Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 27.5.2020

Usnesení RM č. 2008-02 ze dne 15. 1. 2008

22.01.08

 

Souhrn usnesení č.  2/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 15. 1. 200819/08


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 14. 1. 2008 dle předloženého návrhu.


20/08

                                                                                                                            

Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 1229/07 ze dne 27.11.2007 a usnesení Rady města č. 1286/07 ze dne 11.12.2007.

         Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

21/08

                                                                            

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinnen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

22/08                                                                 


Rada města     z r u š u j e

usnesení Rady města č. 910/07 ze dne 28.08.2007 a usnesení Rady města č. 1135/07 ze dne 30.10.2007.

         Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

23/08

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 43 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Olgou (nar. 04.04.1971) a Ladislavem (nar. 19.09.1975) Petíkovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

24/08                                                        


Rada města     s c h v a l u j e


převedení užívacích práv k bytu č. 19 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Vlastislava Krále (nar. 08.05.1945), bytem Vítězná 642, Vysoké Mýto na paní Helenu Královou (nar. 17.07.1948) bytem Vítězná 642, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

25/08


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Stanislavem Klofandou (nar. 13.11.1931) bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

26/08

                                                                 

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Křivánkem (nar. 07.08.1985) bytem Prokopa Velikého 716, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

27/08

                                                                          

Rada města     s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Robertem Labou (nar. 02.11.1978) bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

28/08                                                                 

Rada města    s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor v budově č.p.92, ul. B. Smetany, Vysoké Mýto místnosti č. 118 v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

29/08

Rada města    s c h v a l u j e

uzavření dohody o ukončení smlouvy č.138 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.08.2005 mezi městem Vysokým Mýtem a panem Josefem Černíkem, Štefánkova 558, Vysoké Mýto k 31.12.2007

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

                                                                          

30/08


Rada města   bere na vědomí

informace starosty, místostarosty, Mgr. Junka a p. Hejhala.


                                                                                    

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta