Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2018 - 01 ze dne 10. 1. 2018

15.01.18

Souhrn usnesení č. 1/2018 z jednání Rady města Vysokého Mýta,

konaného dne 10. 1. 2018

 

1/18

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 10. 1. 2018

                                                                                                                                 

2/18

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o členství v Asociaci měst pro cyklisty dle předloženého vzoru (příloha 05).

 

Zodpovídá: vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Termín: 31.01.2018

 

3/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 03.04.2006  se společností ELEKTROWIN a. s., se sídlem Michelská 300/60, Praha 4, PSČ 140 00, IČ 272 57 843.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

4/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p.452 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s Wandou Novákovou (nar. 20.4.1957), trvale bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto, na dobu určitou od do 31.3.2018. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín:  ihned

 

5/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku ke Smlouvě o podmínkách provedení stavby, uzavřené dne 20.3.2017 s Pardubickým krajem, IČ: 708 92 822, na základě kterého se Pardubický kraj zaváže provést na vlastní náklady výsadbu uloženou odborem životního prostředí za stromy pokácené v souvislosti s realizací stavby „Výstavba nové výjezdové základny ZZS PAK ve Vysokém Mýtě“.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

6/18

 

Rada města schvaluje


zveřejnění informace o záměru pronajmout

 

  • nebytové prostory o celkové výměře 241,8 m2 v budově č.p. 179, tvořící součást pozemku p.č. 1690/3 v k.ú. Vysoké Mýto:

 

č. 110 – restaurace, výčep o podlahové ploše 62,90m2

č. 111 – jídelna o podlahové ploše 36,60m2 ,

č. 112 – chodba o podlahové ploše 4,40m2,

č. 113 – WC ženy o podlahové ploše 5,40m2,

č. 114 – WC muži o podlahové ploše 9,80m2,

č. 115 – sklad lihovin o podlahové ploše 1,60m2,

č. 116 – úklidová komora o podlahové ploše 1,60m2,

č. 117 – chodba o podlahové ploše 3,90m2,

č. 118 – umývárna stol. nádobí o podlahové ploše 5,40m2,

č. 119 – kuchyň o podlahové ploše 39,70m2,

č. 120 – chodba o podlahové ploše 8,60m2,

č. 121 – sklad balených potravin o podlahové ploše 8,10m2,

č. 122 – sklad o podlahové ploše 3,10m2,

č. 123 – šatna o podlahové ploše 4,00m2,

č. 124 – umývárna, WC o podlahové ploše 3,70m2,

č. 125 – umývárna, WC o podlahové ploše 3,30m2,

č. 126 – šatna o podlahové ploše 6,20m2,

č. 127 – hrubá příprava zeleniny o podlahové ploše 4,00m2,

č. 128 – sklad zeleniny o podlahové ploše 3,20m2,

č. 129 – sklad obalů o podlahové ploše 3,20m2,

č. 130 – chodba o podlahové ploše 5,80m2

č. 131 – sklad prádla o podlahové ploše 2,00m2

č. 132 – sklad lihovin o podlahové ploše 15,30m2;

 

  • část pozemku označeného jako p.č. 1689 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 70 m2 v k.ú. Vysoké Mýto – předzahrádka k restauraci;
  • věci movité umístěné v restauraci

 

Inventární číslo Název majetku Počet kusů
1682 plošinový vozík 200/BT-9337 1
1684 mycí stůl 1200/600+dřez 1
1691 stolní váhy SDK15+závaží 1
1693 chladící skříň C230+1xC275 1
1694 chladící skříň na maso VKS-360 1
1698 robot RE22+př.stroje-repase 1
1699 ner.prac.stůl2300/700 1
1700 ner.konsolová police 1000/200 1
1702 ner.pojízdný stůl 1000/600 1
1703 stolní váhy SDK15+závaží 1
1705 stojan 1400/620+police roštová 1
1706 ner.konzolová police 1200/200 1
1707 ner.prac.stůl 600/600+police 1
1708 el.výdejní stůl - pojízdný EKG 1
1709 el. režon 1400/600 PVM 1
1710 ner.odkládací stůl 800/700 1
1711 ner.odkládací stůl 800/700 1
1712 ner.dvoudílný dřez 1400/700 1
1714 el.pánev 35l - repase 1
1718 ner. mycí stůl 1100/700 1
1720 chladicí prosklená skříň 1
1721 výčepní pult 1
1722 akvárium 1
1724 lavice koženková 1

+           

další věci movité neevidované v majetku města (např. stoly, židle)  

za účelem provozování restauračního zařízení.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

7/18

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č. 86 o nájmu pozemku ze dne 30. 9. 2009 uzavřené s paní Evou Novotnou dohodou ke dni 11. 1. 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                 

8/18

 

Rada města zrušuje

 

usnesení č. 868/17 ze dne 06.12.2017.

                                                                                                                                 

9/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „I/35 Vysoké Mýto – průtah, OŽK“ mezi městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem nemovité věci a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 jako stavebníkem. Uvedená stavba se dočasným záborem dotkne pozemků ve vlastnictví města parc. č. 2431/4 a 4901/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2018

                                                                                                                                 

10/18

 

Rada města ruší

 

usnesení č. 981/17 ze dne 06.12.2017

                                                                                                                                 

11/18

 

Rada města schvaluje

 

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Martu Dvořákovou, Dagmar Bukačovou a Stanislavu Habrnalovou na projekt „Příspěvek o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2018.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení v předloženém znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                 

12/18

 

Rada města schvaluje

 

I. přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci č. 00061712 „Likvidace starých průzkumných hydrogeologických vrtů  LO 6, LO 18/2.“

II. uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci č. 00061712 „Likvidace starých průzkumných hydrogeologických vrtů  LO 6, LO 18/2.“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 28.02.2018

 

13/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, která spočívá v zabezpečení společného postupu zadavatele směřujícího k zadání veřejné zakázky I/35 Vysoké Mýto, úprava křižovatek SSZ dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                 

14/18

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „I/35  Vysoké Mýto, řešení křižovatek SSZ (K1+K2), úprava křižovatky K5“, dle předloženého znění.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 28.02.2018

                                                                                                                                 

15/18

 

Rada města bere na vědomí

 

rezignaci Ing. Jany Holubové na funkci členky majetkové komise.  

                                                                                                                                 

 

16/18

 

Rada města jmenuje

 

Ing. Veroniku Severovou do funkce členky majetkové komise.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín:  ihned

                                                                                                                                 

17/18

 

Rada města souhlasí

 

s použitím znaku města Vysokého Mýta na tiskoviny - mapky, a pamětní list, které budou vydány v souvislosti s celokrajskou akcí Zahájení turistické sezony 2018 pořádanou Klubem českých turistů Vysoké Mýto dne 24. března 2018.

 

Zodpovídá: referent podřízený přímo tajemníkovi

Termín: 29. 1. 2018

                                                                                                                                 

18/18

 

Rada města schvaluje

 

poskytnutí daru po 1 ks parkovací známky města Vysokého Mýta na rok 2018 v hodnotě 5.000,- Kč městům Žamberk, Česká Třebová, Ústí nad Orlicí a Choceň.

 

Zodpovídá:      vedoucí OKS

Termín:            ihned

                                                                                                                                 

19/18

 

Rada města schvaluje

Rozpočtové opatření č.13-2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: ihned