Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 30.5.2020

Usnesení RM č. 2016-23 ze dne 22.6.2016

28.06.16

Souhrn usnesení č. 23/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 22. 6. 2016

 

 

 

749/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 22. 6. 2016.

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                         

750/16                                                                                                                                 

Rada města schvaluje

 

návrh výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby mimo režim zákona o veřejných zakázkách na akci „Poptávka internetové konektivity a VoIP telefonních služeb“.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín:  27.6.2016

 

                                                                                                         

 

 

751/16

 

Rada města schvaluje

 

seznam uchazečů ve složení:

-          Ing. Miroslav Řehák – RETIS, Vysoké Mýto, IČ: 62039253

-          IPEX a.s. Praha, IČ: 450 21 295

-          O2 Czech Republic a.s., Praha, IČ: 60193336

-          PC COMP s.r.o., Vysoké Mýto, IČ: 27545512

-          Spectrum service s.r.o., Vysoké Mýto, IČ: 28848861

-          T-Mobile Czech Republic a.s., Praha, IČ: 64949681

-          V - data s.r.o., Vysoké Mýto, IČ: 25296973

-          Vodafone Czech Republic a. s., Praha, IČ: 25788001

kteří budou vyzváni k podání  cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na služby mimo režim zákona o veřejných zakázkách, pro akci „Poptávka internetové konektivity a VoIP telefonních služeb“. Výzva bude současně zveřejněna na úřední desce.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín:  27.6.2016

 

                                                                                                         

 

 

752/16

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci „Poptávka internetové konektivity a VoIP telefonních služeb“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

-          Ing. František Jiraský (Ing. Martin Krejza);

-          Ing. Jiří Knap (Aleš Felgr);

-          Jiří Kořínek (Petr Vondráček);

-           

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín:  27.6.2016

 

                                                                                                         

 

 

753/16

Rada města schvaluje

 

vyřazení dlouhodobého hmotného majetku kopírka Develop 2551 s inventárním číslem 201.

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

           

                                                                                                         

 

754/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.4-2016 ve znění doplňku č.1

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

755/16

Rada města schvaluje

 

odměny ředitelek a ředitele škol a školských zařízení, příspěvkových organizací zřizovaných Městem Vysoké Mýto, za I. pololetí roku 2016, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

756/16

 

Rada města jmenuje

 

tyto členy Školské rady při Základní škole Vysoké Mýto, Jiráskova, příspěvková organizace, za zřizovatele na následné tříleté období :

-       Mgr. Helenu Kejzlarovou

-       Ing. Pavla Vacka

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                         

757/16

Rada města ukládá

vedoucí odboru školství, kultury a sportu zajistit podklady pro výpočet školného pro školní rok 2016-2017 ve zřizovaných MŠ.

Zodpovídá: vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: 29. 6. 2016

                                                                                                         

758/16

Rada města ukládá

ředitelkám MŠ předložit výpočet školného pro školní rok 2016-2017.

Zodpovídá: ředitelky MŠ

Termín: 29. 6. 2016

           

                                                                                                         

759/16

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Krytý plavecký bazén – přeložka plynovodu“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Krytý plavecký bazén – přeložka plynovodu“ je nabídka uchazeče Bergartan & Gamagas, Plzeňská 157/98, 150 00 Praha – Košíře, IČ 01394584.

Celkové pořadí nabídek je následující:

  1. Bergartan & Gamagas, Plzeňská 157/98, 150 00 Praha, IČ 01394584, za nabídkovou cenu 738.357,89 Kč bez DPH, s DPH 893.413,05 Kč;
  1. Pražská plynárenská Servis distribuce, a.s., U Plynárny 1450/2a, 140 00 Praha, IČ 47116471,

za nabídkovou cenu 1.091.600,85 Kč bez DPH, s DPH 1.320.837,03 Kč;

  1. LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČ 15035808,

za nabídkovou cenu 1.226.731,59 Kč bez DPH, s DPH 1.484.345,22Kč;

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

760/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností Bergartan & Gamagas, Plzeňská 157/98, 150 00 Praha, IČ 01394584, jako dodavatelem akce: „Krytý plavecký bazén – přeložka plynovodu“, za nabídkovou cenu 738.357,89 Kč bez DPH, což činí 893.413,05 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

                                                                                                         

 

 

761/16

 

Rada města jmenuje

členy poroty pro posuzování a hodnocení architektonických návrhů v rámci soutěže o návrh akce „Park za pivovarem“, ve složení:

ZÁVISLÍ ČLENOVÉ

Ing. František Jiraský

Ing. arch. Milan Košař

NÁHRADNÍK

Ing. Martin Krejza

NEZÁVISLÍ ČLENOVÉ

prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.

Doc. Ing. arch. Jan Mužík, CSc.

Ing. arch. Vlasta Poláčková

NÁHRADNÍK

Ing. Vladimír Mackovič

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

           

                                                                                 

762/16

 

Rada města rozhodla

 

v souladu s § 60 odst. 1 a § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení uchazeče BÁČA, Polička s.r.o., P. Jilemnického 567, 572 01 Polička, IČ 25268422, z účasti v zadávacím řízení na veřejnou zakázku: “ Oprava zvonice“ z důvodu, že nabídka uchazeče nevyhověla stanoveným zadávacím podmínkám.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

 

763/16

 

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek podaných na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Oprava zvonice“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Oprava zvonice“ je nabídka uchazeče PARIO s.r.o., Denisovo náměstí 791/1a, 500 04 Hradec Králové, IČ 25288555.

Celkové pořadí nabídek je následující:

  1. PARIO s.r.o., Denisovo náměstí 791/1a, 500 04 Hradec Králové, IČ 25288555,

za nabídkovou cenu 1.349.777,00 Kč bez DPH, s DPH 1.633.230,17 Kč;

  1. STŘECHY VRŇATA & ŽÁČIK s.r.o., Tulipánová 100, 252 43 Průhonice, IČ 27632580,

za nabídkovou cenu 1.581.465,22 Kč bez DPH, s DPH 1.913.572,92 Kč;

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

 

764/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo se společností PARIO s.r.o., Denisovo náměstí 791/1a, 500 04 Hradec Králové, IČ 25288555, jako dodavatelem akce: „Oprava zvonice“, za nabídkovou cenu 1.349.777,00 Kč bez DPH, což činí 1.633.230,17 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.08.2016

 

 

                                                                                                                     

765/16

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací, na akci „Stadion VM - rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

           

                                                                                             

766/16

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

            EKKL a.s., Altýře 582/14A, 767 01 Kroměříž, IČ 27752771;

-           TUBEKO SPORT, spol. s r.o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČ 49825020;

-           Sport - Technik Bohemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha, IČ 49618555;

-           SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ 48035599;

-           PHILIPP SPORTOVNÍ TRÁVNÍKY a.s., Nad lávkou 672/5, 160 00 Praha, IČ 27476537,

kteří budou vyzvání k podání nabídky na veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení pro výběr zhotovitele stavebních prací, na akci „Stadion VM - rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

                                                                                                                     

 

 

767/16

 

Rada města jmenuje

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku akce „Stadion VM - rekonstrukce atletické dráhy a fotbalového hřiště“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

-       Ing. Martin Krejza (Ing. František Jiraský);

-       Ing. Miroslav Trnka (Pavel Dvořák);

-          JUDr. Libor Poláček (Mgr. Adéla Počtýnská);

-       Ing. Jaromír Andrle (Ing. Pavel Kubeš);

-       Ing. Lukáš Dejdar (Mgr. Tereza Dejdarová).

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                             

768/16

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou KBT elektronik, spol. s r. o., Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 46509020, na provedení akce „SŠZ a DM - rekonstrukce osvětlení ve sportovní hale“, za nabídkovou cenu 449.487,68 Kč bez DPH, což činí 543.880,09 Kč vč. DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 31.07.2016

 

                                                                                                         

 

769/16

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. souhlasí

 

s navrženým programem jednání.

                                                                                                         

770/16

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

informace o zasedání dozorčí rady Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 8.6.2016

                                                                                                                     

771/16

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí a schvaluje

 

výroční zprávu Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2015 včetně  účetní  uzávěrky společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. za rok 2015 dle předloženého návrhu. Projednání a schválení hospodářského výsledku  za  rok 2015. Hospodářský výsledek za rok 2015 - tento bude použit  na krytí ztrát z minulých let.

                                                                                                         

772/16

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto schvaluje

Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami dle předloženého návrhu

773/16

                                                                                             

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. bere na vědomí

 

informace o činnosti Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o.

                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka