Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 18.1.2020

Usnesení RM č. 2004-08 ze dne 24.2.2004

24.02.04

 

U s n e s e n í č. 8/04

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 24.2.2004


Rada města souhlasí:

160/04

s předloženým návrhem úhrady za úkon pečovatelské služby.


Z: p. Ing. Fajglová
T: ihned

161/04

s předloženým návrhem provedení stavebních úprav v DPD.


Z: p. Ing. Fajglová
T: ihned


162/04

s přidělením bytu č. 4 p. Bachroňové Terezii, nar. 1.11.1936 v DPS ve Vysokém Mýtě, Litomyšlské Předměstí, Javornického 432.


Z: p. Ing. Fajglová
T: ihned


163/04

se zveřejněním výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací za rok 2003 v rozsahu dle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Z: sl. Bc. Rejentová
T: ihned
164/04

s použitím znaku města na 2 pohlednice „Vysoké Mýto“ dle předloženého návrhu p.Josefem Kristkem, B. Martinů 957, Lanškroun.

Z: p. Felgr
T: ihned


165/04

s prodejem nepotřebného majetku i.č. 1518 a s vyřazením nepotřebného majetku i.č. 60, 28, 21 a l0049/01 příspěvkové organizace NVM.


166/04

na základě potřebnosti s přidělením bytu č. 14 o velikosti 2+1 V Břízkách čp. 779, Vysoké Mýto p. MUDr. Zoře Beňové, primářce LDN NVM na dobu určitou 3 měsíce s možností prodloužení na dobu jednoho roku.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihnedRada města schvaluje:

167/04

pořad schůze rady města konané dne 24.2.2004 dle předloženého návrhu.


168/04

předložený návrh směrnice o hospodaření s byty v DPS a DPD ve vlastnictví Města Vysoké Mýto po jejím doplnění.


Z: p. Ing. Fajglová
T: ihned

169/04

vyhodnocení inventarizací za rok 2003 dle předložených podkladů Nemocnice Vysoké Mýto.
Rada města ruší:

170/04

výběrové řízení na byt č. 14 V Břízkách čp. 779, Vysoké Mýto.

Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
Rada města bere na vědomí:

171/04

informace starosty.
Bohuslav F e n c l
starosta
Jiří K o v a ř í k
člen RM