Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je neděle 9.8.2020

Usnesení RM č. 2006-15 ze dne 18. 4. 2006

26.04.06

 
U s n e s e n í    č. 15/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 18. 4. 2006
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
 
 
310/06
 
pořad schůze rady města konané dne  18. 4. 2006 dle předloženého návrhu. 
 
 
311/06
 
návrh odboru sociálních služeb, přidělit byt č. 10 v DPS Komenského 124, VM, pí Stránské Marii, nar. 12.9.1928, bytem Čs. Bratří 246, Vysoké Mýto.
 
                                                                                                                                       Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                                                                                       T: ihned 
 
312/06
 
návrh odboru sociálních služeb, přidělit přednostně byt č. 112 v DPS Litomyšlská 50, VM, pí Tobkové Miloslavě, nar. 25.9.1940,bytem Fibichova 141, Vysoké Mýto, z důvodu neobyvatelnosti jejího stávajícího bydliště, které bylo zasaženo letošní  povodní.
                                                                                 Z: sl. Ing. Iveta Fajglová
                                                                                                                                       T: ihned
                                                                                
313/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p.171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s Vierou Šarköziovou (nar.30.11.1964) a Karlem Cibulou (nar.9.4.1971) bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
 
314/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 52 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Silvií (nar.12.1.1976) a Jozefem (nar.17.11.1976) bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
 
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
 
315/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 21 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Monikou (nar.28.10.1974) a Tiborem (nar.18.11.1973) Bílými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy manželé uzavřou s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 600,-Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
316/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě se slečnou Renatou Husárovou (nar.15.2.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy slečna Husárová uzavřou s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 500,-Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
317/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 48 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě se slečnou Ivanou Giňovou (nar.7.8.1969), bytem Husova 156, Vysoké Mýto za podmínky, že před podpisem nájemní smlouvy slečna Giňová uzavřou s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o. dohodu o splácení dluhu s minimální měsíční splátkou 600,-Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
318/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Adrianou (nar.19.7.1984) a Pavlem (nar.30.3.1984) Ferkovými,bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
 
319/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p.856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar.21.11.1975) a Petrem (nar.28.6.1975) Ferkovými,bytem Husova 856, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
 
320/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p.858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marcelou (nar.14.11.1979) a Miroslavem (nar.28.2.1974) Giňovými, bytem Husova 858, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
321/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Robertem Ferkem (nar.10.11.1969), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
322/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p.858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Růženou (nar.7.2.1977) a Martinem (nar.15.11.1971) Csocsovými, bytem Husova 858, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou ½ roku.
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
323/06
 
směnu bytu č. 13 v č.p. 776 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Petra (nar.12.3.1976) a Josef (nar. 29.7.1974) Kuncovi, bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto za byt č. 15 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Alexandr Legáth (nar.23.8.1976), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto.
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
 
324/06
 
směnu bytu č. 12 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Radovan Brychta (nar. 29.10.1971), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto za byt č. 14 v č.p. 684 v ulici Lidická ve Vysokém Mýtě, který užívá pan Zdeněk Bureš (nar.15.4.1950), bytem Lidická 684, Vysoké Mýto.
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
325/06
 
zveřejnění možnosti provedení demolice č.p. 126 na pozemku p.č. 2982 v k.ú. Vysoké Mýto na základě smlouvy o dílo za odměnu tvořenou materiálem získaným z demolice.
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
 
326/06
 
splátkový kalendář p. Romana Martince – RM studio, IČ: 16747755  na úhradu poplatku za neoprávněné užívání části pozemku p.č. 4289/20 v k.ú. Vysoké Mýto.  Dlužná částka bude uhrazena ve 12-ti měsíčních splátkách dle přiloženého splátkového kalendáře s možností doplacení celé dlužné částky včetně 5% úroku ke dni úhrady.
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
327/06
 
předložení výsledku otevírání obálek akce „Oprava vnější omítky Šemberova divadla“ a ukládá řediteli uzavřít smlouvu s firmou BOSS spol. s r. o. Vysoké Mýto.
                                                                                   Z: Dr. Mlíka
                                                                                   T: ihned
 
328/06
 
informace p. místostarosty Ing. Krejzy a pí Tomáškové.
 
 
Rada města neschvaluje:
 
329/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 26 v č.p.171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě se slečnou Alenou Petikovou.  
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
330/06
 
uzavření nájemní smlouvy na byt č. 51 v č.p.156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Natašou a Radkem Csocsovými.  
                                                                                   Z:  pí Ing. Holubová
                                                                                   T:  ihned
 
Rada města odkládá:
 
331/06
 
schválení rozpočtu M-KLUBu Vysoké Mýto na rok 2006 na některé z příštích zasedání RM.
                                                                                   Z: Dr. Mlíka
 
 
 
 
Rada města ukládá:
 
332/06
 
OÚP předložit na jednání RM podmínky soutěže o návrh na budovu bývalé radnice.
 
                                                                                   Z: p. Ing. Pavelka
                                                                                   T: 15. 5. 2006  
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta
 
 
 
 
 
 
Eva Tomášková 
členka RM