Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2007-29 ze dne 18. 9. 2007

24.09.07

 
 

Souhrn usnesení č. 29/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 18. 9. 2007

                                                                          

962/07


Rada města   s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 18. 9. 2007 dle předloženého návrhu.


963/07                                                                                  


Rada města s c h v a l u j e


udělení dotace ve výši 1 000 Kč na benefiční výstavu Vamberecká krajka pořádanou firmou Vamberecká krajka CZ, s. r. o., Vamberk ve Vysokém Mýtě 30. 11. 2007 - 1. 1. 2008.

                                                                             Zodpovídá:  vedoucí OVV                                                                         Termín:     září 2007


964/07

                                                                          

Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny části stavební p.č. 22 v k.ú. Brteč dle předloženého návrhu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.9.2007


965/07


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny p.p.č. 1515/148 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.9.2007

966/07

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p.č. 4666/66 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

                                                                          

967/07


Rada města  s o u h l a s í

se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny části parcely p.č. 215/4 v k.ú. Knířov dle předloženého návrhu

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.9.2007

968/07


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p.č. 382/5 v k.ú. Vanice.

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

969/07                                                               


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod vlastnických podílů na pozemcích p.č. 4056/13, 4058/7, 4066/32, 4885/2 vše v k.ú. Vysoké Mýto.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

970/07                                                                         


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku p.č. 59/2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

971/07                                                                         

                                                   

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo trvá města svém usnesení č. 82/07

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.11.2007

972/07

                                                                          

Rada města     s o u h l a s í

s výpovědí ze smlouvy č.161 o nájmu pozemku.

         Zodpovídá:   vedoucí OSM

          Termín:      ihned

973/07       

Rada města  s o u h l a s í

s umístěním dvou informačních tabulí pro společnost Iveco Czech Republic, a.s. na pozemcích p.č. 4883/3 (parkoviště v ulici Vraclavská) a 4900/6 (parkoviště u LIDLu) v k.ú. Vysoké Mýto..

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                                     Termín:       30.09.2007

974/07

                                                                          

Rada města     z r u š u j e

usnesení č. 820/07 a 821/07 ze dne 07.08.2007

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

                                                                          

975/07


Rada města     s c h v a l u j e


uzavření Smlouvy č.179 o nájmu pozemků mezi městem Vysoké Mýto a společností RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., Sokolovská 121, Litomyšl, IČ: 48168190 v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

976/07


Rada města     s c h v a l u j e

uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti ke smlouvě č.179 o nájmu pozemků mezi městem Vysoké Mýto a společností RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL, s.r.o., Sokolovská 121, Litomyšl, IČ: 48168190 v předložené verzi.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

977/07                                                                         


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 4644/53 v k.ú. Vysoké Mýto.

         Zodpovídá:           vedoucí OSM

          Termín:      ihned


978/07


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í


konání 6. královského běhu Kujebinou, který se uskuteční dne 23. září 2007 od 9:50 v Jungmannových sadech ve Vysokém Mýtě.


979/07


Rada města  s o u h l a s í

s beúplatným pronajmem krytého bazénu plaveckému klubu za účelem  pořádání plaveckých závodů „Velká cena města Vysokého Mýta" v sobotu dne 29. 9. 2007 v době od 8:00 do 19:00

                                                                           Zodpovídá: Ing. Svatoš

                                                                                Termín:       27.09.2007

                                                                          

980/07


Rada města   s c h v a l u j e

uzavření Dodatku č. 3 ke kupní smlouvě o prodeji nemovitostí se smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 22. 12. 2004 uzavřené mezi smluvními stranami Město Vysoké Mýto a Družstvo MVMB DOMUS v předloženém znění.


Z: Ing. Martin Krejza

                                                                           T: ihned

981/07                                                               

Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informace starosty, místostarosty, tajemnice, Dr. Podroužka a Mgr. Junka.

Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta