Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2006-18 ze dne 9.5.2006

15.05.06

 
U s n e s e n í    č. 18/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 9.5.2006
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
364/06
pořad schůze rady města konané dne 9.5.2006 dle předloženého návrhu.
 
 
365/06
předloženou Dohodu o narovnání závazků a pohledávek mezi firmami Služby Vysoké Mýto s.r.o. a Alterstav s.r.o. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Svatoš
                                                                                     T: ihned
 
366/06
uzavření smlouvy č.34 o nájmu nebytových prostor a pozemků mezi městem Vysoké Mýto a Autoklubem Karosa Vysoké Mýto v předložené verzi..
                                                                          
        Z: p. Ing. Holubová
                                                                                  Termín:  ihned
 
 
367/06
uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor a pozemků mezi městem Vysoké Mýto a Sborem dobrovolných hasičů Vysoké Mýto, Gen. Svatoně 207, Vysoké Mýto s účinností od 01.06.2006, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
                                                                          
     Z: p.  Ing. Holubová               T: ihned
 
368/06
služební cestu ředitele Městské galerie do Francie ve dnech
17.- 21. 5. 2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Krejza
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
369/06
s prodejem použitých dlaždic z akce Regenerace panelových sídlišť p. Benešovi na úpravy po povodních.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
370/06
s umístěním 4 kusů „expres horizontů“ na sloupech veřejného osvětlení ve Vysokém Mýtě  v době  od 19.5.2006 do 2.6.2006 pro firmu Hostalek-Werbung s tím, že instalaci provedou Technické služby Vysoké Mýto a pronájem bude stanoven dle platného ceníku, tzn. 20,-Kč za m2/den.
 
                                                                                     Z: p. Mgr. Běloušek
                                                                                     T: ihned
 
 
 
371/06
se zveřejněním možnosti pronájmu pozemků p.č. 4279/1, 4279/6, 4279/11, 4279/12 a 4279/14 v k.ú. Vysoké Mýto.
                                                                          
         Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned      
 
 
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
372/06
informaci k možnosti omezit provozní dobu výherních hracích automatů s tím, že tato informace bude předložena členům ZM na zasedání dne 14.6.2006.
 
 
 
 
 
373/06
informace starosty a místostarosty města.
 
 
 
 
 
Rada města odkládá:
 
374/06
jednání s p. Pavlínou Ptáčkovou o odkupu spoluvlastnického podílu na parcele 4571/9 v k. p. Vysoké Mýto do doby projednání v majetkové komisi.
                                                                                                                            
Z:  p. Ing. Holubová
                                                                           T:  ihned     
 
 
 
Rada města ukládá:
 
375/06
OSM zajistit vyklizení pozemku p.č. 1210 v k.ú. Hrušová v majetku města Vysoké Mýto do konce měsíce května a zajistit úhradu ušlého nájmu od majitele uložených věcí za předešlé dva roky.
                                                                          
Z:  p. Ing. Holubová
T: do 31.5.2006
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta