Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2007-28 ze dne 11. 9. 2007

17.09.07

 

Souhrn usnesení č. 28/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 11. 9. 2007


951/07                                                                                  

Rada města   s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 11. 9. 2007 dle předloženého návrhu.


952/07                                                                                  


Rada města  s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě se slečnou Michaelou Ptáčkovou (nar. 25.05.1984) bytem Prokopa Velikého 793, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 36.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, byt bude přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí :

2.   Martin Giňa (nar. 24.11.1986), B. Korábové 14, Vysoké Mýto,

3.   Daniel Filip (nar. 10.03.1982), Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

953/07


Rada města s c h v a l u j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 447 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Veronikou Dvořákovou (nar. 16.06.1983) bytem Chmelová 446, Vysoké Mýto a Pravoslavem Dvořákem (nar. 12.06.1982) bytem Tolstého 475, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, byt bude přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí :

2.   Veronika Pekařová (nar. 19.01.1982), Kpt. Poplera 313, Vysoké Mýto,

3.   Filip Pavka (nar. 04.04.1985), U Stadionu 301, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

954/07


Rada města s c h v a l u j e    


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě se slečnou Evou Stříteskou (nar. 05.06.1985) bytem Mládežnická 414, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 26.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, byt bude přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí :

2.   Radek Jiráň (nar. 22.07.1978), Ležáků 670, Vysoké Mýto,

3.   Veronika Dvořáková (nar. 16.06.1983), Chmelová 446, Vysoké Mýto a Pravoslav Dvořák    (nar. 12.06.1982) bytem Tolstého 475, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

955/07


Rada města s c h v a l u  j e   


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím (nar. 24.03.1978) a Kateřinou (nar. 04.06.1985) Baňkovými, oba bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto. Podmínkou přidělení bytu je, že manželé Baňkovi vrátí byt č. 8 v č.p. 772 náměstí Naděje, který nyní užívají v řádném stavu bez známek poškození. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, byt bude přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí :

2.   Zuzana Nešporová (nar. 27.02.1982), Na Výsluní 410, Luže,

3.   Vladimír Hromádko (nar. 16.07.1985), Svařeň 17, Vysoké Mýto.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

956/07


Rada města     n e s c h  v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Cibulou (nar. 22.10.1987) bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto.

                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

957/07


Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č. 4019/1 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka.

         Zodpovídá:           vedoucí OSM

               Termín:           ihned

958/07

        

Rada města     d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

Zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 4019/1 v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za cenu dle znaleckého posudku.


         Zodpovídá:  vedoucí OSM

               Termín:           ihned

959/07

        

Rada města  s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a panem Jiřím Balcarem, Džbánov 64, IČ: 64253058 v předloženém znění.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

960/07


Rada města  d o p o r u č u j e:


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:


ZM schvaluje zrušení společnosti Služby Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25916696  1. ledna 2008 likvidací a likvidátorem společnosti jmenuje Ing. Jindřicha Svatoše, nar. 15.05.1969.

Zodpovídá:  vedoucí OPR

                                                                           Termín:       12.09.2007

                                                                          

961/07


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

informace starosty, místostarosty, tajemnice a Mgr. Junka.

                                                                                             
Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta
                                                                                   Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

                                                                 


                                                                                   Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta