Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 11.7.2020

Usnesení RM č. 2019 - 09 ze dne 25.04.2019

30.04.19

280/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 25. 4. 2019

 

 

281/19

Rada města schvaluje

záměr a způsob navýšení nájemného v bytech v majetku Města Vysokého Mýta, dle přiloženého návrhu.

 

Zodpovídá: jednatel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: 01.05.2019

 

 

282/19

 

Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy kupní na vybudovanou část přípojek inženýrských sítí a o poskytnutí příspěvku na vybudování infrastruktury akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě za pivovarem – infrastruktura – 2. etapa“, s majitelem pozemků parc. č. 4666/370 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2019

 

 

283/19

Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy kupní na vybudovanou část přípojek inženýrských sítí a o poskytnutí příspěvku na vybudování infrastruktury akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě za pivovarem – infrastruktura – 2. etapa“, s majiteli pozemků parc. č. 4666/382 a parc. č. 4666/384 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.05.2019

 

 

284/19

Rada města ukládá

starostovi města, aby bylo firmě ELNERMONT s.r.o. odpovězeno na jejich podnět k výsledku výběrového řízení akce „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) města Vysoké Mýto – 2. etapaˮ.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2019

 

 

285/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Ferkovou Adrianu (nar. XX), trvale bytem XX na úhradu splatného závazku v celkové výši 13.415,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11x 1.100,-Kč a 1x 1.315,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

286/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. byt č. 10 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s Ferkovou Adrianou (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou 3 měsíce za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

287/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Žigovou Marilyn (nar. XX) a Giňu Romana (nar. XX), trvale bytem XX na úhradu splatného závazku v celkové výši 6.000,-Kč v 6 měsíčních splátkách: 6x 1.000,- Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

288/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. byt č. 5 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s Žigovou Marilyn (nar. XX) a Giňou Romanem (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou 3 měsíce za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

289/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Ferkovou Michaelu (nar. XX) a Giňu Martina (nar. X), trvale bytem XX na úhradu splatného závazku v celkové výši  7.647,-Kč ve 4 měsíčních splátkách: 3x 2.500,-Kč a 1x 147,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

290/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. byt č. 23 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s Ferkovou Michaelou (nar. XX) a Giňou Martinem (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou 3 měsíce za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o..

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

291/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro manžele Ferkovy Pavla (nar. XX) a Adrianu (nar. XX), trvale bytem XX na úhradu splatného závazku v celkové výši 10.414,-Kč ve 4 měsíčních splátkách: 3x 3.000,-Kč a 1x 1.414,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

292/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. byt č. 722 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ferkovými Pavlem (nar. XX) a Adrianou (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou 3 měsíce za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

293/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Bykarovou Petru (nar. XX), trvale bytem XX na úhradu splatného závazku v celkové výši 15.665,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11x 1.300,-Kč a 1x 1.365,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

294/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. byt č. 1 v č.p.858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s Bykarovou Petrou (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou 3 měsíce za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o..

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

295/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Ferkovou Irenu (nar. XX), trvale bytem XX na úhradu splatného závazku v celkové výši  5.025,-Kč v 5 měsíčních splátkách: 4x 1.000,-Kč a 1x 1.025,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.04.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

296/19

Rada města schvaluje

nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s Jirečkovou Jiřinou (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou do 31.05.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

297/19

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 19 v č.p. 717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá Krejčíková Lada (nar. XX) za byt č. 23 v č.p. 717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě, který užívá Řeháčková Pavla (nar. XX).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

298/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. byt č. 705 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Giňovými Jolanou (nar. XX) a Jánem (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou 3 měsíce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín: ihned

 

 

299/19

Rada města schvaluje

uzavření pojistné smlouvy na pojištění vozidel města Vysokého Mýta se společností ČSOB pojišťovna, a.s., IČ: 45534306 s ročním pojistným ve výši 222.399,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

300/19

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství pro pana Matějku, bytem XX, za účelem zaparkování cca 50 vozidel ŠKODA z důvodu setkání majitelů těchto vozidel a jejich návštěvy Muzea českého karosářství ve Vysokém Mýtě dne 07.06.2019 od 11:00 hodin do 12:30 hodin. Vzhledem k nekomerčnímu charakteru akce je žadatel v tomto případě osvobození od místního poplatku za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

301/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 4666/3 o výměře 56 m2 v k.ú. Vysoké Mýto s manželi Liborem a Soňou Stachovými, oba trvale bytem XX za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu. Roční nájemné bude činit 1 890 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

302/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 421/3 o výměře 17 m2 a část pozemku parc. č. 421/4 o výměře 12 mv k.ú. Brteč s panem Tomášem Suchým, bytem XX za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu. Roční nájemné bude činit 236 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

303/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 740/1 o výměře 58 m2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta s panem Stanislavem Novotným, bytem XX za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu.  Roční nájemné bude činit 653 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

304/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 740/1 o výměře 8 m2 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta s panem Milanem Kobzou, bytem XX za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu.  Roční nájemné bude činit 90 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

305/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 428/5 o výměře 35 m2 v k.ú Vanice s paní Ing. Ivou Zemanovou, bytem XX a panem Lubošem Suchánkem, bytem XX, za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu.  Roční nájemné bude činit 394 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

306/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 72/1 o výměře 37 m2 v k.ú Svařeň s paní Miroslavou Kaplanovou, bytem XX za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu.  Roční nájemné bude činit 416 Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

307/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 289/2 o výměře 18 m2 v k.ú Domoradice s panem Petrem Doušou, bytem XX a paní Janou Doušovou, bytem XX, za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

308/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 289/2 o výměře 65 m2 v k.ú Domoradice s paní Eliškou Megelovou, bytem XX za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

309/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 289/1 o výměře 60 m2 v k.ú Domoradice s panem Petrem Ptáčkem, bytem XX za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

310/19

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 289/2 o výměře 4 m2 (dle GP č. 107-105/2012 ozn. jako parc. č. 289/4), část pozemku parc. č. 289/2 o výměře 17 m2 a část pozemku parc. č. 87/2 o výměře 5 m2 (obojí dle GP č. 107-105/2012 ozn. jako st. 275), vše v k.ú. Domoradice s panem Martinem Exlerem, bytem XX za účelem rozšíření zahrady u rodinného domu. Smlouva o výpůjčce bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

311/19

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy se společností ZEVAS a.s., IČ 64829219 na níže uvedené pozemkové parcely za účelem provozování zemědělské činnosti:   

                                               

Katastrální území Parcela č. Výměra v m2 Druh pozemku podle KN  
Brteč 190 21771 orná půda  
Brteč 451 (1/2) 269 (1/2) orná půda  
Brteč  134/2 3106 orná půda část (plocha A1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Brteč 202/7 2061 orná půda část (plocha B1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Brteč 210 1067 orná půda část (plocha C1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Lhůta u Vysokého Mýta 756/1 312 ostat.pl. část (plocha D1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Svařeň 812 852 ostatní plocha část (plocha E1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Svařeň 232/10 622 orná půda  
Svařeň 232/13 933 orná půda  
Svařeň 232/3 2875 orná půda  
Svařeň 479/4 784 orná půda  
Svařeň 479/5 431 orná půda  
Svařeň 501/7 131 orná půda  
Svařeň 501/8 221 orná půda  
Svařeň 770 550 orná půda  
Svařeň 774 1558 orná půda  
Svařeň 779/1 35 orná půda část (plocha F1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Svařeň 780 939 orná půda  
Svařeň 791 43 orná půda  
Svařeň 807/1 137 ostatní plocha část (plocha G1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vanice 296 484 orná půda část (plocha H1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vanice 329 50 orná půda  
Vraclav 2281 5721 orná půda část (plocha I1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10063 237 ostatní pl. část (plocha J1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10085 (1/2) 2582 (1/2) orná půda  
Vysoké Mýto 10113 971 ostatní pl. část (plocha K1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10224 (1/2) 8133 (1/2) orná půda 1/2 plochy L1 dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10002/3 26029 orná půda část (plocha M1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10016 (1/2) 2940 (1/2) orná půda  
Vysoké Mýto 10021 4215 ostat.pl. část (plocha N1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10024 4776 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10083 1468 ostat.pl. část (plocha O1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10102 5335 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10123 2219 ostat.pl. část (plocha P1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10145 901 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10158 2183 ostat.pl. část (plocha Q1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10201 6251 ostat.pl. část (plocha R1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10238 4236 orná půda část (plocha S1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10239 7605 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10287 253 ostat.pl. část (plocha T1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10296 6957 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10302 7190 ostat.pl. část (plocha U1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10355 247 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10377 1441 orná půda část (plocha V1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10390 2019 ostat.pl. část (plocha W1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10393 8027 ostat.pl. část (plocha X1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10406 727 ostat.pl.  
Vysoké Mýto 10422 1857 ostat.pl. část (plocha Y1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10455 760 ostat.pl. část (plocha Z1) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 10675 738 ostat.pl. část (plocha A2) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 2818/2 978 orná půda  
Vysoké Mýto 2818/4 1180 orná půda  
Vysoké Mýto 4672/4 5244 orná půda část (plocha B2) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 4772/10 464 orná půda  
Vysoké Mýto 4772/5 1260 orná půda  
Vysoké Mýto 4782/15 2526 orná půda  
Vysoké Mýto 4782/17 4786 orná půda část (plocha C2) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 4782/6 1326 orná půda  
Vysoké Mýto 4963/1 130 ostat.pl. část (plocha D2) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto 4970 1047 orná půda  
Vysoké Mýto 2829 9285 trv. travní porost část (plocha E2) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Vysoké Mýto  4910/1 438 ostatní plocha část (plocha F2) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19
Zámrsk 780/2 369 orná půda část (plocha G2) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 232/19

 

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že ji lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 70 590 Kč. K této částce bude připočtena v souladu s platnými právními předpisy aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

312/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s paní Ivou Khýnovou, bytem XX, na část pozemku p.č. 824/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 40 m2 za účelem zřízení předzahrádky. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude činit 217 Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

313/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 2053 o výpůjčce nemovitostí mezi městem Vysokým Mýtem a Základní školou Vysoké Mýto, Javornického IČ 49317032, kterým se doplňuje do předmětu výpůjčky byt. č. 1 v č.p. 273 na nám. Vaňorného s účinností od 01.05.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

314/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4292-14/2019 označený jako parc. č. 4251/12 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 9 m2 v k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemky parc. č. 887 a 4251/9 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

315/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4292-14/2019 označeného jako parc. č. 4251/12 ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Vysoké Mýto paní

Marii Štěpánková (nar. XX), trvale bytem XX, za celkovou kupní cenu ve výši 1.850 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

316/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky nově vzniklé geometrickým plánem č. 108-22/2019 označené jako parc. č. 428/23 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 33 m2, parc. č. 428/24 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 15 m2, st. 53/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, st. 95/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 a st. 95/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře     1 m2, vše v k.ú. Vanice. Původní pozemky parc. č. 428/11, 428/12 a 428/13 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vanice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

317/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků nově vzniklých geometrickým plánem č. 108-22/2019 označených jako parc. č. 428/23 ostatní plocha - jiná plocha, parc. č. 428/24 ostatní plocha - jiná plocha, st. 53/2 zastavěná plocha a nádvoří, st. 95/2 zastavěná plocha a nádvoří a st. 95/3 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Vanice manželům Stanislavu (nar. xx) a Zuzaně (nar. XX) Verovým, oba trvale bytem XX, za celkovou kupní cenu ve výši 13.300 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

318/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 108-22/2019 označený jako parc. č. 428/22 ostatní plocha - jiná plocha o výměře 12 m2 v k.ú. Vanice. Původní pozemek parc. č. 428/13 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vanice u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

319/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 108-22/2019 označeného jako parc. č. 428/22 ostatní plocha - jiná plocha v k.ú. Vanice panu Janu Jirouškovi (nar. XX), trvale bytem XX, za celkovou kupní cenu ve výši 2.300 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

320/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky parc. č. 91/3 ostatní plocha o výměře 40 m2 a parc. č. 91/7 ostatní plocha o výměře 74 m2, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

321/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků  parc. č. 91/3 a 91/7 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta manželům Miroslavu (nar. XX) a Renatě (nar. XX) Suchánkovým, oba trvale bytem XX, za celkovou kupní cenu ve výši 17.600 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

322/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky parc. č. 91/8 ostatní plocha o výměře 28 m2, parc. č. 708/3 ostatní plocha o výměře 13 m2, parc. č. 708/4 ostatní plocha o výměře 298 m2 a parc. č. 708/5 ostatní plocha o výměře 20 m2, vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta. Pozemky jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

323/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků  parc. č. 91/8, 708/3, 708/4 a 708/5 , vše v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta panu Miroslavu Suchánkovi (nar. XX), trvale bytem XX – podíl 1/2  a společnosti VS Lhůta, s.r.o., IČ 49812467 – podíl 1/2, za celkovou kupní cenu ve výši 18.450 Kč. Prodej pozemku není předmětem daně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

324/19

Rada města schvaluje

rozpočtové opatření č.4-2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.04.2019

 

 

325/19

Rada města schvaluje

služební cestu starosty Ing. Františka Jiraského a radního Jiřího Kovaříka do partnerského města Ozorkow, Polsko v termínu 10. 5. - 12. 5. 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

326/19

Rada města schvaluje

služební cestu Ing. Martina Krejzy a radního Mgr. Jaroslava Korbela do partnerského města Spišská Belá, Slovensko v termínu 31. 5. - 2. 6. 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

327/19

Rada města schvaluje

studijní cestu starosty Ing. Františka Jiraského pořádanou Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska po municipalitách v Jižním Tyrolsku v termínu 5. – 9. 6. 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

328/19

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o.

souhlasí s navrženým programem jednání

 

Zodpovídá: Jiří Kovařík

Termín: ihned

 

 

329/19

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

informace o zasedání dozorčí rady Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 26.3.2019

 

Zodpovídá: Jiří Kovařík

Termín: ihned

 

 

330/19

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí a schvaluje

výroční zprávu Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2018 včetně účetní uzávěrky společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2018 dle předloženého návrhu. Projednání a schválení hospodářského výsledku za rok 2018. Hospodářský výsledek za rok 2018- ztráta bude pokryta zlepšeným hospodářským výsledkem v příštím období.  

 

Zodpovídá: Jiří Kovařík

Termín: ihned

 

 

331/19

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje

zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu

 

Zodpovídá: Jiří Kovařík

Termín: ihned

 

 

332/19

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

informace o činnosti Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: Jiří Kovařík

Termín: ihned