Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2016-27 ze dne 11.8.2016

16.08.16

Souhrn usnesení č. 27/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 11. 8. 2016

                                                                                             

888/16

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 11. 8. 2016.

           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

889/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

 

Zastupitelstvo města volí

přísedící Okresního soudu v Ústí nad Orlicí Mgr. Martu Řezáčovou, bytem Vysoké Mýto,  Mánesova 217.

Zodpovídá: Ing. Jitka Soukenková

Termín: 14. 9. 2016

                                                                                                         

 

 

890/16

 

Rada města schvaluje

záměr prodat kabelové vedení vn 35 kV v k.ú. Vysoké Mýto o celkové délce 430 m mezi trafostanicemi UO_0613 a UO_1182 a UO_0422 po pozemcích parc. č. 1173/4, 1173/8, 1173/14, 1173/3, 1071/1, 4823/1, 4822, 4824, 4825, 5155/1, 499/1, 499/8, 4832 a 497/3 v k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

891/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 1725/1 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Předmětná část pozemku je součástí uzavřeného prostoru (zahrady) u bytového domu čp. 361 ul. Školní.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 14.09.2016

                                                                                                                     

 

 

892/16

Rada města ukládá

 

zajistit zaměření pozemku v ulici Hálkova dle žádosti Pk.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30. 9. 2016

                                                                                                                     

 

 

 

893/16

Rada města doplňuje

Usnesení č. 837/16 ze dne 13.7.2016 o tuto větu:

Nájemné bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                          

894/16

 

Rada města souhlasí

s předloženou projektovou dokumentací Rekonstrukce dialyzačního střediska Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                       

                                                                                 

895/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 184/2016/2 ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2016 pro akci „Chodník k autobusové zastávce v Knířově – ISPROFOND 5537510135“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

                       

 

 

                                                                                 

 

896/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 29.04.2016 se společností MATEX HK. s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, jako zhotovitelem stavby „Rekonstrukce ul. Prokopa Velikého“, v předloženém znění, s termínem dokončení vegetačních úprav do

31. 10. 2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

                                                                                                         

897/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 13.05.2016 se společností BKN spol. s r.o., Vladislavova 29/1, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 15028909, na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výkon autorského dozoru projektanta na akci “Loutková scéna čp. 72 - stavební úpravy“ s předáním dokončeného díla do 30.9.2016.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

898/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Příkazní smlouvy na zajištění zpracování monitorovacích zpráv v rámci udržitelnosti projektu: „Muzeum českého karosářství – Rekonstrukce budov bývalé staré radnice (soudu) č.p. 96 na náměstí Přemysla Otakara II. a vězení č.p. 165 ul. A. V. Šembery, Vysoké Mýto - Město“, se společností DABONA s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 64826996, podle předloženého návrhu.

 

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

                                                                                                                     

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka