Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2006-19 ze dne 16.5.2006

22.05.06

 
U s n e s e n í    č. 19/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 16.5.2006
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
376/06
pořad schůze rady města konané dne  16.5.2006 dle předloženého návrhu.
 
 
377/06
poskytnutí finančního příspěvku  Domovu Mládeže Vysoké Mýto  ve výši 100 000,- Kč na zakoupení vozidla pro rozvoz obědů.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
378/06
rozpočet Základní školy Vysoké Mýto, Javornického 2 na rok 2006 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Teplá                                                                     
 
 
379/06
odpisový plán Základní školy Vysoké Mýto, Javornického 2 na rok 2006 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Teplá
 
 
 
380/06
odpisový plán Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova 317 na rok 2006 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Miška
 
 
 
381/06
rozpočet  Základní školy Vysoké Mýto, Knířov 11  na rok 2006 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Mandíková
 
 
 
382/06
odpisový plán Základní školy Vysoké Mýto, Knířov 11 na rok 2006 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Mandíková
 
 
 
383/06
dohodu o splátkách s tím, že termín splatnosti 2. splátky kupní ceny nemovitostí ve výši 1.000.000,-Kč vyplývající z kupní smlouvy o prodeji nemovitostí se smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 4.2.2005 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností ALTERSTAV s.r.o., IČ: 25951190, původně splatná do 31.3.2006 se mění na nově splatnou
do 31.5.2006 za podmínky , že do 31.5.2006 budou uhrazeny i sjednané úroky.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
384/06
dohodu o splátkách s tím, že termín splatnosti 3. splátky kupní ceny nemovitostí ve výši 935.200,-Kč vyplývající z kupní smlouvy o prodeji nemovitostí se smlouvou o zřízení zástavního práva ze dne 22.12.2004  uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Družstvem MVMB DOMUS, IČ: 25921908, původně splatná do 31.10.2005 se mění na nově splatnou
do 31.5.2006 za podmínky , že do 31.5.2006 bude uhrazena i 4. splátka kupní ceny ve výši 1,562.200,-Kč, která je splatná do 31.10.2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. M. Zima
                                                                                     T: ihned
 
 
385/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p.783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Lukášem Vágnerem (nar.11.4.1982), bytem Čsl. Armády 658, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adrese výše uvedeného bytu.
                                                                                    Z:  p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 31.5.2006        
 
 
 
386/06
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p.781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Janou Horákovou (nar. 19.5.1957), bytem Otvovice 161. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 16.000,-Kč. Nájemník je povinen přihlásit se k trvalému pobytu na adrese výše uvedeného bytu.
                                                                          
Z: p. Ing. Holubová
T: 31.5.2006
 
 
387/06
přidělení bytu č. 1 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě slečně Petře Krejzové (nar. 9.9.1983), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen být přihlášen k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.   
 
                                                                           Z: p. Ing. Holubová
                                                                           T: 31.5.2006                                                                                    
 
388/06
přidělení bytu č. 2 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě slečně Anitě Lisičanové (nar. 1.4.1975), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen být přihlášen k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.   
 
                                                                           Z: p. Ing. Holubová
                                                                           T: 31.5.2006
 
 
389/06
přidělení bytu č. 3 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Vlastě Havlíkové (nar. 15.5.1943), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen být přihlášen k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.   
 
                                                                               Z: p. Ing. Holubová
                                                                               T: 31.5.2006                       
 
 
390/06
přidělení bytu č. 4 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě manželům Zuzaně  (nar. 1.3.1976) a Pavlovi (nar.7.1.1975) Burešovým, oba bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemníci jsou povinni být přihlášeni k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.      
 
                                                                               Z: p. Ing. Holubová
                                                                               T: 31.5.2006              
 
 
391/06
přidělení bytu č. 5 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Drahomíře Janecké (nar. 23.5.1937), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen být přihlášen k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.   
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 31.5.2006                           
 
392/06
přidělení bytu č. 6 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Františce Benešové (nar. 9.6.1943), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen být přihlášen k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.   
                                                                                    
                                                                                    Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 31.5.2006 
 
 
393/06
přidělení bytu č. 7 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě slečně Petře Štolbové (nar. 1.7.1980), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen být přihlášen k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.   
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 31.5.2006
 
 
394/06
přidělení bytu č. 8 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Iloně Hladilové (nar. 24.3.1970), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen být přihlášen k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.   
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                    T: 31.5.2006                                                                                             
 
