Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2007-31 ze dne 2.10.2007

10.10.07

 

Souhrn usnesení č. 31/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 2. 10. 2007

998/07


Rada města schvaluje:


pořad schůze rady města konané dne 2. 10. 2007 dle předloženého návrhu.
999/07


Rada města souhlasí:


s udělením státního občanství ČR Naděždě Lajkové, nar. 07.12.1951, bytem Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, V Břízkách 782


                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

                                                                           Termín: ihned1000/07


Rada města promíjí:

pohledávku za manželi Vladimírem a Jaroslavou Dvořákovými, bytem Wirthova 227, Choceňské Předměstí, PSČ: 566 01 Vysoké Mýto, ve výši 1.600,-Kč vyplývající z kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 2.srpna 2007.


                                                                          Zodpovídá:  vedoucí OFI

                                                                           Termín:       ihned1001/07


Rada města souhlasí:

s realizací I. etapy zjednosměrnění ulic kolem historického centra města. Jedná se o ulice Vrchlického, Nerudova, Andělská, Kar. Světlé.                                                                           Zodpovídá: Ing. Svatoš                                                                             Termín: 30.11.20071002/07


Rada města schvaluje:

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě č. 042/2007/5 na zřízení věcného břemene k - p.p.č 4891, RMS STL Vys. Mýto ul. Choceňská, Preslova, dle předloženého znění se společností VČP Net s.r.o. se sídlem Pražská 485, 500 04 Hradec Králové.

                                                                          

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007


1003/07


Rada města souhlasí:

s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Vysokomýtskou nemocnicí, se sídlem Hradecká 167, Vysoké Mýto, IČ: 71207856 a společností KAJA UnO, s.r.o., se sídlem Třebovská 115, Ústí nad Orlicí, IČ: 25973775 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       15.10.2007
1004/07


Rada města souhlasí:


s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Vysokomýtskou nemocnicí, se sídlem Hradecká 167, Vysoké Mýto, IČ: 71207856 a panem MUDr. Pavlem Janečkem, bytem V Peklovcích 502, Vysoké Mýto, IČ: 44473834 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       15.10.2007


                                                                                             

1005/07

Rada města souhlasí:


s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Vysokomýtskou nemocnicí, se sídlem Hradecká 167, Vysoké Mýto, IČ: 71207856 a paní MUDr. Stanislavou Novotnou, bytem Na Stráni 499, Vysoké Mýto, IČ: 75076594 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       15.10.2007

        


                                                                                    

1006/07


Rada města souhlasí:


s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Vysokomýtskou nemocnicí, se sídlem Hradecká 167, Vysoké Mýto, IČ: 71207856 a panem Jaromírem Štolbou, bytem V Peklovcích 501, Vysoké Mýto, IČ: 73648230 v předložené verzi.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       15.10.2007

        


                                                                                    

1007/07


Rada města souhlasí:


s uzavřením Smlouvy o podnájmu nebytových prostor mezi Vysokomýtskou nemocnicí, se sídlem Hradecká 167, Vysoké Mýto, IČ: 71207856 a Zdravotnickou záchranou službou Pardubického kraje, se sídlem Průmyslová 450, Pardubice, IČ: 69172196 v předložené verzi.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       15.10.2007

                                                                                    

1008/07


Rada města souhlasí:

se zveřejněním záměru prodeje budovy č.p. 30 v Domoradicích na stavebním pozemku p.č. 11 včetně pozemku a pozemku p.č. 38/3 vše v k.ú. Domoradice obálkovou metodou dle předloženého návrhu.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       15.10.2007

                                                                                                                                             

1009/07


Rada města schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Pavlínou Manychovou (nar. 08.02.1972) bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007


1010/07


Rada města schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Marií Šplíchalovou (nar. 17.05.1969) bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.20071011/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Vlastimilem Koblížkem (nar. 21.06.1977) bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007                                                                                    

1012/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Hanou Kubíčkovou (nar. 08.07.1956) bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007                                                                                    

1013/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě se slečnou Petrou Charvátovou (nar. 12.03.1982) bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007


                                                                                    

1014/07

Rada města     schvaluje:


 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Lukášem Vágnerem (nar. 11.04.1982) bytem V Břízkách 783, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007


                                                                                             

1015/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Dobromilou Soukalovou (nar. 12.06.1944) bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007


                                                                                    

1016/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Vlastislavem Králem (nar. 01.02.1978) bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007


                                                                                    

1017/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 88 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s manželi  Karlem (nar. 27.01.1974) a Zdenkou (nar.11.10.1975) Lorencovými, oba bytem Sv. Čecha 88, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007


