Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je úterý 26.5.2020

Usnesení RM č. 2016-24 ze dne 29.6.2016

07.07.16

Souhrn usnesení č. 24/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 29. 6. 2016

 

Bez osobních údajů

 

774/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 29. 6. 2016.

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                           

775/16                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

návrh na koupi bysty Boženy Němcové od autora Jakuba Obrovského za cenu 6 000,-Kč a pověřuje kurátorku Ivetu Danko vyhotovením kupní smlouvy s prodávajícím Pavlem Poloprudským a převzetím sochy.

Zodpovídá: Bc. Iveta Danko                                                                                 

Termín: 20. 7. 2016

                                                                                                                     

776/16

 

Rada města schvaluje

 

Vnitřní předpis č.17/2016 - Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 1.7.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

777/16

Rada města schvaluje

 

Vnitřní předpis č.18/2016 - Směrnice pro přidělování nájemních bytů určených pro příjmově vymezené osoby v domě č.p.815 v ulici V Peklovcích dle předloženého návrhu s účinností od 1.7.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                          

778/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s paní Stanislavou Jandíkovou (nar. 02.02.1961), bytem Sladovnická 514, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 37.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Josef Zástěra (nar. 29.12.1991), bytem 17.listopadu 683, Vysoké Mýto
 2. Petra Holomková (nar. 31.07.1989), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

                                                                                                         

779/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 17 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Zástěrou (nar. 29.12.1991), bytem 17.listopadu 683, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 25.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Petra Holomková (nar. 31.07.1989), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto
 2. Iveta Kosačíková (nar. 27.05.1974), bytem V Břízkách 780, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

           

                                                                                             

780/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 453 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s panem Liborem Patočkou (nar. 27.02.1986), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 56.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Veronika Baťová (nar. 09.05.1991), bytem Příluka 22, Proseč u Skutče
 2. Petr Mach (nar. 12.03.1993), bytem Fibichova 323, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

                                                                                                         

 

781/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 12 v č.p. 718 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Patrikem Horákem (nar.16.09.1992), bytem Sladovnická 422, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 39.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Kamila Zelená (nar. 29.04.1976), bytem Ležáků 671, Vysoké Mýto
 2. Petra Boušková (nar.26.06.1975), bytem Běstovice 35

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

                                                                                                         

782/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 716 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s paní Petrou Holomkovou (nar. 31.07.1989), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 39.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

 1. Petra Boušková (nar. 26.06.1975), bytem Běstovice 35
 2. Martina Urbanová (nar.27.06.1987), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

                                                                                                                     

783/16

Rada města schvaluje

 

přidělení bytu č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě paní Michaele Ferkové (nar. 12.03.1991) a panu Martinu Giňovi (nar.15.02.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: OPM

Termín: 31.07.2016

                                                                                                         

784/16

Rada města schvaluje

přidělení bytu č. 718 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě  manželům Pavlu (nar. 30.03.1984) a Adrianě (nar.19.07.1984) Ferkovým, bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 30.09.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělení nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

                       

                                                                                 

785/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 773 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Pavlem Sedlákem (nar.21.04.1982), bytem náměstí Naděje 773, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2017 za podmínky řádného placení nájemného a dodržování uzavřeného splátkového kalendáře.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

                                                                                                         

786/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Jakubem Burešem (nar.14.11.1984), bytem Prokopa Velikého 717, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2017.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

                                                                                                                     

787/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2016.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

                                                                                                                     

788/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13 v č.p. 781 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Milanem Vyhnálkem  (nar. 23.05.1961), bytem V Břízkách 781, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2017.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

                                                                                                         

789/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 717 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Filipem Kopeckým  (nar. 05.08.1992), bytem U Potoka 753, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.11.2016.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

           

                                                                                             

790/16

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

                                                                                                                     

791/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 34 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margitou Mikovou (nar. 12.11.1962), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

                                                                                                           

792/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v č.p. 857 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Ivetou (nar. 04.03.1972) a Josefem (nar. 29.01.1962) Dudovými, bytem Husova 857, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.09.2016.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

           

                                                                                             

793/16

Rada města odkládá

bod č. 6 odboru právního a majetkového – Žádost o splátkový kalendář.

Zodpovídá: OPM, ředitel MěBP

Termín: 13. 7. 2016

           

                                                                                             

794/16

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s manželi Jiřím Drnkem (nar.15.07.1964) a Pavlínou Drnkovou (nar.24.12.1966), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.05.2019.

Zodpovídá: vedoucí OPM, ředitel MěBP

Termín: 31.07.2016

                                                                                                         

795/16

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství na náměstí Přemysla Otakara II. v rozsahu 9 m2 za účelem reklamní akce společnosti ORIFLAME ve dne 30.6.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

796/16

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství na náměstí Přemysla Otakara II. za účelem umístění reklamních zařízení společnosti VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ v termínu od 29.6.2016 do 12.9.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

797/16

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o uzavření pachtovní smlouvy na užívání části pozemku p.č. 691/1 v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta za účelem sekání trávy a sušení sena

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

798/16

Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o zajištění provozu parkovacích automatů a smlouvě nájemní č. 55 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností Citymeter s.r.o., IČ: 27248071 dle předloženého znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                         

799/16

                                                                                                                     

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství, a to chodníku před provozovnou Jindřicha Valenty - Concept  č.p.22 na náměstí Přemysla Otakara II. v rozsahu 4 m2 za účelem reklamní předváděcí akce na domácí spotřebiče ve dne 8.7.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

800/16

Rada města stanovuje

na základě doporučení hodnotící komise, následující pořadí u veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Zahradní architekt pro město Vysoké Mýto“:

 1. Ing. Lukáš Štefl, Ph.D., Nerudova 747/6, 691 45 Podivín; IČ 878 04 565
 2. Zahradní architektura Pardubice s.r.o., Barchov 30, 530 02 Pardubice; IČ 26007088
 3. Ing. Kateřina Jindrová, Vinice 600, 566 01 Vysoké Mýto; IČ 753 14 843
 4. Ing. Jitka Schneiderová, 594 55 Újezd u Tišnova 7; IČ  697 51 145
 5. Ing. Alena Rabasová, Josefská 208, 534 01 Holice; IČ 736 50 404

Zodpovídá: vedoucího odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                         

801/16

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy příkazní s Ing. Lukášem Šteflem, Ph.D., Nerudova 747/6, 691 45 Podivín; IČ 878 04 565 na akci „Zahradní architekt pro město Vysoké Mýto“, za nabídkovou cenu 400 Kč/hodinu (není plátcem DPH).

Zodpovídá: vedoucího odboru životního prostředí

Termín: ihned

                                                                                                         

802/16

 

Rada města schvaluje

 

investiční projektový záměr Upravené a bezpečné venkovní prostory MŠ pro pestré vyžití dětí Mateřské školy Slunečná, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, realizovaný v roce 2017.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                         

803/16

 

Rada města schvaluje

 

investiční projektový záměr Zamezení průniku spodní a kanalizační vody do objektu suterénu MŠ Kamarádi, Mateřské školy Kamarádi, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, realizovaný v roce 2017 - 2020.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                         

 

804/16

 

Rada města schvaluje

 

investiční projektový záměr Rekonstrukce kuchyně, Mateřské školy Lidická, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, realizovaný v roce 2017.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                         

805/16

 

Rada města schvaluje

 

investiční projektový záměr Mlžiště, pítko, Relaxační místnost, Rekonstrukce plotů a podezdívek, Oprava podlah, Mateřské školy Pod Smrkem, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, realizovaný v roce 2017.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                                     

806/16

Rada města souhlasí

 

s převodem finančních prostředků ve výši 141.000,- Kč z rezervního fondu do fondu investic a s jejich následným čerpáním na rekonstrukci WC Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace.

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková a vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

807/16

Rada města bere na vědomí

 

zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřských školách ve Vysokém Mýtě ze stávajících 300,- Kč měsíčně na 400,- Kč měsíčně od školního roku 2016/2017.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

808/16

Rada města odkládá

návrh soutěžních podmínek pro vyhlášení architektonicko – krajinářské soutěže o návrh akce „Park za pivovarem“

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 13.7.2016

                                                                                                         

 

809/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Příkazní smlouvy o správě nemovitostí se společností STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 50004 Hradec Králové, IČ: 25963864, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

           

                                                                                             

810/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou KBT elektronik, spol. s r. o., Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 46509020, na provedení akce „Speciální ZŠ - oprava osvětlení“, za nabídkovou cenu 89.681,40 Kč bez DPH, což činí 108.514,50 Kč vč. DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

                                                                                                         

811/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IE-12-2005107/1, Vanice u Vysokého Mýta výv. Z TS 330 mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 zastoupenou na základě udělené plné moci společností ELEKTRO-COMP spol. s r.o., se sídlem česká Skalice, Malá Skalice, Maloskalická 68, PSČ 552 03; věcným břemenem - služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 428/1, 428/5 a 428/16 v k.ú. Vanice a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 100-16/2016. Obsahem věcného břemene je právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčených nemovitostech. Věcné břemeno se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 6.000,- Kč + DPH.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2016

                                                                                                         

 

 

812/16

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4808/5,  4816, 4817, 274/1 a 290 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto - Pražská II, číslo stavby: 7700071791“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost VK CAD, s.r.o., Vraclavská 285, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2016

                                                                                                                     

813/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700071791_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4808/5, 4816 a 290 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto - Pražská II, číslo stavby: 7700071791“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2016

 

 

 

 

814/16

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě

plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemku parc. č. 4816 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto – Komenského 83, číslo stavby: 7700100097“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Jafis, s.r.o., Moravská 786, Litomyšl.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2016

           

                                                                                             

815/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700100097_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4816 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto – Komenského 83, číslo stavby: 7700100097“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 500,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.07.2016

                                                                                                                     

 

 

816/16

 

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 675/15 vymezenou v budově Litomyšlské Předměstí, čp. 675, 676, byt. dům na parcele 4644/90, 4644/91 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 21/625 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 890.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 4705 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

 

817/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 1515/11 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Litomyšlské Předměstí, č.p. 147, Gen. Svatoně o výměře 276 m2 a pozemek parc. č. 1515/12 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 8 m2, vše  v katastrálním území Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou se stanovenou nejnižší kupní cenou ve výši 1.800,000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

818/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 1306/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pražské Předměstí, č.p. 112, Jiřího z Poděbrad o výměře 227 m2 v katastrálním území Vysoké Mýto. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou se stanovenou nejnižší kupní cenou ve výši 1.550,000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.     

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

819/16

 

Rada města souhlasí

 

se započetím jednání s vlastníky o  výkupu pozemků parc. č. 4564/3, 4564/5, 4571/1 a 4533/2 v ploše VS – plochy výrobní smíšené (Z.42) v obci a k.ú. Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

820/16

 

Rada města jednající jménem města Vysokého Mýta jako jediného společníka společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25968726 jmenuje

Ing. Stanislavu Fišerovou, nar. xx, Ing. Martina Krejzu, nar. xx a PaedDr. Jiřího Podroužka, nar. xx do funkce člena dozorčí rady společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25968726.

                                                                                             

Zodpovídá: jednatel společnosti

Termín: ihned

 

821/16                                                                                              

 

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

  

předložený program jednání.

 

 

                                                                                             

822/16

 

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. bere na vědomí

 Výroční zprávu Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2015.

 

 

 

823/16                                                                                              

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. bere na vědomí

informaci o zasedání dozorčí rady Městského bytového podniku Vysoké Mýto,

spol. s r. o.

                                                                                                         

824/16

  

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

  

účetní závěrku společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2015.

              

                                                                                                                     

825/16

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

rozdělení zisku Městského bytového podniku Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2015.

                                                                                                         

826/16

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

zprávu o vztazích podle § 82 zákona o obchodních korporacích dle předloženého návrhu.

 

 

827/16

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

vyplacení prémií řediteli společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto, spol. s r.o. dle návrhu dozorčí rady.

 

828/16                                                                                              

Rada  města  ve  věci  města Vysoké Mýto,  jako  jediného společníka   obchodní   společnosti   Městský  bytový   podnik   Vysoké   Mýto   s.r.o. schvaluje

nákup nového vozidla Ford Fokus dle návrhu dozorčí rady.

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka