Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je sobota 6.6.2020

Usnesení RM č. 2016-20 ze dne 1.6.2016

06.06.16

Souhrn usnesení č. 20/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 1. 6. 2016

 

 

Bez osobních údajů

 

 

 

585/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 1. 6. 2016.

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                             

586/16                                                                                                          

 

Rada města schvaluje

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, výsledek hospodaření k 31.12.2015 ve výši  + 1 202 095,18 Kč.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                     

587/16

Rada města schvaluje

 

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, provést rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření  na pokrytí ztráty minulých let.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

 

588/16

 

Rada města schvaluje

 

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, rozbor hospodaření za rok 2015.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

589/16

 

Rada města schvaluje

 

příspěvkové organizaci Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 70888671, účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2015.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

 

                                                                                                                     

 

590/16

Rada města doporučuje

 

ke schválení ZM  rozpočtové  změny TS  č.2/2016.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  22. 6. 2016

                                                                                                         

 

 

 

591/16

Rada města souhlasí

 

s GO a přestavbou plošiny dle návrhu.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín:  ihned

                                                                                                                     

 

 

 

592/16

 

Rada města souhlasí

 

s realizací výměny směrovek MIOS.

Zodpovídá: Ing. Svatoš

Termín: ihned 

                                                                                                         

593/16

 

Rada města schvaluje

 

podání výpovědi z Rámcové smlouvy o spolupráci v oblasti kultury a cestovního ruchu se společností ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s., ze dne 24. 4. 2012.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                         

594/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

zprávu o činnosti, závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření svazku obcí Královská věnná města za rok 2015.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                         

595/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout následující usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

závěrečný účet a zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Českomoravské pomezí za rok 2015.

Zodpovídá: vedoucí OŠK

Termín: ihned

                                                                                                         

596/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 772 v ulici náměstí Naděje ve Vysokém Mýtě s panem Jaroslavem Vomočilem (nar. 01.08.1987), bytem Vidlatá Seč 104. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 22.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Daniel Kováčik (nar. 03.08.1990), bytem Vinice 165, Vysoké Mýto
  2. Lenka Mordavská (nar. 03.10.1984), bytem Cerekvice nad Loučnou 117

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                         

597/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 20 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Davidem Bykarem (nar. 20.12.1993), bytem Husova 156, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 21.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Petra Holomková (nar. 31.07.1989), bytem V Břízkách 776, Vysoké Mýto
  2. Lenka Mordavská(nar. 03.10.1984), bytem Cerekvice nad Loučnou 117

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                         

598/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 795 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s paní Lenkou Mordavskou (nar. 03.10.1984), bytem Cerekvice nad Loučnou 117. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 33.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

  1. Peter Žiga (nar. 20.04.1988), bytem Osady Ležáků 67, Chrast
  2. Josef Zástěra (nar. 29.12.1991), bytem 17.listopadu 683, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                         

599/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 795 v ulici Prokopa Velikého ve Vysokém Mýtě s panem Josefem Zástěrou (nar. 29.12.1991), bytem 17.listopadu 683, Vysoké Mýto. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok. Podmínkou přidělení bytu je předplacení ročního nájemného ve výši 24.000,-Kč. Pokud první vylosovaný byt odmítne, bude byt přidělen dalšímu vylosovanému žadateli:

2.         Miloš Popilka (nar. 08.07.1966), bytem Pivovarská 403, Vysoké Mýto

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                                     

 

600/16

Rada města schvaluje

směnu bytu č. 7 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívá Štěpán Zvonar za byt č. 10 v č.p. 778 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě, který užívají manželé Michal a Karolína Tillovi.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                         

601/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 782 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Martinem Šimonem (nar. 18.01.1977), bytem V Břízkách 782, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.07.2016 za podmínky řádného placení nájemného.

Zodpovídá: OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                                     

602/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 114 v ulici Jiřího z Poděbrad ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Balvínem (nar. 16.01.1980), bytem Jiřího z Poděbrad 114, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.04.2017 za podmínky řádného placení nájemného.

Zodpovídá: OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                                     

603/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 450 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s manželi Vendulou (nar.16.05.1983) a Františkem (nar.27.10.1982) Kroulíkovými, oba bytem V Peklovcích 450, Vysoké Mýto na dobu určitou do 28.02.2017 za podmínky úhrady všech splatných závazků za nájemné a služby za minulé období vůči Městskému bytovému podniku Vysoké Mýto, s.r.o..

Zodpovídá: OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                         

604/16

Rada města nesouhlasí

s udělením výjimky ze Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta dle přiložené žádosti.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                                     

605/16

Rada města nesouhlasí

s podnájmem bytu č.12 v č.p.805 v ulici Plk.B.Kohouta ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                         

606/16

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 2049 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Pod Smrkem, Vysoké Mýto, IČ: 70998710 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě č. 2050 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Kamarádi, Vysoké Mýto, IČ: 70998701 v předloženém znění.

uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 2054 o výpůjčce nemovitostí uzavřené dne 29.3.2013 mezi městem Vysokým Mýtem a Mateřskou školou Lidická, Vysoké Mýto, IČ: 70998680 v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                                     

607/16

Rada města schvaluje

uzavření  dodatku ke smlouvě o výpůjčce č. 2058 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a společností VYSOKOMÝTSKÁ KULTURNÍ o.p.s., IČ: 28852150. Dodatkem dojde ke změně předmětu výpůjčky. Předmětem výpůjčky dle dodatku bude pozemek p.č. 146/1 jehož součástí je budova bez č.p. (Zvonice), pozemek p.č. 275 jehož součástí je budova č.p. 245 a pozemek p.č. 276 jehož součástí je budova bez č.p. (Pražská brána),  pozemek p.č. 102 jehož součástí je budova bez č.p. a pozemek p.č. 129 jehož součástí je budova bez č.p. (Litomyšlská brána) vše v k.ú. Vysoké Mýto a dále movité věci vedené v evidenci majetku v místnosti MG-01 – Městská galerie  a movité věci – umělecká díla vedená v evidenci majetku v místnosti MG-02 – Městská galerie.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                 

608/16

Rada města souhlasí

s dopravou stavebních hmot pro stavbu „Rozšíření objektu č.p. 206 PENZION U BAKALÁŘE“ motorovými vozidly nepřevyšujícími celkovou hmotnost 26 t. Souhlas je podmíněn předložením ručitelského prohlášení stavebníka, ze kterého bude vyplývat závazek stavebníka k úhradě veškerých škod vzniklých v souvislosti s dopravou stavebních hmot při realizaci stavby „Rozšíření objektu č.p. 206 PENZION U BAKALÁŘE“. Před započetím dopravy stavebních hmot bude za účasti zástupce stavebníka a města VM (ORM, TS) zdokumentován stav Pražské brány a komunikace ul. Vrchlického a Pražské v předmětném úseku.

Zodpovídají:    vedoucí OPM,

za zdokumentování stavu Pražské brány vedoucí ORM,

za zdokumentování stavu ul. Vrchlického a Pražské ředitel TS     

Termín: ihned

                                                                                                                     

609/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze schůze finančního výboru č.3-2016
ze dne 16. května 2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

610/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hlavní činnosti města Vysokého Mýta za rok 2015, tj. zisk ve výši 37.937,0tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

611/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření hospodářské činnosti města Vysokého Mýta za rok 2015, tj. zisk ve výši 1.520,3 tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

612/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje výsledek hospodaření města Vysokého Mýta za rok 2015, tj. zisk ve výši 39.457,3tis.Kč.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

613/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyúčtování dotací přijatých městem Vysokým Mýtem v roce 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

614/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje vyúčtování dotací poskytnutých městem Vysokým Mýtem v roce 2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

           

                                                                                                         

615/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje Rozbor hospodaření města Vysokého Mýta sestavený k 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

616/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 města Vysoké Mýto bez výhrad.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

                                              

                                                                      

617/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje účetní závěrku města Vysokého Mýta sestavenou k 31.12.2015.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2015

                                                                                                                     

618/16

 

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout tato usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozbor hospodaření sestavený k 31.03.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

619/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č.4-2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

620/16

Rada města schvaluje

 

uzavření Smlouvy o dílo s firmou Jaroslav Páša, Jeronýmova 313, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 11147938, jako zhotovitelem akce: „Speciální ZŠ – oprava WC“, za nabídkovou cenu 66.113,30 Kč bez DPH, což činí 79.997,10 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: do 30.06.2016

                                                                                                         

621/16

Rada města schvaluje

 

podání žádosti o příspěvek z Pardubického kraje na akci „Vinice - Městské traily Vysoké Mýto“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 06.06.2016

                                                                                                         

622/16

Rada města schvaluje

návrh zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akci „Přeložka plynovodu přístavby Krytého plaveckého bazénu“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2016

                                                          

623/16                                               

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

-       EKO – PLYN, N+N s.r.o., Rosice u Chrasti 170, 538 34 Rosice, IČ 25274287;

-       ERMO spol. s r.o., Na Střezině 694/1, 500 03 Hradec Králové, IČ 15062201;

-       LBtech a.s., Moravská 786, 570 01 Litomyšl, IČ 15035808;

-       Kubík a.s., U Prašné brány 1090/2, 111 21 Praha 1, IČ 25928082;

-       INSTAL CHROUSTOVICE s.r.o., Náměstí Josefa Haška 246, 538 63 Chroustovice, IČ 28778022,

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro výběr zhotovitele na akce: „Přeložka plynovodu přístavby Krytého plaveckého bazénu“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.06.2016

 

                                                                                                                     

 

624/16

Rada města zrušuje

usnesení Rady města Vysoké Mýto č. 1079/13 ze dne 04.09.2013.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

625/16

 

Rada města schvaluje

 

komisi pro vyhodnocení příspěvku města na provedené fasády v MPZ Vysoké Mýto, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

Ing. Martin Krejza – místostarosta (Ing. Roman Baťa – zastupitel)

Ing. arch. Milan Košař – architekt města (Ing. Jaromír Andrle – vedoucí ORM)

lic. Dagmar Zavoralová – referentka ORM (Ing. Pavel Kubeš - referent ORM)

Ing. Luboš Karmín – vedoucí OSÚÚP (Vladislav Bobela - referent OSÚÚP)

Bc. Ondřej Halama – referent OSÚÚP (Zdeňka Vobejdová - referentka OSÚÚP)

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

                                                                                                                     

626/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4031-90/2016 označeného jako parc. č. 3003/2 ostatní plocha – neplodná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto panu xx, nar. xx (podíl ¾) a paní xx, nar. xx (podíl ¼), oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 50.700,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

627/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4017-59/2016 označeného jako parc. č. 4914/2 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto xx, nar. xx. trvale bytem xx za kupní cenu ve výši 19.400,- Kč. K uvedené částce bude připočtena DPH ve výši 21%. Dle § 56 odst.1b) a 2) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, není dodání nemovité věci osvobozeno od DPH. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

628/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru - pozemku parc. č. 2844/16 v obci a k.ú. Vysoké Mýto od OÁZA reality, s.r.o., IČ 27083888, Kartouzská 3274/10, Smíchov, Praha 5.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

                                              

629/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi podílu ve výši 14/96 na pozemcích parc. č. 2852/5, 2852/6 a 2852/7 vše ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha a na pozemcích parc. č. 2853/8 a 2856/9 vše orná půda, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od pana Milana Flejberka, trvale bytem Bratří Čapků 498/38, Ústí nad Labem za celkovou kupní cenu ve výši 55.125,- Kč. Kupující uhradí částku odpovídající bezesmluvnímu užívání pozemků parc. č. 2852/5, 2852/6 a 2852/7 za dva roky zpětně ve výši 7.454,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

630/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. koupi pozemku parc. č. 456/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci Vysoké Mýto v k.ú. Vanice od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 za kupní cenu ve výši 5.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující,

II. uzavření KUPNÍ SMLOUVY č.j. UZSVM/HUO/2708/2016-HUOM.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                                     

631/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. bezúplatné nabytí podílu ve výši 1/4 na pozemku parc. č. 4214/54 ostatní plocha – jiná plocha v obci a k.ú. Vysoké Mýto od České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2,

II. uzavření SMLOUVY O BEZÚPLATNÉM PŘEVODU MAJETKU č.j. UZSVM/HUO/1843/2016-HUOM.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                  

                                                                                 

632/16

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 1690/1, 1699/10, 1699/11, 1730/133, 1811,  1812,  4664/2,  4666/2,  4666/246,  4926/1,  4929,  4930/2,  4933 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto - Žižkova +1, číslo stavby: 7700072692“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost Jafis, s.r.o. Moravská 786, Litomyšl.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                                     

633/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700072692_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 1690/1, 1699/10, 1699/11, 1730/133, 1811,  1812,  4664/2,  4666/2,  4666/246,  4926/1,  4929,  4930/2,  4933 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „REKO MS Vysoké Mýto - Žižkova +1, číslo stavby: 7700072692“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                                     

634/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci společností RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4929, 4927, 1889/6, 4928, 4932/1 v obci a k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto - Denisova, číslo stavby: 7700073029“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost VK CAD, s.r.o., Vraclavská 285, Vysoké Mýto.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                         

635/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu č. IE-12-2005334/VB/1, Vysoké Mýto - Pražská, část – rekonstrukce mezi městem Vysokým Mýtem a společností ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, zastoupenou na základě jí udělené plné moci společností GTT, a.s., IČ 63080605, se sídlem Praha 8, Horňátecká 1772/19, PSČ 182 00; věcným břemenem – služebností bude dotčen pozemek parc. č. 4808/5 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy na dotčeném pozemku. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou finanční náhradu ve výši 4.530,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                         

636/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemky parc. č. 1970/65 ostatní plocha o výměře 29 m2, parc. č. 1970/66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 26 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 3494-388/2010 označený jako parc. č. 1970/84 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 279 m2 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemky parc. č. 1970/65, 1970/66 a původní pozemky parc. č. 1970/27 a 1972/1 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

637/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

 

prodej pozemků parc. č. 1970/65 ostatní plocha, parc. č. 1970/66 zastavěná plocha a nádvoří a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 3494-388/2010 označeného jako parc. č. 1970/84 ostatní plocha – jiná plocha vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto manželům xx (nar. xx) a xx (nar. xx) xx, oba trvale bytem xx za celkovou kupní cenu ve výši 134.100,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemků za dva roky zpětně ve výši 6.012,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

638/16

Rada města souhlasí

 

s eventuálním prodejem částí pozemku parc. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto, tj. plochami pod stavbami výtahů a klimatizace, za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku č. 7549/69/03/16 ve výši 600,- Kč/m2 + náklady na přípravu a sepsání kupní smlouvy ve výši 3.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Žadatel dodá geometrický plán na rozdělení pozemku.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

           

                       

                                                                                 

639/16

Rada města zrušuje

usnesení č. 498/13 ze dne 10.04.2013, usnesení č. 71/14 ze dne 15.01.2014 a usnesení č. 659/14 ze dne 04.06.2014.

                                                                                                                     

640/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr směnit pozemek parc. č. 2443/4 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 138 m2 a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4040-121/2016 označený jako parc. č. 2435/21 ostatní plocha – manipulační plocha o výměře 46 m2, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Pozemek parc. č. 2443/4 a původní pozemky parc. č. 2435/21 a 2440/5 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

641/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 11010-053088, PVDSL5C_E01_E_VMYT198_OK   mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3; služebností inženýrské sítě je dotčen pozemek parc. č. 1812 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4032-60/2016. Obsahem služebnosti je právo Oprávněného zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení. Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.250,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                         

642/16

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 11010-053206, PVDSL5C_E01_E_VMYT208_OK  mezi městem Vysokým Mýtem a společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., IČ 04084063, se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3; služebností inženýrské sítě je dotčen pozemek parc. č. 1690/1 v k.ú. Vysoké Mýto a to v rozsahu dle geometrického plánu č. 4033-61/2016. Obsahem služebnosti je právo Oprávněného zřídit, provozovat, udržovat a opravovat podzemní komunikační vedení. Služebnost se zřizuje úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 1.250,- Kč + DPH.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                                     

643/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města navrhuje

Ing. Stanislavu Fišerovou, Ing. Martina Krejzu a PaedDr. Jiřího Podroužka do funkce člena dozorčí rady společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., IČ: 25968726

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 22.06.2016

                                                                                                         

644/16

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvě o právu provést stavbu č. IE-12-2005311/001, název stavby Vysoké Mýto, Denisova, část ulice - knn spočívající v umístění rozpojovací skříně SR402 a cca 17 m nového kabelové vedení na pozemku parc. č. 1812 v k.ú. Vysoké Mýto. Jednorázová náhrada za zřízení uvedeného věcného břemene se zvýší o částku 1.250,- Kč. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

                                                                                             

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                         

645/16

Rada města doporučuje

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení

zastupitelstvo města mění usnesení č. 59/16 tak, že částka „497.947 Kč“ se nahrazuje částkou „556.261 Kč“ a příspěvek města „50.000 Kč“ se nahrazuje částkou „56.000 Kč“.

Zodpovídá:   vedoucí OSÚ

Termín:   ihned

                                                                                                         

646/16

Rada města svěřuje

 

zcela odboru kanceláře starosty na základě ust. § 102 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů působnost uložit pokutu ve věci samostatné působnosti obce (§ 58) u porušení povinnosti stanovené nařízením obce č. 1/2013 města Vysokého Mýta, kterým se vydává tržní řád, ve znění nařízení č. 2/2014, a to ve věci sp. zn. MUVM/40580/2015.

Zodpovídá: OKS

Termín: ihned

                                                                                                         

647/16

Rada města schvaluje

 

služební cestu místostarosty Ing. Martina Krejzy a radní Mgr. Blanky Kysilkové do partnerského města Korbachu (Německo) v termínu 30. 6. – 3. 7. 2016.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

648/16

 

Rada města schvaluje

 

služební cestu starosty Ing. Františka Jiraského, místostarosty Ing. Martina Krejzy a radní Mgr. Blanky Kysilkové do partnerských měst Dolního Čifliku a Varny – Odessos (Bulharsko) v termínu 2. 8. – 9. 8. 2016.

Zodpovídá: vedoucí OKS

Termín: ihned

 

 

 

649/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7700073029_1/BVB mezi městem Vysokým Mýtem a společností RWE GasNet, s.r.o., IČ 27295567, se sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940, PSČ 401 17 zastoupenou na základě plné moci RWE Distribuční služby, s.r.o., IČ 27935311, se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, věcným břemenem – služebností budou dotčeny pozemky parc. č. 4929 , 4927 a 1889/6 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „Reko MS Vysoké Mýto - Denisova, číslo stavby: 7700073029“. Obsahem věcného břemene bude právo strany Oprávněné zřídit a provozovat, vstupovat a vjíždět na budoucí služebné pozemky v souvislosti se zřizováním, stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, za jednorázovou finanční náhradu ve výši 100,- Kč za každý započatý metr délkový plynárenského zařízení uloženého v budoucím služebném pozemku. K uvedené sazbě bude připočtena DPH v zákonné výši dle platného právního předpisu.

           

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 30.06.2016

                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka