Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2007-39 ze dne 27.11.2007

07.12.07

 

Souhrn usnesení č. 39/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 27. 11. 2007

1205/07


Rada města schvaluje:


pořad schůze rady města konané dne 27. 11. 2007 dle předloženého návrhu.
1206/07


Rada města         s o u h l a s í


s podpisem smlouvy o výpůjčce nebytových prostor mezi HZS Pardubického kraje a městem Vysoké Mýto na dobu trvání do 31.12.2013

        

                                                                             Z: vedoucí OVV

                                                                             T: ihned

               1207/07


Rada města s c h v a l u j e    


odměny ředitelů ZŠ a MŠ  Vysokého Mýta dle návrhu členů RM.


                                                                                       Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                       Termín: ihned


                                                                                    


1208/07

                                                                                                                            

Rada města j m e n u j e  


za zřizovatele jako členy Školské rady při ZŠ Vysoké Mýto, Javornického paní Evu Tomáškovou a pana Ing. Pavla Kubů.


                                                                                       Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                       Termín: ihned

                                                                                                                            


                                                                                   

1209/07                        


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení rozpočtový výhled sestavený do roku 2011.                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       12.12.2007


                                                                                    

1210/07


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení pravidla rozpočtového provizoria na rok 2008.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       12.12.2007


                                                                                             1211/07


Rada města trvá


aby místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2008 byl splatný ve stejných splátkách jako v roce 2007.

                                                                                             

                                                                           Zodpovídá: vedoucí OFI

                                                                          


1212/07


Rada města bere na vědomí


zápis ze schůze finančního výboru č. 7/2007 ze dne 26.11.2007.


                                                                                    1213/07


Rada města doporučuje:


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 8/2007 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Vysokého Mýta, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

                                                                                    

1214/07

Rada města doporučuje:


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 9/2007, kterou se mění vyhláška č. 10/2006, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

                                                                                    

1215/07

Rada města doporučuje:


Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


Zastupitelstvo města vydává obecně závaznou vyhlášku č. 10/2007 Obecně závazná vyhláška č. 10/2007, kterou se mění vyhláška č. 2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášek č. 1/2002 a 5/2003, 4/2004, 7/2005 a 8/2006.


                                                                                             

      

1216/07

                                                           

Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Monikou Sokolovou (nar. 24.01.1970) a panem Jaromírem Javůrkem (nar. 20.02.1964) oba bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                             


1217/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 678 v ulici Větrná ve Vysokém Mýtě s panem Zdeňkem Komárkem (nar. 03.03.1978) bytem Větrná 678, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                    


1218/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Vladimírem Bělouškem (nar. 26.04.1957) bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto a Ivanou Bělouškovou (nar. 07.07.1964) bytem Proseč 232 na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                             

1219/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 19.11.1970) a Halinou (nar. 12.04.1973) Krapkovými, oba bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007
1220/07                                                                                         


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Monikou Kadečkovou (nar. 04.09.1971) bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                             1221/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Kováčem (nar. 13.09.1977) bytem Zámrsk 60 na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Kováč plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem Městského úřadu Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                             


1222/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976) bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2  roku.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                    

1223/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Richardem Bittnerem (nar. 27.07.1981) bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2  roku.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                    

1224/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Janem Filipi (nar. 14.04.1987) bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                    

1225/07


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Františkem (nar. 27.10.1982) a Vendulou (nar. 16.05.1983) Kroulíkovými, oba bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.20071226/07                                                                                


Rada města     schvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Olgou Giňovou (nar. 01.11.1947) bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007

                                                       1227/07                                                                                


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 52 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Silvií (nar. 12.01.1976) a Jozefem (nar. 17.11.1976) Petíkovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                             


1228/07


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007                                                                                    

1229/07


Rada města     neschvaluje


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                    

1230/07


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 772 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Editou Benátskou (nar. 31.10.1977) bytem Mládežnická 415, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 15.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud paní Benátská byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

3.   Martina Sklenářová (nar. 23.03.1984), 9. května 660, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007

                                                                                             

1231/07


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Pavkou (nar. 04.04.1985) bytem U Stadionu 301, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 28.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Marie Dušková (nar. 18.06.1953), V Peklovcích 505, Vysoké Mýto,

3.   Ilona Kozáková (nar. 09.09.1971), Ležáků 670, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007
1232/07


Rada města schvaluje   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě se panem Vladimírem Hromádko (nar. 16.07.1985) bytem Svařeň 17, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 28.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, byt bude přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí:

2.   Eva Jandová   

3.   Kateřina Menclíková (nar. 08.13.1979), Chelčického 36, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                    

1233/07


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 11 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě paní Ivetě Giňové (nar. 18.03.1974) bytem Husova 856, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                                                                                                                                                                         Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                    


1234/07


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 54 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě manželům Milanovi (nar. 28.11.1965) a Magdaléně (nar. 28.10.1980) Mikovým, oba bytem Fibichova 138, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                    


1235/07


Rada města     schvaluje


přidělení  bytu č. 55 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě slečně Denise Giňové (nar. 02.12.1988) bytem B. Korábové 14, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                                                                                                                                                 Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                    


1236/07


Rada města doporučuje


přijmout zastupitelstvu následující usnesení:

Zastupitelstvo města  ruší usnesení 108/07 ze dne 13.6.2007

Zastupitelstvo města schvaluje prodej budovy č.p. 819 na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě na pozemku p.č. 1690/37 v k.ú. Vysoké Mýto včetně pozemku společnosti CORESO spol. s r.o., IČO 27750345, se sídlem 602 00 Brno, Zábrdovice, Spolková 298/10, za cenu 386.001,-Kč. Cena je stanovena s ohledem na špatný technický stav objektu.

Kupující se zavazuje provézt do 31.12.2010 rekonstrukci budovy dle předložené studie k žádosti o prodej areálu bývalých kasáren Vysoké Mýto, body 4a, 4b, 4c. V případě nesplnění tohoto závazku bude sjednáno právo odstoupení města Vysokého Mýta od kupní smlouvy.

Ve smlouvě bude uvedeno předkupní právo města Vysokého Mýta na pozemek p.p.č. 1690/37 za cenu 386 000 Kč.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.12.2007


                                                                                             

1237/07


Rada města     s c h v a l u j e

Protokol o předání a převzetí výsadby u účelové polní komunikace C20 dle předloženého znění.                                                                          


Zodpovídá: vedoucí OSM

                                                                   Termín:      31.12.2007


        

1238/07

                                                       

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 1970/10 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka.


         Zodpovídá:           vedoucí OSM

          Termín:      12.12.2007

                                                                          

1239/07


Rada města     s o u h l a s í


s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Vysokomýtskou nemocnicí, se sídlem Hradecká 167, Vysoké Mýto, IČ: 71207856 a Českou abilympijskou asociací, o.s., se sídlem Jana Palacha 324/23, Pardubice, IČ 67363156 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       15.12.2007


                                                                                    

1240/07


Rada města     s c h v a l u j e

SOD ze dne 19.11.2007 mezi firmou VTZ s.r.o. a Městem Vysokým Mýtem na práce v č.p. 167 ve Vys. Mýtě v předloženém znění.                                                                         

Zodpovídá  vedoucí OSM

                                                                   Termín:      01.12.2007   

                                                                                                                     


1241/07


Rada města schvaluje


přijetí finančních darů dle předloženého návrhu.


                                                                                    1242/07

Rada města schvaluje


uzavření smlouvy s firmou IMA Produkcition s.r.o. Praha v předloženém znění.


                                                                                    


1243/07


Rada města schvaluje


vyplacení odměny pro ředitele Technických služeb Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá: Ing. Jiraský

                                                                           Termín: ihned


                                                                                    

1244/07

Rada města bere na vědomí

informace starosty a místostarosty města.

 

                                                                            


 

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta