Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2017-12 ze dne 17. 5. 2017

22.05.17

Souhrn usnesení č. 12/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta, konané dne 17. 5. 2017

 

 

369/17

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 17. 5. 2017

           

 

370/17

 

Rada města schvaluje

 

vyloučení účastníka zadávacího řízení Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., IČ 252 53 361, se sídlem Zelené předměstí, K Vápence 2677, 530 02 Pardubice ze zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky „Vysoké Mýto: Krytý plavecký bazén – Rekonstrukce“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

371/17

 

Rada města schvaluje

 

vyloučení účastníka zadávacího řízení VW WACHAL a.s., IČ 255 67 225, se sídlem Tylova 220/17, 167 01 Kroměříž ze zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky „Vysoké Mýto: Krytý plavecký bazén – Rekonstrukce“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

372/17

 

Rada města schvaluje

 

vyloučení účastníka zadávacího řízení PBW GROUP s.r.o., IČ 276 09 791, se sídlem Praha 9 – Prosek, Ctěnická 691/5, 190 00. ze zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky „Vysoké Mýto: Krytý plavecký bazén – Rekonstrukce“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

 

373/17

                                                                                                                                

Rada města rozhodla

 

ve věci veřejné zakázky „Vysoké Mýto: Krytý plavecký bazén – Rekonstrukce“ v souladu s ust. § 114 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. podle kritéria ekonomické výhodnosti nabídky hodnocené podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH o výběru dodavatele GEOSAN GROUP a.s., IČ 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, s nabídkovou cenou 64.889.549,70 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                                

 

374/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností GEOSAN GROUP a.s., IČ 281 69 522, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín, jako dodavatelem akce „Vysoké Mýto: Krytý plavecký bazén – Rekonstrukce“ za nabídkovou cenou 64.889.549,70 Kč bez DPH.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30. 6. 2017

                                                                                                                                

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka