Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 25.2.2020

Usnesení RM č. 2004-21 ze dne 1.6.2004

01.06.04

 
U s n e s e n í č. 21/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 1.6.2004
Rada města souhlasí:

486/04

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Jeronýmova 623, Vysoké Mýto na akci: „Rekonstrukce panelového sídliště Družba Vysoké Mýto, I.etapa – ul. Prokopa Velikého, městský park“.


Z: p. Ing. Pavelka
T: ihned


487/04

s vjezdem automobilů na plochu Náměstí Přemysla Otakara II. a do okolí chrámu sv. Vavřince a s pořádáním výstavy Společnosti přátel Carrosserie Sodomka, ul. 9.května 636, Vysoké Mýto, zastoupené předsedou Janem Černým v sobotu 5.června 2004 od 8:00 do 12:00.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


488/04

s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc květen 2004 dle předloženého návrhu.

Z: p. Pohorská
T: ihned


489/04

s poskytnutím dotace ve výši 1 tis. Kč. České abilympijské asociaci Pardubice na přípravu republikové abilympiády 2004, která se bude konat v termínu od 17. do 20.6.2004 v Pardubicích.

Z: p. Pohorská
T: ihnedRada města schvaluje:

490/04

pořad schůze rady města konané dne 1.6.2004 dle předloženého návrhu.491/04

uzavření smlouvy č. 118 o nájmu pozemku p.č. 3397/14 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 80 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manžely Marií a Janem Popelkovými, Vinice 79, Vysoké Mýto s účinností od 01.07.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 400,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Částka za užívání pozemku v období od 1.7.2002 do 30.6.2004 ve výši 800,-Kč bude uhrazena spolu s částkou za nájem za 2. pololetí roku 2004 do 31.10.2004.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned492/04

uzavření smlouvy č.119 o nájmu pozemku p.č. 3397/13 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 80 m2 mezi městem Vysoké Mýto a paní Boženou Šlézovou, Vinice 75, Vysoké Mýto s účinností od 01.07.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 400,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Částka za užívání pozemku v období od 1.7.2002 do 30.6.2004 ve výši 800,-Kč bude uhrazena spolu s částkou za nájem za 2. pololetí roku 2004 do 31.10.2004.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned493/04

uzavření smlouvy č.120 o nájmu pozemku p.č. 3397/6 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 77 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manžely Miladou a Aloisem Hanušovými, Vinice 71, Vysoké Mýto. a s účinností od 01.07.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 385,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Částka za užívání pozemku v období od 1.7.2002 do 30.6.2004 ve výši 770,-Kč bude uhrazena spolu s částkou za nájem za 2. pololetí roku 2004 do 31.10.2004.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


494/04

uzavření smlouvy o nájmu pozemku p.č. 3397/12 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 80 m2 mezi městem Vysoké Mýto a manžely Ivou a Janem Hraničkovými, Vinice 70, Vysoké Mýto s účinností od 01.07.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné ve výši 400,-Kč za rok bude hrazeno jednorázově vždy do 30.04. příslušného kalendářního roku. Částka za užívání pozemku v období od 1.7.2002 do 30.6.2004 ve výši 800,-Kč bude uhrazena spolu s částkou za nájem za 2. pololetí roku 2004 do 31.10.2004.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned495/04

dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 245 ze dne 15.10.1992 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Voříškovými, 17.listopadu 683, Vysoké Mýto v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned496/04

dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 253 ze dne 27.03.1995 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Janáčkovými, V Peklovcích 520, Vysoké Mýto v předložené verzi


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
497/04

dodatek č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 258 ze dne 07.04.1995 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a manželi Sedlákovými, V Peklovcích 472, Vysoké Mýto v předložené verzi

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

498/04

dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 283 ze dne 17.03.1997 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a panem Ladislavem Jirčíkem, Palackého 511, Vysoké Mýto v předložené verzi


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


499/04

dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 286 ze dne 17.03.1997 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a paní Marií Tefrovou, Brandlova 356, Vysoké Mýto v předložené verzi


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

500/04

dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 287 ze dne 17.03.1997 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a panem Jaroslavem Blajdou, Brandlova 357, Vysoké Mýto v předložené verzi

