Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je pondělí 1.6.2020

Usnesení RM č. 2016-07 ze dne 17.2.2016

22.02.16

Souhrn usnesení č. 7/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 17. 2. 2016

Bez osobních údajů

159/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 17. 2. 2016.

                                                                                                         

                                                                                                                                            

160/16

           

Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy č. 184/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016, se Státním fondem dopravní infrastruktury, Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, IČ 70856508, jako poskytovatelem finančních prostředků na akci „Cyklostezka Vysoké Mýto – Hrušová – ISPROFOND 5538510055“, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

                                              

161/16

           

Rada města schvaluje

uzavření Příkazní smlouvy o správě nemovitostí se společností STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 50004 Hradec Králové, IČ: 25963864, v předloženém znění.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 31.03.2016

 

162/16

Rada města stanovuje

počet zaměstnanců Městské policie Vysoké Mýto od 1. 3. 2016 následovně:

 

13 zaměstnanců – z toho 10 strážníků, 3 asistenti prevence kriminality.

 

Zodpovídá: velitel Městské policie Vysoké Mýto

Termín:    1. 3. 2016

                                                                                                                     

 

163/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou (nar. 12.03.1991) a panem Martinem Giňou (nar.15.02.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.03.2016 do 31.03.2016 za podmínky, že k 29.02.2016 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                     

164/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar.07.06.1986), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.03.2016 do 31.03.2016 za podmínky, že k 29.02.2016 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                                                                                                                                                                 

165/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margaretou Giňovou (nar. 11.6.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto a Matušem Giňou (nar. 10.6.1989), bytem Prešov na dobu určitou od 01.03.2016 do 31.03.2016 za podmínky, že k 29.02.2016 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                                                                                                                                                                 

166/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 719 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Bykarem (nar. 23.08.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.03.2016 do 31.03.2016 za podmínky, že k 29.02.2016 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                                                                                                                                                                 

167/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 703 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Bykarem (nar. 09.04.1948), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.03.2016 do 31.03.2016 za podmínky, že k 29.02.2016 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                                                                                                                                                      

168/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Denisou Ferkovou (nar. 05.08.1985) a panem Janem Ferkem (nar.06.04.1985), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.03.2016 do 31.03.2016 za podmínky, že k 29.02.2016 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                                                                                                                                                                 

169/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Simonou Petíkovou (nar. 07.05.1994) a panem Davidem Bykarem (nar. 20.12.1993), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.03.2016 do 31.03.2016 za podmínky, že k 29.02.2016 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                                

170/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Jaroslavou Giňovou (nar. 01.01.1955) a panem Františkem Giňou (nar.23.06.1954), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.03.2016 do 31.03.2016 za podmínky, že k 29.02.2016 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                     

171/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Renatou Husárovou (nar. 15.02.1984), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.03.2016 do 31.03.2016 za podmínky, že k 29.02.2016 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                     

172/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 709 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém s paní Alenou Bledou (nar. 24.11.1963), bytem Kollárova 1561, Písek na dobu určitou od 01.03.2016 do 31.03.2016 za podmínky, že k 29.02.2016 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                     

173/16

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 35 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Adrianou Ferkovou (nar. 19.07.1984) a panem Pavlem Ferkem (nar.30.03.1984), bytem B.Smetany 92, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.03.2016 do 31.03.2016 za podmínky, že k 29.02.2016 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                                     

 

 

174/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 701 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Václavem Zetem (nar. 25.09.1953), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.03.2016 do 31.03.2016 za podmínky, že k 29.02.2016 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

                                                                                                         

 

175/16

Rada města schvaluje

uzavření Dohody o umístění a provedení stavby mezi společností Městský bytový podnik Vysoké Mýto, s.r.o., IČ 25968726, se sídlem Pražská 53, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto jako stavebníkem a městem Vysokým Mýtem jako vlastníkem pozemků parc. č. 4644/53, 4644/82, 4644/78, 4644/103, 4644/119, 4644/72, 4644/63, 4644/111 a 4644/64 v k.ú. Vysoké Mýto pro stavbu „PROPOJENÍ OKRSKŮ KOTELEN PROKOPA VELIKÉHO A GEN. SVATONĚ, VYSOKÉ MÝTO“ dle projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost EVČ, s.r.o., Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.03.2016

 

                                                                                                                     

 

 

 

176/16

Rada města schvaluje

uzavření dodatku ke Smlouvě mandátní (příkazní) uzavřené s Městským bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o., na základě kterého se ze smlouvy vyjme byt v č. p. 317 v ul. Jiráskova  ve Vysokém Mýtě.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

177/16

Rada města schvaluje

ukončení Smlouvy č. 189 o nájmu pozemku ze dne 30.9.2008 uzavřené mezi městem Vysokým Mýtem a manželi xxxxxx, xxxxx, dohodou ke dni 31.7.2016. V případě neuzavření dohody schvaluje rada města podání výpovědi z této nájemní smlouvy.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

178/16

 

Rada města schvaluje

pronájem části pozemku parc. č. 274/1 v k.ú. Vysoké Mýto o výměře 1 m2 v místě vyznačeném v přiložené mapě panu xy, nar. xxxx, bytem xxxx. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 17.2.2016 do 31.12.2021. Roční nájemné bude ve výši 100,-Kč/m2 a bude každý rok zvýšeno o míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

179/16

 

Rada města schvaluje

zveřejnění informace o záměru uzavřít dodatek ke smlouvě č. 2070 o výpůjčce nemovitých a movitých věcí uzavřené se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sborem dobrovolných hasičů Svařeň, IČO: 61239721. Dodatkem se předmět výpůjčky doplní o

pozemkovou parcelu č. 64, ostatní plocha/jiná plocha o výměře 919 m2 v katastrálním území Svařeň. Parcela je zapsaná na listu vlastnictví 10001 pro katastrální území Svařeň u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                                     

180/16

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství – náměstí Přemysla Otakara II.  za účelem pořádání akce s názvem „ Kujebácké rotování“  Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě , IČ: 372331 ve dne 7.5.2016 od 6:30 do 17hod. V případě umístění prodejních zařízení příp. atrakcí, u kterých je vybírán poplatek za vstup,  bude poplatek za užívání veřejného prostranství vyměřen dle Obecně závazné vyhlášky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

 

 

181/16

 

Rada města schvaluje

užívání veřejného prostranství – náměstí Přemysla Otakara II.  za účelem pořádání akce s názvem „ festival Sodomkovo Vysoké Mýto“  Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě , IČ: 372331 ve dne 4.6.2016 od 6:30 do 17:30hod. V případě umístění prodejních zařízení příp. atrakcí, u kterých je vybírán poplatek za vstup,  bude poplatek za užívání veřejného prostranství vyměřen dle Obecně závazné vyhlášky.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 30.04.2015

 

                                                                                                                     

182/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 410 o nájmu části pozemku ze dne 30.7.2004. Dodatkem č. 1 se budou měnit oblasti smlouvy týkající se označení nájemce a to tak, že jediným nájemcem bude xy, nar. xxxx.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

 

                                                                                                                     

183/16

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu „Vysoké Mýto - Asistent prevence kriminality 2016.“

Termín:           žádost podat do 29. 2. 2016 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

 

                                                                                                         

 

 

 

 

184/16

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu „Vysoké Mýto – Rozšíření MKDS 2016“.

Termín:           žádost podat do 29. 2. 2016 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

                                                                                                                     

185/16

Rada města schvaluje

podání žádosti o dotaci a případnou realizaci projektu „Vysoké Mýto – Domovník - preventista 2016“.

Termín:           žádost podat do 29. 2. 2016 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů

 

 

 

186/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 122/15 vodní plocha – vodní nádrž umělá v obci Vysoké Mýto v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Vysoké Mýto, IČ 13586327, Weinfurtherova 83, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 22.660,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.03.2016

                                                                                                                     

 

 

 

187/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje

I. prodej pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 2818-727/2005 označeného jako parc. č. 797/2 zastavěná plocha a nádvoří v obci a k.ú. Vysoké Mýto společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, se sídlem Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za celkovou kupní cenu ve výši 39.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující,

II. uzavření KUPNÍ SMLOUVY č. KSK/5007/2016 dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.03.2016

                                                                                                         

 

 

188/16

 

Rada města souhlasí

 

s eventuálním prodejem části pozemku parc. č. 4914 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto za kupní cenu ve výši 200,- Kč/m2. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Žadatel dodá geometrický plán na rozdělení pozemku.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

189/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 3233/1 trvalý travní porost,  parc. č. 3238/6 ostatní plocha a parc. č. 3239 trvalý travní porost vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu ve výši 136.523,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.03.2016

                                                                                                         

 

 

 

190/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemků parc. č. 740/1 ostatní plocha - ostatní komunikace, parc. č. 33/4 trvalý travní porost,  parc. č. 739/2 ostatní plocha - ostatní komunikace, včetně stavby nefunkčního vodojemu, stavby neevidované v katastru nemovitostí, která na pozemku z části stojí, parc. č. 33/3 trvalý travní porost, včetně stavby nefunkčního vodojemu, stavby neevidované v katastru nemovitostí, která na pozemku z části stojí, parc. č. 740/4 ostatní plocha - ostatní komunikace a parc. č. 384 trvalý travní porost vše v obci Vysoké Mýto v katastrálním území Svařeň panu xy, nar. xxxx, trvale bytem xxxx za celkovou kupní cenu ve výši 232.486,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání zaplocené části pozemku parc. č. 740/1 za dva roky zpětně ve výši 4.140,- Kč a 1/2 podíl na vypracování geometrického plánu ve výši 3.025,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.03.2016

                                                                                                         

191/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 70-195/2013 označeného jako parc. č. 35/2 zahrada v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu ve výši 400,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.03.2016

                                                                                                                     

 

192/16

Rada města souhlasí

 

s eventuálním prodejem části pozemku parc. č. 1690/1 zastavěná plocha a nádvoří – společný dvůr v obci a k.ú. Vysoké Mýto - plochy kolem celého objektu čp. 819 - od zdi k obrubníku - za cenu obvyklou stanovenou na základě znaleckého posudku + náklady na přípravu a sepsání kupní smlouvy ve výši 3.000,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Žadatel dodá geometrický plán na rozdělení pozemku.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

193/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 2946/66 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m2 (na pozemku stojí stavba: Choceňské Předměstí, č.p. 493, rodinný dům, LV 3191) a pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 4005-33/2016 označený jako parc. č. 2946/11 orná půda o výměře 459 m2 vše v katastrálním území Vysoké Mýto. Pozemek parc. č. 2946/66 a původní pozemky parc. č. 2946/8, 2946/11 a 5020/2 jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

194/16

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku parc. č. 2946/66 zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: Choceňské Předměstí, č.p. 493, rodinný dům, LV 3191) a pozemku nově vzniklého geometrickým plánem č. 4005-33/2016 označeného jako parc. č. 2946/11 orná půda vše v katastrálním území Vysoké Mýto manželům Ing. Petru (nar. 29.05.1965) a Mgr. Heleně (nar. 31.05.1967) Kejzlarovým, oba trvale bytem Na Stráni 493, Vysoké Mýto za celkovou kupní cenu ve výši 202.906,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Před podáním Návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí bude uhrazen poplatek za bezesmluvní užívání pozemků za dva roky zpětně za pozemky parc. č. 2946/66 a části parc. č. 2946/11 v geometrickém plánu označené jako díl „a“ + „b“ celkem ve výši 1.836,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.03.2016

                                                                                                                     

 

 

195/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města trvá na usnesení č. 139/15 ze dne 18.11.2015.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.03.2016

 

                                                                                                                     

 

 

 

196/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemků parc. č. 4668/76, 4668/80, 4668/88, 4668/147, 4668/148 a 4922/7 vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto od spoluvlastníků za celkovou kupní cenu ve výši 1.653.750,- Kč. Koupě může být uskutečněna kupními smlouvami na jednotlivé podíly.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.03.2016

 

                                                                                                         

 

 

197/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku st. 145  zastavěná plocha a nádvoří (na pozemku stojí stavba: vodní dílo, hráz ohrazující umělou vodní nádrž, LV č. 87) v obci Vysoké Mýto v k.ú. Lhůta u Vysokého Mýta Povodí Labe, státní podnik, IČ 70890005, se sídlem Víta Nejedlého 951, Hradec Králové za kupní cenu ve výši 14.130,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. 

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.03.2016

                                                                                                                     

 

 

198/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku parc. č. parc. č. 4650/1 orná půda v obci a k.ú. Vysoké Mýto od vlastníka za celkovou kupní cenu ve výši 249.771,- Kč.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.03.2016

 

 

                                                                                                         

199/16

 

Rada města schvaluje

I. poskytnutí dotace města Vysokého Mýta oblastní pobočce Konfederaci politických vězňů v Ústí nad Orlicí ve výši 2 000 Kč na dopravu na tradiční Muklovskou pouť pro členy pobočky.

II. uzavření veřejnoprávní smlouvy dle bodu I. tohoto usnesení.

Zodpovídá: vedoucí OKT

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

200/16

 

Rada města schvaluje

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na  rekonstrukci CAS 32 s prodloužením termínu dodání do 31.3.2016

Zodpovídá: vedoucí OVV

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

 

201/16

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s. r. o. souhlasí

s navrženým programem jednání.

                                                                                                                     

202/16

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti  Sportcentrum  Vysoké  Mýto   s.r.o.  bere  na vědomí

 

zprávu jednatele o havarijním stavu bowlingových strojů.

                                                                                                                     

 

203/16

 

Rada města ve věci města Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti  Sportcentrum  Vysoké  Mýto   s.r.o.  bere  na vědomí

informace o zasedání DR Sportcentra Vysoké Mýto s.r.o. konané dne 1. 2. 2016

                                                                                                         

204/16

Rada města ve věci města  Vysokého Mýta jako jediného společníka obchodní společnosti Sportcentrum Vysoké Mýto s.r.o. doporučuje zastupitelstvu města

 

schválení úvěru 600.000,- Kč společnosti Sportcentrum s.r.o. v uvedené výši s termínem splatnosti do 30. 6. 2017.

 

                                                                                                                     

 

 

205/16

 

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka