Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2004-29 ze dne 24.8.2004

24.08.04

 
U s n e s e n í č. 29/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 24. 8. 2004Rada města schvaluje:

772/04

pořad schůze rady města konané dne 24. 8. 2004 dle předloženého návrhu.

773/04

předložený seznam žadatelů do zařízení sociální péče Domova – penzionu pro důchodce a do Domů s pečovatelskou službou.

Z: pí. Ing. Iveta Fajglová
T: ihned

774/04

zveřejnění informace o možnosti pronájmu částí parcel č. 4815, 275, 4795, 626, 518, 4819/1, 1556/13, 1811, 4644/78, 4668/7, 4901/1 a 1837/1 vše v k.ú. Vysoké Mýto.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

775/04


zveřejnění informace o možnosti prodeje, pronájmu nebo směny částí pozemků p. č. 344 v PK a 343/1 v PK v k. ú. Lhůta u Vysokého Mýta.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

776/04

služební cestu do Korbachu p. starostovi, p. místostarostovi a pí. Kotrbové ve dnech 26. a 27. 8. 2004 k účasti na pohřbu bývalého starosty partnerského města Korbachu p. Bonhageho.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: 26. 8. 2004


Rada města souhlasí:

777/04


se stanovením dvojnásobného nájemného pro nově přijmuté žadatele do Domu s pečovatelskou službou.
Z: pí. Ing. Iveta Fajglová
T: ihned
778/04


s použitím městského znaku na leteckou mapu města Vysoké Mýto firmě KOMPAKT spol. s r.o., nám. T.G.Masaryka 1130, 290 34 Poděbrady.

Z: p. Aleš Felgr
T: ihned

779/04


s převodem členství - změnou uživatele k bytu č. 08 v domě 807, Čsl. Legií, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto z p. Ing. Františka Kopeckého, na p. Ladislava Pavelku dle předloženého návrhu

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned

780/04


s převodem členství - změnou uživatele k bytu č. 11 v domě 807, Čsl. Legií, Litomyšlské předměstí Vysoké Mýto z pí. MUDr. Dity Kopecké na p. Ing. Františka Kopeckého dle předloženého návrhu.

Z: p. Ing. Martin Krejza
T: ihned

781/04


se změnou cen vstupného na Krytý plavecký bazén dle předloženého návrhu a to od 1. 9. 2004.Rada města projednala:

782/04

možnost stanovení a pojmenování ulice na parcele č. 1515/94 a možnost pojmenování parkové plochy před ředitelstvím fy NOPEK, doporučeno ke schválení ZM bude po projednání v kulturní komisi.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 15. 9. 2004

Rada města bere na vědomí:

783/04

text Memoranda o partnerství mezi Vysokým Mýtem a bulharskou Varnou - Odessos, které bude projednáno při návštěvě starosty a místostarosty ve dnech 28. 8. -31. 8. 2004 ve Varně a poté doporučeno ke schválení ZM.


784/04

konání příštího zasedání RM dne 7. 9. 2004.


Rada města doporučuje:

785/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje přeměnu Domova – Penzionu pro důchodce na Dům s pečovatelskou službou dle předloženého návrhu s účinností od 1. 1. 2005.

Z: pí. Ing. Iveta Fajglová
T: 15. 9. 2004

786/04


ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje bezúplatný, případně maximálně za cenu dle znaleckého posudku převod pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci č. 4859 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka pozemku.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: 15. 9. 2004
Bohuslav F e n c l
starosta


Ing. Martin K r e j z a
místostarosta