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned

501/04

dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 289 ze dne 21.03.1997 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a panem Jaroslavem Čechem, Palackého 515, Vysoké Mýto v předložené verzi

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


502/04

dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 291 ze dne 17.03.1997 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a panem Josefem Votřelem, Brandlova 355, Vysoké Mýto v předložené verzi


Z: p. Ing. Holubová
T: ihned


503/04

dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č. 293 ze dne 19.03.1997 uzavřené mezi Městem Vysoké Mýto a panem Otakarem Andrlem, Palackého 515, Vysoké Mýto v předložené verzi


Z: p. Ing. Holubová
T: ihnedRada města doporučuje:

504/04

zastupitelstvu města schválení dodatku ke zřizovací listině Základní školy Vysoké Mýto, Javornického 2, okr. Ústí nad Orlicí a dodatku ke zřizovací listině Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova 317, okres Ústí nad Orlicí.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihned505/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 4128/201 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Tomešovým, Jiráskova 295, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto.


Z: p. Ing. Holubová
506/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 3397/14 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Popelkovým, Vinice 79, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 150,-- Kč/m2 + náklady města. Ve smlouvě bude zřízeno věcné břemeno pro město na opravu a údržbu inženýrských sítí ve vlastnictví města.


Z: p. Ing. Holubová


507/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 3397/13 v k.ú. Vysoké Mýto Boženě Šlézové, Vinice 75, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 150,--Kč/m2 + náklady města. Ve smlouvě bude zřízeno věcné břemeno pro město na opravu a údržbu inženýrských sítí ve vlastnictví města.


Z: p. Ing. Holubová


508/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 3397/6 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Hanušovým, Vinice 71, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 150,-- Kč/m2 + náklady města. Ve smlouvě bude zřízeno věcné břemeno pro město na opravu a údržbu inženýrských sítí ve vlastnictví města.


Z: p. Ing. Holubová
509/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 3397/21 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Hanušovým, Vinice 71, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 250,--Kč za m2 + náklady města.


Z: p. Ing. Holubová510/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 3397/12 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Hraničkovým, Vinice 70, Vysoké Mýto za cenu dohodou ve výši 150,-- Kč/m2 + náklady města. Ve smlouvě bude zřízeno věcné břemeno pro město na opravu a údržbu inženýrských sítí ve vlastnictví města.


Z: p. Ing. Holubová


511/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej bytu č. 6 velikosti 2+1 v ulici Pivovarská č.p.405 na pozemku p.č.4668/16 a 4668/22 v k.ú. Vysoké Mýto včetně podílu ve výši 464/10000 na společných částech domu a výše uvedených pozemcích manželům Drahošovým Miroslavě a Kamilovi, bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto za cenu 268.470,-- Kč + náklady města. Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo pro město Vysoké Mýto za výše uvedenou sjednanou kupní cenu.


Z: p. Ing. Holubová
Rada města bere na vědomí:

512/04

konání shromáždění KSČM dne 2.6.2004.

Z: p. JUDr. Poláček


513/04

informaci o konání „Kujebáckého jarmarku“ na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě ve dnech 18.-19.6.2004.

Z: p. Ing. Holubová


514/04

informace starosty.


Rada města nesouhlasí:

515/04

s uzavřením podnájemní smlouvy na část nebytových prostor v domě č.p. 198 v ul. Karolíny Světlé ve Vysokém Mýtě uzavřené mezi paní Jaroslavou Hudákovou, Českých Bratří 104, Vysoké Mýto a panem Josefem Drobílkem, Záměstí 188, Choceň, v předložené verzi.


Z: p. Ing. Holubová
T: ihnedRada města odkládá:

516/04

návrh člena ZM p. Ing. Kubů na zrušení v článku III., odstavci 5, bod ch) Směrnice o hospodaření s byty DPS a DPD ve vlastnictví Města Vysoké Mýto. Tímto bodem se bude RM zabývat až po převedení Penzionu Vysoké Mýto na Dům s pečovatelskou službou.


Z: p. Ing. Fajglová
Bohuslav F e n c l
starosta
Ing. Martin K r e j z a
místostarosta