Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2017-15 ze dne 5. 6. 2017

09.06.17

 

Souhrn usnesení č. 15/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 5. 6. 2017

 

 

456/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 5. 6. 2017

    

       

457/17

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky parc. č. 1970/65 ostatní plocha o výměře 29 m2, parc. č. 1970/66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3494-388/2010 označený jako parc. č. 1970/84 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 279 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky parc. č. 1970/65, 1970/66 a původní pozemky parc. č. 1970/27 a 1972/1 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

                       

                                                                                                             

                                              

                                                        Ing. František  J i r a s k ý

                                                                     starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka