Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2016-34 ze dne 19.10.2016

24.10.16

Souhrn usnesení č. 34/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 19. 10. 2016

 

 

Bez osobních údajů

 

 

 

1054/16

 

Rada města pověřuje

místostarostku Mgr. Helenu Kejzlarovou řízením dnešního jednání rady města.

                                                                                                                     

1055/16                                                                                                                   

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 19.10. 2016.

                                                                                                                                            

                       

                                                                                 

1056/16

 

Rada města schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. OSV/16/20603 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení na podporu sociálních služeb poskytovaných v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

 

1057/16

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 10 v DPS Komenského 124 paní Prokešové Libuši, nar. 26.11.1958, na 3 roky do 31.10.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                                     

1058/16

Rada města schvaluje

 

prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 15 v DPS Komenského 124 panu Petru Hyksovi, nar. 22.9.1976, na 0,5 roku do 30.4.2017.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

1059/16

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře s paní Ivanou Doležalovou (nar.17.11.1957), bytem Komenského 124, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu  v celkové výši 3 159,- Kč v 7 měsíčních splátkách: 7 x 500 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 30.10.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

  

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb, ředitel MěBP

Termín: 30.10.2016

                                                                                                         

 

 

1060/16

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 5 v DPS Komenského 124 paní Malé Heleně, nar. 15.8.1935, na 3 roky do 31.10.2019.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru sociálních služeb

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

1061/16

 

Rada města schvaluje

 

rozpočtové opatření č.7-2016.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 19.10.2016

 

 

 

 

 

1062/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s manželi Markétou (nar.15.12.1977) a Romanem (nar. 29.03.1975) Nájemníkovými, bytem Libecina 43. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 44.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Vendula Kučerová (nar. 24.05.1996), bytem Lhůta 7, Vysoké Mýto
  2. Veronika (nar.09.05.1991) a Petr (nar.07.02.1980) Nešporovi, bytem Příluka 22

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

 

                                                                                                                     

1063/16

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře panu Zdeňku Martincovi (nar. 29.03.1950), bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 122.884 Kč v 13 měsíčních splátkách: 12 x 10.000 Kč, 1 x 2.884 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu. 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                         

1064/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře paní Marcele Giňové (nar. 14.11.1979), bytem Husova 857, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 16.645 Kč v 9 měsíčních splátkách: 8 x 2.000 Kč, 1 x 645 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý

zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

1065/16

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře panu Renému Giňovi (nar. 09.05.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 16.435 Kč v 11 měsíčních splátkách: 10 x 1.500 Kč, 1 x 1.435 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.10.2016

           

                                                                                                         

1066/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření splátkového kalendáře panu Nikolasu Ferkovi (nar. 28.08.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 11.152 Kč v 8 měsíčních splátkách: 7 x 1.500 Kč, 1 x 652 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.10.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 30.10.2016

                                                                                                         

1067/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Marií (nar. 26.06.1964) a Františkem (nar. 22.09.1961) Giňovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2016 za podmínky, že pan Kristián Giňa bude řádně dodržovat splátkový kalendář na splatné závazky vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

 

                                                                                                                     

 

 

 

 

1068/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Janem (nar. 11.01.1985) a Žanetou (nar.20.12.1979) Žigovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2016 za podmínky řádného placení nájemného a dodržování uzavřeného splátkového kalendáře.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

1069/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Lucií (nar. 15.09.1990) a Reném (nar.09.05.1984) Giňovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2016 za podmínky řádného placení nájemného a uzavření splátkového kalendáře.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

1070/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Michaele Ferkové (nar. 12.03.1991) a panu Martinu Giňovi (nar.15.02.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.10.2016.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

 

 

 

 

 

1071/16                                                                                                                   

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 34 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margitou Mikovou (nar. 12.11.1962), bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

 

           

                                                                                                         

1072/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Magdalenou Burianovou (nar. 09.10.1981), bytem Husova 856, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.10.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

1073/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  panu Kevinu Mikovi (nar. 17.01.1998), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2017, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                         

1074/16

Rada města schvaluje

schválit přidělení bytu č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  manželům Jolaně (nar. 16.04.1950) a Janu (nar.30.05.1944) Giňovým, bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2017, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

1075/16

 

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 710 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  panu Romanu Bykarovi (nar. 29.03.1996), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2017, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

                       

                                                                                             

1076/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 711 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  manželům Pavlíně (nar. 05.01.1982) a Josefu (nar. 09.02.1977) Demesterovým, bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.03.2017, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

1077/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 13 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě  panu Petru Koblížku (nar. 17.07.1989), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto  a Tereze Havlíkové (nar.03.08.1995), bytem U Potoka 759, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

           

                                                                                             

1078/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 2 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě  manželům Josefu (nar. 30.03.1938) a Drahomíře (nar.07.06.1953) Šafářovým, oba bytem Prokopa Velikého 715, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok.

 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

 

                                                                                                                     

1079/16

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 1972/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 25 m2 paní xx, nar. xx, bytem xx za účelem umístění záhonku a fóliovníku. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 800,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                                     

1080/16

 

Rada města mění

 

usnesení č. 1010/16 ze dne 21.9.2016 takto:

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 170 o nájmu pozemku p.č. 10550 v k.ú. Vysoké Mýto ze dne 30.3.2007 dohodou ke dni 31.10.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                         

1081/16

Rada města mění

 

usnesení č. 1011/16 ze dne 21.9.2016 takto:

Rada města schvaluje

uzavření pachtovní smlouvy s Michalem Mimrou, IČ: 04298641 na užívání pozemku p.č. 10550 v k.ú. Vysoké Mýto za účelem zemědělské výroby. Pachtovní smlouva bude uzavřená na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Roční pachtovné bude ve výši 4.747,-Kč+DPH. Pachtovné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                       

           

                                                                                 

 

1082/16

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke Smlouvě č. 40 o nájmu pozemku uzavřené dne 28.1.2009 se společností AUTOSERVIS spol. s r.o., IČ: 00653667, kterým se předmět smlouvy rozšíří o část pozemku p.č. 1982/1 o výměře 115 m2 a část pozemku p.č. 4882 o výměře 45 m2 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

           

                                                                                             

1083/16

 

Rada města schvaluje

 

zveřejnění informace o záměru pronajmout nebytový prostor – garáž č.1 v budově č.p. 815 v ul. V Peklovcích ve Vysokém Mýtě, která je součástí pozemku p.č 4664/103 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 15 m2 obálkovou metodou se stanovením nejnižší ceny nájemného ve výši 500,-Kč/m2/rok + případné DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

                                                                                                         

1084/16

 

Rada města schvaluje

 

Investiční projektový záměr “Přírodopisná učebna“ Základní školy Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvkové organizace, realizace v období r. 2017 – 2020.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                                     

1085/16

Rada města souhlasí

 

vzhledem k minimálnímu využívání a neekonomickému provozu, se zrušením veřejných telefonních stanic v městských částech Vanice, Knířov, Lhůta, Svařeň a Brteč.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: 31. 10. 2016

 

           

                                                                                             

1086/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 24.06.2016 se společností Trutes, v.o.s., Vraclavská 162, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 42194717 jako zhotovitelem stavby „Oprava podlahy jeviště Šemberova divadla ve Vysokém Mýtě“ v předloženém znění.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín:  31.10.2016

                                                                                                                     

1087/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ze dne 27.06.2016 se společností

KBT elektronik, spol. s r. o., Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 46509020, na provedení rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale ve Vysokém Mýtě, v předloženém znění.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín:  31.10.2016

1088/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 20.7.2016 se společností Bergartan & GAMAGAS, Plzeňská 157/98, Praha – Košíře, IČ 01394584, na akci „Přeložka plynovodu přístavby KPB Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín:  31.10.2016

                                                                                                         

1089/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 29.4.2016 se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 25953818 na akci „Oprava ul. Čermákova“.

Zodpovídá: Ing. Pavel Kubeš - pověřený vedením odboru rozvoje města

Termín:  31.10.2016

                                                                                                         

1090/16

 

Rada města schvaluje

 

projekt Ing. Lukáše Štefla „Návrh možného řešení zahradně-architektonických úprav předprostoru Vysokomýtské nemocnice“.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru životního prostředí

Termín:  ihned

                                                                                                                     

Mgr. Helena  K e j z l a r o v á                                            Mgr. Blanka  K y s i l k o v á

          místostarostka                                                                  členka rady města