Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 11.7.2020

Usnesení RM č. 2018 - 21 ze dne 26. 9. 2018

01.10.18

Souhrn usnesení č. 21/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 26. 9. 2018

 

613/18

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 26. 9. 2018

                                                                                                                                

 

614/18

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Hanu Kalousovou Vysoké Mýto na projekt „Vysokomýtský dobroběh“, ve výši 5.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                                                         

                                                                                      

615/18

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2017.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2018

                                                                                                                            

                         

616/18

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 77.042,00,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2018

      

                                                                                                                      

617/18

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2017.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2018

 

                                                                                                                             

618/18

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 84.043,30,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2018

 

619/18

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2017.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2018

   

                                                                                                                     

620/18

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 45.550,00,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2018

                                                                                                     

621/18    

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2017.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2018

   

                                                                                                                     

622/18

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 7.821,00,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2018

  

                                                                                                    

623/18

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2017.

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2018

    

                                                                                                                      

624/18       

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 49.244,00,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2018.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2018

                                                                                                       

625/18

Rada města povoluje

na základě § 31, odst. 1, písmena g), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č.250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic ve výši úspor za energie za rok 2017.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2018

                                                                                                                           

626/18

Rada města ukládá

na základě § 28, odst. 9, písmena b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z investičního fondu organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 29.550,31,- Kč. Uvedený odvod bude proveden převodem na běžný účet města v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2018.

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 11. 2018

 

627/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2018 pro MAS Litomyšlsko o.p.s., ve výši 61.590,-Kč na projekt Provozní činnost MAS Litomyšlsko 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 30. 12. 2018

              

628/18

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, z.s. na projekt „Kulturní vystoupení Litomyšlského symfonického orchestru a smíšených pěveckých sborů Otakar a Bendl v partnerských městech na Slovensku u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky“, ve výši 36.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                            

 

629/18

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 32 617 Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                              

630/18

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2018 Mateřské školy Čtyřlístek, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

631/18

Rada města schvaluje

změnu odpisového plánu na rok 2018 Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                             

632/18

Rada města schvaluje

smlouvu o výkonu poradenské a konzultační činnosti v oblastech architektury a urbanismu s Ing. arch. Jakubem Chobotským, Holubova 697/12, 500 09 Hradec Králové, IČ: 87306913 v předloženém znění. 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: 1.10.2018

                                                                                                                                

 

633/18

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 30.07.2018 s firmou Leoš Krejčík, Mládežnická 748, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, IČ 42 265 771 pro akci Oprava secesní fasády Komenského 199, Vysoké Mýto dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.10.2018

 

634/18

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 25.06.2018 akce „ZŠ Javornického 1. stupeň – rekonstrukce kotelny“ s firmou VTZ, s.r.o., Dobrovského 67, Vysoké Mýto dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.10.2018

 

 

635/18

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 22.06.2018 akce „ZŠ Javornického 2. stupeň – rekonstrukce kotelny“ s firmou VTZ, s.r.o., Dobrovského 67, Vysoké Mýto dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.10.2018

 

636/18

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 SMLOUVY kupní na vybudovanou část přípojek inženýrských sítí a o poskytnutí příspěvku na vybudování infrastruktury akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě za pivovarem – infrastruktura – 1.  etapa“ dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.10.2018

 

                                                                                                                             

637/18

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci z dotačního programu z Ministerstva průmyslu a obchodu – Program Efekt II. na akci „Revitalizace veřejného osvětlení města Vysoké Mýto – 2. etapa.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.10.2018

   

                                                                                                                           

638/18

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 7 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého velikosti 2+1, který užívá Hálová Jarmila (nar. xx) za byt č. 7 v č.p. 778 v ulici V Břízkách 1+1, který užívá Kejmarová Veronika (nar. xx.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

639/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 188 nám. Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě s manželi Loskotovou Evou (nar. xx), trvale bytem xx, a Loskotem Jaromírem (nar. xx), trvale bytem xx,  na dobu určitou 1/2 roku, tedy do 28.02.2019.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                               

 

640/18

Rada města schvaluje

na základě usnesení č.892/17 ze dne 20.12.2017 přidělení bytu č. 2 velikosti 2+1 v č.p. 780 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě paní Věře Lerchové, nar. xx, bytem  V Břízkách 783, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 3 let.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                               

641/18

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Husárovou Renatu (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu dlužného nájemného v celkové výši  8.436,-Kč v 6 měsíčních splátkách: 5x 1.500Kč a 1x 936Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

  1. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 717 v č.p. 156, ulice Husova ve Vysokém Mýtě s Husárovou Renatou (nar. xx) trvale bytem xx, na dobu určitou 1 měsíc.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

642/18

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro manžele Godlovy Sandru (nar. xx) a Štefana (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu dlužného nájemného v celkové výši  18.771,-Kč v 13 měsíčních splátkách: 12x 1.500Kč a 1x 771Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

  1. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858, ulice Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Godlovými Sandrou (nar. xx) a Štefanem (nar. xx) trvale bytem xx, na dobu určitou 1 měsíc.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                              

643/18

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro Davida Dudu (nar. xx) a Ivanu Pěchulovou (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu dlužného nájemného v celkové výši  14.918,-Kč v 10 měsíčních splátkách: 9x 1.500Kč a 1x 1.418Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

  1. uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857, ulice Husova ve Vysokém Mýtě s Dudou Davidem (nar. xx) a Pěchulovou Ivanou (nar. xx) trvale bytem xx, na dobu určitou 3 měsíce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

644/18

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro manžele Dostálovy Věru (nar. xx) a Václava (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu dlužného nájemného v celkové výši  13.064,-Kč ve 12 měsíčních splátkách: 11x 1.100Kč a 1x 964Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

645/18

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro manžele Pirklovy Martinu (nar. xx)  a Petra (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu dlužného nájemného v celkové výši  8.212,-Kč v 9 měsíčních splátkách: 8x 1.000Kč a 1x 212Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                               

 

646/18

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 156, ulice Husova ve Vysokém Mýtě s Giňou Romanem (nar. xx) a Žigovou Marilyn (nar. xx) oba trvale bytem xx, na dobu určitou 3 měsíce.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

647/18

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Stratílka Vojtěcha (nar. xx), trvale bytem xx na úhradu dlužného nájemného v celkové výši  11.775,-Kč v 6 měsíčních splátkách: 5x 2.000Kč a 1x 1.775Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku

Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

                                                                                                                                

 

648/18

Rada města zrušuje

usnesení č. 605/18 ze dne 12.09.2018.

                                                                                                                 

649/18

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě č. 07 se společností Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s.r.o., IČ 25951378, jehož předmětem je snížení ročního pachtovného za rok 2018 o čtvrtou čtvrtletní splátku. Celkové roční pachtovné za rok 2018 tedy činí 1 469 266,50 Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

650/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016875/VB/1, Vysoké Mýto, Pod Nádražím, p. 2552/2 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci panem Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s., IČ 63080605, se sídlem Horňátecká 1772/19, 182 00 Praha 8; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 10021, 10059,  4916/1 a 2548/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.100,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2018

                                                                                                                               

 

651/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015370/VB/3, Vysoké Mýto, 3933/3, Beran, rekreace - knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Enegromontáže Votroubek, s. r. o., IČ 28791274, se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 5113/2 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4179-1184/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2018

                                                                                                                                (

652/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2014392/VB/4, Vysoké Mýto, Na Plese, čp. 192, Svobodová mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností Enegromontáže Votroubek, s. r. o., IČ 28791274, se sídlem Jiráskova 318, 516 01 Rychnov nad Kněžnou; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 3132 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4193-51/2018. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 2.250,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2018

 

653/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2016534/VB/02, Vysoké Mýto, G. Svatoně, 770, TOMIL – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 1523/1 v k.ú. Vysoké Mýto

a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4217-336/2018. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2018

 

 

654/18

Rada města zrušuje

usnesení č. 593/18 ze dne 12.09.2018.

                                                                                                                                

655/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12- 2017161/1, Vysoké Mýto, Střibříkova, p.č. 417 Beneš – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností MONTPROJEKT, a.s., IČ 28494032, se sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4788 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.10.2018

 

 

656/18

Rada města schvaluje

výběr nejvhodnější nabídky podané v zadávacím řízení na zakázku Výběr pojistitele města Vysokého Mýta, kterou na základě výsledků hodnotící komise podal uchazeč: Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ: 46973451.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                               

657/18

Rada města schvaluje

uzavření Pojistné smlouvy č. 0517377018 se společností Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., IČ: 46973451 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned      

                                                                                                                    

658/18

Rada města schvaluje

Rozpočtové opatření č.8-2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned

                                                                                                                               

 

659/18

Rada města souhlasí

s uzavřením smlouvy se státním podnikem Cendis o umístění technického zařízení (SW, kamer a podpisových tabletů) na registru řidičských průkazů.  

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravních a správních agend

Termín: 05.10.2018

                                                                                                                                

660/18

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

předložený program jednání valné hromady.

      

                                                                                                                        

661/18

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

vyplacení prémií řediteli společnosti za rok 2018 ve výši dvou měsíčních mezd.                              

Zodpovídá: ředitel – jednatel MěBP

Termín: ihned   

                                                                                                                               

 

662/18

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

nový mzdový výměr pro Mgr. Romanu Zimovou dle předloženého návrhu.

     

 Zodpovídá: ředitel – jednatel MěBP

 Termín: ihned