Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2007-25 ze dne 7.8.2007

17.08.07

 
Souhrn usnesení č. 25/07
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 7. 8. 2007
 
 
 
 
816/07
 
Rada města schvaluje:
 
pořad schůze rady města konané dne 7. 8. 2007 dle předloženého návrhu.
 
 
 
 
817/07
 
Rada města odkládá:
 
termín plnění usnesení RM č. 719/07 ze dne 27.6.2007 do 31. srpna 2007.
 
 
 
 
818/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření Smlouvy č.180 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysoké Mýto a Střední školou služeb, obchodu a gastronomie, Velká 3, Hradec Králové IČ: 00527939 v předložené verzi.
 
Zodpovídá:   vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.08.2007
 
                                                                                             
819/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 01.09.1991 mezi městem Vysoké Mýto a Středním odborným učilištěm služeb, Dlouhá 127, Hradec Králové k 31.08.2007 v předložené verzi.
 
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.08.2007
 
820/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření Smlouvy č.179 o nájmu pozemků mezi městem Vysoké Mýto a společností RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., Sokolovská 121, Litomyšl, IČ: 48168190 v předložené verzi.
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.08.2007
                                                                          
821/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření Dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti ke smlouvě č.179 o nájmu pozemků mezi městem Vysoké Mýto a společností RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL, s.r.o., Sokolovská 121, Litomyšl, IČ: 48168190 v předložené verzi.
 
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.08.2007
 
 
822/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření Dohody o ukončení Smlouvy č.426 o nájmu části pozemku uzavřené dne 24.08.2004 mezi městem Vysoké Mýto a paní Vlastimilou Zerzánovou, Palackého 512, Vysoké Mýto k 31.12.2007 v předložené verzi.
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.08.2007
 
 
823/07
 
Rada města souhlasí: 
 
s pořádáním reklamních akcí firmy EDOS CZ s.r.o., se sídlem Choceňská 377, Vysoké Mýto na náměstí Přemysla Otakara II., a to každý pátek v období od 10.08.2007 do 31.12.2007.
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.08.2007
 
 
824/07
 
Rada města souhlasí:
 
se zveřejněním informací o možnosti pronájmu pozemků určených pro zemědělskou výrobu v předložené verzi.
 
                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.08.2007
 
 
825/07
 
Rada města souhlasí:
 
s pořádáním reklamní akce kosmetické firmy Oriflame, spol. s  r.o. dne 04.08.2007. Akci pořádá paní Iva Kajsrlíková, bytem V Peklovcích 485, Vysoké Mýto.
         Zodpovídá:           vedoucí OSM
          Termín:      ihned
 
 
826/07
 
Rada města souhlasí:
 
se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       30.8.2007
 
827/07
 
Rada města doporučuje:
 
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části p.p.č. 4128/243 v k.ú. Vysoké Mýto. 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       30.8.2007
 
 
828/07
 
Rada města doporučuje:
 
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytu č. 3/509  v č.p. 509 v ulici Palackého ve Vysokém Mýtě, Litomyšlské předměstí včetně spoluvlastnického podílu ve výši 633/10000 na společných částech domu č.p. 509 a č.p. 508 a na pozemcích p.č. 809 a 810 v k.ú. Vysoké Mýto paní Miluši Hažlinské, Nerudova 221/I, Vysoké Mýto za cenu ve výši 811.000,--Kč.  V případě neuzavření smlouvy ZM schvaluje prodej výše uvedeného bytu včetně podílu 633/10000 na stavebních a společných prostorách a na pozemcích osobám dle následujícího pořadí:
2) manž. Iva a Roman Filipiovi, Větrná 713, Vysoké Mýto za cenu ve výši  720.000,-- Kč.
3) manž. Milada a Oldřich Šejnohovi, Mládežnická 409, Vysoké Mýto  za cenu ve výši  701.000,-- Kč
4) manž. Ludmila a Karel Jarchovští, Vinice 328, Vysoké Mýto  za cenu ve výši  700.000,-- Kč.
                                               Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       30.9.2007
 
 
829/07
 
Rada města doporučuje:
 
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej nebytové jednotky č. 22/805 – garáž – v č.p. 805 v ulici Plk. B . Kohouta ve Vysokém Mýtě, Litomyšlské Předměstí včetně spoluvlastnických podílů ve výši 1/50 na společných částech domu a na pozemcích p.č. 4664/41 a 4664/68 v k.ú. Vysoké Mýto  manž. Svatavě a Pavlu Urbanovým, Lidická 684, Vysoké Mýto za cenu ve výši 133.500,--Kč.
V případě neuzavření smlouvy ZM schvaluje prodej výše uvedené garáže včetně podílu 1/50 na stavebních a společných prostorách a na pozemcích osobám dle následujícího    pořadí:
2)Ondřej Pavlíček, V Peklovcích 813, Vys. Mýto za cenu ve výši  130.000,--Kč
3) Věra a Jan Vlčkovi, Žižkova 494, Vys. Mýto za cenu ve výši    127.127,--Kč.
 
                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       30.9.2007
 
 
830/07
 
Rada města zrušuje:
 
usnesení Rady města č. 706/07 ze dne 27.06.2007.
 
         Zodpovídá:           vedoucí OSM
                                                                           Termín:       ihned
 
                                                                                             
 
831/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 30.3.1984) a Adrianou (nar. 19.7.1984) Ferkovými oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou ½ roku.
 
                                                                           Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       31.08.2007
 
 
 
832/07
Rada města doporučuje:
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení
 
Zastupitelstvo města schvaluje prodej p.p.č. 4289/81 o celkové výměře parcely 311 m2, v k.ú. Vysoké Mýto panu Martinu Myslivcovi, narozenému dne 10.9.1974, bytem Drozdice 1, Pardubice a panu Romanu Macháčkovi, narozenému dne 15.11.1965, bytem Ostrov 21, Chroustovice, každému z jedné poloviny za celkovou cenu 96 192  Kč.
 
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       30.9.2007
 
 
833/07
 
Rada města doporučuje:
 
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení
Zastupitelstvo města  schvaluje prodej p.p.č. 466/2 o výměře 204 m2 a p.p.č. 467/3 o výměře 54 m2 v k.ú. Brteč podle GP číslo 96-36/2007, manželům paní Michaele Sedlákové narozené 17.12.1976  a panu Petru Sedlákovi narozenému 5.10.1975 oba bytem Ve Vilkách 272, 533 72 Moravany za cenu 16 897
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       30.09.2007
 
 
834/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření darovacích smluv na přijetí darů jako příspěvku na částečné financování inženýrských sítí v lokalitě Mlýnský potok II., Vysoké Mýto od 21 stavebníků v lokalitě Mlýnský potok II. ve výši 200 000,- Kč za každého stavebníka. Stavebníci – viz příloha.
 
Termín:       30.09.2007   
Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
 
 
 
835/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření darovací smlouvy na přijetím daru jako 50 % příspěvku na financování akce :
Oprava příjezdové a parkovací plochy před bytovým domem Palackého č.p. 515, Vysoké Mýto od Společenství vlastníků v domě Palackého č.p. 515 zastoupeným p. MUDr. Bromem ve výši 42 658,- Kč vč. DPH .
        
Termín:       30.09.2007
Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
 
 
836/07
 
Rada města bere na vědomí:
 
informaci o realizacích oprav chodníků a příjezdových komunikací v sídlišti U hřbitova ve Vysokém Mýtě
 
Termín:       ihned
Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
 
 
 
837/07
 
Rada města bere na vědomí:
 
informaci o umístění a architektonickému řešení nového sběrného dvora v ulici kpt. Poplera ve Vysokém Mýtě
 
Termín:       ihned
Zodpovídá: vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
 
 
838/07
 
Rada města bere na vědomí:
 
termín a program stavební komise dne 23.08.2007.
 
Zodpovídá:           vedoucí odboru územního plánování a regionálního rozvoje
Termín:       ihned
 
 
839/07
 
Rada města schvaluje:  
 
přijetí finančního daru ve výši 100 000 Kč od firmy Šmídl, s. r. o., IČO: 260 090 30 na financování kulturní činnosti ve městě, konkrétně na oslavy 700. výročí udělení statutu královského věnného města Vysokému Mýtu.                                                          
                                                                             Zodpovídá: vedoucí OVV                                                                         Termín:      srpen 2007
840/07
 
Rada města souhlasí:     
 
s použitím znaku Města Vysokého Mýta do připravovaného sborníku přednášek ze semináře „Zvyšování druhové pestrosti lesů“ organizovaného firmou Městské lesy Vysoké Mýto 30. 8. 2007.
 
                                                                 Zodpovídá:           vedoucí OVV
                                                                 Termín:       20. 8.  2007
 
 
841/07
 
Rada města schvaluje:
 
vyplacení prémií řediteli Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. v plné výši.
 
                                                                 
 
842/07
 
Rada města bere na vědomí:
 
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
843/07
 
Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.  schvaluje:
 
program zasedání společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.
 
                                                                                    
 
844/07
 
Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí:
 
informaci o zasedání dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 10.7.2007.
                                                                                   
 
 
845/07
 
Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.  schvaluje:
 
Výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto  s.r.o. za rok 2006.
 
                                                                                    
 
846/07                                                                                           
 
Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.  schvaluje:
 
účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2006.
 
                                                                                    
 
847/07
 
Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.  schvaluje:
                                                                                                                     
rozdělení zisku Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2006 dle  předloženého návrhu.
                                                                                 
 
 
848/07
 
Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.  schvaluje:
 
změnu výdajů sociálního fondu dle předloženého návrhu.
 
                                                                                                         
 
 
849/07
 
Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.  schvaluje:
 
výplatu podílu na zisku pro vlastníka Město Vysoké Mýto a výplatu odměny pro člena dozorčí  rady dle předloženého návrhu.
 
                                                                                   
 
 
850/07
 
Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o.  schvaluje:
 
odměnu jednateli Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. dle předloženého návrhu.
 
                                                                                    
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
starosta
 
 
 
Ing. František  J i r a s k ý
místostarosta