Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 11.7.2020

Usnesení RM č. 2019 - 06 ze dne 13.03.2019

19.03.19

156/19

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 13.03.2019

 

 

157/19

Rada města doporučuje ZM přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové změny TS č.1/2019.

Zodpovídá: Ing. Svatoš - ředitel TS

Termín: 27.3.2019

 

 

158/19

Rada města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2019, dle upraveného návrhu:

 

Tabulka č. 1 – poskytnutí programových dotací do 50 000 Kč

 

ČÍSLO

ŽADATEL PROJEKT VÝŠE DOTACE 2019
2. Martin Doubek Pořádání závodů Českého poháru 2 000
3. Jiří Voříšek Nohejbalový turnaj Voříšek cup 2 000
4. Viktor Handl Fotbalový turnaj v malé kopané - Brteč cup 2019 2 000
6. Speciální základní škola a praktická škola Vysoké Mýto Chceme být aktivní, aneb poznáváme sportoviště ve Vysokém Mýtě 4 000
7. Region Orlicko - Třebovsko Cyklo Glacensis 2019 5 000
8. SKP- Centrum, o.p.s. Sportem proti pasivitě VIII. 5 000
11. SK Donocykl, z.s. Kujebike 2019 15 000
12. Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. Berenika - sportovní aktivity handicapovaných klientů 15 000
13. SK Stodola Vysoké Mýto Provoz sportovního klubu 3 000
14. Klub českých turistů Vysoké Mýto Údolím řek Jihlavy a Oslavy 15 000
15. HC Vysoké Mýto Memoriál Standy Brunclíka + financování nákladů oddílu HC 15 000
16. U21VM Futsal Team, z.s. U21VM Futsal Team 15 000
17. Bc. Zdeněk Píša Motocross: Startovné v roce 2019 + údržba motocyklu 4 000
18. Zdeněk Píša Motocross: Startovné, pohonné hmoty, údržba motocyklu 4 000
19. Orel jednota Vysoké Mýto Sportovní činnost v roce 2019 35 000
20. Šachový klub Vysoké Mýto, z.s. Šachový klub Vysoké Mýto - činnost, soutěže dospělých, turnaje dospělých 15 000
21. Junák - český skaut, středisko Vysoké Mýto, z.s. Obnova starého oplachtění a kompletní takeláže "skautské oplachtěné pramice" + nákup nového a údržba /opravy starého sportovního vybavení skautského střediska Vysoké Mýto + zlepšení skladování sportovních potřeb + nákup nové "skautské" pramice 10 000
22. Michal Miler Klub deskových her Fénix, Vysoké Mýto - podpora činnosti klubu deskových her a provozu herny klubu 10 000
23. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I. Májové štafety 2019 12 000
24. Eva Hudečková Štěpán Hudeček - slopestyle 7 000
25. Český kynologický svaz ZKO Vysoké Mýto - 206 Údržba kynologického cvičiště ZKO Vysoké Mýto 12 000
26. Klub kuželkářů Vysoké Mýto z.s. Pokrytí nákladů na energie a činnost mládežnických družstev 30 000
27. Volejbalový klub VM, z.s. Podpora sportovního oddílu 45 000
28. Dobroběh  Vysoké Mýto, z.s. Aktivity spolku Dobroběh Vysoké Mýto, z.s. v roce 2019 10 000
  Celkem   292 000

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 21. 11. 2018, číslo usnesení 761/18.


Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

159/19

Rada města neschvaluje

poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2019:

 

ČÍSLO ŽADATEL PROJEKT
1. Sportovní klub Policie Ústí nad Orlicí, z.s. Podpora Sportovního klubu Policie ČR v oblasti střelectví a zvyšování kondice členů a veřejnosti
5. Mgr. Lenka Šrautová Plavecké závody plavecké školy Aquasport
9. Olymp Florbal, z.s. Podpora celoroční činnosti florbalového klubu Olymp Florbal - oblastní středisko Vysoké Mýto
10. Fan klub Škoda - Vysoké Mýto a Hradec Králové, z.s. 19. ročník srazu na Pecce Fan klubu Škoda

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

160/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu v roce 2019 dle následující tabulky:

 

Tabulka č. 2 – poskytnutí programových dotací nad 50 000 Kč

 

ČÍSLO ŽADATEL PROJEKT VÝŠE DOTACE 2019
29. Cyklo Bendl, z.s. Sportovní příprava a zajištění závodního programu Cyklo Bendl, z.s. - sportovního cyklistického oddílu pro děti a mládež z Vysokého Mýta a okolí pro rok 2019 60 000
30. Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s. Podpora činnosti sportovního klubu kanoistiky 95 000
31. Florbalový spolek FTC Vysoké Mýto Rozvoj a podpora florbalu ve Vysokém Mýtě 125 000
32. AC Vysoké Mýto z.s. Staň se atletem, staň se závodníkem! 130 000
33. Falcon Kickbox Vysoké Mýto, z.s. Pronájem sportovních prostor, nákup a obnova vybavení sportovních pomůcek, kimona na tréninky pro závodníky 97 000
34. Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s. Podpora sportovní činnosti spolku-děti a mládež-tréninkové středisko, soutěže družstev a turnaje jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu a haly 120 000
35. Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s. Podpora pravidelné a dlouhodobé sportovní činnosti Plaveckého klubu Vysoké Mýto, z.s. 148 000
36. Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto Celoroční sportovní činnost TJ Sokol Vysoké Mýto 225 000
37. 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s. Volnočasové sportovní aktivity mládeže a A týmu - příspěvek na nájemné, dopravu, sportovní materiál, poplatky rozhodčích,… 120 000
38. SK Vysoké Mýto z.s. Sportovní aktivity SK Vysoké Mýto 400 000
  Celkem   1 520 000

 

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 20. 6. 2018, číslo usnesení 106/18 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 21. 11. 2018, číslo usnesení 761/18.


Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 27. 3. 2019

 

 

161/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí mimořádného členského příspěvku dobrovolnému svazku obcí Českomoravské pomezí ve výši 40.000 Kč, který bude použit na spolufinancování provozu cyklobusů projíždějících Českomoravským pomezím v období červen - září roku 2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 27. 3. 2019

 

 

162/19

Rada města

-       vyhlašuje

konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2019,

-       pověřuje

starostu města požádat Krajský úřad Pardubického kraje, Českou školní inspekci a školskou radu o určení příslušného člena konkursní komise, požádat odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství o souhlas se svým jmenováním do konkursní komise, vyzvat zástupkyni statutárního orgánu Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, aby zorganizovala volbu člena konkursní komise z řad pedagogických pracovníků školy a doložila ji zápisem o volbě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

163/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.1-2019 konaného dne 25.02.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2019

 

 

164/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.3-2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2019

 

 

165/19

Rada města schvaluje

Inventarizační zprávu týkající se souhrnného zhodnocení řádné inventarizace majetku města za rok 2018.

 

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín: ihned

 

 

166/19

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Aloise Kučného na projekt „Oprava štítové stěny bytového domu v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2019 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 15 481,- Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2019

 

 

167/19

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO) města Vysoké Mýta – 2. etapa“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 03. 2019

 

 

168/19

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště velké věže“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 03. 2019

 

169/19

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       PARIO s.r.o., Denisovo nám. 791, 500 04 Hradec Králové 45, IČO: 25288555

-       SAREKO s.r.o., Husova 187/II, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 45539197

-       BÁČA, Polička s.r.o., P. Jilemnického 567, 572 01 Polička, IČO: 25268422

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Vysoké Mýto, Litomyšlská brána – obnova střešního pláště velké věže“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.03.2019

 

 

170/19

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele akce „Demolice objektů sklad CO parc. č. 1986 a budova skladu infikovaného oddělení parc. č. 1985/2, k. ú. Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 03. 2019

 

 

171/19

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       STAVITELSTVÍ - TRUNEC s. r. o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 27528545

-       DLAŽBA Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 25953818

-       Ing. Martin Zerzán, Palackého 517, Vysoké Mýto, 566 01, IČO: 88198090

-       První Vysokomýtská stavební společnost s r.o., Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15029956

-       KAVOSTAV s.r.o., Komenského 160, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 28791193

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci: „Demolice objektů sklad CO parc. č. 1986 a budova skladu infikovaného oddělení parc. č. 1985/2, k. ú. Vysoké Mýto“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.03.2019

 

 

172/19

Rada města schvaluje

podání výpovědi z pojistné smlouvy č. smluv č.15939733 k 26.04.2019 a z pojistné smlouvy č.8052998019 k 15.05.2019. Pojistné smlouvy jsou uzavřené se společností ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB, IČ: 45534306.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 14.03.2019

 

 

173/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města deleguje

starostu Ing. Františka Jiraského a v případě jeho nepřítomnosti místostarostu Ing. Martina Krejzu na valné hromady  popř. členské schůze následujících společností:

- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099

- Ekola České Libchavy s.r.o., IČ: 49813862

- IVECO Czech Republic a.s., IČ: 48171131

- Bytové družstvo DOMUS Vysoké Mýto, IČ: 25921908

- Stavební bytové družstvo Horizont, IČ: 25952617.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

174/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru propachtovat níže uvedené nemovité věci:

 

Katastrální území Parcela č. Výměra v m2 Druh pozemku podle KN  
Domoradice 284/3 107 Ostatní plocha  
Svařeň 303/4 7 Trvalý travní porost část (plocha A) dle zveřejněného záměru
Svařeň 306 5 Trvalý travní porost část (plocha B) dle zveřejněného záměru
Svařeň 317 460 Trvalý travní porost část (plocha C) dle zveřejněného záměru
Svařeň 339/2 10 Ostatní plocha  
Svařeň 348/2 3 Ostatní plocha část (plocha D) dle zveřejněného záměru
Svařeň 781 267 Ostatní komunikace část (plocha E) dle zveřejněného záměru
Svařeň 782 163 Ostatní komunikace část (plocha F) dle zveřejněného záměru

 

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Domoradice a na listu vlastnictví 10001 pro katastrální území Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

175/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej bytové jednotky č. 88/3 vymezené v budově Vysoké Mýto - Město, čp. 87, 88, 89, byt. dům na parcele 346/1, 346/2, 346/3 zastavěná plocha a nádvoří a 347/1 zahrada, s podílem 428/10000 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu Janu Pešinovi (nar. XX), trvale bytem XX, za celkovou kupní cenu ve výši 1.722.003 Kč. Dodání nemovité věci je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno. V případě neuzavření kupní smlouvy s panem Janem Pešinou, zastupitelstvo města schvaluje prodej shora uvedené bytové jednotky osobám dle následujícího pořadí:

- Dušan Švec, bytem XX, za kupní cenu ve výši 1.711.000 Kč,

- Ing. Martin Severa, bytem XX, za kupní cenu ve výši 1.683.503 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

176/19

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4221-22/2018 označený jako parc. č. 274/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 50 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 274/1 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

177/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4221-22/2018 označeného jako parc. č. 274/3 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu Martinu Doležalovi (nar. XX), trvale XX, za celkovou kupní cenu ve výši 53.000 Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 12.06.2019

 

 

178/19

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru uzavřít dodatek č. 11 ke smlouvě č. 2029 o výpůjčce uzavřené dne 31.12.2008 mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, kterým se s účinností od 01.06.2019 vyjímá ze smlouvy pozemek parc. č. 1985/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 195 m2 a pozemek parc. č. 1986 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 272 m2, vše v k.ú. Vysoké Mýto.

Nemovité věci jsou zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

179/19

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 16010-035905 V. Mýto (UO), revitalizace areálu ECOS, VPI mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., IČ 25740253, se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10; služebností inženýrské sítě je dotčen pozemek parc. č. 1515/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4113-30/2017. Obsahem služebnosti je právo oprávněného zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení. Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.04.2019

 

 

180/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 na užívání pozemku p.č. 1198/2 o výměře 82 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění distribuční trafostanice. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude činit 5 248 Kč ročně + aktuální sazba DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

  

           

181/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035 na užívání budovy stojící na pozemku p.č. 4230 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem umístění rozvaděče NN pro distribuční trafostanici. Smlouva o nájmu bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné bude činit 6 000 Kč ročně + aktuální sazba DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

182/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej pozemku parc. č. 1414/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba garáže, vše v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

183/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků tvořících komunikaci označených jako parc. č. 4668/125 a 4919/5, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, od Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto, IČ 47499109, za kupní cenu ve výši 125 Kč/m2

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

184/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků tvořících park za pivovarem označených jako parc. č. 1922/4 a 1927/3, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, od Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto, IČ 47499109, za kupní cenu ve výši max. 150 Kč/m2.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 27.03.2019

 

 

185/19

Rada města souhlasí

s prodejem části pozemku parc. č. 4128/27 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto užívané vlastníkem nemovitosti Bednářova čp. 407. Žadatel dodá geometrický plán na rozdělení pozemku.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

 

186/19

Rada města souhlasí

s prodejem části pozemku parc. č. 2946/31 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto užívané vlastníkem nemovitosti Na Stráni čp. 510. Žadatel dodá geometrický plán na rozdělení pozemku.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.12.2019

 

 

187/19

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 176 o nájmu nebytových prostor mezi městem Vysokým Mýtem a sdružením Naděje, IČ 00570931, kterým se doplňují do smlouvy povinnosti týkající se zabezpečení veškerých příslušnými předpisy stanovených revizí a technických prohlídek nemovitostí na vlastní náklady nájemce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

188/19

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy s Richardem Hrdým, IČ 44407823 na níže uvedené pozemkové parcely o celkové výměře 23 196 m2 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem provozování zemědělské činnosti.   

 

Parcela č. Druh pozemku podle KN Výměra v m2  
4014/16 orná půda 873 část (plocha A) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 73/19
4014/17 orná půda 3894  
4014/22 orná půda 5787 část (plocha B) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 73/19
4014/23 orná půda 2695 část (plocha C) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 73/19
4019/3 orná půda 7333 část (plocha D) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 73/19
4111/6 orná půda 2131 část (plocha E) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 73/19
5100/2 ostatní plocha 43 část (plocha F) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 73/19
5100/4 ostatní plocha 19 část (plocha G) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 73/19
5103/14 ostatní plocha 368 část (plocha H) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 73/19
5105 ostatní plocha 24 část (plocha I) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 73/19
5113/1 ostatní plocha 29 část (plocha J) dle zveřejněného záměru, usnesení RM 73/19

 

Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou se tím, že ji lze vypovědět v šestiměsíční výpovědní době ke konci pachtovního roku. Roční pachtovné bude činit 9 172 Kč + aktuální sazba DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

189/19

Rada města schvaluje

umístění restaurační předzahrádky na náměstí Přemysla Otakara II., na části pozemku p.č. 4785 v k.ú. Vysoké Mýto před budovou č.p. 188 v rozsahu a provedení dle žádosti s tím, že finální řešení předzahrádky bude odsouhlaseno městským architektem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned po předložení architektem odsouhlaseného finálního řešení

 

 

190/19

Rada města schvaluje

Uzavření smlouvy o spolupráci s Pardubickým krajem na výstavbě nové výjezdové stanice Zdravotní záchranné služby Pardubického kraje ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

191/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města přijímá účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1.845.000,- Kč.

 

Termín:            27. 03. 2019

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

192/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

využití účelové dotace z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2019, která je poskytnuta v celkové výši 1.845.000,- Kč takto:

-    finanční prostředky ve výši 1.000.000,- Kč na akci „Obnova břidlicové krytiny na velké věži městské opevnění – Litomyšlská brána číslo parcely 102 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 2. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 25944/6-4106.

-    finanční prostředky ve výši 380.000,- Kč na akci „Restaurování oltářního obrazu Petra Brandla – Nanebevzetí Panny Marie v kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 11. Obraz je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

-    finanční prostředky ve výši 270.000,- Kč na akci „Restaurování nástěnných maleb v přízemí v Měšťanském domě č. p. 107 na pozemku parc. č. 82 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 30719/6-4121.

-    finanční prostředky ve výši 195.000,- Kč na akci „Restaurování vitrážových oken na kostele Nejsvětější Trojice na st. p. č. 115/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2019 pod pořadovým č. 10. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 24346/6-4112.

 

Termín:            27. 03. 2019

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

193/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 45.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 425.000,- Kč) na restaurování oltářního obrazu v kostele sv. Vavřince, na pozemku parc. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Termín:            27. 03. 2019

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

194/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 30.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 300.000,- Kč) na restaurování nástěnných maleb v přízemí v Měšťanském domě č. p. 107 na pozemku parc. č. 82 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Termín:            27. 03. 2019

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

195/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 25.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 220.000,- Kč) na restaurování vitrážových oken na kostele Nejsvětější Trojice na st. p. č. 115/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby

 

Termín:            27. 03. 2019

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

 

 

196/19

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Mikovou Margitu (nar. XX), trvale bytem XX na úhradu splatného závazku v celkové výši 5.780,-Kč ve 3 měsíčních splátkách: 2x 2.000,-Kč a 1x 1.780,-Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2019. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

197/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. byt č. 34 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s Mikovou Margitou (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou 3 měsíce za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

198/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 711 v č.p. 156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Demesterovými  Pavlínou (nar. XX) a Josefem (nar. XX), trvale bytem XX,  na dobu určitou 3 měsíce, tedy od 01.04.2019 do 30.06.2019 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

199/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Burianovou Magdalenou (nar. XX), trvale bytem XX,  na dobu určitou 3 měsíce, tedy od 01.04.2019 do 30.06.2019 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

200/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Ferkem Petrem (nar. XX) a Cibulovou Jesikou (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou 3 měsíce, tedy od 01.04.2019 do 30.06.2019 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

201/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 857 v ul. Husova ve Vysokém Mýtě s Ferkem Nikolasem (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou 3 měsíce, tedy od 01.04.2019 do 30.06.2019 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

202/19

Rada města neschvaluje

uzavření splátkového kalendáře s paní Tašnerovou Idou (nar. XX) na úhradu splatných závazků vůči Městskému Bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

203/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 114 v ul. Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s Husákovou Ilonou (nar. XX), trvale bytem XX,  na dobu určitou ½ roku, tedy od 01.04.2019 do 30.09.2019 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

204/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 452 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s Novákovou Wandou (nar. XX), trvale bytem XX,  na dobu určitou 1 rok, tedy od 01.04.2019 do 31.03.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

205/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 778 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě s Michalem Bouškou (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou 1 rok, tedy od 01.03.2019 do 29.02.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

206/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p 717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Dospělem Oldřichem (nar. XX), trvale bytem XX,  na dobu určitou 1 roky, tedy od 01.03.2019 do 29.02.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

207/19

Rada města schvaluje

nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 554 v ul. U Staré zastávky ve Vysokém Mýtě s manželi Hottmarovými Lubošem (nar. XX) a Věrou (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou ½  roku (od 01.04.2019 do 30.09.2019).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

208/19

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 717 v ul. Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Bittnerem Richardem (nar. XX), trvale bytem XX, na dobu určitou do 30.09.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

209/19

Rada města bere na vědomí

informaci o ukončení nájmu a následném postupu ve věci vyklizení neoprávněně užívaného bytu č. 5 v č.p.188, nám. Přemysla Ot. II. ve Vysokém Mýtě. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitelka Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

210/19

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Pořízení dopravního automobilu pro SDH Lhůta pod číslem registrace akce 014D241009311 dle schválené technické specifikace GŘ HZS ČR v předpokládané hodnotě do 1 000 000 Kč. Dopravní automobil bude financován z rozpočtu města. Po realizaci město obdrží finanční prostředky z dotačního titulu GŘ HZS ČR ve výši 450 000 Kč a dotačního titulu Pardubického kraje ve výši 300 000 Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: ihned

 

 

211/19

Rada města schvaluje

Výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na Dopravní automobil pro SDH Vysoké Mýto – Lhůta  a seznam členů  komise pro otvíraní obálek a hodnotící komise ve  složení:

Ing. František Jiraský - starosta (náhradník JUDr. Libor Poláček - vedoucí OPM)

Ing. Martin Krejza - místostarosta (náhradník Mgr. Jan Vlček - tajemník)

Lukáš Vágner - referent OKS – (náhradník Bc. Iveta Petrová - vedoucí OKS)

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín:  ihned

 

 

212/19

Rada města bere na vědomí

Rezignaci paní Jitky Baňkové na funkci člena redakční rady Vysokomýtského zpravodaje ze dne 18. 02. 2019.