Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2004-24 ze dne 22.6.2004

22.06.04

 
U s n e s e n í č. 24/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 22.6.2004
Rada města souhlasí:


623/04

s nákupem traktoru Valtra 6200 od firmy Wincorp – Agri Praha pro Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. Vysoké Mýto.

Z: p. Machata
T: ihned


624/04

s předloženými cenami za užití místních komunikací či jejich úseků ve městě Vysoké Mýto, jichž lze užít ke stání silničního motorového vozidla za sjednanou cenu s platností od 1.7.2004.

Z: p. Ing. Svatoš
T: 1.7.2004


625/04

s návrhem značení hrobových míst na veřejných pohřebištích ve Vysokém Mýtě a v Knířově.

Z: p. Ing. Svatoš
T: ihned


626/04

s návrhem vyhlášení cyklistické trasy Vysoké Mýto – Javorník, Vysoké Mýto – Zámrsk, Vysoké Mýto – Choceň.


Z: p. Ing. Jetmarová
T: ihned


627/04

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou KVARTA spol. s r.o., Karolíny Světlé 202, Vysoké Mýto jako zhotovitelem akce „Půdní vestavba 1 b.j. v domě č.p. 188 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě“.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned

628/04

s doporučením Města Vysoké Mýto firmě ECOTEX projektu „Inovace výroby – pořízení svářecího automatu a kroužkovačky“ dle předloženého návrhu.


629/04

s poskytnutím dotace ve výši 2 tis. Kč Spolku přátel Růžového paloučku se sídlem v Újezdci u Litomyšle, která se bude konat dne 4.7.2004.

Z: p. Pohorská
T: ihnedRada města schvaluje:


630/04

pořad schůze rady města konané dne 22.6.2004 dle předloženého návrhu.631/04

Odpisový plán MŠ Slunečná od roku 2003 dle předloženého návrhu.


Z: p. Pešinová
ředitelka MŠ Slunečná

632/04

odměny ředitelům základních a mateřských škol v navržené výši s úpravou odměn ředitelům ZŠ Jiráskova a ZŠ Javornického.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihnedRada města bere na vědomí:

633/04

informaci k dopisu starosty obce Vraclav p. Koblížka o možnosti odkupu lesního majetku obce Vraclav.Rada města opravuje:

634/04

usnesení RM č. 611/04 ze dne 16.6.2004 a to tak, že text: pronájem části pozemku p.č. 1690/1 se nahradí slovy „zveřejnění možnosti pronájmu části pozemku p.č. 1690/1“.

Z: p. Ing. Pavelka


Rada města ukládá:

635/04

starostovi města jednat se zástupci PK a vedením Vysokomýtské nemocnice o možnosti zřízení stomatologické ambulance ve Vysokomýtské nemocnici.

Z: p. Fencl
T: ihned


RM jako zástupce jediného společníka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

schvaluje:


636/04

program zasedání společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.

637/04

účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2003

638/04

rozdělení zisku Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o za rok 2003 dle předloženého návrhu.
639/04

výplatu podílu na zisku členům dozorčí rady dle předloženého návrhu.


640/04

odměnu jednateli Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. dle návrhu členů RM.


641/04

změnu výdajů sociálního fondu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. dle předloženého návrhu.


642/04

nákup vozidla Fabia z prostředků společnosti dle předloženého návrhu.
bere na vědomí:

643/04

informaci o zasedání dozorčí rady

644/04

výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2003
Bohuslav F e n c l
starosta

Ing. Martin K r e j z a
místostarosta