31.12.1980 bytem Pod Kasinem 67/IV, 566 01 Vysoké Mýto za cenu 388 480,80 Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

179/08       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 85/8 v k.ú. Brteč manželům Romanovi Klofandovi (nar. 16.03.1974) a Jaroslavě Klofandové(nar.29.08.1978), oba bytem Brteč č.p.35 za cenu 13 073 Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

180/08

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 85/9 v k.ú. Brteč, manželům Mgr Jiřímu Junkovi (r.č. 25.11.1973) a Mgr. Petře Junkové (r.č.08.11.1972) oba bytem U Potoka č.p.753, Vysoké Mýto za cenu 14 764 Kč.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

181/08                


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje výkup 1/2 p.p.č. 1837/22 a p.p.č. 4666/286 o výměře 145 m2, v k.ú. Vysoké Mýto od spoluvlastníků za cenu 18 600 Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

182/08 


Rada města     zrušuje

- usnesení Rady města č. 1167/06 ze dne 28.11.2006

- usnesení Rady města č. 93/07 ze dne 30.01.2007

- usnesení Rady města č. 324/07 ze dne 27.03.2007

- usnesení Rady města č. 1321/07 ze dne 20.12.2007

- usnesení Rady města č. 1322/07 ze dne 20.12.2007


         Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

183/08

                                                                   

Rada města     schvaluje


stažení žaloby o vyklizení bytu č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova  ve Vysokém Mýtě podané na pana Roberta Ferka (nar. 10.11.1969), bytem Husova 156, Vysoké Mýto u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

184/08

                                                                 

Rada města     schvaluje


převedení užívacích práv k bytu č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě z  pana Roberta Ferka (nar. 10.11.1969) na paní Martu Giňovou (nar. 29.07.1971) bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

185/08

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova  ve Vysokém Mýtě s paní Martou Giňovou (nar. 29.07.1971) bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na dobu určitou do 30.06.2008 za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy paní Marta Giňová uzavře s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. dohodu o splácení dluhu na aktuální dlužnou částku s tím, že tento splatný závazek bude splácet minimální měsíční splátkou 2.500,- Kč.  Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.03.2008

186/08


Rada města   s o u h l a s í


se zveřejněním záměru prodeje šesti pozemků pro stavbu RD v lokalitě PRŮHONY III, Vysoké Mýto obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.04.2008

187/08

Rada města  s o u h l a s  í

se zveřejněním informací o možnosti vkladu nemovitostí v majetku města do společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099, se sídlem: Čelakovského 6, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

188/08

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informace starosty, místostarosty, tajemnice, Tomáškové, Kejzlarové a  Mgr. Junka.                           

                                                                                                                         


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta