Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2018 - 05 ze dne 21. 2. 2018

27.02.18

Souhrn usnesení č. 5/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 21. 2. 2018

 

bez osobních údajů

 

81/18

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 21. 2. 2018

                                                                                                                     

82/18

Rada města doporučuje

ke schválení ZM  rozpočtové  změny TS  č.1/2018.

 

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned

                                                                                                                     

83/18

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Vysokým Mýtem a Technickými službami Vysoké Mýto při propagaci zrekonstruovaného krytého bazénu se záměrem zvýšit návštěvnost dětí a mládeže dle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín:       ihned                                                                                                    

  

84/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí individuální dotace Oblastnímu spolku Český červený kříž Ústí nad Orlicí ve výši 250 000 Kč.

 

Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

Termín: 7. 3. 2018                                                                                                   

 

85/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Ústí nad Orlicí na rok 2018 ve výši 250 000 Kč.

 

Zodpovídá: Ing. Iveta Fajglová

Termín:  7.3. 2018

                                                                                                                                 

86/18

Rada města schvaluje

 1. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2018 dle níže uvedené tabulky,
Žadatel Název projektu Požadované dotace Návrh dotace  2018 Udělená dotace 2018
Farní charita Litomyšl, Bělidla 392, 57001 Litomyšl 47489839 Provoz odlehčovací služby respitní péče Jindra 10 000,00 10 000,00  10 000,00
Domov pod hradem Žampach, Žampach 1, 564 01 Žamberk 00854271 Příspěvek na náklady domova pod hradem Žampach spojené s poskytováním celoroční sociální péče o občany Vysoké Mýto - pana Pavla Drahoše a pana Tomáše Rybičku 10 000,00 5 000,00  5 000,00
Domov na rozcestí Svitavy, Tkalcovská 381/1, Svitavy 70157286 Finanční příspěvek - sociální služby 10 000,00 3 500,00  3 500,00
Canis, z. s. , Ústup 39, Ústup 03511057 Canisterapie 5 000,00 1 000,00  1 000,00
Náš Domov Koclířov, Koclířov 140 68208553 Most naděje-azylový dům pro rodiče s dětmi 30 000,00 15 000,00  15 000,00
Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, Letohrad 44468920 Domácí hospicová péče (Domácí hospic Alfa-Omega); Občanská poradna 40 000,00 30 500,00  30 500,00
Střední škola podnikání Vysoké Mýto, Gen. Závady 118, Vysoké Mýto 25266195 Snížení rizikového chování žáků 6 000,00 3 000,00  3 000,00
Péče o duševní zdraví  Pardubice, Bělěhradská 389, Pardubice 64242218 Sociální rehabilitace závažně duševně nemocných 15 000,00 10 000,00  10 000,00
Sociální služby Česká Třebová, Bezděkova 918, Česká Třebová 70933341 Příspěvek na služby pro občanku města Vysoké Mýto 10 000,00 0,00  0,00
ZŠ Javornického, Vysoké Mýto, Javornického 2, Vysoké Mýto 49317032 Jak se žije v Neratově 12 000,00 3 000,00  3 000,00
Ledax Vita Vysoké Mýto, Komenského 199, Vysoké Mýto 03635759 Podpora volnočasových aktivit uživatelů Vily Marie 29 000,00 20 000,00 20 000,00
Kontakt Ústí nad Orlicí, Smetanova 470, Ústí nad Orlicí 61239488 Provoz krajské Linky důvěry Ústí nad Orlicí v roce 2018 6 000,00 6 000,00  6 000,00
Oblastní spolek ČČK Ústí nad Orlicí,  Kopeckého 840, Ústí nad Orlicí 00426261 Podpora činnosti místní skupiny ČČK Vysoké Mýto 7 600,00 5 000,00  5 000,00
TyfloCentrum Pardubice, nábř. Záv. Míru 1961, Pardubice 25997343 Zajištění sociálních služeb pro osoby se zrakových postižením v Pardubickém kraji 37 000,00 15 000,00  15 000,00
Květná zahrada, Květná 40, Květná 27005879 Podpora zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Květináč 40 000,00 0,00  0,00
Gymnázium Vysoké Mýto, náměstí Vaňorného 163, Vysoké Mýto 49314645 Bezpečná škola, bezpečný domov 25 000,00 10 000,00  10 000,00
ZŠ Knířov, Knířov 11, Vysoké Mýto 70998671 Aktivní odpoledne rodičů s dětmi 2 882,00 1 000,00  1 000,00
Roska Ústí n.Orl., Čs. Armády 1181, Ústí nad Orlicí 69172234 Chceme zůstat soběstační 15 000,00 12 000,00  12 000,00
Místní organizace svazu tělesně postižených, Litomyšlská 50,  Vysoké Mýto 71153004 Proč cvičit ve vodě 8 000,00 5 000,00  5 000,00
Amalthea Chrudim, Městský park 274, Chrudim 26647214 Podpora pro rodinu a dítě-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 39 000,00 5 000,00  5 000,00
Abatab Choteč, Nová 101, Choteč 04253965 Sasanky-sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 42 000,00 20 000,00  20 000,00
Světélko, Försterova 161, Vysoké Mýto 26558513 Světélko dětem 2018 15 000,00 10 000,00  10 000,00
Česká abylimpijská asociace Pardubice, Sladkovského 2824, Pardubice 67363156 Poradenská a konzultační střediska bezbariérovosti 15 000,00 10 000,00  10 000,00
Rodinné Integrační Centrum Pardubice, Prodloužená 278, Pardubice 27026728 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchami autistického spektra 5 000,00 3 000,00  3 000,00
Audiohelp Ústí n.Orl., ul. ČSA 284, Ústí nad Orlicí 49774883 Služby pro sluchově postižené a seniory ve Vysokém Mýtě a okolí 17 000,00 12 000,00  12 000,00
           
Celkem Kč     451.482 215.000   215.000
 1. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 13.09.2017, číslo usnesení 143/17

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

87/18

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2018 dle níže uvedené tabulky,
Žadatel Název projektu Požadované dotace Návrh dotace  2018 Doporučení RM pro ZM
Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, Litomyšl 60102411 Oblastní charita Nové Hrady u Skutče: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; Pečovatelská služba; Osobní asistence 130 000,00 70 000,00 70 000,00
Šance pro tebe Chrudim, Štěpánkova 92, Chrudim 68246217 Zlepšení životních podmínek Romů Vysokomýtska 70 000,00 40 000,00 40 000,00
SKP-Centrum Pardubice, Jungmannova 2550, Pardubice 27534804 Dotace na úhradu nákladů na energie NZDM EMKO 96 000,00 40 000,00 40 000,00
           
Celkem Kč     296.000      150.000  150.000
 1. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 13.09.2017, číslo usnesení 143/17

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

88/18

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2018, ve výši 180 tis Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun českých),
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13.09.2017, číslo usnesení 143/17

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned                                                                                                                     

 

89/18

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města odkládá

projednání žádosti spolku Naděje, IČ 00570931 na financování provozních nákladů Domu pokojného stáří Naděje Vysoké Mýto, o individuální dotaci města Vysokého Mýto na rok 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

 

90/18

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města odkládá

projednání žádosti organizace SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na zajištění poskytování služby v Azylovém domě pro ženy a matky s dětmi ve Vysokém Mýtě, o individuální dotaci města Vysokého Mýta na rok 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

91/18

Rada města doporučuje zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na financování služby NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2018, ve výši 85 tis Kč (osmdesát pět tisíc korun českých),
 2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13.09.2017, číslo usnesení 143/17

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

92/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis z jednání finančního výboru č.1-2018 konaného dne 05.02.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2018

                                                                                                                                 

93/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.2-2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 31.03.2018

 

94/18                                                                                                                         

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí zápůjčky společnosti Městské lesy Vysoké Mýto, spol. s r. o., IČ: 25951378, ve výši do 5.000.000,0Kč se splatností do pěti let ode dne jejího poskytnutí, s pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,0% p.a., s možností mimořádných splátek jistiny půjčky. Účelem poskytnutí půjčky je zajištění vlastních zdrojů společnosti a překlenutí časového nesouladu mezi úhradou faktur a přijetím dotace, týkající se předmětu dotace - traktoru Valtra, vyvážecího vleku s hydraulickou rukou a štípacího stroje dle žádosti jednatele společnosti ze dne 26.1.2018.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 30.06.2018

                                                                                                                                 

95/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta na rok 2018 Regionálnímu muzeu ve Vysokém Mýtě, IČO: 00372331, ve výši 150 000 Kč na projekt Festival Sodomkovo Vysoké Mýto a výstava Zlaté české…ruce i století.

 1. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

96/18

Rada města schvaluje

poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu na rok 2018 dle následující tabulky č. 1:

Tabulka č. 1

Tabulka č. 1 - poskytnutí programových dotací do 50 000 Kč
číslo dotace žadatel IČO PROJEKT Výše dotace 2018
1. Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace 49317032 Školympiáda - aneb drogy na stadion nepatří - 18. ročník 12 000
2. Základní škola Vysoké Mýto, Knířov, příspěvková organizace 70998671 Dětský den s netradičními sporty 3 000
3. RC Team Vysoké Mýto, modelářský klub p.s. 72049197 Modelářské akce s RC modely 10 000
4. Eva Hudečková, Tisová   Štěpán Hudeček - slopestyle 10 000
5. Michal Miler 61215619 Klub deskových her Fénix, Vysoké Mýto - podpora činnosti klubu deskových her a provozu herny klubu 7 000
6. SK Stodola Vysoké Mýto 22851836 Provoz sportovního klubu 8 000
7. Berenika - Vysoké Mýto, o.p.s. 26668149 Berenika - sportovní aktivity handicapovaných klientů 15 000
8. Region Orlicko - Třebovsko 70939659 Cyklo Glacensis 2018 3 000
9. Zdeněk Píša, Vysoké Mýto   Motocross - startovné + pohonné hmoty + údržba motocyklu 6 000
10. Bc. Zdeněk Píša, Vysoké Mýto   Motocross - startovné v roce 2018 + údržba motocyklu 4 000
11. Jiří Voříšek, Vysoké Mýto  

Nohejbalový turnaj

Voříšek cup

2 000
12. SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I 61237779 Májové štafety 2018 12 000
13. Cyklo Bendl, z.s. 61239640

Sportovní příprava

a zajištění závodního programu Cyklo Bendl, z.s. - sportovního cyklistického oddílu pro děti a mládež z Vysokého Mýta a okolí pro rok 2018

50 000
14. YACHT CLUB Vysoké Mýto 61238767 Organizace závodu Modrá vlajka Seče - přebor Pardubického kraje. Soustředění začínajících mladých jachtařů 10 000
15. Český kynologický svaz ZKO Vysoké Mýto - 206 44468431

Údržba kynologického cvičiště ZKO Vysoké Mýto. Rozšíření vybavení cvičiště potřebného pro údržbu

a provoz, nákup pomůcek pro sportovní výcvik

a výcvik agility

10 000
16. Junák -  český skaut, středisko Vysoké Mýto, z.s. 49312367

Vybavení prostor haly ochrannými sítěmi ke zvýšení bezpečnosti při hrách + nákup nového

a údržba/opravy staršího sportovního vybavení skautského střediska Vysoké Mýto + zlepšení skladování sportovních potřeb

10 000
17. SK Donocykl Vysoké Mýto 26675153 Kujebike 2018 15 000
18. Klub českých turistů Vysoké Mýto 49314548 Přechod Moravskoslezských Beskyd 2. etapa 15 000
19. Orel, jednota Vysoké Mýto 61239704 Knířovský běh 2018 15 000
20. Klub kuželkářů Vysoké Mýto z.s. 44468482

Pokrytí nákladů na energie a činnost mládežnických družstev Klubu kuželkářů Vysoké Mýto

______________________

30 000
21. Viktor Handl, Vysoké Mýto   Fotbalový turnaj v malé kopané - Brteč cup 2018 5 000
22. Šachový klub Vysoké Mýto, z.s. 64771458 Šachový klub Vysoké Mýto - činnost, soutěže dospělých, turnaje dospělých 15 000
23. Volejbalový klub Vysoké Mýto, z.s. 64771431 Podpora sportu 45 000
  CELKEM     312 000
 1. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 1. 8. 2017, číslo usnesení 592/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                 

97/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti sportu na rok 2018 dle následující tabulky č. 2:

Tabulka č. 2

Tabulka č. 2 - poskytnutí programových dotací nad 50 000 Kč
ČÍSLO DOTACE ŽADATEL IČO PROJEKT VÝŠE DOTACE 2018
24. Sportovní klub kanoistiky Vysoké Mýto, z.s. 64771342 Podpora činnosti sportovního klubu kanoistiky 90 000
25. FALCON Kickbox Vysoké Mýto, z.s. 22725059 Pronájem sportovních prostor, nákup a obnova vybavení sportovních pomůcek, finanční podpora reprezentačních výjezdů pro závodníky 75 000
26. Tenisový klub LTC Vysoké Mýto, z.s. 44468709

Podpora sportovní činnosti spolku - dětí a mládeže - tréninkové středisko, soutěže družstev

a turnaje jednotlivců, provoz a údržba tenisového areálu

a haly

105 000
27. Florbalový spolek FTC Vysoké Mýto 26612194 Rozvoj a podpora florbalu ve Vysokém Mýtě 100 000
28. Plavecký klub Vysoké Mýto, z.s. 15030458 Podpora pravidelné a dlouhodobé sportovní činnosti Plaveckého klubu Vysoké Mýto, z.s. 170 000
29. AC Vysoké Mýto z.s. 26590182

Staň se atletem,

staň se závodníkem!

100 000
30. Mikádo – středisko volného času, Vysoké Mýto, příspěvková organizace 72087013 Pronájmy sportovišť sportovních kroužků SVČ Mikádo 100 000
31. 1.FC Nejzbach Vysoké Mýto, z.s. 64771911 Volnočasové sportovní aktivity mládeže - příspěvek na nájemné, dopravu, sport. materiál, poplatky rozhodčích a setrvání A týmu a týmů mládeže v nejvyšších soutěžích ČR atd …. 160 000
32. SK Vysoké Mýto z.s. 44473508 Sportovní aktivity SK - doprava MU, náklady FAČR, sportovní vybavení, pronájem sportovišť, spotřebované energie, soustředění 390 000

33.

Tělocvičná jednota Sokol Vysoké Mýto

 

 

 

 

 

15028526

 

 

 

 

 

Celoroční sportovní činnost TJ Sokol Vysoké Mýto 213 000
z toho:                        
oddíl karate 33 000
oddíl basketbalu 95 000
oddíl gymnastiky 45 000
oddíl všestrannosti 40 000
  CELKEM     1 503 000
 1. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 1. 8. 2017, číslo usnesení 592/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                 

98/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města přijímá účelovou dotaci (státní finanční podporu) z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018, na podporu obnovy kulturních památek ve Vysokém Mýtě ve výši 1.875.000,- Kč.

 

Zodpovídá: L. Karmín

Termín:  ihned                                                                                               

 

99/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

využití státní finanční podpory z Programu regenerace MPR (městských památkových rezervací) a MPZ (městských památkových zón) na rok 2018, která je poskytnuta v celkové výši 1.875.000,- Kč takto:

-           finanční prostředky ve výši 500.000,- Kč na akci „Restaurování tří vitráží a dvou pilastrů s fiálou pravá loď na kostele sv. Vavřince na st. p. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 11. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 14570/6-4109.

-           finanční prostředky ve výši 310.000,- Kč na akci „Restaurování kamenných prvků a ocelových mříží, repliky historických oken na Měšťanském domě č. p. 107 na pozemku parc. č. 82 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 9. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 30719/6-4121.

-                      finanční prostředky ve výši 132.000,- Kč na akci „Restaurování kamenného soklu a obnova vstupního schodiště objektu Husův sbor, ul. Hálkova, na pozemku parc. č. 299 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 13. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 10338/6-5675.

-           finanční prostředky ve výši 250.000,- Kč na akci „Obnova fasády vč. kamenných portálů na Měšťanském domě č. p. 189, ul. B. Němcové, na pozemku parc. č. 191/1, 191/2 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, který je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 17. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 15749/6-4125.

-           finanční prostředky ve výši 683.000,- Kč na akci „Obnova střešního pláště na Sokolovně č. p. 55, nám. Tyršovo, na pozemku parc. č. 305/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 7. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 46408/6-6195.

 

Zodpovídá: L. Karmín

Termín:  ihned

                       

100/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 110.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 1.091.915,- Kč) na restaurování tří vitráží v chrámu sv. Vavřince, na pozemku parc. č. 220 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Zodpovídá: L. Karmín

Termín:  ihned                                                                                                          

 

101/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 51.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 509.123,- Kč) na restaurování kamenných prvků a ocelových mříží, repliky historických oken Měšťanského domu č. p. 107 na pozemku parc. č. 82 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Zodpovídá: L. Karmín

Termín:  ihned                                                                                                          

 

102/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 19.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 188.286,- Kč) na restaurování kamenného soklu a obnova vstupního schodiště objektu Husův sbor, ul. Hálkova, na pozemku parc. č. 299 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Zodpovídá: L. Karmín

Termín:  ihned                                                                                                          

 

103/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje dotaci města ve výši 150.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 1.500.000,- Kč) na obnovu střešního pláště na objektu Sokolovny č. p. 55, nám. Tyršovo, na pozemku parc. č. 305/1 v obci a k. ú. Vysoké Mýto, v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby.

 

Zodpovídá: L. Karmín

Termín:  ihned                                                                                                          

                                                                                                                      

104/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje účelovou dotaci města ve výši 123.000,- Kč (10% z celkově uznatelných nákladů tj. z částky 1.226.994,- Kč) na akci „Obnova vnějšího pláště“ na objektu kostela Nejsvětější trojice, na pozemku parc. č. 115/1 a 115/2 v obci a k. ú. Vysoké Mýto“, která je vedená v Anketním dotazníku k programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 pod pořadovým č. 10. Objekt je veden jako kulturní památka pod rejstříkovým č. 24346/6-4112 v rámci programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón vlastníkovi stavby. Finanční příspěvek města bude poskytnut v případě, že z rezervy Programu regenerace MPZ a MPR v roce 2017 budou na tuto akci uvolněny prostředky.

 

Zodpovídá: L. Karmín

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

105/18

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy s Janem Suchánkem, IČ:75077159, Tisová 78, 566 01 Vysoké Mýto na užívání pozemku p.č. 3280 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 6179 m2 za účelem sečení a sušení trávy jako krmení pro koně. Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Roční pachtovné bude ve výši 1.792,- Kč + DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

106/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700072135_1/VB „REKO MS Vysoké Mýto - Komenského STL“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 274/1, 4816, 4826, 4827 a 4877 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4172-353/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 60.800,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2018

                                                                                                                                 

107/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 7700072692_1/VB „REKO MS Vysoké Mýto - Žižkova + 1“ mezi městem Vysokým Mýtem a společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno; věcným břemenem budou dotčeny pozemky parc. č. 1690/1,  1699/10,  1713/2,  1730/133,  1811,  1812,  4664/2,  4666/246,  4666/2,  4926/1,  4929,  4930/2,  4932/6,  4933 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4161-353/2017. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit a provozovat plynárenské zařízení, vstupovat a vjíždět na dotčené pozemky v souvislosti se zřízením, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno je zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 74.300,- Kč + DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2018

                                                                                                                                 

108/18

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č. 4000207973 mezi městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem plynárenského zařízení, společností GasNet, s.r.o., IČ 27295567, jako provozovatelem plynárenského zařízení a pí XX jako stavebníkem, tj. osobou vyvolávající přeložku plynárenského zařízení.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2018                                                                                                                         

 

109/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. 4128/277 ostatní plocha – jiná plocha v k.ú. Vysoké Mýto od vlastníků za celkovou kupní cenu ve výši 500,- Kč.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.03.2018

                                                                                                                                 

 

110/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 4846/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 76 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.03.2018                                                                                                 

 

111/18

Rada města souhlasí

s tím, že část pozemku parc. č. 4846/1 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 76 m2 v k.ú. Vysoké Mýto bude nadále v užívání pí  XX a panem XX jako doposud.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2018                                                                          

 

112/18

Rada města souhlasí

s event. prodejem části pozemku parc. č. 2441/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře do 16 m2 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, za účelem výstavby nové distribuční trafostanice, za kupní cenu ve výši 800,- Kč/m2. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.  

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.03.2018                                                                                                 

 

113/18

Rada města schvaluje

záměr prodat část pozemku parc. č. 2441/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře do 16 m2 v k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, za účelem výstavby nové distribuční trafostanice. Na prodej pozemku bude uzavřena Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci. Pozemek parc. č. 2441/2 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú.  Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

114/18

Rada města schvaluje

na základě usnesení č.892/17 ze dne 20.12.2017 přidělení bytu č. 13 velikosti 2+1 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě paní XX, nar. XX, bytem  XX. Nájemní smlouva bude uzavřená na dobu určitou 3 roky.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned                                                                                                          

 

115/18

Rada města schvaluje

a) uzavření splátkového kalendáře s paní XX (nar. XX) trvale bytem XX, na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 9.950,-Kč Kč v 5 měsíčních splátkách: 4 x 2.000 Kč, 1 x 1950 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

b) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 717 ulice Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s XX (nar. XX) trvale bytem XX, na dobu určitou do 31.07.2018 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

116/18

Rada města schvaluje

a) uzavření splátkového kalendáře s paní XX (nar. XX), bytem XX, na úhradu dlužného nájemného a úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 11.684 Kč v 8 měsíčních splátkách: 7 x 1.500 Kč, 1 x 1.184 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2018. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 796 ulice Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s XX (nar. XX) trvale bytem XX, na dobu určitou do 28.02.2019 za podmínky uzavření splátkového kalendáře na úhradu splatných závazků vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto s.r.o.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín:  ihned

 

117/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města ukládá starostovi města jednat o příp. koupi pozemků v lokalitě u cihelny ve Vysokém Mýtě.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.03.2018

                                                                                                                                 

118/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje následující způsob prodeje 12 pozemků určených k výstavbě rodinných domů (dále „RD“) v lokalitě za pivovarem:

 1. 1. Výběr kupujících bude proveden veřejným losováním. Losování se může zúčastnit pouze fyzická osoba, a každá osoba pouze jednou. Osoba, která bude vylosována, si zvolí pozemek, který chce koupit, a to z dosud volných pozemků.
 2. 2. Fyzická osoba, která se bude chtít účastnit losování, uhradí před losováním vratnou kauci ve výši 30.000,- Kč. U osob, které budou vylosovány, bude jimi zaplacená kauce odečtena od kupní ceny; osobám, které nebyly vylosovány, bude jimi zaplacená kauce vrácena.
 3. 3. Kupní cena je stanovena je výši 1.450,- Kč/m2, k uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%.
 4. 4. Ke kupní ceně bude kupující zavázán uhradit zároveň zálohu na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč/m2 za celou výměru určeného pozemku.
 5. 5. Kupující bude zavázán postavit stavbu RD dle Územního plánu Vysoké Mýto a navazující ÚZEMNÍ STUDIE POLE ZA PIVOVAREM – VYSOKÉ MÝTO – PEKLOVCE – ZMĚNA 2017.
 6. 6. Kupující bude zavázán ukončit stavbu RD do čtyř let od předání připojovacích bodů inženýrských sítí, tj. zajistit v uvedené lhůtě zapsání dokončené stavby RD do katastru nemovitostí; současně bude zavázán přihlásit se v nově postaveném RD k trvalému pobytu.
 7. 7. Kupující bude zavázán nepřevést koupený pozemek do vlastnictví jiné osoby po dobu, než dojde k zapsání dokončené stavby RD do katastru nemovitostí.
 8. 8. Záloha na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč/m2 (dle bodu 4.) bude kupujícímu vrácena pouze v případě, že splní všechny povinnosti uvedené v bodech 5, 6, 7.
 9. 9. Město Vysoké Mýto zajistí na vlastní náklady připojení pozemků určených k výstavbě RD k inženýrským sítím dle následující specifikace:
 

Specifikace připojení k inženýrským sítím:

Část kanalizační přípojky k RD řešené v rámci stavby infrastruktury:

Začátek přípojky – napojení na odbočku z uliční stoky.

Konec přípojky – na pozemku pro stavbu RD, cca 1 m od hranice s veřejným pozemkem.

Kanalizační přípojka bude zaslepena a geodeticky zaměřena. Umístění ukončení kanalizační přípojky bude zřetelně vyznačeno např. prknem umístěným na konec přípojky vystupujícím cca 30 cm nad terén.

Potrubí – plastové hladké DN 200

Dle zákona č. 247/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů:

“Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. ”

“Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.”

Vlastníkem kanalizační přípojky (části provedené v rámci infrastruktury a následně i části řešené v rámci stavby RD) bude vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci.

Část vodovodní přípojky k RD řešené v rámci stavby infrastruktury:

Začátek přípojky – napojení na odbočku za navrtávacím pasem a přípojkovým uzávěrem na uličním vodovodním řadu.

Konec přípojky – na pozemku pro stavbu RD, cca 1 m od hranice s veřejným pozemkem.

Vodovodní přípojka bude zaslepena a geodeticky zaměřena. Umístění ukončení vodovodní přípojky bude zřetelně vyznačeno např. prknem umístěným na konec přípojky vystupujícím cca 30 cm nad terén.

Potrubí – plastové PE100 RC, DN 25.

Dle zákona č. 247/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů:

“Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.”

“Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.”

Vlastníkem vodovodní přípojky (části provedené v rámci infrastruktury i následné části řešené v rámci stavby RD) bude vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod.

Připojení plynovodu:

Plynovodní přípojka bude ukončena v přípojkové skříni v pilíři umístěném čelní stranou na hranici pozemku. Přípojková skříň bude trvale přístupná z veřejného místa. Plynovodní vedení bude po dobu, než dojde k osazení plynoměru zaslepené.

Vlastníkem plynovodního vedení až do přípojkové skříně v pilíři bude město Vysoké Mýto do doby, než dojde k převodu na provozovatele distribuční sítě.

Vlastníkem pilíře s redukčním ventilem a příslušnými armaturami bude vlastník pozemku nebo stavby připojené na plynovod.

Připojení silového vedení NN

Připojení silového vedení NN bude ukončeno v pojistkovém a rozpojovacím pilíři. V rámci stavby infrastruktury bude dodán elektroměrový pilíř dle standardu ČEZ Distribuce a.s. Pilíře silového vedení NN budou umístěny čelní stranou na hranici pozemku a budou trvale přístupné z veřejného místa.

Na základě Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) uzavřené mezi společností ČEZ Distribuce a.s. a Městem Vysoké Mýto, společnost ČEZ Distribuce zajistí připojení stavebních parcel příkonem ve výši 3 x 25 A.

Vlastníkem pojistkového a rozpojovacího pilíře vybaveného pojistkovou sadou včetně přívodního kabelového vedení bude ČEZ Distribuce a.s.

Vlastníkem elektroměrového pilíře bude vlastník pozemku nebo stavby připojené na distribuční síť.

 1. Regulační podmínky pro výstavbu RD stanoví příslušné odbory MěÚ.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.03.2018

                                                                                                                                 

119/18

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje následující způsob prodeje 8 pozemků určených k výstavbě řadových rodinných domů (dále „ŘRD“) v lokalitě za pivovarem:

 1. 1. Výběr kupujícího bude proveden obálkovou metodou s tím, že jako kupující bude ZM doporučen uchazeč s nejvyšší nabídkou. Pozemky budou prodány pouze jako celek.
 2. 2. Osoba, která se bude chtít účastnit výběrového řízení, uhradí před výběrovým řízením vratnou kauci v celkové výši za všech 8 pozemků 250.000,- Kč. U osoby, která bude vybrána, bude jí zaplacená kauce odečtena od kupní ceny; osobám, které nebyly vybrány, bude jimi zaplacená kauce vrácena.
 3. 3. Minimální výše kupní ceny je stanovena ve výši 1.450,- Kč/m2, k nabídnuté částce bude připočtena DPH ve výši 21%.
 4. 4. Ke kupní ceně bude kupující zavázán uhradit zároveň zálohu na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč/m2 za celou výměru všech 8 pozemků.
 5. 5. Kupující bude zavázán postavit stavbu ŘRD dle Územního plánu Vysoké Mýto a navazující ÚZEMNÍ STUDIE POLE ZA PIVOVAREM – VYSOKÉ MÝTO – PEKLOVCE – ZMĚNA 2017.
 6. 6. Kupující bude zavázán ukončit stavbu RD do čtyř let od předání připojovacích bodů inženýrských sítí, tj. zajistit v uvedené lhůtě zapsání dokončené stavby ŘRD do katastru nemovitostí.
 7. 7. Záloha na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč/m2 (dle bodu 4.) bude kupujícímu vrácena pouze v případě, že splní všechny povinnosti uvedené v bodech 5 a 6.
 8. 8. Město Vysoké Mýto zajistí na vlastní náklady připojení pozemků určených k výstavbě ŘRD k inženýrským sítím dle následující specifikace:
 

Specifikace připojení k inženýrským sítím:

Část kanalizační přípojky k RD řešené v rámci stavby infrastruktury:

Začátek přípojky – napojení na odbočku z uliční stoky.

Konec přípojky – na pozemku pro stavbu RD, cca 1 m od hranice s veřejným pozemkem.

Kanalizační přípojka bude zaslepena a geodeticky zaměřena. Umístění ukončení kanalizační přípojky bude zřetelně vyznačeno např. prknem umístěným na konec přípojky vystupujícím cca 30 cm nad terén.

Potrubí – plastové hladké DN 200

Dle zákona č. 247/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů:

“Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodnění pozemku k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem. ”

“Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.”

Vlastníkem kanalizační přípojky (části provedené v rámci infrastruktury a následně i části řešené v rámci stavby RD) bude vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci.

Část vodovodní přípojky k RD řešené v rámci stavby infrastruktury:

Začátek přípojky – napojení na odbočku za navrtávacím pasem a přípojkovým uzávěrem na uličním vodovodním řadu.

Konec přípojky – na pozemku pro stavbu RD, cca 1 m od hranice s veřejným pozemkem.

Vodovodní přípojka bude zaslepena a geodeticky zaměřena. Umístění ukončení vodovodní přípojky bude zřetelně vyznačeno např. prknem umístěným na konec přípojky vystupujícím cca 30 cm nad terén.

Potrubí – plastové PE100 RC, DN 25.

Dle zákona č. 247/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů:

“Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem.”

“Vodovodní přípojku a kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila.”

Vlastníkem vodovodní přípojky (části provedené v rámci infrastruktury i následné části řešené v rámci stavby RD) bude vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod.

Připojení plynovodu:

Plynovodní přípojka bude ukončena v přípojkové skříni v pilíři umístěném čelní stranou na hranici pozemku. Přípojková skříň bude trvale přístupná z veřejného místa. Plynovodní vedení bude po dobu, než dojde k osazení plynoměru zaslepené.

Vlastníkem plynovodního vedení až do přípojkové skříně v pilíři bude Město Vysoké Mýto do doby, než dojde k převodu na provozovatele distribuční sítě.

Vlastníkem pilíře s redukčním ventilem a příslušnými armaturami bude vlastník pozemku nebo stavby připojené na plynovod.

Připojení silového vedení NN

Připojení silového vedení NN bude ukončeno v pojistkovém a rozpojovacím pilíři. V rámci stavby infrastruktury bude dodán elektroměrový pilíř dle standardu ČEZ Distribuce a.s. Pilíře silového vedení NN budou umístěny čelní stranou na hranici pozemku a budou trvale přístupné z veřejného místa.

Na základě Smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) uzavřené mezi společností ČEZ Distribuce a.s. a Městem Vysoké Mýto, společnost ČEZ Distribuce zajistí připojení stavebních parcel příkonem ve výši 3 x 25 A.

Vlastníkem pojistkového a rozpojovacího pilíře vybaveného pojistkovou sadou včetně přívodního kabelového vedení bude ČEZ Distribuce a.s.

Vlastníkem elektroměrového pilíře bude vlastník pozemku nebo stavby připojené na distribuční síť.

 1. Regulační podmínky pro výstavbu RD stanoví příslušné odbory MěÚ.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 07.03.2018