Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 19.2.2020

Usnesení RM č. 2004-09 ze dne 2.3.2004

02.03.04

 

U s n e s e n í č. 9/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 2. 3. 2004Rada města souhlasí:

172/04

s proplacením nevyčerpané řádné dovolené dle předloženého návrhu.
Z: p. Aleš Felgr
T: ihned
173/04


s vyplacením odměn předsedům výborů zastupitelstva města a komisí rady města za měsíc únor 2004 dle předloženého návrhu.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: ihnedRada města schvaluje:

174/04

pořad schůze rady města konané dne 2. 3. 2004 dle předloženého návrhu.


175/04

uzavření smlouvy č.103 o nájmu pozemků p.č.339/2, 341, 342, 343/1, 340, 741 a 742 v PK, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta o celkové výměře 21.762 m2 mezi městem Vysoké Mýto a Miroslavem Suchánkem, Lhůta 53. Nájemné ve výši 1.088,-Kč za rok bude sjednáno s účinností od podepsání nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
176/04


ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 8.2.1994 mezi městem Vysokým Mýtem a paní Blankou Lukášovou, Olbramovická 8/712, 142 00 Praha 4, ke dni 31.3.2004
Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

177/04

uzavření smlouvy č.104 o nájmu pozemků p.č. 3292/1 a 3293/4, vše v k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře 2.354 m2 mezi městem Vysoké Mýto a paní Blankou Lukášovou, Olbramovická 8/712, Praha 4. Nájemné ve výši 9.416,-Kč za rok bude sjednáno s účinností od 1.4.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
178/04


ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 29.9.1992 mezi městem Vysokým Mýtem a paní Miroslavou Šilarovou - Květiny, Dvořákova 272, Vysoké Mýto, ke dni 31.3.2004

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
179/04


uzavření smlouvy č.109 o nájmu části pozemku p.č. 1334 v k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře 18 m2 mezi městem Vysoké Mýto a Miroslavou Šilarovou - Květiny, Dvořákova 272, Vysoké Mýto. Nájemné ve výši 3.000,-Kč za rok bude sjednáno s účinností od 1.4.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

180/04


ukončení smlouvy o nájmu pozemku uzavřené dne 23.9.1992 mezi městem Vysokým Mýtem a paní Věrou Střílkovou - STOP, Pivovarská 399, Vysoké Mýto, ke dni 31.3.2004


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
181/04


uzavření smlouvy č.110 o nájmu pozemků p.č.4809 v k.ú. Vysoké Mýto o celkové výměře 12 m2 mezi městem Vysoké Mýto a Věrou Střílkovou - STOP, Pivovarská 399, Vysoké Mýto. Nájemné ve výši 3.000,-Kč za rok bude sjednáno s účinností od 1.4.2004 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
182/04


uzavření nájemní smlouvy se slečnou Radkou Novákovou, (nar. 22.7.1977) bytem Vraclav 138, k bytu č. 17,ul. Nám. Naděje 773, Vysoké Mýto. Slečna Radka Nováková splnila podmínky členství v družstvu a je oprávněna k užívání tohoto bytu.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

183/04


uzavření nájemní smlouvy se slečnou Veronikou Belovou, (nar. 12.7.1981) bytem Chmelová 500, Vysoké Mýto k bytu č. 3,ul. Nám. Naděje 773, Vysoké Mýto. Slečna Veronika Belová splnila podmínky členství v družstvu a je oprávněna k užívání tohoto bytu.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
184/04


zveřejnění informace o možnosti prodeje bytu č. 6 v č.p. 405, ul. Pivovarská , Vysoké Mýto stávajícím nájemcům.

Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned

Rada města doporučuje:

185/04

ZM přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje prodej bytu č. 4 o velikosti 1+1 v ulici Větrná čp. 677, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto, včetně podílu na stavebních a společných prostorách p Svobodovi Jiřímu, bytem U Staré zastávky 554, Vysoké Mýto, za cenu dohodu ve výši 350.100,--Kč + náklady města. V případě odstoupení od smlouvy bude byt nabídnut zájemci s druhou nejvyšší cenovou nabídkou.


Z: pí. Ing. Jana Holubová
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

186/04

rozbor hospodaření Města Vysokého Mýta za rok 2003.

187/04

návrh rozpočtu na rok 2004.

188/04


nový ceník fy RENGL, platný od 16. 2. 2004.

189/04


žádost fy RENGL a odkládá její znovuprojednání na jedno ze zasedání RM v letních měsících

190/04


žádost fy RENGL na stavební povolení na plakátovací plochy ve Vysokém Mýtě.

191/04


informace p. Ing. Netolického – předsedy dopravní komise.

192/04


informace starosty.

193/04


informace p. Kovaříka.


194/04


o činnosti oblastního Červeného kříže.

Rada města ukládá:

195/04

tajemnici pozvat ředitele Nemocnice Vysoké Mýto p. Ing. Plachého na zasedání RM dne 9. 3. 2004.

Z: pí. Ladislava Pohorská
T: 8. 3. 2004

196/04

pí. tajemnici Pohorské pozvat na předávání Výročních cen Města Vysokého Mýta za rok 2003 představitele členů Orlického sportovního sdružení okresu Ústí nad Orlicí.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: 9. 3. 2004

197/04


pí. tajemnici Ladislavě Pohorské pozvat na některé ze zasedání Rady města Vysokého Mýta zástupce vysokomýtského Červeného kříže u příležitosti jeho 85letého výročí.


Z: pí. Ladislava Pohorská
T: v průběhu roku 2004

Bohuslav F e n c l
starostaIng. Martin Krejza
místostarosta