Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2008-01 ze dne 8.1.2008

16.01.08

 

Souhrn usnesení č.  1/08

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 8. 1. 2008

1/08


Rada města    s c h v a l u j e :


pořad schůze rady města konané dne 8. 1. 2008 dle předloženého návrhu.2/08

                                                                                                                                                            

Rada města s c h v a l u j e : 


prodloužení smlouvy o poskytování služby k zajištění řádného a pravidelného provozu nízkoprahového klubu EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.01.2008 do 31.12.2008.

        

                                                                 Zodpovídá:           Tomáš Salášek - OSZ

                                                                  Termín:       8. ledna 2008


                                                                                    

3/08


Rada města s c h v a l u j e :

  

prodloužení smlouvy o pronájmu nebytových prostor na ulici Průmyslová 168, Vysoké Mýto s VOŠS a SŠS  Vysoké Mýto za účelem provozování nízkoprahového klubu  EMKO ve Vysokém Mýtě na dobu od 01.01.2008 do 31.12.2008.

                                                                  Zodpovídá:           Tomáš Salášek - OSZ

                                                                  Termín:       08. ledna2008


                                                                                  

4/08


Rada města s c h v a l u j e :  


uzavření nájemní smlouvy na 6 měsíců s panem Petrem Josefem, nar. 15.7.1924 a pí Petrovou Markétou, nar. 23.10.1928, bytem č. 8 v DPS Javornického 432.


                                                                                 Zodpovídá:   Fajglová Iveta

                                                                           Termín:         ihned

                                                                 

                                                                                             

5/08


Rada města s c h v a l u j e :     


ceník úkonů pečovatelské služby dle předloženého návrhu.


                                                                                 Zodpovídá:   Fajglová Iveta

                                                                           Termín:         ihned


                                                                                                                                            6/08


Rada města s ch v a l u j e :


rozpočtové opatření č. 6/2007.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned

        

                                                                          

7/08


Rada města bere na vědomí:


informaci o správních poplatcích za vydávání ověřeného výstupu z informačních systémů veřejné správy od 1.1.2008 v položce 3 d, dle zákona číslo 634/2004 Sb., ve znění doplňků a změn.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       8. ledna 2008

                                                                                    

8/08                                                                             

Rada města bere na vědomí:

informace z jednání kulturní komise konané dne 11.12.2007.

                                                                                             

9/08


Rada města     s c h v a l u j e :

Uzavření smlouvy č. EP-12-2000409/VB/01 o zřízení věcného břemene dle předloženého znění se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 27232425 .

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008


                                                                                    


10/08


Rada města     s c h v a l u j e :

Uzavření smlouvy č. IV-12-2001886/VB/01 o zřízení věcného břemene dle předloženého znění se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 27232425 .

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

                                                                                    

11/08

Rada města     d o p o r u č u j e :

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 4036/24 o celkové výměře parcely 289 m2, v k.ú. Vysoké Mýto manželům panu Přemyslu Šafránkovi, narozenému dne 17.04.1949, a paní Marii Šafránkové narozené 24.05.1952, oba bytem Puškinova 442, Choceňské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto za celkovou cenu 28 900 Kč. 


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.3.2008


                                                                                    

12/08

Rada města     d o p o r u č u j e :

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 382/5 o celkové výměře parcely 173 m2, v k.ú. Vanice Mýto manželům panu MUDr. Slavoji Lopuchovskému, narozenému dne 24.11.1959, a paní Heleně Lopuchovské narozené dne 17.05.1961, oba bytem Vanice 40, 566 01 Vysoké Mýto celkovou cenu 7 135 Kč


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.3.2008


                                                                                             

13/08

Rada města     d o p o r u č u j e :

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej st.p.č. 65 o celkové výměře parcely 32 m2, v k.ú. Svařeň včetně objektu vážního domku na st.p.č. 65 panu Radkovi Šimčíkovi, narozenému dne 16.01.1966, bytem Svařeň 40, 566 01 Vysoké Mýto za celkovou cenu 10 000 Kč. Ve smlouvě bude uvedeno, že využití bude v souladu se schváleným ÚP.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.03.2008


                                                                                             

14/08

Rada města  s o u h l a s í  :

s odstoupením od Smlouvy č.163 o nájmu pozemků uzavřené dne 30.06.2006 mezi městem Vysokým Mýtem a společností Forum Cars spol. s r.o., IČ: 47472677, se sídlem Lipová 151, Vysoké Mýto, dle Článku 4 jmenované smlouvy k 31.01.2008.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

                                                                                             

15/08

Rada města  s o u h l a s í :

s pořádáním reklamní akce společnosti EXIM TOURS a.s., Revoluční 23, Praha 1, IČ: 45312974 na náměstí Přemysla Otakara II. dne 31.01.2008. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 10,-Kč/m2/den.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008


                                                                                             

16/08


Rada města bere na vědomí:


konání zasedání zastupitelstva města dne 20.2.2008 a dne 26.3.2008.


                                                                                             17/08


Rada města schvaluje:


Dodatek č. 1 ke smlouvě o uložení a správě finančních prostředků a listin uzavřené dne 11.7.2007 mezi Městem Vysoké Mýto, Elektrocentrem KBT s.r.o. v likvidaci Vysoké Mýto, firmou ECOTEX s.r.o. Vysoké Mýto a JUDr. Thu Nga Haškovcovou, PhD.


                                                                                    


18/08


Rada města bere na vědomí:

informace starosty města.


                                                                                    Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta