Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pátek 30.10.2020

Usnesení RM č. 2018-13 ze dne 13. 6. 2018

19.06.18

Souhrn usnesení č. 13/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 13. 6. 2018

 

 

bez osobních údajů  

 

 

365/18

 

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 13. 6. 2018

                                                                                                                                

 

366/18

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, výsledek hospodaření k 31.12.2017 ve výši  - 1 212.753,68 Kč.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                                

 

367/18

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, provést pokrytí ztráty zlepšeným hospodářským výsledkem v příštím období.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                                

 

368/18

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, rozbor hospodaření za rok 2017.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                                

 

369/18

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671,  účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2017.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                                

 

370/18

 

Rada města schvaluje

ukončení nájemního vztahu k nebytovému prostoru v č.p. 432 v ul. Javornického založeného nájemní smlouvou uzavřenou s paní XX dne 03.06.2005, IČ XX,
a to dohodou ke dni 30.06.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

371/18

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství za účelem pořádání akce „Bleší trh a živé dopoledne“ na části náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 30.06.2018 v místě dle přiložené žádosti příspěvkovou organizací Mikádo-středisko volného času, Vysoké Mýto, IČ 72087013. Vzhledem k charakteru akce nebude vyměřován poplatek za užívání veřejného prostranství.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

372/18

 

Rada města zrušuje

usnesení č. 818/17 ze dne 22.11.2017.

 

373/18

 

Rada města schvaluje

zveřejnění záměru města pronajmout pozemek p.č. 4289/93 o výměře 528 m2 a část pozemku p.č. 4289/15 o výměře 85 m2, dle přiloženého zákresu – plocha „A“ vše v k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

374/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej bytu č. 3 v čp. 88 v ul. Sv. Čecha stávajícím nájemníkům.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

                                                                                                                                

375/18

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o společném postupu zájemců při centralizovaném zadávání veřejné zakázky na dodávky el. energie či zemního plynu s těmito subjekty:

 

Název
Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova 00856878
Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, Jeronýmova 100 21551189
Mikádo-středisko volného času, Vysoké Mýto 72087013
Základní škola Vysoké Mýto, Javornického 49317032
Speciální základní škola Vysoké Mýto 70851867
Technické služby Vysoké Mýto 70888671
Základní škola Vysoké Mýto, Knířov 70998671
Mateřská škola Lidická, Vysoké Mýto 70998680
Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto 70998698
Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto 70998701
Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto 70998710
Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r.o. 25951378
Vysokomýtská kulturní o.p.s. 28852150
Správa školských zařízení - domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto 71294791
Obec Běstovice 00856606
Obec České Heřmanice 00278661
Obec Džbánov 00580961
Obec Leština 00270369
Obec Podlesí 00279382
TJ Sokol Sudslava, o.s. 44468296
Mateřská škola Sudslava 75016681
Obec Sudslava 00279587
Obec Sruby 00279544
Integrovaná základní škola a mateřská škola 00856801
Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí 71008934
Obec Zářecká Lhota 00279820

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

376/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejné licitace konané dne 13.06.2018, přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 4666/446, 4666/286, 4666/410, 4666/285, 4666/445, 4666/411, 4666/235 a 4666/412, vše zahrada, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, určených k výstavě řadových RD v lokalitě POLE ZA PIVOVAREM, společnosti ……………………., IČ …………., se sídlem …………………, za celkovou kupní cenu ve výši …………….,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 55/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 271/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

                                                                                                                                

377/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 13.06.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/273 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu/paní/manželům ……………………., trvale bytem ……………………, za celkovou kupní cenu ve výši 1.121.750,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

                                                                                                                                

378/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 13.06.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města prodej pozemku parc. č. 4666/270 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu/paní/manželům ……………………., trvale bytem ……………………, za celkovou kupní cenu ve výši 1.116.500,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

                                                                                                                                

379/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 13.06.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/401 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu/paní/manželům ……………………., trvale bytem ……………………, za celkovou kupní cenu ve výši 1.372.000,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

380/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 13.06.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/236 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu/paní/manželům ……………………., trvale bytem ……………………, za celkovou kupní cenu ve výši 1.295.000,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

381/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 13.06.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/405 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu/paní/manželům ……………………., trvale bytem ……………………, za celkovou kupní cenu ve výši 1.422.750,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

382/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 13.06.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/409 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu/paní/manželům ……………………., trvale bytem ……………………, za celkovou kupní cenu ve výši 1.464.750,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

383/18

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 13.06.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/403 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu/paní/manželům ……………………., trvale bytem ……………………, za celkovou kupní cenu ve výši 1.429.750,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

384/18

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 13.06.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/402 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu/paní/manželům ……………………., trvale bytem ……………………, za celkovou kupní cenu ve výši 1.422.750,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

385/18

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 13.06.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/283 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu/paní/manželům ……………………., trvale bytem ……………………, za celkovou kupní cenu ve výši 1.340.500,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

386/18

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 13.06.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/408 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu/paní/manželům ……………………., trvale bytem ……………………, za celkovou kupní cenu ve výši 1.223.250,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

387/18

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 13.06.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/407 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu/paní/manželům ……………………., trvale bytem ……………………, za celkovou kupní cenu ve výši 1.438.500,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

388/18

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města, na základě notářského zápisu z veřejného losování konaného dne 13.06.2018, přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 4666/406 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu/paní/manželům ……………………., trvale bytem ……………………, za celkovou kupní cenu ve výši 1.520.750,- Kč. Cena je včetně DPH. Prodej bude uskutečněn dle podmínek schválených zastupitelstvem města dne 18.04.2018 usnesením č. 54/18 a podmínek schválených radou města dne 16.05.2018 usnesením č. 269/18.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

389/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření příkazní smlouvy se společností OTIDEA avz s.r.o., IČ: 04682378, na zajištění zadavatelské činnosti na veřejnou zakázku výběr pojistitele města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

390/18

 

Rada města schvaluje

 

I. přijetí dotace z OPZ na akci „Asistenti prevence kriminality ve Vysokém Mýtě“, rozhodnutí č. OPZ/2.1/064/0006228. 

II. uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory z OPZ na akci „Asistenti prevence kriminality ve Vysokém Mýtě“, rozhodnutí č. OPZ/2.1/064/0006228. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2018

                                                                                                                                

391/18

 

Rada města schvaluje

 

vypsání nového výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „Sociální zařízení účinkujících-Městský klub Vysoké Mýto“ z důvodu neobdržení žádné nabídky ve stanovené lhůtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2018

                                                                                                                                

392/18

 

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „ZŠ Javornického 1. stupeň - rekonstrukce kotelny “.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095, za nabídkovou cenu 1.165.407,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

393/18

 

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095, jako dodavatelem akce: „ZŠ Javornického 1. stupeň - rekonstrukce kotelny“, za nabídkovou cenu 1.165.407,00 Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „ZŠ Javornického 1. stupeň - rekonstrukce kotelny “, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.6.2018                                                                                                   

 

 

394/18

 

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „ZŠ Javornického 2. stupeň - rekonstrukce kotelny “.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095, za nabídkovou cenu 2.136.768,00 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                

395/18

 

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou VTZ s.r.o., Dobrovského 67, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 46504095, jako dodavatelem akce: „ZŠ Javornického 2. stupeň - rekonstrukce kotelny“, za nabídkovou cenu 2.136.768,00 Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „ZŠ Javornického 2. stupeň - rekonstrukce kotelny “, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.6.2018

                                                                                             

396/18

 

Rada města rozhodla

 

o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané pod názvem „ZŠ Jiráskova č.p. 317 – rekonstrukce sociálních zařízení “.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky je nabídka firmy ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046, za nabídkovou cenu 3 640 492,- Kč bez DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                

397/18

 

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou ELESTAV s.r.o., Vraclavská 237, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25993046, jako dodavatelem akce: „ZŠ Jiráskova č.p. 317 – rekonstrukce sociálních zařízení“, za nabídkovou cenu  3 640 492,- Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „ZŠ Jiráskova č.p. 317 – rekonstrukce sociálních zařízení“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.6.2018

 

398/18

 

Rada města

 I. jmenuje

konkursní komisi na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, ve složení:

- XX, člen určený zřizovatelem – předseda

- XX, člen určený zřizovatelem

- XX, člen určený ředitelem krajského úřadu

- XX, odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti                                             školství

- XX, pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace

- XX, školní inspektor České školní inspekce

- XX, člen školské rady

II. pověřuje

paní XX funkcí tajemníka komise. Tajemník není členem konkursní komise.

III. určuje

XX jako odborníka s hlasem poradním, který se účastní jednání konkursní komise:

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 26. 6. 2018

 

 

399/18

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

závěrečný účet a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 20. 6. 2018

 

400/18

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  XX (nar. XX), XX a XX, (nar. XX), XX.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30. 9. 2018, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

401/18

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 722 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  manželům X, XX (nar. XX) a XX (nar. XX), trvale bytem XX.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.9.2018, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

402/18

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 15 velikosti 1+1 v č.p. 777 v ul. V Břízkách ve Vysokém Mýtě panu XX, bytem XX. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení, bude-li pan XX nadále zaměstnancem společnosti BKN spol. s.r.o., IČ:1502809. 

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

403/18

 

Rada města souhlasí

 

s přednostním přidělením bytu pro XX (nar. XX).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

404/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 794 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní XX, nar. XX, trvale bytem XX,  na dobu určitou do 30.04.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

405/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře pro XX (nar. XX), trvale bytem XX na úhradu dlužného nájemného v celkové výši  10.721,-Kč v 11 měsíčních splátkách: 10x 1.000Kč a 1x 721Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.06.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

406/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře pro manžele XX (nar. XX) a XX (nar. XX), trvale bytem XX na úhradu dlužného nájemného v celkové výši  5.257,-Kč v 11 měsíčních splátkách: 10x 500Kč a 1x 257Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.06.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

 

407/18

 

Rada města trvá

 

na usnesení č. 250/18 ze dne 16.05.2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového, ředitel Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o.

Termín:  ihned

 

                                                                                                                                

408/18

 

Rada města

 

bere na vědomí sdělení o výsledku otevírání obálek pro výběrové řízení na funkci jednatele/jednatelky společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., se sídlem Pražská 53, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25968726.

 

jmenuje výběrovou komisi pro výběr uchazeče do funkce jednatele/jednatelky společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín:  ihned

 

 

409/18

 

Rada města schvaluje

organizační změnu - přesun agend mezi odborem kanceláře starosty a odborem dopravy a silničního hospodářství, včetně přesunu 3 pracovních pozic z odboru kanceláře starosty na odbor dopravy a silničního hospodářství, s účinností od 1.7.2018.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.7.2018

 

410/18

 

Rada města schvaluje

přejmenování odboru dopravy a silničního hospodářství na odbor dopravních a správních agend, s účinností od 1.7.2018.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.7.2018

                                                                                                                                

411/18

 

Rada města schvaluje

směrnici č. 12 /2018- Organizační řád Městského úřadu Vysoké Mýto, dle předloženého návrhu, s účinností od 1.7.2018.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.7.2018

                                                                                                                                

412/18

 

Rada města schvaluje

organizační změnu – snížení počtu zaměstnanců na odboru rozvoje města, z 6 zaměstnanců na 5 zaměstnanců, s účinností od 1.9.2018.

 

Zodpovídá: tajemník
Termín: ihned
                                                                                                                                

413/18

 

Rada města doporučuje

Zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí finančního daru pro Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice, IČ: 70892822 ve výši 150.000 Kč z rozpočtových prostředků města Vysokého Mýta určených na kulturní akci Zažijte to znovu! – Oslavy 100. výročí Československa, pořádanou 9. 9. 2018 na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín: 20. 6. 2018                                                                                                                  

                                                                                                                                

414/18

 

Rada města projednala

 

petici týkající se nesouhlasu s opravou chodníčku na Vinicích, doručenou na Městský úřad Vysoké Mýto dne 23. 5. 2018, a shledala ji bezpředmětnou vzhledem k tomu, že oprava chodníčku není v letošním roce v plánu oprav Města Vysokého Mýta ani Technických služeb Vysoké Mýto. Do budoucna se počítá pouze s lokálními opravami. Rada města dále ukládá starostovi města odpovědět petičnímu výboru.

 

Zodpovídá: starosta Ing. František Jiraský

Termín: ihned