Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 24.1.2020

Usnesení RM č. 2004-31 ze dne 15.9.2004

15.09.04

 
U s n e s e n í č. 31/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 15.9.2004


Rada města souhlasí:

849/04

s umístěním pokladničky Nadace pro transplantace kostní dřeně v prostorách lékárny U Zvonice v ul. Komenského ve Vysokém Mýtě.

Z: p. Pohorská
T: ihned
Rada města schvaluje:

850/04

pořad schůze rady města konané dne 15.9.2004 dle předloženého návrhu.

Rada města doporučuje:

851/04

ZM přijmout toto usnesení :
ZM neschvaluje podání žádosti na Státní fond životního prostředí o poskytnutí podpory a uzavření smlouvy se SFŽP o podpoře na akci: Plynofikace obcí (městských částí) Knířov, Lhůta, Brteč a Domoradice.

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


852/04

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o sdružení za účelem společné výstavby a následného provozování bytových domů č.p. 817 a 818 v části města Litomyšlské Předměstí ve Vysokém Mýtě mezi Městem Vysokým Mýtem a Družstvem MVMB DOMUS, IČ 25921908 dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


853/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemkové parcely č. 187/12 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta manželům Novákovým Petrovi a Angelice, bytem Džbánov 101 za cenu dohodou ve výši 40,-Kč/m2 + náklady města.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta