Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2007-30 ze dne 25. 9. 2007

02.10.07

 

Souhrn usnesení č. 30/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 25. 9. 2007

                                                                          

982/07                                                               


Rada města   s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 25. 9. 2007 dle předloženého návrhu.


983/07


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy č.181 o nájmu nemovitostí mezi městem Vysoké Mýto a Volejbalovým klubem Vysoké Mýto, Sportovní 224, Vysoké Mýto, IČ: 64771431 v předložené verzi.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

                                                                          

984/07


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření smlouvy NTL-P-001/2007-VYSOKE MYTO o zřízení věcného břemene Přípojky k p.č. 4468/3 - VYSOKÉ MÝTO dle předloženého znění se společností VČP Net s.r.o. se sídlem Pražská 485, 500 04 Hradec Králové.

                                                                          

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.7.2007

985/07                                                                         


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o dílo „Restaurování Božích muk na křižovatce u zemědělské školy ve Vysokém Mýtě" mezi městem Vysoké Mýto a paní Lianou Špatenkovou, U Potoka 753, Vysoké Mýto, IČ: 73988081 v předložené verzi.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

                                                                          986/07


Rada města     s c h v a l u j e

přidělení bytu č. 3 v ulici Husova č.p. 858 ve Vysokém Mýtě manželům Dezideru (nar. 05.05.1964) a Olze (nar. 11.12.1965) Husárovým, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je navrácení bytu č. 54 v č.p. 156 v ulici Husova, na který mají manž. Husárovi platnou nájemní smlouvu. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.01.2008. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu pronajatého bytu.                                                                                                                                                                                 Zodpovídá:vedoucí OSM

                                                                  Termín:      30.09.2007

987/07


Rada města   d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města   j m e n u j e

Ing. Františka Jiraského zastupitelem, který bude spolupracovat s pořizovatelem při pořízení změny č.1 územního plánu.

Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Termín:       do 31.12.2009


988/07


Rada města   s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou Aquavita, spol. s. r.o., 569 61 Dolní Újezd 14, jako dodavatelem  akce: Rekonstrukce kanalizace v areálu VaK a MěBP Vysoké Mýto.

Termín:       do 31.10.2007

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


989/07


Rada města   s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo s firmou ELTODO dopravní systémy s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 jako dodavatelem  akce: Dodávka parkovacích automatů do městské památkové zóny města Vysokého Mýta.

Termín:       do 31.10.2007

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


990/07


Rada města   b e r e   n a    v ě d o m í

návrh komise na zrušení poptávkového řízení na akci: Demolice bývalého vážního objektu ve Vysokém Mýtě, místní části Svařeň - Sejtinka.                           

Termín:       do 31.10.2007

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


991/07


Rada města   u k l á d á

OÚP vypsat nové poptávkové řízení na akci: Demolice bývalého vážního objektu ve Vysokém Mýtě, místní části Svařeň - Sejtinka.                           

Termín:       do 31.02.2008

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

992/07

Rada města   s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se Sdružením společností „Sdružení Vysoké Mýto"

se sídlem: VCES a.s., Vážní 456, 503 41 Hradec Králové na akci: Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto - fermentační stanice, v předloženém znění.

Termín:       do 30.09.2007

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

993/07

Rada města   s c h v a l u j e

vystavení objednávky na zemní práce na provedení překládky telekomunikačního vedení na akci: Vysoké Mýto, Mlýnský potok II.

Termín:       do 31.10.2007

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

994/07

Rada města   s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo s firmou SAREKO s.r.o., Husova 187, 566 01 Vysoké Mýto IČ : 45539197 na akci : Oprava střechy ZŠ Javornického, v předloženém znění.

Termín:       do 31.10.2007

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
995/07


Rada města   s c h v a l u j e

uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo s firmou CLIM-tech s.r.o., M.Papáček, Staré náměstí 67,     516 01 Rychnov nad Kněžnou jako dodavatelem akce: „Klimatizace a vzduchotechnika v budovách Městského úřadu čp. 91, 92 ve Vysokém Mýtě", v předloženém znění.

Termín:       do 31.10.2007

Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


996/07


Rada města   s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o dílo na provedení živičných krytů komunikací „Pozemkových úprav „Ke Šnakovu" s firmou STRABAG a.s. , odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Pod Budínem 367, 516 01 Rychnov nad Kněžnou IČ: 60838744, v předloženém znění.

Termín:       do 31.10.2007

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje


997/07


Rada města   b e r e  n a   v ě d o m í

informace starosty, místostarosty, tajemnice,  Dr. Podroužka, Mgr. Junka a pí Kejzlarové.Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta