Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2007-35 ze dne 30.10.2007

09.11.07

 

Souhrn usnesení č. 35/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 30. 10. 2007
1111/07


Rada města schvaluje:


pořad schůze rady města konané dne 30. 10. 2007 dle předloženého návrhu.1112/07


Rada města schvaluje:


čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Slunečná dle předloženého návrhu.


                                                                  Zodpovídá: p. Pešinová

                                                                  Termín: ihned1113/07


Rada města souhlasí:


s realizací nasvícení přechodů pro chodce na silnici I/35 dle předložené cenové nabídky.


                                                                              Zodpovídá: Ing. Svatoš

                                                                          Termín: 31.12.20071114/07


Rada města s c h v a l u j e :


udělení dotace Občanskému sdružení Naděje Vysoké Mýto pro středisko potravinové pomoci v Litomyšli ve výši 7.000,-- Kč na krytí mzdových nákladů.                                                                                       Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                       Termín: ihned

                                                                          

1115/07


Rada města u k l á d á :


vedoucímu odboru VV, pozvat odstupující členy, zástupce za zřizovatele Školské rady při ZŠ Vysoké Mýto, Javornického  na jednání ke starostovi města.


                                                                                       Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                       Termín: ihned1116/07


Rada města s ch v a l u j e :


rozdělení příspěvku na provoz příspěvkové organizaci M-klub Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       15.11.20071117/07


Rada města  s o u h l a s í :

s prodloužením splatnosti kupní ceny pozemků vyplývající z kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 20.září 2007 do 31.10.2007.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned1118/07


Rada města s ch v a l u j e :


dohodu o splátkách kupní ceny vyplývající ze Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne 29.října 2007 dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned


1119/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Marií Markovičovou (nar. 30.01.1958) bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.20071120/07

                                                                                    

Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Branko Markovičem (nar. 06.04.1955) bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007


                                                                                                                                                                                  

1121/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 779 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Jílkem (nar. 11.10.1980) bytem V Břízkách 779, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007


                                                                                             1122/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 753 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 25.11.1973) a Petrou (nar. 08.11.1972) Junkovými, oba bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, budou-li manželé Junkovi plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále pan Junek zaměstnancem Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007


                                                                                    

1123/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Vondráčkem (nar. 02.02.1977) bytem Slov. nár. povstání 608, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2  roku, za podmínky, že se během této doby nájemník přihlásí k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.20071124/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi  Monikou Bilou (nar. 28.10.1974) a Tiborem Bilým (nar. 18.11.973), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1125/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Jílkem (nar. 01.05.1985) bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007
1126/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s manželi Jindřichem (nar. 15.07.1948) a Ilonou (nar. 21.05.1953) Husákovými, oba bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007
1127/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Vlastimilem Pekařem (nar. 12.10.1951) bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2008 za  podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy pan Vlastimil Pekař uzavře s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 1.500,- Kč. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007


1128/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Michalem Maixnerem (nar. 31.01.1977) bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.20071129/07


Rada města     neschvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 22.01.1936) a Věrou (nar. 20.07.1948) Diblíkovými, oba bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1130/07

Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Romanou (nar. 22.08.1978) a Milanem (nar. 10.01.1976) Giňovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007


1131/07


Rada města     neschvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Helenou (nar. 18.03.1974) a Františkem (nar. 03.05.1975) Horvátovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.20071132/07


Rada města     neschvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 30.03.1984) a Adrianou (nar. 19.07.1984) Ferkovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.20071133/07


Rada města     schvaluje:


přidělení  bytu č. 42 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě panu Martinu Giňovi (nar. 24.11.1986) bytem B. Korábové 14, Vysoké Mýto a slečně Erice Balážové (nar. 09.12.1988) bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu                                                                                                                                                                                                                     Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007


1134/07

Rada města     schvaluje:


přidělení  bytu č. 44 v č.p. 156  v  ulici Husova ve  Vysokém Mýtě panu Miroslavu Krummerovi (nar. 22.12.1936) bytem Odbojářská 572, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                                                                                                                                                 Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.20071135/07


Rada města     trvá:

na svém usnesení č. 910/07 ze dne 28.08.2007 - neschválit uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 43 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Olgou (nar. 04.04.1971) a Ladislavem (nar. 19.091.1975) Petíkovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.20071136/07


Rada města     zrušuje:

usnesení Rady města č. 908/07 ze dne 28.08.2007.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       ihned1137/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s paní Janou Klajlovou (nar. 26.12.1961) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 1/2 roku.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007
1138/07


Rada města     schvaluje:


přidělení bytu č. 1 v č.p. 4 v ulici Sportovní ve Vysokém Mýtě v zájmu města panu Janu Zimovi (nar. 05.03.1985) bytem Čelakovského 6, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Jan Zima plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem VaK Vysoké Mýto. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                          

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.20071139/0


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 24.02.1972) a Andrejem (nar. 20.04.1972) Ferkovými, oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.20071140/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 24 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Jánem Drugdou (nar. 27.05.1946) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2007. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007
1141/07


Rada města  s o u h l a s í :

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny p.p.č. 4571/16 a části p.p.č. 5123/1 v k.ú. Vys. Mýto dle předloženého návrhu


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007
1142/07


Rada města  s o u h l a s í :

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny části p.p.č. 4666/80 v k.ú. Vys. Mýto dle předloženého návrhu


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007


1143/07


Rada města     d o p o r u č u j e :

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 9  v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě, včetně podílů na společných částech domu a pozemcích v k.ú. Vysoké Mýto současnému nájemci bytu p.Marii Susserové narozené dne 20.03.1961 za cenu  t.j.  635 475 Kč.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007


1144/07


Rada města  s ch v a l u j e :

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.325 o nájmu nemovitostí uzavřenou dne 11.01.2006 mezi městem Vysokým Mýtem a Městskými Lesy, spol. s r.o. v předložené verzi.


Zodpovídá: vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1145/07


Rada města  s ch v a l u j e :


uzavření smlouvy č.1016 o nájmu nemovitostí mezi paní Ing. Jitkou Bartošovou,  bytem Jasmínová 2885/33, Praha 10 Záběhlice, panem Václavem Víchem,  bytem Lipová 148, Vysoké Mýto, panem Václavem Víchem,  bytem Na Plese 155, Vysoké Mýto na straně jedné jako pronajímateli a městem Vysokým Mýtem na straně druhé jako nájemcem v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.20071146/07


Rada města bere na vědomí:


konání zastupitelstva města dne 22.11.2007 v 16.00 hod.


                                                                                    


1147/07

                                                                                             

Rada města zrušuje:


Organizační řád Městského úřadu Vysoké Mýto ze dne 17.4.2007.


                                                                  Zodpovídá: p. Pohorská                                                                                                                 1148/07


Rada města schvaluje:


Organizační řád Městského úřadu Vysoké Mýto ze dne 30.10.2007, platný od 1.11.2007.


Zodpovídá: p. Pohorská
1149/07


Rada města bere na vědomí:

informace starosty a místostarosty města.


Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta