Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2016-39 ze dne 14.12.2016

16.12.16

Souhrn usnesení č. 39/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 14. 12. 2016

 

 

Bez osobních údajů

 

 

1275/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 14. 12. 2016.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1276/16

 

Rada města

  1.      I.        schvaluje uzavření Smlouvy o partnerství mezi Městem Vysokým Mýtem a Jihočeskou rozvojovou, o. p. s., se sídlem Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ: 26077540, v souladu s přiloženým zněním této smlouvy,
  2.     II.        vyslovuje souhlas s prohlášením o partnerství, mezi Městem Vysokým Mýtem a Jihočeskou rozvojovou, o. p. s., se sídlem Riegrova 1756/51, 370 01 České Budějovice, IČ: 26077540, v souladu s přiloženým zněním tohoto prohlášení.

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Termín: ihned

                                                                                                                                                        

                                                                                                         

1277/16

Rada města jmenuje

paní Kamilu Netolickou členem likvidační komise města zřízené dle Směrnice o evidenci majetku města Vysokého Mýta ve znění dodatku č.1.

Zodpovídá: tajemník

Termín: 01.01.2017

                                                                                                                     

 

 

1278/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.9-2016 ve znění doplňku č.1.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.12.2016

                                                                                                                     

1279/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Janem Hamplem (nar.02.07.1989), bytem Rooseveltova 782, Chrudim. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 29.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Petra Kovářová (nar. 06.01.1996), bytem Českých bratří 744, Vysoké Mýto
  2. Renata Nejedlá (nar. 24.09.1974), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2016

 

           

                                                                                                         

 

1280/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panen Davidem Dudou (nar. 14.05.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.03.2017.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2016

           

                                                                                             

1281/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem  Michalem Dudou (nar.15.05.1994) a paní Veronikou Husárovou (nar.23.03.1994), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.03.2017.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2016

                       

                                                                                 

1282/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar.28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou od 1.10.2016 do 30.11.2016.

 

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: ihned

                                                                                             

1283/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 6 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě paní Jarmile Lysoňkové (nar. 14.12.1961), bytem V Břízkách, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2016

                                                                                                                     

 

 

1284/16

Návrh na usnesení:

Rada města schvaluje

převod užívacích práv k bytu č. 11 v č.p. 773 náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě na paní xx, bytem xx.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.12.2016

                                                                                                                     

 

 

1285/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Ladou Krejčíkovou (nar.28.06.1969), bytem Popovec 25. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 39.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Veronika Nešporová (nar. 09.05.1991), bytem Příluka 22
  2. Kateřina Andrlová (nar. 03.09.1988), bytem Pekla 51

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2016

 

           

                                                                                             

 

1286/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Vlastimilem Hegrem (nar. 02.05.1955), bytem Brandlova 507, Vysoké Mýto.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Stanislav Ridzoň (nar. 21.01.1967), bytem Pila 8/503, Pohronská Polhora

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.12.2016

                                                                                                                     

1287/16

Rada města schvaluje

uzavření  dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2058 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s., IČ: 28852150. Dodatkem dojde k doplnění předmětu výpůjčky o drobný movitý majetek inv. č. 11123 – obraz Čas probuzení od Jiřího Šindlera.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

1288/16

 

Rada města schvaluje

vypůjčení movitého majetku uvedeného v příloze usnesení společnosti Ledax Vysoké Mýto o.p.s., IČ: 28117557. Smlouva o výpůjčce bude uzavřená na dobu neurčitou.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                                                                                             

1289/16

Rada města souhlasí

se záměrem Pardubického kraje vybudovat v areálu Vysokomýtské nemocnice v ulici Hradecká ve Vysokém Mýtě novou výjezdní základnu Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

1290/16

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s paní Miloslavou Kouřímovou (nar. 30.06.1995), bytem náměstí Naděje 772, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2018.

Zodpovídá: OPM, MěBP

Termín: 31.12.2016

                                                                                                         

 

 

1291/16

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č.1 k Dohodě o provedení stavebních úprav ze dne 4.1.2016 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a Vysokomýtskou nemocnicí, příspěvkovou organizací v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

1292/16

 

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace Města Vysokého Mýta pro Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí na projekt: Slavnostní vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, trenérů, cvičitelů, rozhodčích a kolektivů okresu Ústí nad Orlicí za rok 2016, ve výši 5.000 Kč.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení 142/15.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned                                                                                              

1293/16

Rada města souhlasí

 

s čerpáním prostředků z rezervního fondu organizace Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, na náklady spojené s projektem „Personální podpora – Základní škola Vysoké Mýto, Javornického, příspěvková organizace“, na přechodné období, než budou poskytnuty prostředky z MŠMT, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1294/16

Rada města schvaluje

 

investiční projektové záměry: Výtah do 2. patra, bezbariérový přístup, WI-FI a učebna IT, Učebna vlastivědy a Učebna IT Základní školy Vysoké Mýto, Javornického, příspěvkové organizace, realizované v roce 2017 – 2018.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                       

                                                                                             

 

1295/16

Rada města schvaluje

 

převod finanční částky 25.636,- Kč z rezervního fondu do fondu investičního Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

1296/16

Rada města schvaluje

 

Uzavření Smlouvy o údržbě s panem Petrem Novákem, Pražská 32/II, 560 01 Vysoké Mýto, IČ:426675153 na provádění pravidelné kontroly a údržby trialových tratí na Vinicích v předloženém znění.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  31.12.2016

                                                                                                         

 

1297/16

 

Rada města odkládá

 

bod č. 2 odboru rozvoje města - Regenerace sídliště U Hřbitova.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  14.12.2016

                       

                                                                                             

1298/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 29.04.2016 se společností Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., Husova 437, 56601 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, na akci „Prodloužení chodníku v ul. Tisovská“, dle předloženého znění.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - vedoucí odboru rozvoje města

Termín:  31.12.2016

                                                                                                                     

 

1299/16

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o poskytování služeb v oblasti e- learningového vzdělávání zaměstnanců MěÚ se společností  RENTEL a.s., IČ: 26128233, Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00 Praha 5, za roční cenu  135.907,20,- Kč vč. DPH.

Zodpovídá: tajemník

Termín: 1.2.2017

                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka