Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je středa 5.8.2020

Usnesení RM č. 2006-14 ze dne 11.4.2006

19.04.06

 
U s n e s e n í    č. 14/06
 
z jednání  Rady města Vysokého  Mýta,  konané dne 11.4.2006
 
 
 
 
Rada města schvaluje:
 
263/06
pořad schůze rady města konané dne 11.4.2006 dle předloženého návrhu.
 
 
264/06
rozpočet Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2006 dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Svatoš
                                                                                     T: ihned
 
 
265/06
předložený odpisový plán Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Svatoš
                                                                                     T: ihned
 
 
266/06

ceník sportovišť ve Sportcentru Vysoké Mýto platný od 1. května 2006 dle předloženého návrhu.

 
                                                                                     Z: p. Ing. Svatoš
                                                                                     T: ihned
 
 
267/06
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu pozemku č.95 uzavřené dne 15.12.1992 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
 
268/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemku č.102 uzavřené dne 27.04.2004 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
269/06
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.120 o nájmu pozemku uzavřené dne 01.07.2004 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
270/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.132 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.01.2005 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
271/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.134 o nájmu pozemků uzavřené dne 31.03.2005 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
272/06
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku č.222 uzavřené dne 10.02.1988 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
 
 
 
273/06
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č.228 o nájmu pozemku uzavřené dne 02.05.1994 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
274/06
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č.238 o nájmu pozemku uzavřené dne 05.06.2000 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
275/05
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku č.245 uzavřené dne 15.10.1992 v předloženém znění.
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
276/06
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č.253 o nájmu pozemku uzavřené dne 27.03.1995 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
277/06
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č.258 o nájmu pozemku uzavřené dne 07.04.1995 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
 
 
278/06
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č.259 o nájmu pozemku uzavřené dne 24.04.1995 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
279/06
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě č.262 o nájmu pozemku uzavřené dne 24.04.1995 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
280/06
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o nájmu pozemku č.263 uzavřené dne 24.04.1995 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
281/06
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku č.532 uzavřené dne 29.04.1998 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
 
282/06
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu pozemku č.533 uzavřené dne 29.04.1998 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
 
 
 
283/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu pozemků č.104 uzavřené dne 01.04.2004 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
284/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.451 o nájmu části pozemku uzavřené dne 01.11.2004 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
285/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.449 o nájmu části pozemku uzavřené dne 08.12.2004 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
286/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.493 o nájmu části pozemku u zavřené dne 31.12.2004  v předloženém znění.
 
                                                                                    Z: p. Ing. Holubová
                                                                                    T: ihned
 
 
287/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.479 o nájmu části pozemku uzavřené dne 06.12.2004  v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
288/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.494 o nájmu části pozemku uzavřené dne 01.12.2004 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
289/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.491 o nájmu části pozemku u zavřené dne 01.11.2004  v  předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
290/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.438 o nájmu části pozemku uzavřené dne 01.11.2004 v předloženém znění.
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
291/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.436 o nájmu části pozemku uzavřené dne 01.11.2004 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
292/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.447 o nájmu části pozemku uzavřené dne 15.11.2004  v předloženém znění.
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
293/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.450 o nájmu části pozemku uzavřené dne 31.12.2004 v předloženém znění.
 
Z: p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
294/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.514 o nájmu části pozemku uzavřené dne 01.11.2004 v předloženém znění.
 
Z:  p. Ing. Holubová
T: ihned
 
 
295/06
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č.518 o nájmu části pozemku uzavřené dne 17.10.2004  v předloženém znění.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
296/06
uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p.č. 1515/1 v k.ú Vysoké Mýto o výměře 1.000 m2 za účelem umístění stavebního materiálu, mezi městem Vysoké Mýto a P-SYSTEMS s.r.o., se sídlem Pickova 605, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 25935259 na dobu určitou od 11.04.2006 do 30.04.2006. Nájemné včetně poplatku za užívání jmenovaného pozemku v období od 01.02.2006 do 30.04.2006 ve výši 12.500,-Kč bude uhrazeno nejpozději do 30.04.2006.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: ihned
 
 
297/06
finanční dotaci  ve výši 1.000,- Kč pro Muzejní a vlastivědnou společnost v Brně.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
298/06
rozdělení  dotací pro sportovní aktivity na rok 2006 dle upraveného návrhu 
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
299/06
zhotovení insignií starosty od ak. soch. Jiřího Věnečka.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
 
Rada města souhlasí:
 
300/06
s limity pracovníků a mzdových prostředků Technických služeb Vysoké Mýto pro rok 2006 ve znění předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Svatoš
                                                                                     T: ihned
 
 
301/06
s uspořádáním veřejné sbírky pro Dětský domov Přestavlky dne 20. 4. 2006 na vysokomýtském náměstí v rámci oslav Dne Země.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Jetmarová
                                                                                     T: 20.4.2006
 
 
302/06
s vyřazením movitého majetku z Vysokomýtské nemocnice dle předloženého návrhu.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
Rada města doporučuje:
 
303/06
zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:
ZM schvaluje dotace pro  sportovní aktivity na rok 2006  vyšší než 50.000 dle upraveného návrhu.
 
                                                                                    Z: p. Felgr
                                                                                     T: 14.6.2006
 
 
Rada města bere na vědomí:
 
304/06
informaci ředitele Technických služeb o nákladech zimní údržby v roce 2004/05 a 2005/06.
 
 
305/06
zprávu o pasportizaci komunikací a ukládá řediteli Technických služeb Vysoké Mýto předložit další zprávu o postupu pasportizace do konce září 2006.
 
 
306/06
informace starosty města.
 
 
 
 
 
Rada města odkládá:
 
307/06
na příští zasedání RM žádost p. Romana Martince – RM STUDIO  o projednání úhrady nájemného za užívání části pozemku p.č. 4289/20 v k.ú. Vysoké Mýto.
 
                                                                                     Z: p. Ing. Holubová
                                                                                     T: 18.4.2006
 
 
 
Rada města mění:
 
308/06
usnesení č. 698/01 ze dne 19.12.2001 tak, že pořizovací cena vyřazovaného auta místo 120.186,- Kč činí 120.166,- Kč.
 
                                                                                     Z: p. Felgr
                                                                                     T: ihned
 
 
 
 
 
Rada města ukládá:
 
309/06
řediteli Technických služeb Vysoké Mýto zajistit plnění povinností vyplývajících ze smluv a dohod   uzavřených s provozovateli kolektivních systémů  o zajištění zpětného odběru použitých výrobků a zařízení.. Nárok   na úplatu dle smluv a dohod  s kolektivními systémy vzniká Technickým službám Vysoké Mýto a bude jejich příjmem.
 
                                                                           Z: p. Ing. Svatoš
                                                                           T: průběžně
 
 
 
 
Bohuslav  F e n c l
starosta
 
 
 
 
Ing. Martin  K r e j z a
místostarosta