Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2007- 42 ze dne 20. 12. 2007

03.01.08

 

Souhrn usnesení č.  42/07

z jednání  Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 20. 12. 20071291/07


Rada města    s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 20. 12. 2007 dle předloženého návrhu.


1292/07


Rada města    s o u h l a s í

se snížením nájemného dle uzavřené smlouvy o nájmu pozemku č. 351 uvedeného v čl. 4 na částku 3,-- Kč/m2/rok.

                                                                                             Z: Ing. Svatoš Jindřich

                                                                                       T: ihned

1293/07                                                                                  


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Jindřichem Kopsou (nar. 16.05.1972) bytem Tůmova 258, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 15.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Vlastimil Pavka (nar. 01.02.1984), U Stadionu 301, Vysoké  Mýto

3.   Eva Jandová   

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1294/07


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Šoulou (nar. 14.08.1958) bytem Čsl. armády 647, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 15.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Pavel Hušák (nar. 14.01.1974), Vanice 17, Vysoké Mýto

3.   Irena Bartheldiová (nar. 19.04.1973), 9. května 470, Vysoké Mýto


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008


1295/07


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Steinerem (nar. 14.03.1977) bytem Litomyšlská 101, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Michal Jireček (nar. 13.09.1982), Dvořákova 387, Vysoké Mýto    

3.   Ilona Kozáková (nar. 03.09.1971), Ležáků 670, Vysoké Mýto


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1296/07


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou Záleskou (nar. 01.04.1964) bytem Hrušová 122. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Kateřina Svatošová (nar. 25.03.1972), Resslovo nám. 77, Chrudim    

3.   Renata Kubová (nar. 19.08.1975), Pražská 78, Vysoké Mýto


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

                                                                          

1297/07


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 4 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě slečně Simoně Bykarové (nar. 25.01.1984) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                                                        Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1298/07                                                             


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 2 v č.p. 858  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě paní Olze Giňové (nar. 01.11.1947) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že paní Olga Giňová vrátí byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova, který nyní užívá v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1299/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


přidělení bytu č. 1 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě v zájmu města paní Mgr. Ivaně Winterové (nar. 20.02.1964) bytem Bučina 16. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li paní Winterová plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnána ve školství ve Vysokém Mýtě. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1300/07                                                             


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Janou (nar. 18.01.1978) a Danielem (nar. 24.09.1975) Hoškovými, oba bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1301/07                                                    


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Jiřím Šurýnem (nar. 27.03.1979) bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1302/07                                                             


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Vlastimilem (nar. 21.07.1954) a Hanou (nar. 18.04.1957) Janderovými, oba bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1303/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Hynkem (nar. 08.07.1979) bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1304/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Jaroslavem Lipavským (nar. 05.01.1982) bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1305/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Anastazií Doležalovou (nar. 31.07.1943) bytem Prokopa Velikého 794, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1306/07                                                                       


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Janou Hynkovou (nar. 19.05.1975) bytem náměstí Naděje 774, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1307/07                                                                       


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Dagmar (nar. 13.06.1954) a Štefanem (nar. 19.07.1960) Giňovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008


1308/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 47 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi  Denisou (nar. 05.08.1985) a Janem (nar. 06.04.1985) Ferkovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1309/07                                                                       


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 26 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar. 07.12.1981) a Adamem (nar. 01.11.1981) Giňovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1310/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 41 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Deziderem (nar. 09.04.1948) a Márií (nar. 05.09.1952) Bykarovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1311/07

                                                                 

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Miroslavem (nar. 28.02.1974) a Marcelou (nar. 14.11.1979) Giňovými, oba bytem Husova  858, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1312/07                                                             


Rada města     zrušuje

usnesení Rady města č. 1131/07 ze dne 30.10.2007.


         Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

                                                                          


1313/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Helenou (nar. 18.03.1974) a Františkem (nar. 03.05.1975) Horvátovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2008. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1314/07                                                             


Rada města     zrušuje

usnesení Rady města č. 1132/07 ze dne 30.10.2007.

         Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

                                                                          

1315/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 30.03.1984) a Adrianou (nar. 19.07.1984) Ferkovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1316/07                                                                       


Rada města     zrušuje

usnesení Rady města č. 1227/07 ze dne 27.11.2007.

         Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

1317/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 52 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Silvií (nar. 12.01.1976) a Jozefem (nar. 17.11.1976) Petíkovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2008. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1318/07

                                                                            

Rada města     zrušuje

usnesení Rady města č. 1228/07 ze dne 27.11.2007.

         Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

1319/07

                                                                 

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1320/07

                                                                          

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě v zájmu města s manželi Mgr. Martinem a Mgr. Janou Koblížkovými, oba bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou po dobu trvaní pracovního poměru pana Mgr. Martina Koblížka ve školství ve Vysokém Mýtě, nebo po dobu trvání pracovního poměru paní Mgr. Jany Koblížkové ve školství ve Vysokém Mýtě. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.01.2008

1321/07                                                                       


Rada města     neschvaluje


zastavení výkonu rozhodnutí z důvodu skončení nájmu a nepředání bytu, vedeného proti povinnému Robertu Ferkovi, bytem Husova 156, Vysoké Mýto u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí.

                                                                                   Zodpovídá:     vedoucí OSM

                                                                                   Termín:           ihned

1322/07

                                                                            

Rada města     neschvaluje


převedení užívacích práv k bytu č. 15 v č.p. 156 v ulici Husova z  pana Roberta Ferka na paní Martu Giňovou.

                                                                                   Zodpovídá:     vedoucí OSM

                                                                                   Termín:           ihned

                                                                          

1323/07

Rada města  s ch v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.2024 o výpůjčce uzavřené dne 21.05.2007 mezi městem Vysokým Mýtem a společností VISAMONT CZ, spol s r.o. v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007

                                                                            

1324/07

Rada města  b e r  e    n a    v ě d o m í

výpověď  smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 26.04.2001 mezi městem Vysokým Mýtem zastoupené Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a panem Ing. Františkem Mynářem. Tříměsíční výpovědní lhůta počíná běžet dnem doručení výpovědi tj. 19.12.2007


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

1325/07

                                                                          

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor v budově č.p.116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto garáže č.16 v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

                                                                            

1326/07


Rada města  b e r  e    n a    v ě d o m í

výpověď  smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 13.01.1994 mezi městem Vysokým Mýtem a paní MUDr. Alenou Shánělovou 28.04.1998. Roční výpovědní lhůta počíná běžet 01.01.2008

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

1327/07

                                                                          

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti pronájmu nebytových prostor v budově č.p.116, ul. Gen. Závady, Vysoké Mýto označené ve výkresu D.1.1.5 pod č. 317, 319 a 320 a jednu polovinu prostor č. 321, 324, 325 a 326 to vše o celkové rozloze 81,6 m2 v předložené verzi.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

1328/07                                                                       

Rada města  s o u h l a s í

s prodejem jmelí na náměstí Přemysla Otakara II. ve dnech od 18.12.2007 do 23.12.2007 panem Jiřím Stočkem, Žďárec u Skutče č.p. 53. Poplatek za zábor veřejného prostranství činí 100,-Kč/m2/den..

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned

1329/07

                                                                          

Rada města  s ch v a l u j e

Uzavření dohody o ukončení smlouvy č.133 o nájmu nebytových prostor u zavřené dne 28.02.2005 mezi městem Vysokým Mýtem a paní PhDr. Ivou Košťálovou, Jana Žižky 1198, Choceň k 31.12.2007


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007

1330/07                                                                       


Rada města s ch v a l u j e

účetní odpis pohledávek dle předloženého návrhu


Z: Mgr. Vladimír Běloušek

T: ihned


1331/07


Rada města s ch v a l u j e


rozpočtové opatření č. 5/2007.

                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OFI

                                                                           Termín:       31.12.2007

1332/07


Rada města  n e s o u h l a s í

s prodloužením splatnosti 2.splátky odvodu prostředků z investičního fondu organizace Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, dle Nařízení odvodu příspěvkové organizaci do rozpočtu zřizovatele ze dne 24.4.2007 do 31.01.2008.


                                                        Zodpovídá:           ředitelka organizace

                                                        Termín:       31.01.2008

                                                

1333/07


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informace pp tajemnice, místostarosty, starosty, Tomáškové a Mgr. Junka.
                                                                                    Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta