Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2017- 30 ze dne 6. 12. 2017

12.12.17

Souhrn usnesení č. 30/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 6. 12. 2017

 

bez osobních údajů

                                                                                                         

835/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 6. 12. 2017.

                                                                                                                                

836/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.12-2017 ve znění doplňku č.1.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 13.12.2017

                                                                                                                                

837/17

 

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí individuální dotace Města Vysokého Mýta pro Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. na projekt: 49. ročník slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších sportovců okresu Ústí nad Orlicí za rok 2017, ve výši 5.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 13. 9. 2017, číslo usnesení 143/17.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                                

838/17

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018, odpisový plán na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová

Termín: ihned

                                                                                                                                

839/17

 

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 28.332 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2018.

 

Zodpovídá: Mgr. Stanislava Burešová

Termín: 30. 11. 2018

                                                                                                                                

840/17

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018, odpisový plán na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: Mgr. Hana Štindlová

Termín: ihned

 

841/17

 

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 42.358 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2018.

 

Zodpovídá: Mgr. Hana Štindlová

Termín: 30. 11. 2018

                                                                                                                                

842/17

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018, odpisový plán na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: Mgr. Martina Wichová

Termín: ihned

 

843/17

 

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 18.804 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2018.

 

Zodpovídá: Mgr. Martina Wichová

Termín: 30. 11. 2018

                                                                                                                                

844/17

 

Rada města schvaluje

 

Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018, odpisový plán na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: Bc. Edita Lipavská

Termín: ihned

                                                                                                                                

845/17

 

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mateřské škole Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 9.600 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2018.

 

Zodpovídá: Bc. Edita Lipavská

Termín: 30. 11. 2018

 

846/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018, odpisový plán na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: Mgr. Soňa Teplá

Termín: ihned

                                                                                                                                

847/17

 

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018, odpisový plán na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková

Termín: ihned

                                                                                                                     

848/17

 

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 80.315 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2018.

 

Zodpovídá: Mgr. Mirka Pátková

Termín: 30. 11. 2018

                                                                                                         

849/17

 

Rada města schvaluje

 

Základní škole Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018, odpisový plán na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková

Termín: ihned

                                                                                                                     

850/17

 

Rada města schvaluje

 

Základní umělecké škole, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018, odpisový plán na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020.

 

Zodpovídá: Mgr. Iva Vrátilová

Termín: ihned

                                                                                                                                

851/17

 

Rada města schvaluje

 

Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018, odpisový plán na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 a účelové vázání rozpočtovaných prostředků na jednotlivé energie.

 

Zodpovídá: Mgr. Lukáš Dejdar

Termín: ihned

 

852/17

 

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Správě školských zařízení – domovu mládeže a školní jídelně, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 38.748 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2018.

 

Zodpovídá: Mgr. Lukáš Dejdar

Termín: 30. 11. 2018

                                                                                                                                

853/17

 

Rada města schvaluje

 

Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2018, odpisový plán na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020.

 

Zodpovídá: Mgr. Helena Kejzlarová

Termín: ihned

                                                                                                                                

854/17

 

Rada města ukládá

 

Na základě § 28, odst. 9, písm. b), zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Mikádu – středisku volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizaci, odvod finančních prostředků z fondu investic organizace do rozpočtu zřizovatele města Vysokého Mýta ve výši 11.248 Kč. Uvedený odvod bude proveden v 1 splátce v termínu do 30. 11. 2018.

 

Zodpovídá: Mgr. Helena Kejzlarová

Termín: 30. 11. 2018

                                                                                                                                

855/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o výpůjčce se společností Městské lesy, Vysoké Mýto, spol.s.r.o., IČ: 25951378, na vypůjčení části pozemku p.č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto, Masarykovo náměstí o rozloze 300 m2 dle zákresu v přiložené mapě ve dnech 13.12.2017 a 14.12.2017 za účelem prodeje vánočních stromků.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                                

856/17

 

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  paní Ferkové Ireně (nar.19.8.1999), Husova 156, Vysoké Mýto a Alexu Husárovi (nar. 8.1.1996), Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2018.

 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                               

 857/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře manželům XX (nar. XX) a XX (nar. XX), oba trvale bytem XX, XX, na úhradu dlužného nájemného, v celkové výši  8.212 Kč ve 3 měsíčních splátkách: 2 x 3.000 Kč a 1x 2.212 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.12.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                                                            

858/17

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválení

 

I. investičního záměru k realizaci akce „Pomník purkmistra Eduarda Meyera ve Vysokém Mýtě“

II. podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Pomník purkmistra Eduarda Meyera ve Vysokém Mýtě“ z Ministerstva obrany ČR.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.01.2018

          

859/17

 

Rada města schvaluje

 

dočasné pracovní místo pozice Domovník – preventista na dobu dvou let rámci projektu z Ministerstva vnitra ČR z OP Zaměstnanost.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 31.12.2017

                                                                                                                                

860/17

 

Rada města schvaluje

 

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro PharmDr. Marcelu Steinfeldovou na projekt „Příspěvek o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2017 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 13 320,00 Kč.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 29.12.2017

                                                                                                                                

861/17

 

Rada města schvaluje

 

I.   poskytnutí individuální dotace města Vysokého Mýta pro Martu Dvořákovou, Dagmar Bukačovou a Stanislavu Habrnalovou na projekt „Příspěvek o dotaci na opravu fasády v MPZ Vysoké Mýto“ na rok 2017 – v souladu s přiloženou žádostí, ve výši 21.240,00 Kč.

II.  uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1. tohoto usnesení.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 29.12.2017

 

862/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

investiční záměr k realizaci akce „I/35 Vysoké Mýto, Řešení křižovatek SSZ (K1 + K2), úprava křižovatky K5“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                

863/17

 

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „I/35 Vysoké Mýto, Řešení křižovatek SSZ
(K1 + K2), úprava křižovatky K5“

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 11.01.2018

                                                                                                                   

864/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 11010-067966 VPIC V. Mýto (UO), rekonstrukce bazénu mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., IČ 25740253, se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10; služebností inženýrské sítě jsou dotčeny pozemky parc. č. 1221, 4875/6 a 4877 v  k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4167-192/2017. Obsahem služebnosti je právo oprávněného zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení. Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,- Kč + DPH.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

                                                                                                                                

865/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 71010-008358 V. Mýto (UO), úprava cesty TOMIL + IVECO, VPI mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3 zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s., IČ 25740253, se sídlem U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10; služebností inženýrské sítě je dotčen pozemek parc. č. 1522/1 v  k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4170-200/2017. Obsahem služebnosti je právo oprávněného zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení. Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 750,- Kč + DPH.

     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

                                                                                                                                

866/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016534/VB/2, Vysoké Mýto, G. Svatoně, 770, TOMIL – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci Milošem Honlem, projektantem společnosti GTT a.s.; věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1523/1 a 1522/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.250,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

 

867/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu č. IV-12-2016199/VB/01, Vysoké Mýto, Vraclavská, 1988/1 – knn mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společnosti PEN – projekty energetiky, s.r.o., sed sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 1988/1 v k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 3.680,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

                                                                                                                                

868/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „I/35 Vysoké Mýto – průtah, OŽK“ mezi městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem nemovité věci a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 jako stavebníkem. Uvedená stavba se dočasným záborem dotkne pozemků ve vlastnictví města parc. č. 2431/4 a 4901/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

                                                                                                                                

869/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o podmínkách provedení stavby „I/35 Vysoké Mýto, most ev.č. 35-089b“ mezi městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem nemovité věci a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 65993390 jako stavebníkem. Uvedená stavba se dočasným záborem dotkne pozemků ve vlastnictví města parc. č. 4901/1, 4900/3, 4900/10, 2471/31, 4900/11 a 4900/4 v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2017

                                                                                                                                

870/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření „Smlouvy o zajištění přípravy a realizace objektů vyvolaných stavbou a o vypořádání některých práv a povinností souvisejících s přípravou a realizací stavby „Dálnice D35 Ostrov - Vysoké Mýto“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, IČ 659 93 390 jako investorem a městem Vysokým Mýtem jako budoucím vlastníkem objektu „SO 04-154 – Napojení pozemků v k.ú. Vysoké Mýto“, včetně souvisejících pozemků v k.ú. Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.12.2017

                                                                                                                                

871/17

 

Rada města schvaluje

 

pronájem budovy restaurace č.p.691 tvořící součást pozemku p.č. 4644/73 v k.ú. Vysoké Mýto a části pozemku p.č. 4644/78 o výměře 70 m2 v k.ú. Vysoké Mýto v místě dle přílohy za účelem provozování restauračního zařízení Restauraci & penzionu U Palečků s. r. o., IČ: 05098726. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Měsíční nájemné bude ve výši 10 000 Kč + DPH a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

872/17

                                                                                                                                

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města schvaluje zřizovací listinu příspěvkové organizace Technické služby Vysoké Mýto, IČ: 00279773.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 13.12.2017

                                                                                                                     

873/17

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření dodatku smlouvy o poskytování služeb v oblasti e- learningového vzdělávání zaměstnanců MěÚ se společností  RENTEL a.s., IČ: 26128233, Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5, za roční cenu 181.210,- Kč vč. DPH.

 

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.1.2018

 

874/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

přijetí finančního daru ve výši 15.000,- Kč od společnosti Iveco Czech Republic, a. s., Dobrovského 74, Pražské předměstí, PSČ 566 01, IČ: 48171131. Dar je určen na novoroční akci „Novoroční ohňostroj 2018“ na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě, která se koná 1. 1. 2018.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

 

875/17

                                                                                                                                

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o reklamě a propagaci, jejímž předmětem je provedení reklamy a propagace společnosti Iveco Czech Republic, a. s. v době přípravy a realizace akce Novoroční ohňostroj 2018, která se koná na náměstí Přemysla Otakara II. ve Vysokém Mýtě dne 1. 1. 2018. Iveco Czech Republic, a. s. uhradí Městu Vysokému Mýtu za tuto službu částku ve výši 25.000,- Kč + DPH na základě vystavené faktury.

 

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned