Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2016-33 ze dne 5.10.2016

10.10.16

Souhrn usnesení č. 33/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 5. 10. 2016

 

 

Bez osobních údajů

 

 

1033/16

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 5.10. 2016.

                

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1034/16

 

Rada města souhlasí:

 

s přijetím Memoranda o spolupráci při provozování expozice Muzea českého karosářství.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

           

                                                                                                                                                                                                                                          

1035/16

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o změnu v zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, týkající se navýšení nejvyššího povoleného počtu lůžek ve školském zařízení ze stávajících 40 na 60 lůžek, s účinností od 1. 9. 2017, u Správy školských zařízení – domova mládeže a školní jídelny, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

1036/16

Rada města schvaluje

 

směnu bytu č. 5 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě, který užívá Pavel Soukup za byt č. 10 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá Darina Prudičová. 

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

                

                                                                                         

1037/16

 

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panen Davidem Dudou (nar. 14.05.1993), bytem Husova 857, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: OPM

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

1038/16

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 856 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Annou (nar. 28.09.1964) a Deziderem (nar. 30.12.1960) Ferkovými, oba bytem Husova 856, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: OPM, MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

                                                                                                                     

1039/16

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Renatou (nar. 21.11.1975) a Petrem (nar.28.06.1975) Ferkovými, oba bytem Husova 857, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: OPM, MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

1040/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 22 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar.07.06.1986), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2017, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta

Zodpovídá: OPM, MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                                

1041/16

Rada města neschvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem  Michalem Dudou (nar.15.05.1994) a paní Veronikou Husárovou (nar.23.03.1994), oba bytem Husova 156, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: OPM, MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

1042/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Bykarovou (nar.04.01.1983), bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2017 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: OPM, MěBP

Termín: 31.10.2016

           

                                                                                                                     

1043/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Filipem (nar.10.11.1988) a  Marcelou (nar.28.10.1988) Giňovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2017, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: OPM, MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                                

 

1044/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Sabinou Rozlivkovou (nar. 16.07.1994), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Daniel Kováčik (nar. 03.08.1990), bytem Vinice 165, Vysoké Mýto
  2. Roman Horváth (nar. 08.07.1990), bytem Husova 857, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

 

                                                                                                                                

 

1045/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 783 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Romanem Horváthem (nar. 08.07.1990), bytem Husova 857, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 30.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Renáta Nejedlá (nar. 24.09.1974), bytem V Břízkách 778, Vysoké Mýto
  2. Jakub Miřiňovský (nar. 09.04.1995), bytem U Potoka 758, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

 

                                                                                                                                

 

1046/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Veronikou Kejmarovou (nar. 13.02.1991), bytem Prokopa Velikého 718, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Leoš Mokrejš (nar. 13.08.1993), bytem Chmelová 437, Vysoké Mýto
  2. Roman Horváth (nar. 08.07.1990), bytem Husova 857, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.10.2016

                                                                                                                     

 

1047/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 659 uzavřené se společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s., IČ: 28852150, kterým se předmět nájmu rozšíří o soubor movitých věcí – ozvučení divadla, inv.č. 570 v pořizovací hodnotě 283.878,-Kč. Roční nájemné se dle tohoto dodatku zvýší o 28.000,-Kč+DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

1048/16

 

Rada města schvaluje

 

ukončení Smlouvy č. 456 o nájmu části pozemku, uzavřené s manželi xx a xx dne 30.9.2004, dohodou ke dni 31.12.2016

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

           

                                                                                                         

 

1049/16

 

Rada města nesouhlasí

 

s umístěním reklamního zařízení - předvolební billboard hnutí ANO o rozměrech 1,5m x 1,5m x 3m na náměstí Přemysla Otakara II. na pozemku p.č. 4784 v k.ú. Vysoké Mýto ve dnech 5.10.2016 – 7.10.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

 

1050/16

 

Rada města schvaluje

 

Zveřejnění záměru pronajmout části pozemku p.č. 1725/1 v k.ú. Vysoké Mýto vyznačených v příloze usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

                                                                                                                                 

 

 

1051/16

 

Rada města schvaluje

 

pronájem části pozemku p.č. 1556/13 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 8 m2 za účelem zřízení zahrádky u bytového domu č.p.528 v ulici U Staré Zastávky panu Petru Ptáčkovi, nar. 12.4.1981, bytem U Staré zastávky 528, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tří měsíční výpovědní lhůtou. Roční nájemné bude ve výši 72,-Kč a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

1052/16

Rada města doporučuje

 

Krajskému úřadu Pardubického kraje kladné vyřízení  žádosti  Marije Stojkove, nar. 05.09.1932, bytem Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Náměstí Naděje 744.

 

                                                                                                                                 

 

 

1053/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města volí

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí  Ing. Jiřího Kulhavého, bytem Vysoké Mýto, Nerudova 222 a paní Marii Simonovou, bytem Vysoké Mýto, Choceňská 390.

 

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín:  ihned

 

 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka