Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2017-05 ze dne 1. 3. 2017

07.03.17

Souhrn usnesení č. 5/17

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 1. 3. 2017

 

 

Bez osobních údajů

 

 

144/17

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 1. 3. 2017.

           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

145/17

Rada města bere na vědomí

vedení kroniky Města Vysokého Mýta a povinných příloh za rok 2016.

                                                                                                         

146/17                       

Rada města jmenuje

 

Bc. Petru Klasovitou, nar. 6.3.1974, do funkce vedoucí odboru kanceláře starosty na dobu neurčitou s termínem nástupu 01.03.2017 a se zkušební dobou 6 měsíců.

Zodpovídá: tajemník

Termín: ihned

                                                                                                         

147/17

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v DPS Javornického 432 paní Klesalové Martě, nar. 12.4.1946, na 3 roky do 28.2.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

 

148/17

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 5 v DPS Komenského 124 paní Turkové Marii, nar. 26.1.1942, a uzavření nájemní smlouvy  na 3 roky do 28.2.2020.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

149/17

Rada města schvaluje

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 16 v DPS Javornického 432 paní Staré Věře, nar. 18.1.1946, na 3 měsíce do 31.5.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

150/17

 

Rada města svěřuje

 

na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, městskému úřadu, odboru sociálních služeb, rozhodování o uzavírání nájemních smluv na pronájem bytů ve vlastnictví města Vysoké Mýto, v souladu se směrnicí pro přidělování nájemních bytů v domech s pečovatelskou službou v případě, že žadatel žádající o pronájem bytu ve vlastnictví města Vysokého Mýta, kterému končí platnost nájemní smlouvy na pronájem bytu, pokud žadatel nemá žádné splatné závazky vůči městu Vysokému Mýtu a Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o. a žádá o pronájem stávajícího bytu.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

151/17

 

Rada města schvaluje

smlouvu č. OSV/17/20284 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

152/17

 

Rada města souhlasí

s uzavřením  nájemní smlouvy mezi Technickými  službami Vysoké  Mýto a firmou České Ghíčko s.r.o., Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 04144678 dle předloženého návrhu nájemní smlouvy.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                         

153/17

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., pro Základní školu Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkovou organizaci, v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 1 800 Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

154/17

Rada města schvaluje

 

  1. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti kultury v roce 2017 dle předložené tabulky č. 1:

TABULKA č. 1

Dotace města Vysokého Mýta v oblasti kultury v roce 2017

 

 

  Žadatel Projekt Požadovaná dotace 2017 Návrh dotace  2017 Udělená dotace  2016
1 Irena Truhlářová 8 žen 6 500,00 Kč 6 500,00 Kč --
2 Tereza Lacmanová Pronájem zkušebních prostor, videoklip kapely Four in Van 13 300,00 Kč 7 000,00 Kč --
3 Štěpánka Valková Benefiční festival – 2. ročník Friends Fest Forever 29 000,00 Kč 18 000,00 Kč --
4 FC Družba Vysoké Mýto Pálení čarodějnic s programem pro děti 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč --
5 Železniční modeláři Kujebina z.s. Stavba modelových kolejišť pro ukázku veřejnosti formou výstav 26 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
6 Divadelní spolek Šembera Nájem pro divadelní spolek Šembera Vysoké Mýto 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
7 Loutkové divadlo Srdíčko Vysoké Mýto z.s. Nájem, materiál pro LD Srdíčko 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč
           
8 Triangl Vysoké Mýto z.s. Nájem, fotografická soutěž – mapový okruh Vysočina - Triangl 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč
9 Náboženská obec Církve československé husitské ve Vysokém Mýtě Podzimní benefiční zahradní zábava u Husova sboru s dětským odpolednem 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
10 Česká křesťanská akademie, místní skupina Vysoké Mýto Přednáškový cyklus doplněný koncerty, výstavami, benefičními akcemi a filmovým klubem 16 000,00 Kč 14 500,00 Kč 12 000,00 Kč
11 Spolek přátel CARROSSERIE SODOMKA 22. setkání Spolku přátel CARROSSERIE SODOMKA (2. – 4. 6. 2017) 25 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč
12 Sbor dobrovolných hasičů Vysoké Mýto I. Setkání čarodějnic a čarodějů 40 000,00 Kč 10 000,00 Kč --
13 MgA. Vladimír Daťka Natočení profesionálního videoklipu skupiny Dědovy blechy 18 000,00 Kč 7 000,00 Kč 4 000,00 Kč
14 Pavla Dušková Výstava – Historie a současnost místních částí města Vysoké Mýto – Knířov, Lhůta, Vanice, Brteč, Svařeň a Domoradice 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč
15 Sdružení rodičů při Gymnáziu Vysoké Mýto, z. s. Otmarovo oko 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč
16 Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace Zajištění kulturního programu 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč
17 VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto Honoráře účinkujících v rámci hudebního festivalu RANDÁLFEST 2017 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč 45 000,00 Kč
18 Smíšený pěvecký sbor OTAKAR, Vysoké Mýto Nájemní prostory, členský poplatek Unii sborů, autobusová přeprava zájezdů a organizace adventního koncertu – Rybovy české mše vánoční ve Vysokém Mýtě 43 000,00 Kč 30 000,00 Kč 24 000,00 Kč
           
19 Up z. s. Komunikace, osvětlení a ozvučení koncertů 11. ročníku benefičního festivalu HUDBA POMÁHÁ 30 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč
20 Bc. Vojtěch Sedláček Honoráře účinkujících v rámci 7. Bubenického festivalu Vysoké Mýto 45 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč
21 Promejto, z. s. Popularizační a komunitní činnost spolku .proMejto 49 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč
22 Gymnázium Vysoké Mýto GYMJAM 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč 35 000,00 Kč
23 Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto Noc kostelů 15 000,00 Kč 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč
  CELKEM   648 800,- Kč 425 000,- Kč 362 000,- Kč
           
  1. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16.11.2016, číslo usnesení 1183/16.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 3. 2017

                                                                                                         

155/17

Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Františku Macháčkovi, Vysoké Mýto ve výši

18 000 Kč na projekt Nájem Ateliéru Husova – Husova 146.

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Šárce Rozlivkové, Mýto ve výši 49 000 Kč na projekt Vysoké Mýto – tisk knihy.

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Základní škole Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizaci, ve výši 24 000 Kč na projekt Rodiče vítáni.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 3. 2017

                                                                                                                     

156/17

Rada města schvaluje

 

I. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti spolupráce s partnerskými městy v roce 2017 dle předložené tabulky č.1:

TABULKA č. 1

Dotace města Vysokého Mýta v oblasti spolupráce s partnerskými městy

v roce 2017

  Žadatel Projekt Požadovaná dotace 2017 Navržení dotace 2017 Udělená dotace na PM 2016
1 Speciální základní škola Vysoké Mýto Výměnný pobyt žáků a pedagogů Speciální základní školy Vysoké Mýto v P.Z. Schule v Korbachu 35 000,00 Kč 15 000,00 Kč 29 000,00 Kč
2 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace Partneři i soupeři 60 000,00 Kč 25 000,00 Kč 27 000,00 Kč
3 Gymnázium Vysoké Mýto Grafica 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč
4 Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace Spolupráce se školami na Slovensku 33 000,00 Kč 15 000,00 Kč --
5 Římskokatolická farnost – děkanství Vysoké Mýto Partnerství s městem Spišská Belá 35 000,00 Kč 10 000,00 Kč --
  CELKEM   203 000,00 Kč 75 000,00 Kč 66 000,00 Kč

II. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16.11.2016, číslo usnesení 1183/16.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 3. 2017

                                                                                                         

157/17

Rada města neschvaluje

poskytnutí dotace města Vysokého Mýta Spolku pro podporu ISŠT Vysoké Mýto ve výši 30 000,- Kč na projekt Váš film o Praze (Euer Film űber Prag).

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 3. 2017

                                                                                                                     

158/17

Rada města schvaluje

 

  1. poskytnutí programových dotací města Vysokého Mýta v oblasti školství na rok 2017 dle následující tabulky č. 1:
  Tabulka č. 1        
ČÍSLO ŽADATEL IČO PROJEKT

 

PŘIDĚLENO 2016

POŽADAVEK 2017

 

NÁVRH 2017

1. CykloBendl z.s. 61239640 HLEDÁ SE VÍTĚZ 2017 10 000 10 000 7 000
2. Gymnázium Vysoké Mýto 49314645 ROBOTIKA 20 000 33 000 20 000
3. ISŠT VysokéMýto 15028585 Příspěvek na nákup svařovacího zdroje 20 000 30 000 20 000
4. Mateřská škola Pod Smrkem, Vysoké Mýto 70998710 LOGOPEDÁRIUM 7 000 5 700 5 700
5. Mikádo - středisko volného času VM 72087013 Hlas - pěvecká soutěž sólových zpěváků 0 9 000 9 000
6.

PŠ AQUASPORT

Vysoké Mýto

74831763 Vodnická stezka 10 000 7 500 7 500
7. Správa školských zařízení - DM a ŠJ, Vysoké Mýto 71294791 Žáci a studenti užívejte si volný čas společně a efektivně nežádali 23 000 10 000
8. Speciální základní škola Vysoké Mýto 70851867 ŠKOLNÍ SOUTĚŽ - MÁM(e) NA TO! nežádali 13 000 11 000
9. Spolek pro podporu ISŠT VM 26587823 Vodácký motivační kurz nežádali 21 750 6 000
10.

 

Střední škola podnikání Vysoké Mýto,s.r.o.

25266195 Veletrh fiktivních firem 8 000 10 000 10 000
11. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto 49314785 Propagace a popularizace technického vzdělávání 20 000 40 000 20 000
12. Zahrada Harta s.r.o. 28774990 Hmyzí hotel - pořízení 2 000 8 500 2 300
13. Základní škola Praktická škola SVÍTÁNÍ,o.p.s. 25916092 Pojďte si s námi hrát 10 000 11 000 11 000
14. Základní škola Vysoké Mýto, Javornického 49317032 Školní kapela na Javorce 12 000 28 000 15 000
15. Základní škola Vysoké Mýto, Jiráskova 856878 Rozvoj tělesné zdatnosti žáků II. st. ZŠ v soutěži Odznak všestrannosti olympijských vítězů nežádali 14 500 14 000
16. Základní škola Vysoké Mýto, Knířov 70998671 Vysoké Mýto a 755. výročí založení města 8 200 6 500 6 500
17. Základní umělecká škola Vysoké Mýto 21551189  Organizace krajského kola soutěže ve hře na klavír-podpora organizace soutěže 15 000 10 000 10 000
  celkem       259 700 185 000
  1. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16.11.2016, číslo usnesení 1183/16.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 16. 3. 2017

                                                                                                                     

159/17

 

Rada města schvaluje

I.udělení programových dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti životního prostředí pro rok 2017 takto:

žadatel název programu výše dotace/ Kč
     
Junák – český skaut, středisko  Vysoké Mýto, z.s. "Život ptactva" Ekologická výchova členů střediska: Život ptactva + výroba 10 ks ptačích budek pro okolí Vysokého Mýta 6 000
     
Zahrada Harta s.r.o. Ošetření lip v Knířově 8 000
     
Robert Medvid Tvorba ekologicky významných prvků s protierozní funkcí v polním prostředí na Vysokomýtsku 7 000
     
Základní škola Vysoké Mýto, Knířov Poznáváme rostliny a živočichy žijící v ČR 8 100
     
Speciální základní škola Vysoké Mýto Smyslový chodník 11 200
     
Mateřská škola Slunečná, Vysoké Mýto "Učíme se v přírodě" dotvoření přírodní učebny v MŠ Slunečná Vysoké Mýto, příspěvková organizace 8 100
     
Mateřská škola Kamarádi, Vysoké Mýto Putování za skřítky 2 000
     
Základní škola Vysoké Mýto,  Javornického "Cestou necestou aneb kam pojedeme na výlet?" - výtvarná soutěž zaměřená na enviromentální výchovu, vzdělávání a osvětu 3 000
     
ZO ČSOP 52/07 Vysoké Mýto Děti a hmyz - motýli a brouci 1      600

II.uzavření veřejnoprávních smluv s příjemci dotací. Smlouvy budou uzavřeny dle vzorové smlouvy „Veřejnoprávní smlouva o dotaci (programová)“ schválené zastupitelstvem města dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15 a v souladu s Programem podpory v oblasti životního prostředí v roce 2017  schváleným radou města dne 16.11.2016,  číslo usnesení 1200/16.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

160/17

 

Rada města schvaluje

přijetí finančního daru ve výši 8 000 Kč na ekologické účely od společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25923099.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

 

 

161/17

 

Rada města souhlasí

s prominutí poplatku za poskytnutí služby ke zdroji EE pro řemeslné, prodejní a propagační stánky na ekologicko-výchovné akci Den Země na nám. Přemysla Otakara II., pořádané městem 26. 04. 2017.

           

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                                                     

162/17

 

Rada města schvaluje

uzavření „Dodatku č. 2 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů“ mezi městem Vysoké Mýto a společností ASEKOL a.s., se sídlem Československého exilu 2 062/8, Praha 4, PSČ 143 00, IČ 27373231.

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                         

163/17

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství – náměstí Přemysla Otakara II.  za účelem pořádání kulturní akce - „festival historické techniky Mejtské rotování“  Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě, IČ: 372331 ve dne 6.5.2017 od 6:30 do 17:30hod.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

164/17

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství – náměstí Přemysla Otakara II.  za účelem pořádání kulturní akce - „ festival Sodomkovo Vysoké Mýto“  Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě , IČ: 372331 ve dne 3.6.2017 od 6:30 do 19hod.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

165/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 715 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém s Ivanem Mrázkem (nar.28.04.1972), trvale bytem Prokopa Velikého 715 ve Vysokém Mýtě, na dobu určitou do 30.6.2017. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

166/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém s Romanem Miko (nar. 01.01.1992), trvale bytem Husova 156 ve Vysokém Mýtě, na dobu určitou od 1.3.2017 do 31.05.2017. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

167/17

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře panu Martinu Šimonovi (nar. 18.01.1977), bytem Větrná 678, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 21.889 Kč v 12 měsíčních splátkách: 11 x 1.825 Kč, 1 x 1.824 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.03.2017. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

           

                                                                                                         

 

168/17

 

Rada města souhlasí

 

s udělením výjimky MUDr. xx nar. xx z podmínek pro přidělení městských bytů dle Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

169/17

 

Rada města souhlasí

s udělením výjimky MUDr. xx nar. xx z podmínek pro přidělení městských bytů dle Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

170/17

 

Rada města souhlasí

s udělením výjimky MUDr. xx nar. xx z podmínek pro přidělení městských bytů dle Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

171/17

Rada města souhlasí

s udělením výjimky MUDr. xx nar. xx z podmínek pro přidělení městských bytů dle Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

 

                                                                                                         

172/17

Rada města schvaluje

 

užívání veřejného prostranství – náměstí Přemysla Otakara II. za účelem umístění pojízdné pobočky zdravotní pojišťovny OZP a pojízdné oční ordinace pro společnost Beeway s.r.o., IČ: 248 44 551 ve dne 29.3.2017 od 8:00 do 18hod.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

173/17

Rada města schvaluje

 

Uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č.sml. 9417000253/2017/4000201318/012 s firmou GasNet s.r.o. na pronájem vybudovaného plynovodního zařízení v lokalitě Bytové výstavby Za Pivovarem.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.03.2017

                                                                                                         

           

174/17

 

Rada města schvaluje

 

Uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.  VPI/ČV/2017/00002 s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., kdy výše nákladů činí 77 158,-Kč, včetně související Dohody o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.06.2017

                                                                                                         

175/17

Rada města schvaluje

 

Uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.  VPI/ČV/2017/00001 s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s., kdy výše nákladů činí 49940,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.04.2017

                                                                                                                     

176/17

Rada města

 

I. schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou První Vysokomýtská stavební společnost, Hradecká 364/II, Vysoké Mýto, IČ: 15029956, jako dodavatele akce: „Loutková scéna č.p. 72 – stavební úpravy“, za nabídkovou cenu 2 407 592,00 Kč bez DPH.

II. svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání dodatků smlouvy o dílo akce „Loutková scéna č.p. 72 – stavební úpravy“, u nichž dodatečné práce po započtení případných méněprací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 10.3.2017

                                                                                                                     

177/17

Rada města schvaluje

 

Předběžnou cenu přeložky vedení ve správě Cetin a.s v souvislosti s realizací Bytové výstavby Za Pivovarem, a následné uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.03.2017

           

                                                                                             

178/17

Rada města schvaluje

darování notebooku Lenovo Ideapad G500,  DDHM8711 paní Aleně Korálové, Vraclavská 362, Pražské Předměstí, Vysoké Mýto jako výraz poděkování za dlouhodobou práci kronikářky města.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                                         

179/17

Rada města rozhoduje

ve veřejné zakázce „Rekonstrukce dialyzačního střediska Vysoké Mýto“, že nejvhodnější nabídkou ve smyslu ustanovení § 81 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v posledním platném a účinném znění, je nabídka společnosti Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

180/17

Rada města

 

  1. schvaluje poskytnutí dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2017 dle upravené přiložené tabulky,
  1. uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16.11.2016, číslo usnesení 1156/16.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

181/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I.schvaluje poskytnutí dotací města Vysokého Mýta z Programu podpory v oblasti sociálních služeb, zdravotnictví a rodiny na rok 2017 dle upravené přiložené tabulky.

II.uzavření veřejnoprávních smluv dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15 a dle programů podpory v jednotlivých oblastech schválených RM dne 16.11.2016, číslo usnesení 1156/16.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

182/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

  1. přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro o. p. s. Berenika Vysoké Mýto, IČ 26668149 na dofinancování provozních nákladů Berenika – Vysoké Mýto, o.p.s. pro rok 2017 – v souladu s  přiloženou žádosti, ve výši 180 tis Kč (jedno sto osmdesát tisíc korun českých),
  2. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                                     

183/17

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města odkládá

I.přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na zajištění poskytované sociální služby v Azylovém domě pro ženy matky s dětmi ve Vysokém Mýtě v roce 2017 – v souladu s  přiloženou žádosti, ve výši 50 tis Kč (padesát tisíc korun českých),

II.uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

                                                                                                         

184/17

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I.přidělení individuální dotace města Vysokého Mýta pro SKP-CENTRUM, o. p. s. Pardubice,  IČ 27534804 na zajištění provozu NZDM EMKO Vysoké Mýto v roce 2017 – v souladu s  přiloženou žádosti, ve výši 85 tis Kč (osmdesát pět tisíc korun českých),

II.uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18.11.2015, číslo usnesení 142/15

           

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                         

185/17                                   

Rada města konstatuje,

že na základě Aeroklubem dodaných dokumentů týkajících se provozování letiště ve Vysokém Mýtě,  smluvní vztah s Aeroklubem Vysoké Mýto z.s. založený smlouvou o výpůjčce ze dne 21.12. 2005 není pro Město Vysoké Mýto nevýhodný a je tedy bezpředmětné hledat způsoby jeho vypovězení.

                                                                                                         

186/17

Rada města navrhuje

zastupitelstvu města zrušit úkol pro starostu města č. 104/15 ze 17.6.2015, kterým mu ukládá, aby hledal způsob vypovězení pro město ekonomicky nevýhodné smlouvy o výpůjčce s Aeroklubem Vysoké Mýto .

                                                                                                         

 

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka