Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 11.7.2020

Usnesení RM č. 2018-12 ze dne 29. 5. 2018

04.06.18

Souhrn usnesení č. 12/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 29. 5. 2018

 

 

bez osobních údajů    

 

279/18

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 29. 5. 2018

                                                                                                                                

280/18

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:


Zastupitelstvo města schvaluje

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta v roce 2018 pro Vysokomýtskou nemocnici, IČ 71207856 na rekonstrukci kotelny v budově nemocnice na ulici Hradecká 167, Vysoké Mýto, ve výši 370 tis. Kč.
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13.09.2017, číslo usnesení 143/17

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                                                

281/18

Rada města doporučuje ke schválení ZM 

 

rozpočtové změny TS č. 2/2018.

 

Zodpovídá: ředitel TS

Termín: ihned                                                                                                          

 

282/18

Rada města doporučuje ke schválení ZM 

 

rozpočtové změny TS č. 3/2018.

 

Zodpovídá: ředitel TS

Termín: ihned

                                                                                                                                

283/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.03.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

 

284/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 5-2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

                                                                                                                                

 

285/18

Rada města ruší

 

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 27/17 ze dne 18.01.2017

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

286/18

Rada města schvaluje

 

komisi pro vyhodnocení Programu podpory v oblasti památkové péče (individuální dotace) města Vysoké Mýto ve složení:

Ing. Martin Krejza – místostarosta, Ing. arch. Milan Košař – architekt města, lic. Dagmar Zavoralová - referentka ORM, Ing. Luboš Karmín - vedoucí OSÚÚP, Bc. Ondřej Halama - referent OSÚÚP.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

287/18

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci Ing. Jana Schejbala jako člena stavební komise města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

288/18

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo ze dne 30.08.2017 s firmou Merit Bau CZ a.s. se sídlem K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice – Nové Jesenčany, IČ: 27259544 pro akci „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě v lokalitě Za Pivovarem“ v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2018

 

 

289/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města zrušuje usnesení č. 34/18 ze dne 07.03.2018, č. 35/18 ze dne 07.03.2018, č. 36/18 ze dne 07.03.2018, č. 37/18 ze dne 07.03.2018, č. 38/18 ze dne 07.03.2018 a č. 39/18 ze dne 07.03.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

                                                                                                                                

290/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města přijímá finanční odměnu od Ministerstva kultury za nominaci města ve státním kole soutěže Nejlepší příprava a realizace v programu regenerace MPR a MPZ 2017, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 100.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

                                                                                                                                

291/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města přijímá finanční odměnu od Pardubického kraje za vítězství města v krajském kole soutěže Nejlepší příprava a realizace v programu regenerace MPR a MPZ 2017, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 75.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

                                                                                                                                

292/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje využití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2018, která je poskytnuta v celkové výši 1.975.000,- Kč takto:

-           finanční prostředky ve výši 930.000,- Kč na akci „Restaurování čtyř vitráží a dvou pilastrů s malou fiálou na kostele sv. Vavřince“ na parc.č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto, Försterova č.p.161, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto. Objekt je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 11. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

-           finanční prostředky ve výši 360.000,- Kč na akci „Restaurování kamenných prvků a ocelových mříží, repliky a repase historických oken“ na Měšťanském domě č.p. 107 na pozemku parc.č. 82 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi NoZ, s.r.o., č.p.64, 538 54 Lozice. Objekt je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 30719/6-4121.

-           finanční prostředky ve výši 135.000,- Kč na akci „Restaurování kamenného soklu a obnova vstupního schodiště“ objektu Husův sbor, ul. Hálkova, na pozemku parc.č. 299 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi Náboženské obci Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, Javornického 253, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto. Objekt je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 13. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 10338/6-5675.

-           finanční prostředky ve výši 550.000,- Kč na akci „Obnova uliční fasády“ na č.p. 199, ul. Komenského, na pozemku parc.č. 1288 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi Městu Vysokému Mýtu, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, Objekt je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 12. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 42214/6-4395.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

                                                                                                                                

293/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 120.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 1.178.457,- Kč) na restaurování čtyř vitráží a dvou pilastrů s fiálami na kostele sv. Vavřince, na pozemku parc.č. 220 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi Římskokatolické farnosti - děkanství Vysoké Mýto, Försterova č.p.161, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

                                                                                                                                

294/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 72.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 715.600,- Kč) na restaurování kamenných prvků a ocelových mříží, repliky a repase historických oken Měšťanského domu č.p. 107 na pozemku parc.č. 82 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi NoZ, s.r.o., č.p. 64, 538 54 Lozice, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

                                                                                                                                

295/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 19.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 183.423,- Kč) na restaurování kamenného soklu a obnova vstupního schodiště objektu Husův sbor, ul. Hálkova, na pozemku parc.č. 299 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, vlastníkovi Náboženské obci Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě, Javornického 253, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

                                                                                                                                

296/18

Rada města schvaluje

 

uzavření veřejnoprávní smlouvy k zabezpečení výkonu přenesené působnosti na úseku provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), mezi městem Vysokým Mýtem a obcí Vinary v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru stavebního úřadu a územního plánování

Termín: ihned

                                                                                                                                

297/18
Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, organizační složka státu, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav o bezplatném předání dat z archivu ÚHUL pro potřeby výkonu státní správy lesů.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

298/18

Rada města bere na vědomí

 

Informaci o řešení pojistné události č. 217 603 33 30.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned

 

 

299/18

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 235/18 ze dne 02.05.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

300/18
Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy mezi Městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto IČ 70888671 na pronájem movitých věcí pořízených v rámci rekonstrukce plaveckého bazénu Vysoké Mýto na dobu neurčitou ode dne 01.06.2018.

Roční nájemné bude ve výši 260.000Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Poplatek za bezesmluvní užívání movitých věcí za období od 01.03.2018 do 31.05.2018 v částce 65.000 Kč + základní sazba DPH bude uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného pronajímatelem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

301/18
Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy s organizací Šance pro Tebe, z.s., IČ 68246277 na užívání nebytových prostor č. 21 o celkové rozloze 79,1 m2 v budově č.p. 156 v ul. Husova, tvořící součást pozemku p.č. 1515/2 v k.ú. Vysoké Mýto, za účelem poskytování sociálních služeb - realizace projektu „Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska“.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. Nájemné je stanoveno ve výši 3.492 Kč měsíčně.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                                

302/18

Rada města nesouhlasí

 

s event. prodejem části pozemku parc. č. 5062 o výměře cca 500 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto, která se nachází pod hladinou rybníka Chobot, a navrhuje jednat s uživatelem tj. společností RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., IČ 48168190 o pronájmu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 30.06.2018

                                                                                                                                

303/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 10208 lesní pozemek v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za kupní cenu ve výši 21.856,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

                                                                                                                                

304/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 511 lesní pozemek v obci a k.ú. Týnišťko od vlastníka za kupní cenu ve výši 91.500,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

                                                                                                                                

305/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 507/1, 507/2 a 508 vše lesní pozemek v obci a k.ú. Týnišťko od vlastníků za kupní cenu ve výši 642.000,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

                                                                                                                                

306/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 1524/3 ostatní plocha – jiná plocha, parc. č. 4595/3 ostatní plocha – ostatní komunikace a parc. č. 4595/49 ostatní plocha – jiná plocha, vše včetně staveb neevidovaných v katastru nemovitostí, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, panu XX, nar. XX, trvale bytem  XX, za celkovou kupní cenu ve výši 1.300.000,- Kč. Dodání nemovitých věcí je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

 

 

307/18

Rada města schvaluje

 

nákup elektřiny a zemního plynu na Komoditní burze Praha prostřednictvím společnosti eCENTRE, a.s., IČ: 27149862

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

308/18

Rada města souhlasí

 

s prodejem částí pozemků parc. č.  945/159 a 945/165 v k.ú. Pekla z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto s.r.o., IČO: 25923099.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

 

309/18

Rada města schvaluje

 

účetní závěrku Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2017.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                               

310/18

Rada města schvaluje

 

výsledek hospodaření Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace,

k 31. 12. 2017 ve výši 94 863,18 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                               

311/18

Rada města schvaluje

 

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 94 863,18 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

312/18

Rada města schvaluje

 

účetní závěrku Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2017.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

313/18

Rada města schvaluje

 

výsledek hospodaření Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace,

k 31. 12. 2017 ve výši 181 345,33 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

314/18

Rada města schvaluje

 

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 181 345,33 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

315/18

Rada města schvaluje

 

účetní závěrku Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2017.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

316/18

Rada města schvaluje

 

výsledek hospodaření Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace,

k 31. 12. 2017 ve výši 21 128,18 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

317/18

Rada města schvaluje

 

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 21 128,18 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

318/18

Rada města schvaluje

 

účetní závěrku Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2017.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

319/18
Rada města schvaluje

 

výsledek hospodaření Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2017 ve výši 11 403,54 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

320/18
Rada města schvaluje

 

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 11 403,54 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

321/18

Rada města schvaluje

 

účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2017.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

322/18

Rada města schvaluje

 

výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2017 ve výši 196 061,69 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

323/18

Rada města schvaluje

 

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 196 061,69 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                               

324/18

Rada města schvaluje

 

účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2017.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

325/18

Rada města schvaluje

 

výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace,

k 31. 12. 2017 ve výši 29 748,08 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                               

326/18

Rada města schvaluje

 

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 29 748,08 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                               

327/18

Rada města schvaluje

 

účetní závěrku Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, sestavenou  k 31. 12. 2017.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

328/18

Rada města schvaluje

 

výsledek hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace,

k 31. 12. 2017 ve výši 66 379,15 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

329/18

Rada města schvaluje

 

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 66 379,15 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

330/18

Rada města schvaluje

 

účetní závěrku Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2017.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

331/18

Rada města schvaluje

 

výsledek hospodaření Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace,

k 31. 12. 2017 ve výši 1 181,90 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                               

332/18

Rada města schvaluje

 

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Základní umělecké školy, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 1 181,90 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                               

 

333/18

Rada města schvaluje

 

účetní závěrku Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2017.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

334/18

Rada města schvaluje

 

výsledek hospodaření Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2017 ve výši 94 977,45 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                               

335/18

Rada města schvaluje

 

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Mikáda - střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 94 977,45 Kč.

 

Zodpovídá: ředitelka příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

336/18

Rada města schvaluje

 

účetní závěrku Správy školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, sestavenou k 31. 12. 2017.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

337/18

Rada města schvaluje

 

výsledek hospodaření Správy školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, k 31. 12. 2017 ve výši 66 127,04 Kč.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

338/18

Rada města schvaluje

 

provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Správy školských zařízení - domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, do rezervního fondu organizace ve výši dosaženého zisku, tj. 66 127,04 Kč.

 

Zodpovídá: ředitel příspěvkové organizace a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

339/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje 

dokument Plán rozvoje sportu ve Vysokém Mýtě na období 2018 - 2022.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

340/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje

I. navýšení dotace pro společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. č. 04/ZM/2017 poskytnuté na projekt – Městské kulturní akce pořádané VYSOKOMÝTSKOU KULTURNÍ, o. p. s. v roce 2018 z částky 1 455 000 Kč na částku 1 655 000 Kč (100 000 Kč na festival Týden hudby 2018 a 100 000 Kč na Městské slavnosti Vysokého Mýta 2018).

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 04/ZM/2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

341/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje 

I. navýšení dotace pro společnost VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. č. 06/ZM/2017 poskytnuté na projekt – Provoz a činnost Muzea českého karosářství, Městské galerie a Informačního centra v roce 2018 z částky 5 460 000 Kč na 5 510 000 Kč.

II. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí individuální dotace č. 06/ZM/2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

342/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje 

I. poskytnutí zápůjčky společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s. ve výši 1 200 000 Kč na nákup zvukové aparatury a mixážního pultu se splatností 5 let.

II. uzavření Smlouvy o zápůjčce, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: ředitelka společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o. p. s.

Termín: ihned

 

 

343/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje 

dokument Zásady pro poskytování finanční dotace z rozpočtu města Vysokého Mýta, včetně příloh, dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

 

344/18

Rada města schvaluje

 

změnu způsobu poskytování finančních prostředků na projekty školských příspěvkových organizací zřizovaných městem. Tyto organizace nebudou žádat o dotace z rozpočtu města, finanční prostředky budou součástí rozpočtů organizací. Výchozí částka pro rok 2019 bude průměrná výše poskytnutých dotací za poslední tři roky.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

345/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí 

závěrečný účet, zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávu o činnosti dobrovolného svazku obcí Královská věnná města za rok 2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 20. 6. 2018

 

 

 

346/18

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Barocco sempre giovane o.p.s. na projekt: „Koncert Evy Urbanové a souboru Barocco sempre giovane“, ve výši 10.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                               

347/18

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Klub českých turistů Vysoké Mýto na projekt: „Zahájení jarní turistické sezóny 2018 v Pard. kraji - Vysoké Mýto“, ve výši 9.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                                

348/18

Rada města schvaluje

 

výjimku z nejvyššího počtu dětí 24 na celkový počet 25 dětí ve třídách č. 1 a 2 v Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, pro školní rok 2018/2019, za předpokladu, že toto zvýšení není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

349/18

Rada města bere na vědomí

 

zápis o průběhu konkursního řízení, doporučení konkursní komise a výsledky konkursního řízení na funkci ředitele/ky Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                 

 

350/18

Rada města jmenuje

 

paní Mgr. Martinu Wichovou do funkce ředitelky Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace s účinností od 1.8.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                         

351/18

Rada města bere na vědomí

 

Zápis o průběhu konkursního řízení a jeho výsledky na funkci ředitele/ky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

352/18

Rada města

 

 

-       vyhlašuje

konkurs na obsazení pracovního místa ředitele/ky Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2018,

-       pověřuje

vedoucí odboru školství, kultury a sportu, Mgr. Jindřišku Klaudovou, požádat Krajský úřad Pardubického kraje, Českou školní inspekci a školskou radu o určení příslušného člena konkursní komise, požádat odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství o souhlas se svým jmenováním do konkursní komise, vyzvat ředitelku Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, aby zorganizovala volbu člena konkursní komise z řad pedagogických pracovníků školy a doložila ji zápisem o volbě.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                               

353/18

Rada města schvaluje

 

vyhlášení výběrového řízení na nového městského architekta, dle podmínek uvedených v příloze sdělení.

 

Zodpovídá: Ing. Martin Krejza

Termín: ihned

 

                                                                                                                               

354/18

Rada města schvaluje

 

přijetí dotace ve výši 450 000 Kč od Ministerstva vnitra, Nad Štolou 936, 170 00 Praha 7, která bude poskytnuta Městu Vysokému Mýtu, B. Smetany 92, Vysoké Mýto 566 01. Dotace je určena na nový dopravní automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru kanceláře starosty

Termín:  ihned                                                                                                         

 

 

355/18

Rada města jmenuje

 

s účinností od 21.07.2018 Ing. Stanislavu Fišerovou, nar. XX, bytem XX,  členkou dozorčí rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

 

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2018

 

                                                                                                                                

356/18

Rada města jmenuje

 

s účinností od 21.07.2018 Mgr. Helenu Kejzlarovou, nar. XX, bytem XX členkou dozorčí rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

 

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2018

 

                                                                                                                                

357/18

Rada města jmenuje

 

s účinností od 21.07.2018 p. Petra Klofandu, nar. XX, bytem XX, členem dozorčí rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

 

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2018

 

                                                                                                                                

358/18

Rada města jmenuje

 

s účinností od 21.07.2018 Ing. Františka Jiraského,  nar. XX,  bytem XX, členem správní rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

 

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2018

                                                                                                                                

 

359/18

Rada města jmenuje

 

s účinností od 21.07.2018 Ing. Martina Krejzu, nar. XX, bytem XX, členem správní rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

 

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2018

 

 

360/18

Rada města jmenuje

 

s účinností od 21.07.2018 Mgr. Blanku Kysilkovou, nar. XX, bytem XX, členkou správní rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

 

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2018

 

                                                                                                                                

361/18

Rada města jmenuje

 

s účinností od 21.07.2018 MUDr. Jiřinu Šafrovou, nar. XX, bytem XX, členkou správní rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

 

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2018

                                                                                                                                

362/18

Rada města jmenuje

 

s účinností od 21.07.2018 Mgr. Ivu Vrátilovou, nar. XX, bytem XX, členkou správní rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

 

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2018

                                                                                                                                

363/18

Rada města jmenuje

 

s účinností od 21.07.2018 Ing. Jana Pešinu, nar. XX, bytem XX, členem správní rady VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ, o.p.s., IČ: 28852150.

 

Zodpovídá: Ing. Sabolčiková

Termín: 20.7.2018

                                                                                                                                

364/18

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek pro výběrové řízení na funkci jednatele/jednatelky společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., se sídlem Pražská 53, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25968726, ve složení a v termínu dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: Ing. František Jiraský

Termín:  ihned