395/06
přidělení bytu č. 9 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Pavle Volfové (nar. 29.8.1984), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen být přihlášen k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.   
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 31.5.2006                                                                                             
 
396/06
přidělení bytu č. 10 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě manželům Haně (nar. 12.1.1977) a Janovi (nar. 30.5.1967) Košťálovým, oba bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemníci jsou povinni být přihlášeni k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.      
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 31.5.2006
 
 
397/06
přidělení bytu č. 11 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě manželům Jitce (nar. 29.11.1972) a Pavlovi (nar.24.6.1964) Zellingerovým bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemníci jsou povinni být přihlášeni k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.      
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 31.5.2006
                                                                                             
398/06
přidělení bytu č. 12 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Ivetě Rozlivkové (nar. 18.9.1973), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen být přihlášen k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.   
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 31.5.2006                                                                                    
399/06
přidělení bytu č. 13 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě slečně Gabriele Šaldové (nar. 12.12.1974), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto. Nájemník je povinen být přihlášen k trvalému pobytu na adrese pronajatého bytu.   
Z: p. Ing.  Holubová
                                                                               T: 31.5.2006
 
                                                                                    
400/06
uzavření smlouvy č.131 o nájmu části pozemku mezi městem Vysoké Mýto a panem Bc. Josefem Brožem, (nar.: 24.06.1977), bytem Prokopa Velikého 389, Vysoké Mýto v předložené verzi..
                                                                          
Z: p Ing. Holubová
                                                                                     T: 31.5.2006        
        
 
401/06
uzavření dohody o ukončení smlouvy č.295 o nájmu části pozemku uzavřenou dne 30.07.2004 mezi městem Vysoké Mýto a paní Žofií Krempaskou, (nar.: 04.02.1934), bytem Brandlova 501 389, Vysoké Mýto k 31.12.2006 v předložené verzi.
                                                                          
Z: p Ing. Holubová
                                                                                     T: 31.5.2006
 
402/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.306 o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31.12.2004 mezi městem Vysoké Mýto a Speciální základní školou Vysoké Mýto v předložené verzi.                                                                       
Z: p Ing. Holubová
                                                                                     T: 31.5.2006        
 
403/06
smlouvu O provedení stavby se smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemenu mezi firmou Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., Čelakovského 6/II, 566 01 Vysoké Mýto a Městem Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 32 Vysoké Mýto
 
                                                                           Z: p. Ing. Krejza
                                                                           T: ihned
 
 
Rada města souhlasí:
 
404/06
se zveřejněním informace možnosti prodeje, pronájmu pozemku p.č. 2374/1 a p.č. 2374/5 který byl oddělen GP č.: 2402-44/2002 z pozemku p.č. 2374/1 vše v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                          
Z: p. Ing. Holubová
                                                                    T: 31.5.2006
 
 
405/06
se zveřejněním informace o možnosti pronájmu pozemků p.č. 4643/50, 4643/81, 4643/89, 4643/96, 4643/104 a  4643/115 vše k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                                    
Z: p Ing. Holubová
                                                                               T: 31.5.2006
 
406/06
s proplacením nevyčerpané řádné dovolené za rok 2005 starostovi města p. Bohuslavu Fenclovi.
 
                                                                           Z:  p. Pohorská
                                                                           T: ihned
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
407/06
 předložený návrh rozpočtu  Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova 317 na rok 2006.
 
 
408/06
informaci o oznámení o konání předvolebního shromáždění  ČSSD.   
 
                                                                           Z:  p. JUDr. Poláček
                                                                           T: 16. května 2006
 
 
409/06
uzavření Městské knihovny Vysoké Mýto v termínu od 14.8. do  1.9.2006 z důvodu inventarizace majetku.
 
                                                                 
410/06
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
 
Rada města zrušuje:
 
411/06
usnesení RM č. 227 ze dne 4.4.2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města  pověřuje:
 
412/06
Technické služby Vysoké Mýto prodejem přebytečného stavebního materiálu – dlažby získané při výměně staré  dlažby v sídlišti Družba a stanovuje navrženou kupní cenu ve výši 5,-Kč/ks. Výnos z prodeje bude převeden na příjmový účet města Vysokého Mýta.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
 
Rada města ukládá:
 
413/06
vedoucí OSM Ing. Holubové jednat s pani Pavlínou Ptáčkovou o odkupu spoluvlastnického podílu na parcele 4571/9 v k.ú. Vysoké Mýto za cenu určenou znaleckým posudkem.
                                                                          
Z: p Ing. Holubová
                                                                                     T: 31.5.2006          
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta