Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2007-27 ze dne 4. 9. 2007

17.09.07

 

Souhrn usnesení č. 27/07

z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 4. 9. 2007

927/07

Rada města   s c h v a l u j e


pořad schůze rady města konané dne 4. 9. 2007 dle předloženého návrhu.


928/07                                   


Rada města d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města ke schválení přijetí úročené půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 3.240.440,-Kč, se splatností půjčky dle smlouvy, s účelem použití úvěru na financování akce „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto", úročenou roční úrokovou sazbou 1,5%.


                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       30.09.2007

929/07

                                                                                    

Rada města d o p o r u č u j e

zastupitelstvu města ke schválení zajištění pohledávky Státního fondu životního prostředí ČR vzniklé poskytnutím půjčky ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 3.240.440,-Kč, se splatností půjčky dle smlouvy, s účelem použití půjčky na financování akce „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto", úročenou roční úrokovou sazbou 1,5% , a to bankovní zárukou Komerční banky , a.s..

                                                                           Zodpovídá:           vedoucí OFI

                                                                           Termín:       30.09.2007

930/07


Rada města   s c h v a l u j e


uzavření nájemní smlouvy na pronájem promítacího projektoru ACER PD 1280 se Základní školou Javornického ve Vysoké Mýtě dle předloženého návrhu.


                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OVV

                                                                           Termín:       18.září 2007

931/07

                                                                                             

Rada města   s c h v a l u j e


udělení dotace města Vysokého Mýta ve výši 3 tis. Kč Mgr. Marianu Sabolovi, Vysoké Mýto na účast dcery Kristýny Sabolové na Mistrovství Evropy v šachu v chorvatském Šibeniku.

                                                                             Zodpovídá: vedoucí OVV                                                                          Termín:     září 2007

932/07


Rada města   d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

ZM vydává vyhlášku č. 5/2007 o stanovení času, ve kterém mohou být provozovány výherní hrací přístroje.

                                                                           Zodpovídá: JUDr. Poláček

933/07

Rada města   b e r e   n a    v ě d o m í

informace ze zápisu stavební komise ze dne 23.08.2007.


Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Termín:       ihned

934/07

Rada města   s o u h l a s í


s předloženým návrhem geometrického plánu v lokalitě Průhony 3.


                                                                           Zodpovídá: vedoucí OÚP

                                                                           Termín: ihned

935/07


Rada města   u k l á d á


vedoucímu OÚP zajistit projektovou dokumentaci na doplnění inženýrských sítí v lokalitě Průhony 3 včetně chodníku v ul. Tisovská.

                                                                           Zodpovídá: vedoucí OÚP

                                                                           Termín: 31.1.2008

936/07


Rada města  u k l á d á


vedoucímu OÚP zajistit urbanistickou studii nám. Otmara Vaňorného s návrhem etapizace.

                                                                           Zodpovídá: vedoucí OÚP

                                                                           Termín: 31.12.2008

937/07


Rada města   d o p o r u č u j e

ZM přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

pořízení změny č.1 územního plánu Vysoké Mýto schváleného zastupitelstvem 13.12.2006.


Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

Termín:       do 31.12.2009


938/07


Rada města   d o p o r u č u j e

ZM přijmout toto usnesení :

Zastupitelstvo města schvaluje

uzavření smlouvy č. 42810541 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a realizaci akce, na kterou je poskytována podpora z Evropského fondu pro regionální rozvoj, jejímž předmětem je poskytnutí podpory na realizaci projektu „Integrovaný systém nakládání s bioodpady Vysoké Mýto" .


Termín:       30.09.2007

Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje

939/07                                                                                  

Rada města    d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení


Zastupitelstvo města schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Městem Vysoké Mýto jako prodávajícím a Družstvem MVMB DOMUS, Pražská 58, Vysoké Mýto jako kupujícím na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 51/100 na nemovitostech - nebytových jednotkách v č.p. 817 a 818 ul. Plk. B. Kohouta, Litomyšlské předměstí, Vysoké Mýto   - garážích č. 12/817, 13/817, 14/817, 15/817, 16/817, 12/818, 13/818, 14/818, 15/818, 16/818   včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu  a na pozemcích p.č. 4664/72 a 4664/73 v k.ú. Vysoké Mýto, který se k daným nebytovým jednotkám váže za celkovou kupní cenu ve výši 12.000,-Kč.


Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.10.2007

940/07

Rada města    d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení


Zastupitelstvo města schvaluje prodej spoluvlastnického podílu na bytových jednotkách :


Bytové jednotky v domě čp. 807 ul Čsl. Legií, Litomyšlské předměstí ve Vysokém Mýtě, na stavební parcele č. 4664/47.

č. 807/1       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 78/1000

č. 807/2.      Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 42/1000

č. 807/3       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 80/1000

č. 807/4       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

podíl na společných částech domu a pozemku 78/1000

č. 807/5       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 42/1000

č. 807/6       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 81/1000

č. 807/7       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 78/1000

č. 807/8       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 42/1000

č. 807/9       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 80/1000

č. 807/10     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 115/1000

č. 807/11     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 84/1000

č. 807/12     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 110/1000

Bytové jednotky v domě čp. 808 ul Čsl. Legií, Litomyšlské předměstí ve Vysokém Mýtě, na stavební parcele č. 4664/48.


č. 808/1       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 78/1000

č. 808/2       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 42/1000

č. 808/3       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 80/1000

č. 808/4       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 78/1000

č. 808/5       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 42/1000

č. 808/6       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 80/1000

č. 808/7       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 78/1000

č. 808/8       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 42/1000

č. 808/9       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 80/1000

č. 808/10     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 132/1000

č. 808/11     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 42/1000

č. 808/12     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 91/300

a podíl na společných částech domu a pozemku 136/1000

Bytové jednotky v domě čp. 809 ul Čsl. Legií, Litomyšlské předměstí ve Vysokém Mýtě, na stavební parcele č. 4664/56.


č. 809/1       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 780/10000

č. 809/2       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 417/10000

č. 809/3       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 802/10000

č. 809/4       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 782/10000

č. 809/5       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 416/10000

č. 809/6       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 805/10000

č. 809/7       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 783/10000

č. 809/8       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 417/10000

č. 809/9       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 804/10000

č. 809/10     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 1153/10000

č. 809/11     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podílu na společných částech domu a pozemku 845/10000

č. 809/12     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podílu na společných částech domu a pozemku 1101/10000
Bytové jednotky v domě čp. 810 ul Čsl. Legií, Litomyšlské předměstí ve Vysokém Mýtě, na stavební parcele č. 4664/56.


č. 810/1       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 780/10000

č. 810/2       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 417/10000

č. 810/3       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 802/10000

č. 810/4       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 782/10000

č. 810/5       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 416/10000

č. 810/6       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 805/10000

č. 810/7       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 783/10000

č. 810/8       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 417/10000

č. 810/9       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 804/10000

č. 810/10     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 1153/10000

č. 810/11     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 845/10000

č. 810/12     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 607/2000

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 1101/10000
Bytové jednotky v domě čp. 811 ul V Peklovcích, Litomyšlské předměstí ve Vysokém Mýtě, na stavební parcele č. 4664/49


č. 811/1       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 99/1000

č. 811/2       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 53/1000

č. 811/3       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 102/1000

č. 811/4       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 100/1000

č. 811/5       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 53/1000

č. 811/6       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 102/1000

č. 811/7       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                    a podíl na společných částech domu a pozemku 130/1000

č. 811/8       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 105/1000

č. 811/9       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 70/1000

č. 811/10     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 71/1000

Bytové jednotky v domě čp. 812 ul V Peklovcích, Litomyšlské předměstí ve Vysokém Mýtě, na stavební parcele č. 4664/50č. 812/1       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 99/1000

č. 812/2       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 53/1000

č. 812/3       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 102/1000

č. 812/4       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 100/1000

č. 812/5       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 53/1000

č. 812/6       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 102/1000

č. 812/7       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 130/1000

č. 812/8       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 105/1000

č. 812/9       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 70/1000

č. 812/10     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podílu na společných částech domu a pozemku 71/1000

Bytové jednotky v domě čp. 813 ul V Peklovcích, Litomyšlské předměstí ve Vysokém Mýtě, na stavební parcele č. 4664/69


č. 813/1       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 992/10000

č. 813/2       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 530/10000

č. 813/3       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 1021/10000

č. 813/4       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 995/10000

č. 813/5       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 530/10000

č. 813/6       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podílu na společných částech domu a pozemku 1025/10000

č. 813/7       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 1301/10000

č. 813/8       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 1056/10000

č. 813/9       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 690/10000

č. 813/10     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                    a podíl na společných částech domu a pozemku 710/10000

Bytové jednotky v domě čp. 814 ul V Peklovcích, Litomyšlské předměstí ve Vysokém Mýtě, na stavební parcele č. 4664/7069č. 814/1       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 992/10000

č. 814/2       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 530/10000

č. 814/3       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 1021/10000

č. 814/4       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 995/10000

č. 814/5       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 530/10000

č. 814/6       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 1025/10000

č. 814/7       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 1301/10000

č. 814/8       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 1056/10000

č. 814/9       Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 690/10000

č. 814/10     Spoluvlastnický podíl k bytové jednotce ve výši 59/200

                   a podíl na společných částech domu a pozemku 710/10000
Celková prodejní cena ve výši  571 950 Kč bude uhrazena do konce měsíce října roku 2007.

Prodeje lze uskutečnit po 20-ti letech od kolaudace bytu, tj od prosince 2020. Do té doby bude prodej zajištěn smlouvou o smlouvě budoucí.


Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.10.2007

941/07

Rada města    d o p o r u č u j e

Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 497/6 v k.ú. Vysoké Mýto. Za cenu 500 Kč za m²+ náklady města.

Zodpovídá:  vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.10.2007

942/07


Rada města   d o p o r u č u j e

přijmout zastupitelstvu následující u s n e s e n í:


Zastupitelstvu města  přijmout usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatnou směnu pozemku p.č. 4269/39 o výměře 226 m2 za p.p.č.4269/55 o výměře 244 m2 v k.ú. Vysoké Mýto s paní Markétou Novákovou, Jarní 838, Vysoké Mýto, za podmínky uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene mezi městem Vysoké Mýto a paní Markétou Novákovou Jarní 838, Vysoké Mýto. Věcné břemeno bude spočívat v právu vstupu na pozemek p.p.č. 4269/39 za účelem údržby a opravy odvodňovacího zařízení, které se v pozemku nachází.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       31.10.2007

943/07


Rada města     n e s o u h l a s í

s pořádáním reklamní akce kosmetické firmy Oriflame, spol. s  r.o. dne 08.09.2007.


         Zodpovídá:           vedoucí OSM

          Termín:      ihned


944/07


Rada města  s c h v a l u j e

uzavření dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor - místností dle PD č. 108 a šestinu místností č. 109, 110, 111, 112, 113, 119, 120, 122, 123, 124 v domě č.p. 198, Vysoké Mýto - Město, Karolíny Světlé, Vysoké Mýto, mezi městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a slečnou Monikou Chladíkovou nar. 21.04.1983, bytem Pražské Předměstí, Zedníčkova 159, Vysoké Mýto, ze dne 29.01.2007 dohodou k 30.09.2007.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007


945/07


Rada města  s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor - místností dle PD č. 108 a šestinu místností č. 109, 110, 111, 112, 113, 119, 120, 122, 123, 124 v domě č.p. 198, Vysoké Mýto - Město, Karolíny Světlé, Vysoké Mýto, mezi městem Vysoké Mýto zastoupeným Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto, s.r.o. a paní Danielou Lamberskou nar. 27.03.1973, bytem Zámrsk 173, od 01.10.2007 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné ve výši 695,-Kč a zálohy na služby ve výši 450,- Kč budou hrazeny předem vždy do 5. dne příslušného měsíce.

Zodpovídá:          vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.09.2007

946/07


Rada města   d o p o r u č u j e


zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města  mění usnesení č. 107/06 ze dne 13.06.2007 tak, že se slova „za výše uvedenou sjednanou kupní cenu" nahrazují slovy „a to za cenu, která bude určena znaleckým posudkem znalce z oboru ekonomiky ceny a odhady nemovitostí".

Zodpovídá:   vedoucí OSM

                                                                           Termín:       30.9.2007

947/07


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í


informaci o připravovaném výběrovém šetření v zemědělství „ZEM 2007" Českého statistického úřadu Pardubice.


948/07


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í

dopis firmy SUDOP Praha a.s. ohledně vyjádření, případně upravení, doplnění či rozčlenění návrhu hodnotících kriterií pro analýzu uvažovaných variant vedení rychlostní silnice R35.

949/07

Rada města   b e r e   n a    v ě d o m í

informace starosty a místostarosty města.


950/07                                                                                  


Rada města   b e r e   n a   v ě d o m í


informace z jednání kontrolního výboru konaného dne 3.9.2007.


                                                                                   Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta

                                                                 


                                                                                   Ing. Martin  K r e j z a

starosta

Ing. František  J i r a s k ý

místostarosta