Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2007-24 ze dne 24. 7. 2007

07.08.07

Souhrn usnesení č. 24/07
 
z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 24.7.2007
 
 
 
 
766/07
 
Rada města s c h v a l u j e:
 
pořad schůze rady města konané dne 24. 7. 2007 dle předloženého návrhu.
 
767/07
 
Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti SPORTCENTRUM Vysoké Mýto, s.r.o. o d v o l á v á:
 
z dozorčí rady Josefa Ledajakse.
Zodpovídá: jednatel
Termín: ihned
768/07
 
Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti SPORTCENTRUM Vysoké Mýto, s.r.o. j m e n u j e:
 
za členy dozorčí rady následující osoby: Jaroslav Mlejnek – nar. 19.12.1959, Pavel Dvořák – nar. 03.05.1964.
Zodpovídá: jednatel
Termín: ihned
 
769/07
 
Rada města b e r e n a v ě d o m í :
 
doporučení dopravní komise ohledně priorit stavebních akcí na místních komunikacích pro rozpočtové období roku 2008.
1. rekonstrukce části ulice Lipová ( od ul. Čelakovského po ul. U Stadionu ) – podíl města
2. ul. Jana Nálepky
3. parkoviště v ul. V Peklovcích před bytovými domy č.p. 501 – 510
4. úprava vjezdu z ul. Prokopa Velikého do náměstí T.G.Masaryka
5. ul. Kpt. Jaroše
Z: ODO
T: splněno
770/07
 
Rada města u k l á d á:
 
TS provést nejnutnější opravu a výspravu chodníků v ul. Odbojářské a Talafúsově.
Z: ředitel TS
T: 30.9.2007
771/07
 
Rada města u k l á d á:
 
Technickým službám jako majetkovému správci místní komunikace z Vysokého Mýta na Hrušovou, vysekání trávy na krajnici a podél komunikace za účelem zpřehlednění průjezdu účastníků silničního provozu, a to zejména v silničních obloucích.
Z: ředitel TS
T: 31.7.2007
772/07
 
Rada města u k l á d á:
 
Technickým službám vyvolat jednání s dodavateli opravy povrchu ulice Českých bratří za účelem reklamace provedených prací. Vrchní vrstva vozovky se v teplém počasí přilepuje na kola projíždějících vozidel, čímž vznikají nerovnosti.
Z: ředitel TS
T: ihned
773/07
 
Rada města o d k l á d á:
 
navrhované provedení podstatné redukce dopravního značení na obslužných komunikacích v přilehlém prostoru ulic Rokycanova a Jiráskova, v prostoru sidliště RD Průhony a u hřbitova. (důvodem je zejména snížení nákladů na dopravní značení resp. zrušení akce výměny všech značek za nové - předpisové , aby na všech vedlejších obslužných komunikacích byly zrušeny a následně odstraněny všechny dopravní značky ( např. hlavní silnice, dej přednost apod. ) s tím, že bude platit tzv. pravidlo pravé ruky. V prvním případě by se jednalo o území ohraničené ul. Rokycanovou a Jiráskovou , ve druhém případě by se jednalo o ulice Českých bratří a Tisovskou.
 
Z: ODO
T: do získání zkušeností ze sídliště
Družba
774/07
 
Rada města s o u h l a s í:
 
se zadáním projektové dokumentace firmě OPTIMA na změnu dopravního značení v sídlišti Družba.
Z: ODO
T: 31.10.2007
775/07
Rada města b e r e n a v ě d o m í:
 
ostatní body projednávané v dopravní komisi
 
776/07
 
Rada města s c h v a l u j e :
 
zvýšení platového tarifu platovým postupem u p. ředitelky MŠ Lidická Mgr. Martiny Wichové dle výše uvedeného návrhu.
Zodpovídá. vedoucí OVV
Termín: ihned
 
777/07
 
Rada města s c h v a l u j e:
 
přijetí finančního příspěvku ve výši 15 000,--Kč na oslavy 700. výročí udělení statutu královského věnného města Vysokému Mýtu a finančního příspěvku ve výši 30 000 Kč na 8. ročník mezinárodních partnerských dnů ENTREVUE Vysoké Mýto 2007.
Zodpovídá: vedoucí OVV Termín: červenec 2007
 
 
778/07
 
Rada města s c h v a l u j e :
 
přijetí finančního daru ve výši 60 000 Kč od firmy Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o., IČO: 25953818 na financování kulturní činnosti ve městě, konkrétně na oslavy 700. výročí udělení statutu královského věnného města Vysokému Mýtu.
Zodpovídá: vedoucí OVV Termín: červenec 2007
779/07
 
Rada města s c h v a l u j e :
 
přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč od firmy Cihelna Vysoké Mýto, s. r. o., IČO: 26006138 na financování kulturní činnosti ve městě, konkrétně na oslavy 700. výročí udělení statutu královského věnného města Vysokému Mýtu.
Zodpovídá: vedoucí OVV Termín: červenec 2007
780/07
 
Rada města s c h v a l u j e :
 
přijetí finančního daru ve výši 5 000 Kč od firmy FRUMENTA, s. r. o. Vysoké Mýto, IČO: 25265971 na financování kulturní činnosti ve městě, konkrétně na oslavy 700. výročí udělení statutu královského věnného města Vysokému Mýtu.
 
Zodpovídá: vedoucí OVV Termín: červenec 2007
781/07
 
Rada města s c h v a l u j e :
 
přijetí finančního daru ve výši 5 000 Kč od firmy VyToNa, s. r. o. Vysoké Mýto, IČO: 25933957 na financování kulturní činnosti ve městě, konkrétně na oslavy 700. výročí udělení statutu královského věnného města Vysokému Mýtu.
Zodpovídá: vedoucí OVV Termín: červenec 2007
 
 
782/07
 
Rada města s c h v a l u j e :
 
udělení dotace ve výši 1 000,--Kč Centru zdravotně postižených Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí na 31. ročník sportovních her pro zdravotně postižené občany a děti, které se uskuteční v září 2007 v Oboře u Lanškrouna
Zodpovídá: vedoucí OVV Termín: červenec 2007
783/07
 
Rada města b e r e n a v ě d o m í:
 
informace z kulturní komise.
 
784/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 451 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Petrou (nar. 21.02.1975) a Petrem (nar. 30.08.1972) Zemanovými, oba bytem V Peklovcích 451, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
785/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Petrem Znojemským (nar. 16.02.1976) bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
786/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 87 v ulici Sv. Čecha ve Vysokém Mýtě s manželi Martou (nar. 28.11.1974) a Františkem (nar. 12.10.1974) Pagáčovými, oba bytem Sv. Čecha 87, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
787/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 676 v ulici Větrná ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Čiperou (nar. 21.07.1967) bytem Větrná 676, Vysoké Mýto na dobu určitou 3 roky. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
788/07
 
Rada města schvaluje:
 
převedení užívacích práv k bytu č. 5 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě z pana Patrika Ryby, bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na slečnu Terezu Merunkovou (nar. 08.12.1987) bytem V Peklovcích 501, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
789/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Alenou Simonovou (nar. 19.10.1948) bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou ½ roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
790/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Marií Dvořákovou (nar. 27.04.1956) bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou ½ roku, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy paní Marie Dvořáková uzavře s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 500,- Kč. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
791/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě se slečnou Hedvikou Varadiovou (nar. 03.06.1972) bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou 1 rok. Nájemník je povinen mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
792/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou ½ roku, za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manželé Ferkovi uzavřou s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 700,- Kč. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
793/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Dagmar (nar. 13.06.1954) a Štefanem (nar. 19.07.1960) Giňovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou ½ roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
 
794/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 56 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 17.01.1976) a Marcelou (nar. 25.11.1978) Kováčovými, oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou ½ roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
795/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jolanou (nar. 16.04.1950) a Jánem (nar. 30.05.1944) Giňovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou ½ roku. Nájemníci jsou povinni mít přihlášený trvalý pobyt na adrese pronajatého bytu.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
796/07
 
Rada města neschvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Pavlem (nar. 20.11.1964) a Natašou (nar. 10.04.1967) Ferkovými oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto.
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
797/07
 
Rada města neschvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 27 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě se slečnou Martinou Lackovou (nar. 30.11.1982) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
 
798/07
 
Rada města neschvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě se paní Alenou Csocsovou (nar. 17.10.1973) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
799/07
 
Rada města schvaluje:
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě se slečnou Barborou Viktorovou (nar. 26.09.1979) bytem Pivovarská 418, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, byt bude přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí :
2. Michaela Ptáčková (nar. 25.05.1984), Prokopa Velikého 793, Vysoké Mýto,
3. Martin Giňa (nar. 24.11.1986), B. Korábové 14, Vysoké Mýto.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
800/07
 
Rada města schvaluje :
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Bartolomejem Rybeckým (nar. 02.08.1944) bytem Kpt. Poplera 286, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 17.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud pan Rybecký byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:
3. Martin Giňa (nar. 24.11.1986), B. Korábové 14, Vysoké Mýto.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
 
 
801/07
 
Rada města schvaluje :
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě se slečnou Petrou Hlaváčovou (nar. 18.09.1983) bytem Mánesova 385, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, byt bude přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí :
2. Daniel Filip (nar. 10.03.1982), Prokopa Velikého 795, Vysoké Mýto,
3. Jaroslav Matouš (nar. 03.08.1982), České Heřmanice 25.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
802/07
 
Rada města schvaluje :
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě se slečnou Radkou Stratílkovou (nar. 12.03.1981) bytem Prokopa Velikého 793, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adresu výše uvedeného bytu. Pokud první vylosovaný byt odmítne, byt bude přidělen dalším vylosovaným žadatelům v následujícím pořadí :
2. Eva Stříteská (nar. 05.06.1985), Mládežnická 414, Vysoké Mýto,
3. Marie Lejsková (nar. 27.01.1961), Komenského 89, Vysoké Mýto.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
803/07
 
Rada města s ch v a l u j e:
 
uzavření Smlouvy č.349 o nájmu pozemků mezi městem Vysoké Mýto a společnosti MULTIAGRO v.o.s. Slatina, Slatina 116, IČ: 15030342 v předložené verzi.
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.07.2007
 
804/07
 
Rada města s o u h l a s í:
 
se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny části pozemku p.č. 497/1 v k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 30.8.2007
805/07
Rada města d o p o r u č u j e:
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p.č. 1698/1 v k.ú. Vysoké Mýto, Bc. Jiřímu a p.Daně Kopeckým, bytem ul. Čsl. legií 808, Vysoké Mýto, z důvodů připravované výstavby objektu domova důchodců na p.p.č. 1698/1.
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 30.8.2007
806/07
Rada města d o p o r u č u j e:
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej p.p.č. 20/2 a části p.p.č. 428/10 v k.ú. Vanice, z důvodů zachování přístupu na sousední pozemek a do objektu na p.p.č. 3 v k.ú. Vanice.
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 30.8.2007
807/07
Rada města d o p o r u č u j e:
Zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
Zastupitelstvo města neschvaluje prodej p.p.č. 4666/80 v k.ú. Vysoké Mýto. 
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 30.8.2007
 
 
 
 
808/07
 
Rada města s o u h l a s í:
 
se zveřejněním informací o možnosti prodeje, pronájmu, směny pozemku p.č. 4666/159, k.ú. Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: ihned
809/07 
Rada města d o p o r u č u j e:
Zastupitelstvu města trvat na usnesení 89/06 ze dne 14.6.2006
 
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 30.8.2007
810/07
 
Rada města s ch v a l u j e:
 
uzavření Smlouvy č.329 o nájmu pozemků mezi městem Vysoké Mýto a společnosti Agrokiwi společnost s ručením omezeným, Litomyšlská 65, Vysoké Mýto, IČ: 60933950 v předložené verzi.
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 31.08.2007
811/07
 
Rada města b e r e n a v ě d o m í:
 
rezignaci pí Bohumily Syrové, bytem Vysoké Mýto, Lipová 353 na členství v komisi SPOZ.
 
812/07 
 
Rada města j m e n u j e:
 
Redakční radu internetových stránek města ve složení:
šéfredaktor: PhDr. Pavel Chalupa
redaktoři: Petra Klasovitá
Mgr. Marie Lněničková
grafik: Oldřich Jiskra
technická podpora: Jiří Kořínek
813/07
 
Rada města u k l á d á:
 
Redakční radě připravit novou verzi internetových stránek a průběžně o postupu prací informovat pracovní skupinu.
Zodpovídá: Dr. Chalupa
Termín: prosinec 2007
814/07
 
Rada města s c h v a l u j e:
 
dodatek č. 2 k Nájemní smlouvě č. 008193-000-00 ze dne 16. 5. 1997 v předloženém znění.
Zodpovídá: Mgr. Miška
Termín: ihned
815/07
 
Rada města bere na vědomí:
 
informace místostarosty, tajemnice a Mgr. Junka.
 
 
 
 
 
Ing. František J i r a s k ý
místostarosta
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jiří J u n e k
člen RM