Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2006-20 ze dne 23. 5. 2006

01.06.06

U s n e s e n í    č. 20/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 23. 5. 2006
 
 
Rada města schvaluje:
 
414/06
 
pořad schůze rady města konané dne  23. 5. 2006 dle předloženého návrhu.
 
415/06
 
rozpočet ZŠ Jiráskova na rok 2006 v předloženém znění.
 
                                                                            Z: p. Mgr. Miroslav Miška
                                                                            T: ihned
416/06
 
odpisový plán MŠ Pod Smrkem na rok 2006 v předloženém znění.
                                                                          Z: pí Jaroslava Jílková
                                                                          T: ihned
417/06
 
rozpočet MŠ Lidická na rok 2006 v předloženém znění.
                                                                            Z: pí Mgr. Martina Wichová
                                                                            T: ihned
418/06
 
odpisový plán MŠ Lidická  na rok 2006 v předloženém znění.
                                                                            Z: pí Mgr. Martina Wichová
                                                                            T: ihned
419/06
 
rozpočet MŠ Kamarádi na rok 2006 v předloženém znění.
                                                                            Z: pí Mgr. Hana Štindlová
                                                                            T: ihned
420/06
 
odpisový plán MŠ Kamarádi na rok 2006 v předloženém znění.
                                                                           
                                                                            Z: pí Mgr. Hana Štindlová
                                                                            T: ihned
421/06
 
Zřízení úplatného věcného břemene za účelem uložení, provozu, údržby a oprav vodovodní     a kanalizační sítě na pozemku p.č. 5100/1 v k.ú. Vysoké Mýto ve vlastnictví Pardubického kraje v rámci stavební akce „Inženýrské sítě Průhony, Vysoké Mýto, III.etapa,“ mezi Městem Vysokým Mýtem, jako stranou oprávněnou a Pardubickým krajem, zastoupeným k výkonu majetkových práv Správou a údržbou Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 533 53 Pardubice, jako stranou povinnou a finanční náhradu za zřízení věcného břemene stranou oprávněnou ve výši 8 800,- Kč + 19 % DPH.
 
Z:      vedoucí OÚPRR
T:      ihned
422/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Magdalenou (nar.9.10.1981) a Jiřím (nar.12.9.1980) Burianovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006   
 
423/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar.1.6.1972) a Robertem (nar.10.1.1969), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku.
Zodpovídá: vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006   
424/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p.857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar.28.9.1964) a Deziderem (nar.30.12.1960) Ferkovými,bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006   
425/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p.857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Emou (nar.3.6.1972) a Romanem (nar.31.3.1983) Giňovými, bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku.
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006
426/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p.856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Dagmar (nar.13.6.1954) a Štefanem (nar.19.7.1960) Giňovými, bytem Husova 856, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006   
 
427/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 47 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Helenou Kramčaninovou (nar. 8.9.1971), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku.
 
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006   
 
428/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p.171 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Růženou Teplou (nar. 23.4.1921), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
 
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006
 
429/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 31 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Evou (nar. 6.10.1968) a Karolem (nar.7.9.1962) Szamkovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku.
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006   
 
 
 
430/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Hedvikou Varadiovou (nar. 3.6.1972), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku.
 
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006   
431/06
 
uzavření smlouvy č.162 o nájmu části pozemku mezi městem Vysoké Mýto a manželi Dagmarou Giňovou, (nar.: 13.06.1954) a Štefanem Giňou (nar.: 19.07.1960), bytem Husova 856, Vysoké Mýto v předložené verzi..
                                                                          
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:  ihned     
432/06
 
uzavření smlouvy č.119 o nájmu pozemku p.č. 3397/13 v k.ú. Vysoké Mýto mezi městem
Vysoké Mýto a paní Boženou Šlézovou, (nar.: 19.01.1947), bytem: Vinice 75, Vysoké Mýto
v předložené verzi.                                              
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:  ihned     
433/06
 
uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce mezi městem Vysoké Mýto a Domem dětí a mládeže MIKÁDO, Choceňská 190, Vysoké Mýto, v předložené verzi.
                                                                          
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín: ihned      
 
434/06
 
směnu bytu č. 3 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Marie (nar.24.2.1972) a Andrej (nar. 20.4.1972) Ferkovi bytem Husova 156, Vysoké Mýto za byt č. 1 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě, který užívá pan František Tříška (nar.16.4.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto.
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín: ihned
 
Rada města neschvaluje:
 
435/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 28 v č.p.171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s Renatou Petikovou.
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006     
 
436/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 42 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Josefem a Vlastou Mikerovými.
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006     
 
437/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 46 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Oldřichem Horváthem.
 Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006   
 
438/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p.856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Jolanou a Jánem Giňovými.
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006   
Rada města souhlasí:
 
439/06
 
se zahájením procesu komunitního plánování ve Vysokém Mýtě .
                                                                            Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                            T: ihned
440/06
 
s ustanovením triády ve složení Ing. Iveta Fajglová, Ing. Milan Nádvorník a pí Libuše Březinová a s jejich vysláním k proškolení.
                                                                                    
                                                                           Zodpovídá:  Fajglová Iveta
                                                                           Termín: ihned
441/06
 
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu pozemku p.č. 1690/41 v k.ú. Vysoké Mýto.
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:  ihned
442/06
 
s pořádáním akce den dětí v areálu Jungmanových sadů v sobotu 3.6.2006 od 14:30 do 17:30.
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:  ihned     
443/06
 
s konáním Kujebáckého jarmarku ve dnech 16. – 17. 6. 2006 na Masarykově náměstí ve Vysokém Mýtě.
                                                                            Z: vedoucí OSM
                                                                            T: ihned
 
Rada města nesouhlasí:
 
444/06
 
s rozdělením bytu č. 5 v č.p. 675 v ulici Větrná ve Vysokém Mýtě na dvě bytové jednotky.
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006
445/06       
 
s převodem užívacích práv k bytu č. 8 v č.p.773, ul. Nám. Naděje ve Vysokém Mýtě na paní Marii Markovičovou.
 Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006   
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
446/06
 
informace o způsobu financování a zajišťování stravování pro MŠ Lidická.
 
 
 
447/06
 
vypořádání hospodářského výsledku MŠ Kamarádi za rok 2005 v předloženém znění.
                                                                            Z: pí Mgr. Hana Štindlová
                                                                            T: ihned
 
448/06
 
pp. místostarosty, tajemnice, Tomáškové a Ledajakse.
 
 
 
Rada města doporučuje:
 
 
449/06
 
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:                      
zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku p.č. 1515/172 v k.ú. Vysoké Mýto panu Jiřímu Balcarovi, (nar.: 15.07.1969), bytem: Džbánov 74, za cenu ve vši 29.899,-Kč.
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:  15. 6. 2006      
 
450/06
 
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:                      
 
zastupitelstvo města schvaluje
 
prodej pozemku p.č. 4289/79 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Johaně (nar.: 31.05.1939)  a Josefu (nar.: 12.03.1941) Martincovým, bytem: Voštice 113, Litomyšlské Předměstí, Vysoké Mýto za cenu ve vši 77.944,-Kč.
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:  15. 6. 2006
 
 
 
 
 
451/06
 
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:                      
 
zastupitelstvo města schvaluje
 
prodej pozemků p.č. 1143/2, 1144/2, 1105/2 v k.ú. Vysoké Mýto manželům Stanislavě (nar.: 30.11.1973)  a Robertu (nar.: 16.12.1971) Talackovým, bytem: Jiřího z Poděbrad 185,  Vysoké Mýto za cenu ve vši 42.797,-Kč.
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:  15. 6. 2006
 
452/06
 
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:                      
 
zastupitelstvo města schvaluje
 
koupi pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci p.č. 345 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta od vlastníka za cenu 30,-Kč/m2.
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006
 
Rada města jmenuje:
 
453/06
 
Komisi pro hodnocení nabídky dodavatele stavebních prací na akci „Vysokomýtská nemocnice, přestavba domu čp. 271/IV ve Vysokém Mýtě na poskytování následné lůžkové péče“ ve složení:
Ing. Martin Krejza, Ing. Oldřich Pavelka, Dagmar Šaldová, z  Vysokomýtské nemocnice Ing. Jan Plachý, z Krajského úřadu Pardubického kraje Zdeňka Plachá, z firmy BKN spol. s.r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto Ing. Pavel Král, Ing. Jiří Fišer a tyto náhradníky: Jiří Kovařík, Lubomír Dostál, Ing. Václav Sadílek, z  Vysokomýtské nemocnice Pavel Lohniský, z Krajského úřadu Pardubického kraje Ing. Alena Slováčková, z firmy BKN spol. s.r.o., Vladislavova 29, Vysoké Mýto Ing. Vladimír Teplý, Ing. Radim Košťálek.
 
                                                                           Z:      vedoucí OÚPRR
                                                                           T:      ihned
 
 
Rada města ruší:
 
454/06
 
usnesení Rady města Vysoké Mýto číslo 492/04 ze dne 01.06.2004.
 
Zodpovídá:          vedoucí OSM
                                                                           Termín:  ihned
Rada města odkládá:
 
455/06
 
schválení rozpočetu MŠ Pod Smrkem na rok 2006 na příští zasedání RM.
                                                                          Z: pí Jaroslava Jílková
                                                                          T: 30. 5. 2006
 
456/06
 
Projednání prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě.
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006   
 
 
Rada města ukládá:
 
457/06
 
na základě § 28 odst.4 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000Sb. v platném znění příspěvkové organizaci Základní škola Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, Jiráskova ul.317, Vysoké Mýto IČ: 00856878 odvod prostředků z investičního fondu organizace ve výši 1.635.000,-Kč do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta.
                                                                            Z: p. Mgr. Miroslav Miška
                                                                            T: ihned
 
458/06
 
projednat prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s p. Michalem Fílou.
Zodpovídá:  vedoucí OSM
                                                                           Termín:       15.6.2006
 
459/06
 
jednat s předsedou bytového družstva Nový Domov o uvedení bytů č.7 a 8 v č.p. 773, ul. Nám. Naděje ve Vysokém Mýtě do souladu s projektovou dokumentací.
 
Z:  vedoucí OSM
                                                                           T:      15.6.2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta
 
 
 
 
 
 
 
 
Ervín   P e r t h e n
člen RM