Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2018 - 06 ze dne 5. 3. 2018

12.03.18

Souhrn usnesení č. 6/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 5. 3. 2018

 

bez osobních údajů

 

120/18

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 5. 3. 2018

 

121/18                                                                                                                             

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 26.07.2016 se společností CODE s.r.o., Na Vrtálně 84, Pardubice, IČ: 492 86 960 na změnu ceny díla akce „Krytý plavecký bazén – rekonstrukce“, v kapitole autorského dozoru projektanta, v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.03.2018

                                                                                                                      

122/18

Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy kupní na vybudovanou část přípojek inženýrských sítí a o poskytnutí příspěvku na vybudování infrastruktury akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě za pivovarem – infrastruktura – 1. etapa“, s majiteli pozemků parc.č 4666/379 a parc. č. 4666/381 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.03.2018

 

123/18                                                                                                                              

Rada města schvaluje

uzavření „Smlouvy kupní na vybudovanou část přípojek inženýrských sítí a o poskytnutí příspěvku na vybudování infrastruktury akce „Bytová výstavba ve Vysokém Mýtě, v lokalitě za pivovarem – infrastruktura – 1. etapa“, s majiteli pozemků parc.č 4666/383 a parc. č. 4666/385 v obci a k.ú. Vysoké Mýto v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.03.2018

 

124/18

Rada města schvaluje

 1. 1. udělení programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti životního prostředí pro rok 2018 takto:
žadatel název programu výše dotace/Kč
Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace Ochrana přírody 6 200
     

Mikádo - Středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace

Mobilní zahrádka

16 200
     
variace vm z.s.

Cestou k srdci lípy

15 000
     
Základní škola Vysoké Mýto,  Javornického, příspěvková organizace Podpora pěvců v okolí naší školy 16 200
     
ZO ČSOP Vysoké Mýto Ptáci v zimě i v létě - krmítka a budky 1 400
 1. 2. uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací. Smlouvy budou uzavřeny dle vzorové smlouvy „Veřejnoprávní smlouva o dotaci (programová) 2018“ schválené zastupitelstvem města dne 13. 09. 2017, číslo usnesení 143/17 a v souladu s Programem podpory v oblasti životního prostředí v roce 2018 schváleným radou města dne 01. 08. 2017, číslo usnesení 592/17.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

125/18

Rada města souhlasí

s prominutí poplatku za poskytnutí služby ke zdroji elektrické energie pro řemeslné, prodejní a propagační stánky na ekologicko-výchovné akci Den Země na nám. Přemysla Otakara II., pořádané městem 25. 04. 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

 

126/18                                                                                               

Rada města schvaluje

 

 1. 1. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti školství na rok 2018 dle následující tabulky:

Tabulka

ČÍSLO ŽADATEL IČO PROJEKT VÝŠE DOTACE 2018
1. Gymnázium Vysoké Mýto 49 314 645 Robotika 20 000
2. ISŠT Vysoké Mýto 15 028 585 Tělesnou výchovou a sportem proti nudě 20 000
3. Mgr. Lenka Šrautová 74 831 763 Vodnická stezka 7 500
4. Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, p.o 72 087 013 Hlas - pěvecká soutěž sólových zpěváků 10 000
5. MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto, p.o. 70 998 701 Sportovní hry mateřských škol 2018 5 000
6. MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto, p.o. 70 998 710 Malý zahradník 6 000
7. Sdružení rodičů pro GVM, z.s. 22 687 700 Kujebácké sportovní akce 7 240
8. SKP-CENTRUM, o.p.s. 27 534 804 SPORTEM PROTI PASIVITĚ VII. 10 000
9. SŠP Vysoké Mýto, s.r.o. 25 266 195 Veletrh fiktivních firem 10 000
10. SZŠ a PŠ Vysoké Mýto 70 851 867 Týden sportu Speciální základní školy a praktické školy Vysoké Mýto 9 000
11. VOŠS a SŠS Vysoké Mýto 49 314 785 Propagace a popularizace technického vzdělávání 20 000
12. ZŠ a PŠ SVÍTÁNÍ 25 916 092 Pojďte si s námi hrát 15 000
13. ZŠ Vysoké Mýto, Javornického, p.o. 49 317 032 Pojďme všichni do pohádky 10 700
14. ZŠ Vysoké Mýto, Jiráskova, p.o. 856 878 Rozvoj tělesné zdatnosti žáků II. stupně ZŠ v soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů 10 000
15. ZŠ Vysoké Mýto, Knířov, p.o. 70 998 671 Divadelní představení "Anglické hrátky se zvířátky“ 4 560
16. ZUŠ Vysoké Mýto, p.o. 21 551 189 Pořízení softwaru k výuce předmětu Grafický design 20 000
  CELKEM     185 000
 1. 2. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 1. 8. 2017, číslo usnesení 592/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                 

127/18

Rada města schvaluje

 1. 1. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti kultury v roce 2018 dle následující tabulky:

Tabulka

  ŽADATEL IČO PROJEKT VÝŠE DOTACE 2018
1 MgA. Tomáš Thon, Ph.D., ARTTHON 13605763

Podpora přípravy a realizace vydání - unikátní badatelský nález neznámého českého skladatele ve Vídni, rodáka

z Vysokého Mýta;

Josef Lipavský (1772-1810) - Varhanní skladby

5 000
2 Jan Mračno - AUTODROM - od historie po současnost 1 200
3 Divadelní spolek Šembera 67441521 Nácvik divadelních představení v roce 2018 25 000
4 Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto z.s. 26583739 Příprava a nácvik pro veřejná vystoupení 30 000
5 Železniční modeláři Kujebina z.s. 03746585 Stavba modelových kolejišť pro ukázku veřejnosti - pořádání výstav 20 000
6 z.s. Triangl Vysoké Mýto 26588463 Fotografická soutěž – mapový okruh Vysočina - Triangl 15 000
7 Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. 26668149 Ples Berenika 15 000
8 Pavla Dušková - 1. světová válka, její průběh a dopad na Svařeň a okolní obce - výstava k výročí 100 let od konce 1. světové války 4 000
9 Spolek přátel Růžového paloučku 65189329 Slavnost na Růžovém paloučku 3 000
10 Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě 61239062 Benefiční zahradní zábava u Husova sboru s dětským odpolednem 10 000
11 Promejto, z. s. 03623050 Popularizační a komunitní činnost spolku .proMejto 20 000
12 variace vm, z.s. 22712411 Koncert Marika Singers k výročí vzniku samostatného Československa 9 400
13 SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I. 61237779 Čarodějnice 2018 22 000
14 Orel jednota Vysoké Mýto 61239704

Setkání tanečních souborů České besedy Pardubického kraje

- součást programu Městských slavností 8. 9. 2018

17 000
15 Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace 21551189

Organizace krajského kola soutěže dechových a bicích nástrojů

- pořízení věcných cen pro soutěžící

10 000
16 Česká křesťanská akademie, z.s., místní skupina Vysoké Mýto 15887472

Přednáškový cyklus doplněný koncerty, výstavami, benefičními akcemi

a filmovým klubem

10 000
17 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace 49317032 Školní časopis Javorák 1 400
18 Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto 47499109 Noc kostelů 10 000
19 Mikádo - středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace 72087013 T-komplex má narozeniny - 30 let 10 000
20 Spolek přátel Carrosserie Sodomka 26526743 23. setkání Spolku přátel CARROSSERIE SODOMKA (31.5. - 3.6.2018) 20 000
21 Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto 49314785 Honoráře účinkujících v rámci hudebního festivalu RANDÁLFEST 2018 30 000
22 Gymnázium Vysoké Mýto 49314645 GYMJAM 30 000
23 MgA. Vladimír Daťka - kapela Echonaut  - Natočení videoklipu skupiny Echonaut 7 000
24 Sdružení rodičů GVM, z. s. 22687700 Otmarovo oko 6 000
25 Smíšený pěvecký sbor OTAKAR Vysoké Mýto, z.s. 26582490 Dotace na nájemní prostory, členský poplatek Unii sborů, organizace Rybovy mše vánoční a obnova jednotného sborového obleku pro 40 členů 20 000
26 Up z. s. 04294394 Část honoráře, ozvučení a osvětlení koncertů při realizaci 12. ročníku benefičního festivalu Hudba pomáhá 23 000
27 Bc. Vojtěch Sedláček  - Honoráře účinkujících na 8. Bubenickém festivalu Vysoké Mýto 38 000
28 Tereza Lacmanová - Videoklip kapely Four in Van 7 000
29 Viktor Handl - Kulturní události na Brtči 6 000
  CELKEM     425 000
 1. 2. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 1. 8. 2017, číslo usnesení 592/17.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

128/18

Rada města schvaluje

 1. 1. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2018 dle následující tabulky:
ČÍSLO ŽADATEL IČO PROJEKT VÝŠE DOTACE 2018
1 Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace 00856878 Spolupráce se školami na Slovensku 22 500
2 Spolek pro podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto 26587823 Společně to svaříme dohromady 20 000
3 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace 49317032 Partneři i soupeři 22 500
4 Gymnázium Vysoké Mýto 49314645 Grafica 10 000
  CELKEM     75 000

 

 1. 2. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 1. 8. 2017, číslo usnesení 592/17.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                           

129/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.2-2018 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2018

                                                                                                                                 

130/18

Rada města schvaluje

 • pronájem nebytových prostor o celkové výměře 241,8 m2 v budově č.p. 179, tvořící součást pozemku p.č. 1690/3 v k.ú. Vysoké Mýto:

 

č. 110 – restaurace, výčep o podlahové ploše 62,90m2

č. 111 – jídelna o podlahové ploše 36,60m2 ,

č. 112 – chodba o podlahové ploše 4,40m2,

č. 113 – WC ženy o podlahové ploše 5,40m2,

č. 114 – WC muži o podlahové ploše 9,80m2,

č. 115 – sklad lihovin o podlahové ploše 1,60m2,

č. 116 – úklidová komora o podlahové ploše 1,60m2,

č. 117 – chodba o podlahové ploše 3,90m2,

č. 118 – umývárna stol. nádobí o podlahové ploše 5,40m2,

č. 119 – kuchyň o podlahové ploše 39,70m2,

č. 120 – chodba o podlahové ploše 8,60m2,

č. 121 – sklad balených potravin o podlahové ploše 8,10m2,

č. 122 – sklad o podlahové ploše 3,10m2,

č. 123 – šatna o podlahové ploše 4,00m2,

č. 124 – umývárna, WC o podlahové ploše 3,70m2,

č. 125 – umývárna, WC o podlahové ploše 3,30m2,

č. 126 – šatna o podlahové ploše 6,20m2,

č. 127 – hrubá příprava zeleniny o podlahové ploše 4,00m2,

č. 128 – sklad zeleniny o podlahové ploše 3,20m2,

č. 129 – sklad obalů o podlahové ploše 3,20m2,

č. 130 – chodba o podlahové ploše 5,80m2

č. 131 – sklad prádla o podlahové ploše 2,00m2

č. 132 – sklad lihovin o podlahové ploše 15,30m2;

 

 • části pozemku označeného jako p.č. 1689 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 70 m2 v k.ú. Vysoké Mýto – předzahrádka k restauraci;
 • věcí movitých umístěných v restauraci

 

Inventární číslo Název majetku Počet kusů
1682 plošinový vozík 200/BT-9337 1
1684 mycí stůl 1200/600+dřez 1
1691 stolní váhy SDK15+závaží 1
1693 chladící skříň C230+1xC275 1
1694 chladící skříň na maso VKS-360 1
1698 robot RE22+př.stroje-repase 1
1699 ner.prac.stůl2300/700 1
1700 ner.konsolová police 1000/200 1
1702 ner.pojízdný stůl 1000/600 1
1703 stolní váhy SDK15+závaží 1
1705 stojan 1400/620+police roštová 1
1706 ner.konzolová police 1200/200 1
1707 ner.prac.stůl 600/600+police 1
1708 el.výdejní stůl - pojízdný EKG 1
1709 el. režon 1400/600 PVM 1
1710 ner.odkládací stůl 800/700 1
1711 ner.odkládací stůl 800/700 1
1712 ner.dvoudílný dřez 1400/700 1
1714 el.pánev 35l - repase 1
1718 ner. mycí stůl 1100/700 1
1720 chladicí prosklená skříň 1
1721 výčepní pult 1
1722 akvárium 1
1724 lavice koženková 1

+           

další věci movité neevidované v majetku města (např. stoly, židle)  

 

za účelem provozování restauračního zařízení Aleši Tesařovi, IČO: 66808049, Jana Nálepky 136, 566 01 Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 14.050 Kč+ DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem. Důvodem výběru této nabídky je skutečnost, že uchazeč nabízí provoz restaurace s tradiční českou kuchyní.

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned 

 

131/18                                                                                                    

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy s firmou Zlatovánek spol. s r. o., IČ:15036278, Starohradská 407, Dolní Předměstí, 572 01 Polička na užívání části pozemku p.č. 1263/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto o výměře 62,5 m2 za účelem nevýlučného užívání jako autobusové zastávky. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné se stanoví ve výši 1.000,- Kč + DPH. Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

 

132/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-2015429/VB/1, Vysoké Mýto, Erbenova, 52/3, Ing. Ponec mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností SIGNALBAU a.s., IČ: 258 40 819, se sídlem Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III. – Lověšice; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4835/3 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4174-909/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.810,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2018

                                                                                                                                 

133/18

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 281-94/2017 označený jako parc. č. 252/4  lesní pozemek o výměře 236 m2 v k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta. Původní pozemek parc. č. 252 je zapsán na listu vlastnictví č. 296 pro obec a k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: ihned

                                                                                                                      

134/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 281-94/2017 označeného jako parc. č. 252/4  lesní pozemek v obci a k.ú. Džbánov u Vysokého Mýta XX (nar. XX), trvale bytem XX za celkovou kupní cenu ve výši 38.400,- Kč. Dodání pozemku je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 20.06.2018

                                                                                               

135/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej jednotky č. 805/24, způsob využití – garáž, vymezené v budově Litomyšlské Předměstí čp. 805, byt. dům na parcele 4664/41 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 1/50 na společných částech domu a pozemku, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto, XX (nar. XX), trvale bytem XX, za celkovou kupní cenu ve výši 222.222,- Kč. Dodání nemovité věci je, dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, osvobozeno.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 07.03.2018                                                                                                                                                                                                                                                 

136/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-201549/VB/03, Vysoké Mýto, Vinice, 168 Novák, RD, úprava mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností ELRO Czech, s.r.o., IČ 04669754, se sídlem Ostřetín 288, 534 01 Holice; věcným břemenem - služebností bude dotčen pozemek parc. č. 5060 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4184-1258/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.000,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín: 31.03.2018

                                                                                                                                 

137/18

Rada města schvaluje

darování movitých věcí uvedených v příloze tohoto usnesení, které jsou pro město Vysoké Mýto nepotřebné, příspěvkové organizaci Správě školských zařízení – domov mládeže a školní jídelna, Vysoké Mýto, příspěvková organizace, IČ: 712 94 791.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru právního a majetkového

Termín:  ihned