Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2016-14 ze dne 13.4.2016

18.04.16

Souhrn usnesení č. 14/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 13. 4. 2016

 

 

450/16

 

Rada města schvaluje

 

pořad schůze rady města konané dne 13. 4. 2016.

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

451/16

 

Rada města zrušuje

 

ke dni 14.04.2016 Vnitřní směrnici číslo 45/2014 – Směrnici o vedení účetnictví města Vysokého Mýta ze dne 18.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.04.2016

                                                                                                                     

452/16

 

Rada města schvaluje

Vnitřní směrnici číslo 5/2016 – Směrnici o vedení účetnictví města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 15.04.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 15.04.2016

                                                                                                         

453/16

Rada města zrušuje

ke dni 14.04.2016 Vnitřní směrnici číslo 46/2014 – Směrnici o evidenci majetku města Vysokého Mýta ze dne 18.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.04.2016

                                                                                                         

454/16

 

Rada města schvaluje

Vnitřní směrnici číslo 6/2016 – Směrnici o evidenci majetku města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 15.04.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 15.04.2016

                                                                                                         

455/16

Rada města zrušuje

 

ke dni 14.04.2016 Vnitřní směrnici číslo 48/2014 – Směrnici k dani z přidané hodnoty města Vysokého Mýta ze dne 18.12.2014.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 14.04.2016

                                                                                                         

456/16

 

Rada města schvaluje

 

Vnitřní směrnici číslo 7/2016 – Směrnici k dani z přidané hodnoty města Vysokého Mýta dle předloženého návrhu s účinností od 15.04.2016.

Zodpovídá: vedoucí odboru finančního

Termín: 15.04.2016

           

                                                                                                         

 

 

457/16

Rada města souhlasí

 

se stavbou přírodní učebny Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, na pozemku zřizovatele – Města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková a pověřená vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                       

                                                                      

458/16

Rada města souhlasí

 

s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu Základní školy Vysoké Mýto, Knířov, příspěvkové organizace, ve výši 122.317,- Kč, na stavbu přírodní učebny.

Zodpovídá: Mgr. Helena Mandíková a pověřená vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

459/16

Rada města souhlasí

 

s čerpáním finančních prostředků z investičního fondu Mikáda – střediska volného času, Vysoké Mýto, příspěvkové organizace, ve výši 69.700,- Kč, na pořízení keramické pece.

Zodpovídá: Mgr. Helena Kejzlarová a pověřená vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

460/16

 

Rada města schvaluje

I. poskytnutí individuální dotace Města Vysokého Mýta Nadačnímu fondu S námi je tu lépe!,  IČO 01558501, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí, ve výši 10 000 Kč na nákup přístrojů - Fetální monitor STAN pro gynekologicko-porodnické oddělení a Jícnovou echokardiografii pro pacienty s onemocněním srdce do Orlickoústecké nemocnice.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle vzoru schváleného ZM dne 18. 11. 2015, číslo usnesení  142/15.

Zodpovídá: pověřená vedoucí odboru školství, kultury a sportu

Termín: ihned

                                                                                                         

461/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo se společností  ISES, s.r.o., M.J. Lermontova 25, 160 00 Praha 6,  IČ 645 83 988  na „Plán odpadového hospodářství Vysoké Mýto 2017-2023“ za celkovou

nabídkovou cenu 69.000 Kč + DPH.

 

Zodpovídá: pověřená zastupování vedoucího  OŽP

Termín:  ihned

                                                                                                                     

462/16

 

Rada města schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o umístění a provedení stavby mezi Autoklubem Karosa, klubem v AČR, IČ 00485802, se sídlem Dráby 45, 566 01 Vysoké jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4282/3 a 4282/5 v obci a  k.ú. Vysoké Mýto ve věci souhlasu se stavbou „Rozšíření cvičné plochy“.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

463/16

Rada města odkládá

bod č. 2 - Užívání nemovitých věcí v areálu letiště.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: do 31. 5. 2016

                                                                                                         

464/16

 

Rada města bere na vědomí

oznámení o odstoupení z funkce členů dozorčí rady společnosti Městský bytový podnik Vysoké Mýto s.r.o., a to Ing. Jany Holubové, Ing. Michala Zimy a JUDr. Libora Poláčka.

                                                                                                         

465/16

Rada města rozhodla

o výběru nejvhodnější nabídky a o pořadí nabídek podaných na veřejnou zakázku zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby s názvem: „Komunikace a chodníky ve Vysokém Mýtě“.

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Komunikace a chodníky ve Vysokém Mýtě - část 1 Rekonstrukce ulice Prokopa Velikého“ je nabídka uchazeče MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807.

Celkové pořadí nabídek je následující:

 1. MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, za nabídkovou cenu 2.908.458,01 Kč bez DPH, s DPH 3.519.234,21 Kč;
 1. Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Zelené Předměstí, K Vápence 26677, 530 02 Pardubice, IČ: 25253361, za nabídkovou cenu 3.068.500,00 Kč bez DPH, s DPH 3.712.885,00 Kč;
 1. STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, za nabídkovou cenu 3.080.751,60 Kč bez DPH, s DPH 3.727.709,40 Kč;
 1. SOVIS CZ a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208, za nabídkovou cenu 3.279.842,28 Kč bez DPH, s DPH 3.968.609,18 Kč;
 1. Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, za nabídkovou cenu 3.297.991,00 Kč bez DPH, s DPH 3.990.569,00 Kč;
 1. KENVI CZ, s.r.o., Popluží 936, 517 41 Vamberk, IČ: 28825039, za nabídkovou cenu 3.371.814,78 Kč bez DPH, s DPH 4.079.895,89 Kč;
 1. AGILE spol. s.r.o., Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741, za nabídkovou cenu 3.421.179,00 Kč bez DPH, s DPH 4.139.627,00 Kč;
 1. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 00 Pardubice, IČ: 42196868, za nabídkovou cenu 3.558.602,00 Kč bez DPH, s DPH 4.305.908,00 Kč;

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Komunikace a chodníky ve Vysokém Mýtě - část 2 Oprava ulice Čermákova“ je nabídka uchazeče Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818.

Celkové pořadí nabídek je následující:

 1. Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, za nabídkovou cenu 1.139.842,00 Kč bez DPH, s DPH 1.379.209,00 Kč;
 1. MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, za nabídkovou cenu 1.140.028,75 Kč bez DPH, s DPH 1.379.434,78 Kč;
 1. SOVIS CZ a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208, za nabídkovou cenu 1.173.027,73 Kč bez DPH, s DPH 1.419.363,55 Kč;
 1. KENVI CZ, s.r.o., Popluží 936, 517 41 Vamberk, IČ: 28825039, za nabídkovou cenu 1.281.634,54 Kč bez DPH, s DPH 1.550.777,79 Kč;
 1. AGILE spol. s.r.o., Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741, za nabídkovou cenu 1.282.458,00 Kč bez DPH, s DPH 1.551.774,00 Kč;
 1. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 00 Pardubice, IČ: 42196868, za nabídkovou cenu 1.368.808,00 Kč bez DPH, s DPH 1.656.257,00 Kč;

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Komunikace a chodníky ve Vysokém Mýtě - část 3 Prodloužení chodníku v ulici Tisovská“ je nabídka uchazeče Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818.

Celkové pořadí nabídek je následující:

 1. Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, za nabídkovou cenu 358.943,00 Kč bez DPH, s DPH 434.321,00 Kč;
 1. MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, za nabídkovou cenu 371.360,52 Kč bez DPH, s DPH 449.346,25 Kč;
 1. KENVI CZ, s.r.o., Popluží 936, 517 41 Vamberk, IČ: 28825039, za nabídkovou cenu 373.039,25 Kč bez DPH, s DPH 451.377,52 Kč;
 1. AGILE spol. s.r.o., Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741, za nabídkovou cenu 416.046,00 Kč bez DPH, s DPH 503.416,00 Kč
 1. SOVIS CZ a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208, za nabídkovou cenu 441.859,92 Kč bez DPH, s DPH 534.650,51 Kč;
 1. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 00 Pardubice, IČ: 42196868, za nabídkovou cenu 445.561,00 Kč bez DPH, s DPH 539.128,00 Kč;

Nejvhodnější nabídkou na plnění veřejné zakázky s názvem „Komunikace a chodníky ve Vysokém Mýtě - část 4 Chodník k autobusové zastávce v Knířově“ je nabídka uchazeče MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807.

Celkové pořadí nabídek je následující:

 1. MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, za nabídkovou cenu 507.669,97 Kč bez DPH, s DPH 614.280,66 Kč;
 1. Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, za nabídkovou cenu 578.963,00 Kč bez DPH, s DPH 700.545,00 Kč;
 1. KENVI CZ, s.r.o., Popluží 936, 517 41 Vamberk, IČ: 28825039, za nabídkovou cenu 656.291,48 Kč bez DPH, s DPH 794.112,69 Kč;
 1. SOVIS CZ a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208, za nabídkovou cenu 708.529,43 Kč bez DPH, s DPH 857.320,64 Kč;
 1. AGILE spol. s.r.o., Mírové nám. 133, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 15030741,    za nabídkovou cenu 749.729,00 Kč bez DPH, s DPH 907.172,00 Kč;
 1. M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 00 Pardubice, IČ: 42196868, za nabídkovou cenu 753.224,00 Kč bez DPH, s DPH 911.401,00 Kč;

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

466/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, jako dodavatelem akce: „Rekonstrukce ulice Prokopa Velikého“, za nabídkovou cenu 2.908.458,01 Kč bez DPH, což činí 3.519.234,21 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2016

 

                                                                                                                     

 

467/16

 

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, jako dodavatelem akce: „Oprava ulice Čermákova“, za nabídkovou cenu 1.139.842,00 Kč bez DPH, což činí 1.379.209,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2016

 

           

468/16

                                                                                                         

Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o dílo s firmou Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 25953818, jako dodavatelem akce: „Prodloužení chodníku v ulici Tisovská“, za nabídkovou cenu 358.943,00 Kč bez DPH, což činí 434.321,00 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2016

 

                                                                                                                     

 

 

469/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření smlouvy o dílo s firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807, jako dodavatelem akce: „Chodník k autobusové zastávce v Knířově“, za nabídkovou cenu 507.669,97 Kč bez DPH, což činí 614.280,66 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2016

 

                                                                                                                     

 

470/16

Rada města schvaluje

uzavření příkazní smlouvy se společností Tender Consulting CZ s.r.o., Riegrova 46, 572 01 Polička, IČ: 03568644, na komplexní administraci zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce na akci „Oprava zvonice“, za nabídkovou cenu 12.500,00 Kč bez DPH, příkazník není plátcem DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 30.04.2016

 

                                                                                                                     

 

 

471/16

Rada města schvaluje

schvaluje podání žádosti o příspěvek z OPŽP na akci „Vysokomýtská nemocnice čp. 167 - realizace úspor energií“.

Zodpovídá: vedoucí odboru rozvoje města

Termín: 15.04.2016

 

                                                                                                         

 

 

472/16

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                                     

                                                                                                         

                                                                      

           

                                                                                                         

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Martin  K r e j z a                                                  Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka