Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2007-33 ze dne 16.10.2007

23.10.07

 

Souhrn usnesení č. 33/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 16. 10. 2007

1066/07


Rada města schvaluje:


pořad schůze rady města konané dne 16. 10. 2007 dle předloženého návrhu.
1067/07


Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti SPORTCENTRUM Vysoké Mýto, s.r.o. schvaluje:


řádnou účetní závěrku společnosti SPORTCENTRUM Vysoké Mýto, s.r.o. sestavenou k 31.12.2006.

1068/07

Rada města schvaluje:


přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Pardubického kraje na činnost a provoz Informačního centra Vysoké Mýto ve výši 137 145,50 Kč.


                                                                           Zodpovídá: p. Felgr

                                                                           Termín: ihned1069/07


Rada města schvaluje:


přijetí neinvestičního grantu z rozpočtu Pardubického kraje na Týden hudby 2007 ve výši 25 000 Kč.                                     


                                                                           Zodpovídá: p. Felgr

                                                                           Termín: ihned


1070/07


Rada města doporučuje:

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 492 o výměře 71 m2 v k.ú. Brteč za cenu 80 Kč/m2 plus náklady města- společnosti OSEVA UNI a.s., se sídlem Na Bílé 1231, 565 01 Choceň za uvedených podmínek Osadního výboru.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.20071071/07


Rada města doporučuje:

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 215/19 o výměře 44 m2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta, za cenu za cenu 40,-Kč/m2 + náklady města manželům Jaromíru (nar. 23.11.1978) a Janě (nar.20.08.1977) Holubovým bytem Knířov 20, 566 01 Vysoké Mýto.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007
1072/07


Rada města doporučuje:

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města trvá na usnesení 171/06 ze dne 18.10.2006.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

1073/07


Rada města  schvaluje:

Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č. IE-12-2002034/VB/01 Vysoké Mýto, ul. Husova kabelové vedení NN dle předloženého znění se společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, 405 02.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.10.20071074/07


Rada města schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Danielou (nar. 28.03.1983) a Stanislavem (nar. 23.06.1980) Godlovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou v délce dvou měsíců. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007
1075/07


Rada města ukládá:

řediteli MBP Vysoké Mýto p. Ropkovi předložit zprávu o stavu plynových kotelen ve školských zařízeních města (s přihlédnutím k jejich technickému stavu, nutným opravám, údržbě atd.), spolu s návrhem na optimalizaci jejich provozu.


                                                                                     Zodpovídá: p. Ropek

                                                                                     Termín: 30.11.2007

1076/07


Rada města bere na vědomí:


dopis p. Olgy Hruškové, bytem Lidická 685, Vysoké Mýto ze dne 8.10.2007 o povolení připojení na kanalizaci, vodovod a městskou komunikaci v lokalitě Mlýnský potok II na soukromou parcelu č. 4114/I.
1077/07


Rada města bere na vědomí:

informace starosty a místostarosty města.Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta