Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2004-30 ze dne 7.9.2004

07.09.04

 
U s n e s e n í č. 30/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 7. 9. 2004


Rada města souhlasí:

787/04

s pořádáním sportovní akce „3. královský běh Kujebinou“ dne 19.09.2004 od 10,00 do 14,00 hodin. Běh bude veden ulicemi Tůmova, Šafaříkova, A.V.Šembery, Vladislavova a Jungmannovými sady ve Vysokém Mýtě s tím, že v průběhu celé akce budou odpovídat za pořádek pořadatelé, tj. Atletický club Vysoké Mýto a po skončení akce pořadatelé zajistí úklidové práce.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

788/04

s využitím plochy náměstí Přemysla Otakara II. k pořízení dokumentace vozového parku společnosti M.KARLÍK-distribuce s.r.o.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města schvaluje:

789/04

pořad schůze rady města konané dne 7.9.2004 dle předloženého návrhu.


790/04

dodatek ke zřizovací listině Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova 317, okres Ústí nad Orlicí .

Z: sl.Bc.Rejentová
T: ihned791/04

zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny pozemku p.č. 4794/2 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


792/04

uzavření Dohody č. 04-404/20 o podmínkách zřízení stavby a provozu zařízení rozvodu elektřiny mezi městem Vysokým Mýtem a Východočeskou energetikou, a.s. se sídlem Sladkovského 215, Hradec Králové dle předloženého znění.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


793/04

zveřejnění informací o možnosti pronajmout, prodat, darovat, směnit nebo vypůjčit pozemky p.č. 10021, 10024, 10063, 10083, 10145, 10158, 10238, 10245, 10249, 10256, 10269, 10355, 10406, vše v k.ú. Vysoké Mýto, ideální polovinu pozemků p.č. 2628/19, 2628/23, 2628/28, 2628/33, 2628/36, 10246, 10250, 10254, 10257, 10260, 10270, 10016, 10224, 10227, 10085 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky jsou určeny pro zemědělskou prvovýrobu.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


794/04

zveřejnění informací o možnosti pronajmout, prodat, darovat, směnit nebo vypůjčit pozemky vedené ve zjednodušené evidenci č. 5693/2, 5693/4, 5697/1, 5699, 5710/1, 5710/2, 5646/2, 5686/1, 5625/1, 5944/3, 6236 a pozemky p.č. 3240/1, 3240/2, 3242, 3241, 5041/3 vše v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky jsou určeny pro zemědělskou prvovýrobu.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

795/04

zveřejnění informací o možnosti pronajmout, prodat, darovat, směnit, nebo vypůjčit pozemky p.č. 10170, 10243, 10679 v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky jsou určeny pro zemědělskou prvovýrobu.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

796/04

zveřejnění informací o možnosti pronajmout, prodat, darovat, směnit, nebo vypůjčit pozemky p.č. 10161, 10280, 10506, 10518, 10521, 10609, 10610, 10616, 10618, 10653 vše v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky jsou určeny pro zemědělskou prvovýrobu.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


797/04

ukončení smlouvy č. 497 o nájmu pozemku uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a panem Oldřichem Jiskrou, r.č.: 310702/026, bytem: Odbojářská 565, dne 24.03.1997 k 31.12.2004.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


798/04

dodatek č. 2 ke smlouvě č. 259 o nájmu pozemku ze dne 24.04.1995 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a manželi Pavlem Poslušným, a Věrou Poslušnou, bytem V Peklovcích 483, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


799/04

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 262 o nájmu pozemku ze dne 24.04.1995 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a manželi Jiřím Vrátilem a Ivou Vrátilovou bytem V Peklovcích 466, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

800/04

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 527 o nájmu pozemku ze dne 04.02.1998 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a manželi Ing. Jiřím Boubínem a Janou Boubínovou, bytem V Peklovcích 787, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


801/04

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 532 o nájmu pozemku ze dne 29.04.1998 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a manželi Jaroslavem Jiříčkem a Renatou Jiříčkovou, bytem V Peklovcích 517, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


802/04

dodatek č. 1 ke smlouvě č. 533 o nájmu pozemku ze dne 29.04.1998 uzavřené mezi městem Vysoké Mýto a manželi Jiřím Mňukem a Milenou Mňukovou, bytem V Peklovcích 519, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


803/04

uzavření smlouvy č.125 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 6 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a paní Mgr. Lenkou Sukovou, V Peklovcích 450, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 24,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


804/04

uzavření smlouvy č.406 o nájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 28 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Jiřím Řezáčem a Marií Řezáčovou, bytem Pivovarská 418, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 112,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

805/04

uzavření smlouvy č.407 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 8 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Josefem Paulišem a Márií Paulišovou, bytem Štefánikova 559, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 32,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


806/04

uzavření smlouvy č.422 o nájmu části pozemku p.č. 1556/13 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 22 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a paní Annou Bučkovou, bytem Talafúsova 529, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 88,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


807/04

uzavření smlouvy č.429 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 16 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Antonínem Škopem a Annou Škopovou, bytem Štefánikova 559, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 64,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
808/04

uzavření smlouvy č.440 o nájmu části pozemku p.č. 1556/13 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 12 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Jaroslavem Císařem a Zdeňkou Císařovou, bytem U Staré zastávky 528, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 48,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

809/04

uzavření smlouvy č.456 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 4,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Jiřím Ptáčkem a Miroslavou Ptáčkovou, bytem Odbojářská 565, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 18,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

810/04

uzavření smlouvy č.458 o nájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 30 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Slawomirem Ryzskowskim a Věrou Ryzskowskou, bytem Pivovarská 417, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 120,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

811/04

uzavření smlouvy č.462 o nájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 35 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Josefem Bečičkou a Evou Bečičkovou, bytem Pivovarská 417, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 140,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
812/04

uzavření smlouvy č.463 o nájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 32 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Josefem Kalhousem a Evou Kalhousovou bytem Pivovarská 418, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 128,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

813/04

uzavření smlouvy č.471 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 4,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Františkem Šeredou a Ludmilou Šeredovou, bytem Odbojářská 565, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 18,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
814/04

uzavření smlouvy č.476 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 9 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Zdeňkem Brýdlem a Marií Brýdlovou, bytem Odbojářská 565, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 36,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

815/04

uzavření smlouvy č.477 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 4,5 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Josefem Limberským a Miladou Limberskou, bytem Odbojářská 564, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 18,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


816/04

uzavření smlouvy č.483 o nájmu části pozemku p.č. 4668/2 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 30 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Karlem Vanickým a Marií Vanickou, bytem Pivovarská 418, Vysoké Mýto – Pražské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 120,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


817/04

uzavření smlouvy č.488 o nájmu části pozemku p.č. 1556/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 20 m2 za účelem zřízení předzahrádky, mezi městem Vysoké Mýto a manželi Zdeňkem Culkou a Ludmilou Culkovou, bytem Talafúsva 566, Vysoké Mýto – Litomyšlské Předměstí, s účinností od 01.10.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou . Nájemné ve výši 80,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


818/04

přeměnu Domova – penzionu pro důchodce na Dům s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu s účinností od 1.1.2005 a nájemné pro nově přijaté žadatele ve výši dvojnásobku základní sazby.

Z: p. Ing. Fajglová
T: 1.1.2005


819/04

ceník pro využití sportovišť ve Sportcentru Vysoké Mýto platný od 9.9.2004 dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Svatoš
T: 9.9.2004Rada města doporučuje:

820/04

ZM dopis sepsaný jako odpověď na dopis pana J. Fraňka ke schválení.


Z: p. Ing. M. Zima
T: 15.9.2004

821/04

ZM Rozbor hospodaření sestavený k 31.7.2004 ke schválení.


Z: p. Ing. M. Zima
T: 15.9.2004

822/04

ZM Rozpočtové opatření č.2/2004 ke schválení.


Z: p. Ing. M. Zima
T: 15.9.2004

823/04

ZM Rozpočtový výhled města Vysokého Mýta na roky 2005-2008 ke schválení.


Z: p. Ing. M. Zima
T: 15.9.2004

824/04

ZM poskytnout ručení za úvěr společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o., IČ: 25951378, za účelem pořízení nového traktoru dle předloženého návrhu.


Z: p. Ing. M. Zima
T: 15.9.2004


825/04

ZM vydat tyto obecně závazné vyhlášky:
-obecně závaznou vyhlášku č. 1/2004, kterou se mění vyhláška č. 2/2003 o místním poplatku ze psů,
- obecně závaznou vyhlášku č. 2/2004, kterou se mění vyhláška č. 3/2003 o místním poplatku ze vstupného,
- obecně závaznou vyhlášku č. 3/2004, kterou se mění vyhláška č. 4/2003 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.


Z: p. JUDr. Poláček
T: 15.9.2004


826/04

ZM přijmout toto usnesení :

ZM schvaluje příspěvek města Vysokého Mýta na provedenou fasádu v MPZ manželům Marii Zastoupilové, Jaroslavu Zastoupilovi, bytem Jungmannova 129, Choceň a manželům Evě Tomáškové, Františkovi Tomáškovi, bytem Nám. Přemysla Otakara II. 215, Vysoké Mýto na dům č.p. 215, Nám. Přemysla Otakara II. Vysoké Mýto ve výši 103 456,- Kč a to prostřednictvím účtu p. Evy Tomáškové s tím, že případný další příspěvek na tento dům nebude poskytnut po dobu příštích 25 let.

Z: p. Ing. Pavelka
T: 15.9.2004827/04

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje aktualizaci „Programu regenerace MPZ města Vysokého Mýta“ o tuto kulturní památku : areál kostela Zvěstování Panny Marie v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta (lokalita Knířov).


Z: p. Ing. Pavelka
T: 15.9.2004828/04

ZM přijmout toto usnesení :
ZM schvaluje aktualizaci evidenčních listů „Programu regenerace MPZ města Vysokého Mýta“ dle přílohy k tomuto usnesení.


Z: p. Ing. Pavelka
T: 15.9.2004


829/04

ZM přijmout toto usnesení :
ZM neschvaluje uzavření smlouvy o úvěru s jednotlivými vlastníky jednotek v domě č.p. 405 – 406 v ul. Pivovarská, Vysoké Mýto ve výši 25 000,- Kč s úrokovou sazbou 4 % a splatností do 60 měsíců k úhradě nákladů na zateplení obvodového pláště domu a obnovu fasády včetně klempířských konstrukcí, přes účet MBP s.r.o. Vysoké Mýto z fondu oprav tohoto domu, který MBP spravuje. Seznam vlastníků je uveden v příloze k tomuto usnesení.


Z: p. Ing. Pavelka
T: 15.9.2004

830/04

ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje směnu pozemků p.č. 2441/3, p.č. 3025/16, p.č.5050/2, p.č. 5020/4 p.č.5020/5, p.č. 5020/6 a pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 1523/2 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR, Hlaváčova 902, Pardubice za pozemky p.č. 1519/2 , p.č. 4864/7, p.č. 4864/8 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Města Vysoké Mýto, s případným doplatkem rozdílu cen dle znaleckých posudků.


Z: p. Ing. Holubová
T: 15.9.2004


831/04

ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje prodej bytu č.11 v ulici Pivovarská č.p.404, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto, včetně podílu 141/5000 na stavebních a společných prostorách a na pozemcích p.č. 4668/17 a č.4668/18 v k.ú. Vysoké Mýto slečně Romaně Nejedlé, bytem Jiráskova 117, Vysoké Mýto za cenu ve výši 350 tis. Kč + náklady města. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za uvedenou sjednanou kupní cenu. V případě neuzavření smlouvy ZM schvaluje prodej výše uvedeného bytu včetně podílu 141/5000 na stavebních a společných prostorách a na pozemcích osobám dle následujícího pořadí:
2) Arnošt Tříška + Jana Tříšková, bytem Vraclav 104 za cenu 320 tis. Kč
3) Bedřiška Čechová, bytem 9.května 804, Litomyšl za cenu 311 tis. Kč
4) Jana Mlčuchová, bytem Sladovnická 419, Vysoké Mýto za cenu 275 tis. Kč


Z: p. Ing. Holubová
T: 15.9.2004

832/04

ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje prodej bytu č.2 v ulici Pivovarská č.p.402, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto, včetně podílu 254/10000 na stavebních a společných prostorách a na pozemcích p.č. 4668/20 a č.4668/21 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Tříškovým Arnoštu a Janě, bytem Vraclav 104 za cenu ve výši 370 tis. Kč + náklady města. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za uvedenou sjednanou kupní cenu.


Z: p. Ing. Holubová
T: 15.9.2004

833/04

ZM přijmout toto usnesení:

ZM schvaluje prodej bytu č.2 v ulici Jeronýmova č.p.537, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto, včetně podílu 123/1000 na stavebních a společných prostorách a na pozemcích p.č. 1060 a č.1061 v k.ú. Vysoké Mýto panu Vladimíru Hovorkovi, nar. 30.4.1930, bytem Jeronýmova 537, Vysoké Mýto za cenu ve výši 315 tis. Kč + náklady města. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto na dobu 5-ti let od uzavření kupní smlouvy za uvedenou sjednanou kupní cenu. V případě neuzavření smlouvy ZM schvaluje prodej výše uvedeného bytu včetně podílu 123/1000 na stavebních a společných prostorách a na pozemcích osobám dle následujícího pořadí:
1) Vladimír Hovorka, nar. 26.11.1962, bytem V Peklovcích 501, Vysoké Mýto, za cenu 315 tis. Kč
2) Vladimír Hovorka, nar. 30.4.1930, bytem Jeronýmova 537, Vysoké Mýto, za cenu 312 tis. Kč
3) Jarmila Hálová, bytem Větrná 676, Vysoké Mýto, za cenu 311.100,-- Kč,

Z: p. Ing. Holubová
T: 15.9.2004

834/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný, případně maximálně za cenu dle ZP převod pozemku p.č. 4844/9 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka tohoto pozemku.


Z: p. Ing. Holubová
T: 15.9.2004

835/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 2692 v k.ú. Vysoké Mýto od spoluvlastníků za cenu dohodou ve výši 100,--Kč za m2.


Z: p. Ing. Holubová
T: 15.9.2004

836/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje výkup pozemků vedených ve zjednodušené evidenci č. 347 a 348 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta od vlastníka za cenu dohodou ve výši 20,--Kč za m2.


Z: p. Ing. Holubová
T: 15.9.2004

837/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM nesouhlasí se snížením kupní ceny za pozemek p.č. 3397/13 v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: 15.9.2004


838/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM zrušuje usnesení č.97/04 ze dne 16.6.2004 v celém znění.


Z: p. Ing. Holubová
T: 15.9.2004

839/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej stavebního objektu na pozemku p.č. 1515/34, pozemku p.č. 1515/34 a pozemku p.č. 1515/95 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti ALTERSTAV s.r.o., IČ:25951190 se sídlem Komenského 102, Vysoké Mýto za cenu ve výši 3 608 500,-Kč, která bude zaplacena takto:
1.splátka ve výši 2 608 500 ,-Kč bude uhrazena do 30-ti dnů od podpisu smlouvy.
2.splátka ve výši 1 000 000,-Kč + 5% úrok z dosud nesplacené části kupní ceny bude uhrazena do 15.12.2005
Úhrada kupní ceny bude zajištěna zástavním právem k pozemku p.č. 1515/95 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: 15.9.2004


840/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje výkup pozemků vedených ve zjednodušené evidenci č.5301 a č.5304 v k.ú. Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
T: 15.9.2004


841/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM rozhodlo o pojmenování ulice Slepé, a náměstí Pod Kaštany dle předloženého návrhu.


Z: p. Ing. Holubová
T: 15.9.2004

Rada města nesouhlasí:

842/04

s vydlážděním části pozemku p.č. 4128/201 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu a ani s jeho užíváním jako příjezdové cesty.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


843/04

s poskytnutím finančního příspěvku pro basketbalový oddíl Ústí nad Orlicí na pořádání turnaje v basketbalu mužů a žen.

Z: p. Pohorská
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

844/04

dopis pana J. Fraňka ze dne 9.7.2004.845/04

informaci správce místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů týkající se pohledávek poplatníků –fyzických osob,které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci.846/04

zápis č. 5/04 ze schůze Finančního výboru zastupitelstva města Vysokého Mýta ze dne 6.9.2004.


Rada města zrušuje:

847/04

usnesení č. 350/04 z RM č.15/04 konané dne 14.4.2004.

Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned
Rada města ukládá:

848/04

starostovi města požádat Krajský úřad Pardubického kraje o přezkoumání hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2004


Z: p. Fencl
T: ihned
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta