Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přejít přímo na obsah stránky

Vysoké Mýto

oficiální stránky města

Dnes je čtvrtek 4.6.2020

Usnesení RM č. 2016-02 ze dne 13.1.2016

18.01.16

Souhrn usnesení č. 2/16

 

z jednání Rady města Vysokého Mýta,  konané dne 13. 1. 2016

6/16

Rada města schvaluje

pořad schůze rady města konané dne 13. 1. 2016.

                                                                                                                     

7/16

Rada města souhlasí

 

s přijetím účelově určeného finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci projektu obědy pro děti, ve výši 2.553,- Kč, dle předloženého návrhu.

Zodpovídá: vedoucí odboru vnitřních věcí

Termín: ihned

 

                                                                                                         

 

8/16

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro paní Wandu Novákovou (nar. 20.04.1957), bytem V Peklovcích 452, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 12.776 Kč v 12 měsíčních splátkách: 11 x 1.100 Kč, 1 x 676 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.01.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                         

 

9/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Michaelou Ferkovou (nar. 12.03.1991) a panem Martinem Giňou (nar.15.02.1988), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.01.2016 za podmínky, že k 31.12.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                                     

10/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Darinou Husárovou (nar. 22.11.1987) a panem Jaroslavem Dadučem (nar.07.06.1986), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.01.2016 za podmínky, že k 31.12.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                         

11/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 10 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s paní Margaretou Giňovou (nar. 11.6.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto a Matušem Giňou (nar. 10.6.1989), bytem Prešov na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.01.2016 za podmínky, že k 31.12.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                         

12/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 719 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s panem Deziderem Bykarem (nar. 23.08.1990), bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.01.2016 za podmínky, že k 31.12.2015 byly uhrazeny všechny splatné závazky vůči Městskému bytovému podniku, spol. s r.o. a dodržen uzavřený splátkový kalendář vůči městu Vysokému Mýtu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                                     

 

13/16

 

Rada města schvaluje

 

uzavření dodatku k prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v č.p. 815 v ulici V Peklovcích ve Vysokém Mýtě s paní Kateřinou Brýdlovou (nar.24.03.1985), bytem V Peklovcích 815, Vysoké Mýto na dobu určitou 2 roky.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

           

                                                                                             

 

14/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 756 v ulici U Potoka ve Vysokém Mýtě s paní Romanou Bláhovou (nar. 22.01.1976), bytem U Potoka 756, Vysoké Mýto na dobu určitou do 30.06.2016.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                         

15/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 v č.p. 777 v ulici V Břízkách ve Vysokém Mýtě s panem Markem Puškou (nar.24.07.1974), bytem V Břízkách 777, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.12.2016.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

 

                                                                                                         

 

16/16

 

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 156 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s  manželi Janem (nar.11.01.1985)  a Žanetou (nar.20.12.1979) Žigovými, bytem Husova 156, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016                                                                                                 

17/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 4 v č.p. 858 v ulici Husova ve Vysokém Mýtě s manželi Sandrou (nar.13.10.1993) a Štefanem (nar.04.06.1993) Godlovými, oba bytem Husova 858, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016, a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                                     

 

18/16

 

Rada města schvaluje

uzavření splátkového kalendáře pro pana Františka Tříšku (nar. 16.04.1969), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto, na úhradu dlužného nájemného, úhrad za služby poskytované v souvislosti s užíváním bytu v celkové výši 3.506 Kč v 7 měsíčních splátkách: 6 x 500 Kč, 1 x 506 Kč. Splátky budou splatné vždy k poslednímu dni v měsíci, první splátka bude splatná do 31.01.2016. V případě prodlení s úhradou i jen jediné splátky se stává ihned splatným celý zůstatek dluhu a další splátkový kalendář s dlužníkem již uzavřen nebude. Vedle pravidelných měsíčních splátek dluhu je povinnost řádně a včas hradit za užívání nájemního bytu částky odpovídající nájemnému a záloh na služby spojené s užíváním bytu.

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                                     

19/16

Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 v č.p. 171 v ulici Čapkovská ve Vysokém Mýtě s panem Františkem Tříškou (nar. 16.04.1964), bytem Čapkovská 171, Vysoké Mýto na dobu určitou do 31.03.2016 a to podle podmínek Směrnice pro přidělování nájemních bytů ve vlastnictví města Vysokého Mýta a dále za podmínky uzavření a dodržování splátkového kalendáře s Městským Bytovým podnikem Vysoké Mýto s.r.o..

Zodpovídá: ředitel MěBP, vedoucí oddělení správy majetku

Termín: 31.01.2016

                                                                                                         

20/16

Rada města souhlasí

s provedením rekonstrukce vytápění ČOV spočívající v osazení tepelného čerpadla a jeho propojení do systému vytápění v objektu provozní budovy ČOV Vysoké Mýto stojící na pozemku p.č. 5505 v k.ú. Vysoké Mýto a dále s osazením 2 ks nerezových, průmyslových, garážových rolovacích vrat do objektu lisovny kalu ČOV Vysoké Mýto stojící na pozemku 5517 v k.ú. Vysoké Mýto dle předložené žádosti společnosti Vodovody a kanalizace vysoké Mýto, s.r.o., IČ: 25923099.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: ihned

                                                                                                         

 

21/16

Rada města odkládá

užívání veřejného prostranství na chodníku na náměstí Přemysla Otakara II. před budovou, č.p.93 za účelem umístění zboží před provozovnou za podmínek uvedených ve Vyhlášce č. 4/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pro provozovatele Mang Doan, IČ: 48736929.

Zodpovídá: vedoucí oddělení správy majetku

Termín: do 3. 2. 2016

                                                                                                         

 

22/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek parc. č. 122/15 vodní plocha – vodní nádrž umělá o výměře 692 m2 v obci Vysoké Mýto v katastrálním území Lhůta u Vysokého Mýta. Pozemek je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Lhůta u Vysokého Mýta u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

23/16

 

Rada města schvaluje

 

záměr prodat pozemek nově vzniklý geometrickým plánem č. 2818-727/2005 označený jako parc. č. 797/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 60 m2 v obci a k.ú. Vysoké Mýto. Původní pozemek parc. č. 797 je zapsán na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

 

 

24/16

 

Rada města doporučuje

 

zastupitelstvu města přijmout toto usnesení:

Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku parc. č. 2983/1 ostatní plocha – ostatní komunikace v obci a k.ú. Vysoké Mýto z důvodu ponechání si tohoto pozemku jako celku pro budoucí využití.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 16.03.2016

 

                                                                                                         

 

 

25/16

Rada města schvaluje

záměr prodat bytovou jednotku č. 404/10 vymezenou v budově Pražské Předměstí, čp. 403, 404, byt. dům na parcele 4668/17, 4668/18 zastavěná plocha a nádvoří, s podílem 29/625 na společných částech domu a pozemcích, vše v obci a k.ú. Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 986.080,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Bytová jednotka je zapsána na listu vlastnictví č. 5206 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                                     

 

 

26/16

Rada města schvaluje

záměr prodat pozemky parc. č. 1524/3 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 77 m2, včetně stavby neevidované v katastru nemovitostí, která je součástí pozemku, parc. č. 4595/3 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 676 m2, včetně staveb neevidovaných v katastru nemovitostí, které jsou součástí pozemku a parc. č. 4595/49 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 22 m2, včetně stavby neevidované v katastru nemovitostí, která je součástí pozemku, vše  v katastrálním území Vysoké Mýto obálkovou metodou se stanovením nejnižší kupní ceny ve výši 2.594.350,- Kč. Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nabyvatel, tj. kupující. Nemovité věci jsou zapsány na listu vlastnictví č. 10001 pro obec a k.ú. Vysoké Mýto u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Orlicí.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned

                                                                                                         

 

 

27/16

 

Rada města souhlasí

s předčasnou úhradou poslední splátky ve výši 700.000,- Kč vyplývající z Kupní smlouvy o prodeji nemovitostí ze dne 22.12.2011 původně splatné do 30.06.2016.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: 31.01.2016                                      

                                                                                                         

 

28/16

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek a současně i hodnotící komisi na zakázku malého rozsahu „Uliční tabulky Vysoké Mýto“, ve složení Ing. František Jiraský, Ing. Roman Baťa, JUDr. Libor Poláček a Bc. Ondřej Halama.

Zodpovídá: vedoucí OPM

Termín: ihned                        

                                                                                                         

 

 

29/16

Rada města schvaluje

Investiční záměr na akci „Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: ihned

                                                                                                         

30/16

Rada města schvaluje

návrh výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku k výběru dodavatele stavebních prací a služeb v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadávanou formou zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 29.02.2016

 

 

 

                                                                                             

31/16

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

- ZAHRADA Olomouc s. r. o., Železniční 469/4, 772 00 Olomouc, IČ 48395013;

- Ing. Jiří Vrbas, Nádražní 155, 664 08 Blažovice, IČ 42316065;

- Jindřich Pražák, Žďár nad Orlicí 57, 517 21 Žďár nad Orlicí, IČ 70752338;

- Pavel Haupt, Kunčice 274, 561 51 Letohrad, IČ 63201038;

- Zahrada Harta s.r.o., Voštice 129, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 28774990;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na podlimitní veřejnou zakázku k výběru dodavatele stavebních prací a služeb na akci: „Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě – část 1: Regenerace svahu v Jungmannových sadech“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 29.02.2016

 

                                                                                                         

 

 

32/16

 

Rada města schvaluje

seznam uchazečů ve složení:

- ZAHRADA Olomouc s. r. o., Železniční 469/4, 772 00 Olomouc, IČ 48395013;

- Ing. Jiří Vrbas, Nádražní 155, 664 08 Blažovice, IČ 42316065;

- Zahradní architektura Pardubice s.r.o., Barchov 30, 530 02 Barchov, IČ 26007088;

- Atregia s.r.o., Šebrov 215, 679 22 Šebrov-Kateřina, IČ 02017342;

- Ing. Petr Velička, Vrchovecká 49/1, 59401 Velké Meziříčí, IČ 03807151;

kteří budou vyzvání k podání cenových nabídek na podlimitní veřejnou zakázku k výběru dodavatele služeb na akci: „Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě – část 2: Inventarizace dřevin na sídlišti Družba a v lokalitě U Hřbitova“.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 29.02.2016

 

                                                                                                         

 

 

33/16

 

Rada města jmenuje

 

komisi pro otevírání obálek, pro posouzení a vyhodnocení nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku akce „Sídelní zeleň ve Vysokém Mýtě“, ve složení (v závorce jsou uvedeni náhradníci):

 

- Jiří Kovařík – radní (Mgr. Ivona Janecká – referentka UTA);

- Ing. Roman Baťa – místostarosta (Bc. Helena Kejzlarová - místostarostka);

- JUDr. Libor Poláček – vedoucí OPM (JUDr. Ilona Kučíková – pověř. vedením OPP);

- Ing. Jaromír Andrle – vedoucí OIN (Ing. Pavel Kubeš – referent OIN);

- Ing. Veronika Richtrová – vedoucí OŽP (Ing. Jindřich Svatoš – ředitel TS).

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 29.02.2016

 

                                                                                                         

 

34/16

Rada města odkládá

uzavření Smlouvy o dílo se společností PROFISTAV Litomyšl, a.s., Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, IČ: 27742741, jako zhotovitelem akce „Sanace svahu na parcele č. 4813/1“, za nabídkovou cenu 173.930,00 Kč bez DPH, což činí 210.455,30 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: vedoucí odboru investic

Termín: 20.01.2016

                                                                                                         

 

35/16

Rada města schvaluje

podání žádosti o příspěvek ze SFDI ČR na  akci „Chodník k autobusové zastávce v Knířově“.

Termín:           podat žádost do 15. 1. 2016 

Zodpovídá:      Referent dotačních projektů, vedoucí OIN

                                                                                                         

 

36/16

Rada města bere na vědomí

informace starosty, místostarostů a členů rady města.      

                                                                                                                                

                                                                                             

                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                 

Ing. František  J i r a s k ý

starosta

 

 

 

 

Ing. Roman  B a ť a                                                 Mgr. Helena  K e j z l a r o v á

místostarosta                                                                      místostarostka