1018/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 448 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Majo (nar. 23.02.1967) bytem Jihlavská 48, Okříšky na dobu určitou 1 rok s možností prodloužení vždy o 1 rok, bude-li pan Majo plnit podmínky nájemní smlouvy a bude-li nadále zaměstnancem České pojišťovny, a.s., agentura Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007


1019/07


Rada města     neschvaluje:


převedení užívacích práv k bytu č. 10 v č.p. 777 v ulici V Břízkách z  pana Františka Zavadského na slečnu Alenu Janečkovou.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.20071020/07

Rada města     schvaluje:


směnu bytu č. 9 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé  Martin (nar. 09.01.1979) a Marie (nar. 06.04.1979) Opovi, oba bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto za byt č. 10 v č.p. 756 v ulici   U Potoka ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Jaroslav (nar. 25.06.1974) a Andrea (nar. 02.10.1982) Macákovi, oba bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007


1021/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 775 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem Janem (nar. 23.05.1949) a Helenou (nar. 06.09.1972) Vážkovými, oba bytem náměstí Naděje 775, Vysoké Mýto na dobu určitou 0,5 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.20071022/07

Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Štefanem Gajdošíkem (nar. 24.09.1966) bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou 0,5 roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.20071023/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Timčo (nar. 26.02.1963) bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou tři měsíce. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.20071024/07


Rada města     neschvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Vlastislavem Králem (nar. 08.05.1945) bytem Vítězná 642, Vysoké Mýto.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007

                                                       

1025/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 774 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Hynkem (nar. 08.07.1979) bytem V Zahrádkách 532, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2007 za podmínky, že se během této doby přehlásí k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007


1026/07


Rada města     neschvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 58 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě se slečnou Andreou Dadučovou (nar. 18.09.1979) bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.20071027/07


Rada města     schvaluje:


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 28 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Horváthem (nar. 10.12.1987) a slečnou Marií Petikovou (nar. 09.04.1986), oba bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou 0,5 roku. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.20071028/07


Rada města schvaluje:   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě se slečnou Lenkou Horákovou (nar. 14.02.1984) bytem Pivovarská 403, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, byt bude přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí :

2.   Edita Benátská (nar. 31.10.1977), Mládežnická 415, Vysoké Mýto,

3.   Veronika Pekařová (nar. 19.01.1982), Kpt. Poplera 313, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007


1029/07


Rada města     schvaluje:


přidělení  bytu č. 7 v  ulici Husova č.p. 156  ve  Vysokém Mýtě manželům Daniele (nar. 28.03.1983) a Stanislavu (nar. 23.06.1980) Godlovým, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Godlovi vrátí byt č. 2 v č.p. 156 v ulici Husova, který nyní užívají v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.20071030/07


Rada města     schvaluje:


přidělení  bytu č. 2 v  ulici Čapkovská č.p. 171  ve  Vysokém Mýtě manželům Martinu (nar. 15.11.1971) a Růženě (nar. 07.02.1977) Csocsovým, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto.

Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Csocsovi vrátí byt č. 2 v č.p. 858 v ulici Husova, který nyní užívají v řádném stavu bez známek většího poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007


1031/07


Rada města schvaluje:

plán akcí na „Komunikace a chodníky do rozpočtu na rok 2008", dle předloženého návrhu.


Termín:       ihned

Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
1032/07


Rada města schvaluje:

uzavření další darovací smlouvy s panem Petrem Fraňkem, bytem : Blatno 91, 539 01 Hlinsko na přijetí daru jako příspěvku na částečné financování inženýrských sítí v lokalitě Mlýnský potok II., dle předloženého návrhu.


Termín:       31.10.2007   

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
1033/07


Rada města schvaluje:

uzavření dodatku č.1 darovací smlouvy se Zdeňkem a Zuzanou Sládkovými, bytem : Pivovarská 404, 566 01 Vysoké Mýto na přijetí daru jako příspěvku na částečné financování inženýrských sítí v lokalitě Mlýnský potok II., dle předloženého návrhu.


Termín:       31.10.2007   

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje1034/07


Rada města s c h v a l u j e :


ředitelce MŠ Kamarádi, Mgr. Haně Štindlové, čerpání finančních prostředků z investičního fondu dle přiloženého návrhu.


                                                                                      Zodpovídá. vedoucí OVV

                                                                                      Termín: ihned


1035/07


Rada města souhlasí:

s opravou části střechy na krytém plaveckém bazénu.


                                                                           Zodpovídá: Ing. Svatoš

                                                                           Termín: 30.11.2007


1036/07


Rada města souhlasí:

s opravou dvou úseků cyklostezky.


                                                                           Zodpovídá: Ing. Eliáš

                                                                           Termín: 31.12.2007

                                                                                    

1037/07


Rada města bere na vědomí:

informace starosty města.Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta